Domů » Kdo je facilitátor a v čem pomůže?

Kdo je facilitátor a v čem pomůže?

autor Kateřina Korčáková
0 komentářů
Kdo je facilitátor a v čem může pomoci?

Zajímáte se o efektivní řízení schůzek, inovativní řešení problémů nebo zlepšení týmové spolupráce? V tom případě bude dobré zapojit do svého týmu facilitátora. Facilitátor je odborník, jehož hlavním úkolem je usnadnit a zlepšit procesy komunikace a spolupráce v týmech a skupinách. Na rozdíl od manažerů nebo vedoucích, kteří se zaměřují na řízení a kontrolu, facilitátor se soustředí na podporu otevřené diskuze, zapojení všech členů týmu a vytvoření kreativního prostředí. Pojďte se podívat na to, co facilitace obnáší a jaké konkrétní výhody vám může přinést.

V čem spočívá facilitace?

Slovo facilitovat pochází z latinského facilis, což znamená snadný. Facilitace je tedy činnost, která něco usnadňuje. Jde však o usnadnění procesu, nikoliv zážitku. Cílem facilitace je podpořit produktivitu a efektivitu skupiny tím, že pomáhá účastníkům dosáhnout společných cílů.

Facilitátor pomáhá lidem překonávat osobní a další vzniklé překážky. Poskytuje nestranný a psychologicky bezpečný prostor a zaručuje všem stejný přístup. Zkrátka tvoří základ efektivního vedení, umožňuje vám vést týmy a celé organizace k jejich cílům a zároveň optimalizovat proces jednání pro co nejproduktivnější výsledky.

V jakých situacích vám facilitátor pomůže?

Máte pocit, že se váš tým nemůže na schůzkách dohodnout nebo potřebuje výzvu? To je ideální čas na zapojení profesionálního facilitátora.

Facilitátoři mají široké spektrum aplikací napříč různými oblastmi:

 • Při plánování strategie, hodnocení výkonu, nebo při řešení konkrétních problémů.
 • Pomáhají týmům efektivně spolupracovat a dosahovat společných cílů.
 • Podporují kreativní procesy a hledání inovativních řešení.
 • Řeší odpor a pomáhají implementovat změny v organizaci.
 • Mediují a pomáhají najít kompromisní řešení.
 • Snaží se naučit novým způsobům práce.
 • Umožní se vypořádat se změnami.
 • Zjišťují, jak tým pracuje.
 • Pomáhají u zahájení velkého projektu.
Firemní meeting, u kterého je přítomný facilitátor
Firemní meeting, u kterého je přítomný facilitátor | Zdroj: Pinterest.com

Jaké jsou role facilitátora?

Každý úspěšný facilitátor musí zvládnout osm různých rolí, které vyžadují různorodé dovednosti a vlastnosti.

1. Průvodce

Jako průvodce je jeho povinností znát kroky procesu, který bude skupina provádět od začátku do konce. Musí účastníky pečlivě provést každým z kroků. Facilitátor musí:

 • rozumět účelu a cílům sezení,
 • jasně sdělit skupině jednotlivé kroky procesu,
 • sledovat průběh a podle potřeby upravovat tempo,
 • udržet skupinu soustředěnou a na správné cestě.

2. Motivátor

Zkušený facilitátor ví, jak vytvořit kreativní a povzbuzující prostředí, které podporuje ke spolupráci. To může zahrnovat činnost, která upoutá pozornost nebo slouží k použití humoru jako způsobu prolomení ledů. V průběhu sezení může facilitátor používat různé techniky, aby udržel skupinu v napětí, například klást podnětné otázky, používat vizuální pomůcky nebo zapojit do aktivit pohyb.

3. Stavitel mostů

Třetím úkolem facilitátora je budovat mosty mezi lidmi a jejich nápady. V každé skupině budou pravděpodobně existovat různé názory a pohledy a úkolem facilitátora je najít společnou řeč a vytvořit pocit společného cíle. To může zahrnovat hledání způsobů, jak propojit zdánlivě nesourodé myšlenky, nebo povzbuzování účastníků, aby se podívali za hranice svých vlastních názorů.

4. Jasnovidec

V každé skupině se pravděpodobně vyskytnou momenty napětí nebo neshody a úkolem facilitátora je zajistit, aby tyto momenty nezmařily průběh sezení. To může zahrnovat aktivní naslouchání, přeformulování nebo přesměrování rozhovoru.

Pro lepší pochopení se můžete inspirovat v následující situaci. Facilitátor, který vede schůzku za účelem vyřešení sporu mezi dvěma členy týmu, může začít stanovením základních pravidel pro respektující komunikaci a poté se snažit identifikovat základní problémy a pomoci každé osobě vidět pohled druhé strany.

5. Ten, kdo chválí

Facilitátor by měl chválit účastníky za úsilí, které vynakládají, za pokrok, kterého dosahují, a za výsledky, kterých dosáhli. Například pokud se účastník podělí o obzvláště pronikavou poznámku, může ho pochválit za jeho schopnost kritického myšlení. Dále:

 • uznávat a oceňovat příspěvky všech členů,
 • používat konkrétní příklady, které ilustrují dopad příspěvků účastníků,
 • posilovat pozitivní chování pozitivní zpětnou vazbou,
 • používat pochvaly k posílení sebedůvěry a motivace.

6. Mírotvůrce

Jako mírotvůrce musí v případě konfrontace rychle zasáhnout, obnovit pořádek a nasměrovat skupinu ke konstruktivnímu řešení. Správný facilitátor:

 • zachová klid,
 • identifikuje hlavní příčinu konfliktu a řeší ji přímo,
 • podporuje otevřenou a respektující komunikaci,
 • používá aktivní naslouchání k rozptýlení napětí a nalezení společného základu.

Například pokud se dva účastníci neshodnou, může jim pomoci najít společnou řeč tím, že každého z nich požádá, aby se podělil o svůj pohled na věc.

💡Tip: Při práci facilitátora je určitě důležitá schopnost empatie.

7. Vedoucí sezení

Sedmou úlohou facilitátora je udržovat průběh sezení. To zahrnuje ostražitost vůči jakýmkoli známkám rozptýlení nebo nesoustředěnosti a přijetí opatření k opětovnému soustředění skupiny. Může využít přesměrování konverzace, shrnutí klíčových bodů nebo vyjasnění cílů a úkolů.

Například facilitátor, který vede školení o nové softwarové aplikaci, může začít přehledem cílů učení a poté použít různé techniky, aby skupinu zaujal a soustředil, například interaktivní kvízy nebo praktická cvičení. V průběhu sezení sleduje pokrok skupiny a podle potřeby upravuje tempo a obsah, aby se ujistil, že všichni jdou správným směrem.

8. Aktivní posluchač

Facilitátor musí používat aktivní naslouchání, aby mohl řídit skupinové diskuse a zajistit, že každý bude mít možnost být vyslechnut. Měl by klást otevřené otázky, které povzbudí účastníky, aby se podělili o své myšlenky a pocity, a poté pozorně naslouchat jejich odpovědím.

💡Tip: V rámci týmové práce vám pomůže i ovládání vlastních emocí. Přečtete si, jak na to.

Pokud váháte, zda zapojit facilitátora do vašich projektů, dejte mu šanci a uvidíte rozdíl, který může udělat. Jejich schopnost vést a usměrňovat skupinové procesy může výrazně přispět k rozvoji vaší organizace či týmu.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz