Domů » Jak si vybrat vhodného dodavatele energie?

Jak si vybrat vhodného dodavatele energie?

autor Monika Kolářová
0 komentářů
Energie ze solárních panelů

Zazvoní telefon a pracovník zákaznického centra se ptá na vaše poslední vyúčtování za elektřinu. Jak si vybrat vhodného dodavatele energie? Nízká cena za odběr elektřiny, slibované výhody a garance ceny mohou v první fázi působit velmi lákavě. Vize úspory se sice líbí všem zákazníkům, ale při telefonickém jednání vám obchodník podá pouze část informací. Za příslibem výhod někdy bohužel stojí pouze obchodnický trik a snaha o získání nového zákazníka.

Nevybírejte dodavatele energie pouze podle ceny

Pokud zvažujete změnit současného dodavatele energií, je nutné si zavčasu přesně zjistit všechny podmínky smluvního ujednání. Ušetříte si tím spoustu zbytečných starostí a také nemilé překvapení při následujícím vyúčtování služeb. Jaké údaje by měly být ze smluvního ujednání naprosto zřejmé? Rozhodně by mělo být jednoznačné, zda je smlouva na dobu určitou nebo neurčitou, jaké jsou podmínky pro odstoupení, popřípadě penalizace.

Jak se tvoří cena odebrané energie?

Mnoho zákazníků ani netuší, že volbou dodavatele – tzv. silové elektřiny ovlivní částku na faktuře pouze asi ze 40 %. Výsledná cena energie je tvořena ze dvou složek – regulované a neregulované. Regulovanou část energie tvoří především různé poplatky definované státem. Dodavatel nemá možnost ji nějak zásadně ovlivnit. Jedná se především o poplatky za přenos a distribuci elektrické energie, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů.

Jak si zvolit optimální tarif?

Výše výsledné ceny je tedy převážně v rukou Energetického regulačního úřadu.  Nepodléhejte však skepsi.  Výslednou částku na faktuře lze částečně ovlivnit volbou optimálního tarifu podle roční spotřeby energie a také podle její povahy. Pro domácnost s menší spotřebou je vhodný tarif D01, popřípadě tarif D02 určený pro domácnosti se standardní spotřebou.  Cenu energií od jednotlivých dodavatelů si můžete také nejprve srovnat pomocí on-line kalkulačky.

Kteří dodavatelé energie působí na našem trhu?

Srovnání nabídky jednotlivých dodavatelů provedete snadno i z pohodlí domova. Je však nezbytné znát některé parametry. Především je nutné mít jasno ohledně aktuální spotřeby energie, jejího využití v domácnosti a samozřejmě lokality bydliště. Aplikace vám sama navrhne optimálního dodavatele. České domácnosti si v návaznosti na výši spotřeby elektrické energie a plynu mohu vybírat z nabídky těchto dodavatelů:

 • ČEZ Prodej
 • E.ON Energie
 • CENTROPOL ENERGY
 • innogy Energie
 • Pražská energetika
 • MND
 • BOHEMIA ENERGY
 • Pražské plynárenská
 • Yello Energy
 • LAMA energy a. s.
 • ELIMON a. s.
 • CORASTA s. r. o.
 • X Energie, s. r. o.
Volbou vhodného dodavatele elektrické energie i správného tarifu lze ovlivnit výslednou cenu na faktuře

Jaké náklady se přímo odráží do ceny energie?

Nejprve je nutné si uvědomit, co vlastně cenu elektřiny ovlivňuje. Při stanovení ceny elektřiny se vychází s její produkční hodnoty navýšené o proměnlivou hodnotu povinného nákladu na emisní povolenky. Negativním trendem je růst cen emisních povolenek (za rok 2019 až o 7 %). Tento trend souvisí se závazky ČR k Evropské Unii a její vizi ohledně snižování emisí. To se také výrazně promítá do výsledné ceny elektrické energie.

Jaké jsou vyhlídky ohledně cen za odběr energií?

V roce 2020 tedy můžeme dle odhadů analytiků očekávat zdražení asi o 5%. V následujících letech 2021 a 2022 lze také počítat spíše s navýšením. Významným mezníkem, který bude mít zásadní vliv na cenu středoevropských cen elektřiny, je plánované odstavení německých jaderných bloků v roce 2022. Běžné domácnosti se budou muset připlatit také za dodávku tepla, ale pozitivním signálem je nízký nebo téměř nulový růst cen plynu.

Je investice do fotovoltaiky výhodná?

V minulosti se jednalo o prvotřídní investici s maximální podporou státu. Dnes je situace poněkud jiná. Při pořizování fotovoltaické elektrárny musíte vzít v potaz její pořizovací cenu, náklady na údržbu, daň z příjmu a dividend, solární daně, zákonné pojistky a v neposlední řadě také snížení dotace ze strany státu. V současné době se tento druh investice vyplatí spíše větším investorům, kteří jsou odolnější vůči riziku a mají jasno v tom, jak vypočítat návratnost investice.

Je budoucnost ohledně dodávek elektřiny nejistá?

Fosilní výrobní zdroje celosvětově ubývají a je nezbytné je vhodným způsobem nahradit. Dalším aspektem jsou závazky ČR v rámci energeticko-klimatického plánu v rámci EU. Problémy spojené s klimatickými změnami směřují ke snaze maximálně omezit provoz uhelných elektráren v perspektivě následujících 20 let. Ovšem jejich prostřednictvím se vyprodukuje asi 50 % celkové elektrické energie a o její náhradě se zatím vedou bouřlivé diskuse.

Budování dalšího jaderného bloku, fotovoltaika či vyšší podpora kogeneračních jednotek?

Plánovaným krokem je výstavba a zprovoznění jaderného bloku v Dukovanech s investicí asi 250 miliard korun do roku 2040. To by pro rostoucí spotřebu energie v ČR částečně řešit, ovšem za předpokladu, že bude možné udržet v provozu stávající jaderné bloky vybudované v letech 1985 – 1987. Další možností je rozšíření jaderného bloku v Temelíně, zvýšená podpora výroby tepla prostřednictvím kogeneračních jednotek nebo pomocí fotovoltaických elektráren.

Rozšíření jaderného bloku je jedním z řešení energetické otázky, ale má svá úskalí

Je kogenerační jednotka efektivním řešením?

Jedná se o kombinované zařízení na výrobu energie a tepla. Toto zařízení vyniká především svou velkou účinností, a proto se dostává do popředí zájmu v otázce řešení dodávek energie. Prostřednictvím spalovacího motoru na zemní plyn dochází k točivému pohybu, jenž produkuje elektřinu. Kromě elektřiny vzniká také odpadní teplo, které je možné rozvádět a využít na vytápění větších objektů jako jsou kotelny bytových domů, školy, bazény a další.

Energie z jádra nebo elektromobily?

Spotřebitelé jsou prostřednictvím médií stále více vtahováni do problematiky životního prostředí. Z průzkumů vyplývá, že mají zájem o bezemisní tzv. zelenou energii. Ovšem při výrobě energie z jádra vzniká radioaktivní odpad, který je rovněž nutné skladovat. Rizikovým faktorem je rovněž bezpečnost. S elektromobilitou je obdobný problém. Vysoká pořizovací cena elektromobilu, nedostatečná síť dobíjecích stanic i neekologická likvidace lithiové baterie jsou hlavním úskalím.

Spotřeba elektrické energie se do budoucna bude zvyšovat. Svůj podíl na tom ponese rostoucí počet obyvatel na Zemi a také snaha o nahrazování ekologicky zatěžujících technologií modernějšími a efektivnějšími. Který zdroj energie je ten správný a nasměřuje lidstvo k zachování udržitelnosti je prozatím v jednání. Zvyšující cena emisní povolenky a ambiciózní plány ze strany Evropské Unie pro snížení emisí do roku 2030 však nutí energetiky jednat.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz