Domů » Soft skills aneb měkké dovednosti jako klíč k úspěchu

Soft skills aneb měkké dovednosti jako klíč k úspěchu

autor Patrik Pilous
0 komentářů
Soft skills - měkké dovednosti

Víte, co jsou soft skills neboli takzvané měkké dovednosti? Máte někdy pocit, že se vám v pracovním a osobním životě příliš nedaří? Pokud ano, nevadí, protože tenhle pocit má občas každý. A jak jste na tom se soft skills?

Jak definovat soft skills?

Možná si myslíte, že to spolu nesouvisí. I když se může zdát, že se tento pojem týká spíše manažerské oblasti, opak je pravdou. Tzv. soft skills neboli měkké dovednosti, se týkají jak pracovního, tak i osobního života. Bez soft skills se neobejde top manažer, prodavačka fast foodu, ale ani maminka na mateřské. Nevěříte? Tak se zkusme na měkké dovednosti podívat a třeba nám dáte za pravdu.

Lidé vydělávající velké peníze mají soft skills většinou na velmi vysoké úrovni. Výjimkou mohou být lidé pracující v IT nebo lidé, kteří zbohatli přes internet.

Co jsou to soft skills?

Není pochyb o tom, že schopnost efektivní komunikace hraje podstatnou roli, ať chceme dosáhnout čehokoliv. A jak efektivně komunikovat, abychom dosáhli toho, čeho chceme?

Pomohou nám právě soft skills. Soft skills, chcete-li měkké dovednosti, jsou schopnosti, díky kterým dokážeme řešit konflikty, komunikovat s ostatními, spolupracovat, jednat a vyjednávat, organizovat, rozhodovat, koncepčně myslet, diskutovat, odolávat stresu, motivovat ostatní, přijímat pochvalu a kritiku, být kreativní, zvládat agresivitu a vztek, bránit se syndromu vyhoření aj.

Tyto dovednosti souvisí s naší emoční inteligencí a naším vnitřním nastavením. Z extrémního introverta, který nerad komunikuje, nedokáže motivovat ostatní, patrně nebude hned skvělý motivační řečník. Ve vědecké knihovně či laboratoři bude ale nejspíš spokojený.

Každá profese totiž vyžaduje jiné soft skills a každý by si měl být vědom, které dovednosti ovládá a v kterých má nedostatky. Pro všechny, kteří chtějí uspět tam, kde by to od nich nikdo nečekal, máme dobrou zprávu. Soft skills se dají naučit a trénovat. Chce to jen mít odvahu vystoupit ze své ,,komfortní zóny“ na kterou jsme zvyklí a překonat sám sebe.

Soft skills nejsou jen pro manažery

Pojem soft skills byl dříve spojován hlavně s manažerskými posty. V rámci soft skills byla řešena především témata týkající se zvýšení platu, motivace, hodnocení podřízených, vedení porad, efektivního vyjednávání, odolnosti vůči stresu aj. Soft skills ale pronikaly do stále více oborů a dnes se bez nich neobejdeme v žádné profesi. Dokážete si snad představit bankovní úřednici bez dovednosti komunikovat? Nebo číšníka bez dovednosti zvládat práci ve stresu?

Každá profese vyžaduje určité dovednosti, díky kterým ji lze vykonávat dobře. Soft skills je také novým trendem HR. Stále více ambiciózních jedinců si píše do svého životopisu, CV své přednosti a měkké dovednosti. HR specialistu to ohromí více než strohý výčet pracovních zkušeností.

Pokud se chystáte na pracovní pohovor, tak se určitě připravte na otázku týkající se Vašich soft skills. Problém může nastat, když budete mlče a nebudete tušit, co tento pojem znmená.

Zvládání stresu jako priorita

Soft skills mají přesah do všech oblastí lidského života. A s každodenním životem souvisí bohužel i stres. Dnes je již všeobecně známo, že stres a stresové situace ovlivňují nejen naší psychiku, ale i naše tělo, resp. zdraví. Jedním ze stěžejních témat v rámci využití soft skills je právě zvládání
stresu. A to nejen v profesním životě, ale i v životě osobním, chcete-li partnerském či rodinném.

Kdo žije v partnerství, manželství či jiném vztahu, moc dobře ví, že se občas neobejde bez notné dávky empatie, dovednosti asertivně komunikovat, vyjednávat, organizovat, řešit konflikty, přijímat kritiku, udělovat pochvaly, motivovat a tak bychom mohli pokračovat.

Trénovat soft skills lze všude

Každá pracovní pozice, ale i životní role nebo situace vyžaduje nějaké měkké dovednosti, a proto bychom se v nich měli zlepšovat celý život. Můžeme buď využít různé sebezkušenostní semináře pod vedením zkušených lektorů nebo využít širokou nabídku populárně odborné literaratury, která se zaměřuje již na konkrétní dovednosti. Záleží jen na nás, kterou dovednost potřebujeme zlepšit.

Může jít např. o hodnocení zaměstnanců, komunikaci, vedení porad, ale i asertivní komunikaci či obranu před manipulativním jednáním. Vybere si každý, protože vždy je co zlepšovat. A pak stačí už jen trénovat. Ptáte se jak? Odpověď je jednoduchá. Pomůže nám sám život. Tím, jak vstupujeme do různých vztahů a situací, svoje měkké dovednosti trénujeme a zjišťujeme, co funguje a co ne.

Z chyb se člověk učí.

Soft skills trénujme již od dětsví

Při vstupu do zaměstnání se obvykle očekává, že určitými obecnými měkkými dovednostmi budeme již disponovat (např. asertivní komunikace). Jsou to dovednosti, které by měl každý ovládat ještě před vstupem do zaměstnání.

Jde o určité obecné dovednosti, které získáváme již v dětství nápodobou svých vzorů, rodičů. Dítě, které je adekvátně svému věku, těmito soft skills vybaveno, bude schopno lépe fungovat jak mezi vrstevníky, tak i mezi dospělými.

My, rodiče, bychom dětem měli ukázat, jak asertivně komunikovat, jak se prosadit, jak vést konstruktivní dialog, jak odolávat stresu, jak řešit konflikty aj. A tak nám nezbývá než (jak pravil Komenský) učit se, učit se, učit se, protože bez soft skills se zkrátka neobjedeme.

Training, školení a kurzy soft skills

Zkuste více pozorovat svět kolem sebe a chápat ho v souvislostech. Pokuste se napodobovat své vzory, číst a vyžadovat zpětnou vazbu.

Na soft skills je nyní i mnoho kurzů a školení, která pomohou dotvořit osobnostní dovednosti a dát zrcadlo Vašim schopnostem.

Rozvoj soft skills je velmi důležitý, ovšem je dobré si vybrat správné vzory, kouče či mentora.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz