Domů » TOP 7: Nejlepší relaxační a meditační hudba

TOP 7: Nejlepší relaxační a meditační hudba

autor Anna Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Nejlepší relaxační a meditační hudby

Dnešní doba je značně uspěchaná. Každý lítá do práce a zase z práce. Ano, bez peněz se žít nedá. Důležité je ale také odpočívat a relaxovat. Dá se odpočívat aktivně – pohybem, cvičením a pasivně – opravdové “vypnutí”. V naší redakci jsme dali hlavy dohromady a přinášíme Vám článek na téma “Nejlepší relaxační a meditační hudba“. Relaxační hudba je samozřejmě individuální záležitost a záleží na pojetí, ale následující výběr stojí za vyzkoušení.

Co se v článku dozvíte? Nejprve Vám poskytneme základní informace, co to je relaxační a meditační hudba, jak se rozděluje. Jaké jsou účinky relaxační hudby. Nabídneme Vám tipy, “Jak na relaxační hudbu”, seznámíme Vás s léčbou pomocí zvuků – fonoterapií a Rolandem Santé. A nakonec Vám předložíme ukázky nejhranějších videí s relaxační a meditační hudbou na YouTube. Na televizi si také můžete pustit relaxační hudbu i s relaxačními obrázky.

Nejlepší relaxační a meditační hudby
Do relaxační hudby patří i zvuky šumu korun stromů v lese. Je to však velmi individuální. Někomu mohou tyto zvuky připadat libé, jiným otravné.

Co je relaxační a meditační hudba?

Latinské slovo “relaxare” převzaté do češtiny znamená uvolnit. Slovo “meditatio” je také původem z latiny a znamená rozjímání. Pokud se bavíme o relaxační a meditační hudbě, jedná se o hudbu, která má způsobit Vaše uvolnění a rozjímání. Má na Vás mít pozitivní účinky. Můžete při ní zcela “vypnout”, anebo se jí naopak “nabít”.

Relaxace a uvolnění je v dnešní době obrovsky důležité. Člověk se dokáže soustředit a koncentrovat jen po určitý čas a pak tělo potřebuje relax, vypnout. Mnoho odborníků tvrdí, že někdy lidé, kteří více relaxují, tak jsou kreativnější a úspěšnější v práci. Každý relaxuje určitým způsobem, avšak například masáž či sauna propojená s relaxační hudbou může udělat úplné divy.

Pokud se o problematiku více zajímáte, tak zkuste jednu z nejčtenějších knih o této problematice – Relax pro vyčerpané – Využití všímavosti při hledání úlevy od duševního vysílení.

Rozdělení relaxační hudby

Existuje několik možných dělení relaxační hudby. Jedno dělení od sebe rozlišuje obecně relaxační a meditační hudbu.

 • Relaxační hudba používá uklidňující tóny na pozadí, naplní Vás pocitem uklidnění, uvolnění.
 • Meditační hudba nemá za cíl pouze uvolnění a uklidnění jako relaxační hudba. Kromě uklidňujících tónů obsahuje také dynamický prvek, který podporuje aktivní meditaci. Často v ní můžeme slyšet například bubny anebo jiné rytmické nástroje.

Meditační hudba má pozitivní vliv na dýchání, srdeční rytmus, krevní tlak a ovlivňuje také mozkové vzruchy.

Druhé dělení už je konkrétnější a relaxační hudbu rozděluje na 4 skupiny.

 • Etnická hudba – váže se k určitým kulturám. V této hudbě se používají nástroje, které jsou typické pro danou kulturu (například flétna). Nejznámější a nejposlouchanější je tibetská, africká a indická hudba.
 • Přírodní zvuky – patří k “nejobyčejnějšímu” typu hudby. Patří sem všechny zvuky přírody: šumící voda, ševelící koruny stromů v lese a zvuky zvířat.
 • Meditační hudba – tato hudba je ponejvíce využívána k meditacím. Je možné ji použít k józe anebo Tai Chi.
 • Osvěžující hudba – neboli “chill out”. Jedná se o pohodovou až energickou hudbu, která má za úkol Vás nabít. V tomto typu hudby se snoubí různé kultury a rytmy.

Účinky relaxační a meditační hudby

Relaxační a meditační hudba má v zásadě tyto účinky:

 • uklidnění,
 • uvolnění,
 • navození vyrovnaného stavu mysli.

Zvýšení hladiny serotoninu, který se podílí na vzniku nálad, ovlivňuje to, jak hudbu, či zvuky vnímáme. Důležité je myslet na to, že hudba či jakýkoliv zvuk působí na každého jedince velmi individuálně. To znamená, že na někoho může určitá hudba nebo zvuk působit libě, na jiného naprosto neutrálně a na dalšího dokonce drásavě.

Pokud si naleznete tu “správnou” hudbu přesně pro Vás (viz níže), bude působit pozitivně na Vaše emoce, ladit Vaši psychiku, a může být dokonce nápomocná při léčení určitých fyzických obtíží. Léčbu pomocí meditační hudby používali již staří Egypťané, kteří věděli, že právě tento druh hudby působí proti stresu, špatné náladě, proti nespavosti a vysokému krevnímu tlaku.

Pokud se věnujete meditacím nebo józe, jistě jste zaznamenali určitý fakt. Když při svém cvičení nebo meditaci posloucháte hudbu, dochází k mnohem hlubší relaxaci, nežli bez hudby. Poslechem relaxační hudby dochází ke zvýšení vnímání relaxace, čímž si Vaše tělo skvěle odpočine.

Jak na relaxační hudbu

Zde Vám předkládáme několik tipů, jak správně poslouchat relaxační hudbu, aby na Vás měla ten správný účinek.

 1. Nepouštět si hudbu příliš nahlas. Pokud budete Vámi zvolenou relaxační hudbu poslouchat příliš nahlas, může se stát, že vlivem hlasité hudby se Váš mozek dostane do stavu otupělosti.
 2. Relaxační hudba by neměla tvořit kulisu po celý Váš den. V případě, že byste relaxační hudbu poslouchali celý den, může Vás potkat to, že v závěru dne se u Vás objeví až pocit podrážděnosti.
 3. Ideální délka poslechu. U zdravého a vitálního jedince by poslech relaxační hudby za den neměl přesáhnout 20 minut.
 4. Individuální reakce na hudbu. Jak jsme napsali výše, každý jsme originál a na každého působí různé zvuky a hudba různým způsobem. Je potřeba najít “tu svoji” hudbu.
 5. Odstranění nepříjemný vjemů. Pokud víte o nějakém zvuku, hudbě, že Vám není příjemný a máte možnost odstranit jej, udělejte tak. Tím, se posunete se svojí myslí do klidnější sféry.

Fonoterapie – léčba zvuky

Fonoterapie je druh léčebné metody s pomocí mimohudebních zvuků. Obsahuje zdravotně motivovanou aplikaci příjemných (mimo jiné) i přírodních zvuků. Jedná se o zvuky, jako jsou: ptačí zpěv, šumění lesa, hukot vodopádu, šum moře a další. Zvuky mohou být buď autentické, anebo vytvořené ve zvukových laboratořích.

Někteří autoři dávají do souvislosti s fonoterapií například zvuky z dutiny břišní u těhotných žen, zpěv velryb a delfínů, hlasy vlků, cvrkot cvrčků, bzukot včel a rytmické šplouchání vln narážejících do pobřeží.

Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu s pomocí fonoterapie, je výběr zvuků, které působí pozitivně na daného člověka. Tento výběr nesmí být ponechán náhodě, ale je potřeba se mu pečlivě věnovat. Klient si plně koncentrován zaznamenává, jak na něj určité zvuky působí. Zda se jedná o libý zvuk, anebo nepříjemný až agresivní zvuk.

Fonoterapie jako léčebná metoda se využívá například u lidí s Alzheimerovou chorobou, kteří si díky povědomým zvukům mohou vybavit vzpomínky z minulosti. Velmi oblíbená je také u nastávajících maminek, dále u lidí trpících různými úzkostmi, stresem a psychickými potížemi.

Nástroje používané při fonoterapii:

 • tibetské mísy,
 • dešťové hole,
 • speciálně vyrobený gong,
 • tibetské činely.

Pokud by Vás více zajímala obecná tématika týkající se vlivu relaxační hudby a fonoterapie na člověka, vřele doporučujeme bakalářskou práci Rozdíly ve vnímání relaxační hudby s fonoterapeutickými prvky u různých věkových kategorií, jejíž autorkou je Iveta Mikešová.

Roland Santé

Roland Santé
I přes své exoticky znějící jméno je tento hudební skladatel skladatelem českým.

Roland Santé je i přes své exoticky znějící jméno českým skladatelem, který se stal celosvětově známým a uznávaným terapeutem a vizionářem. Své první skladby složil již ve svých 13 letech. Hudba Rolanda Santého je hojně využívána v psychoterapeutických relaxačních centrech, ve školách a v nemocnicích pro své uklidňující, terapeutické a motivační účinky.

Základním kamenem Santého skladeb jsou klávesové a zvonkové akordické podklady. Ve spojení s dalšími elektronickými zvuky vzniká podle některých klientů “nebeská hudba“. Santé rád využívá ve svých skladbách mimo jiné zvuky elektronických varhan a přírody.

TOP 7 – Nejhranější relaxační a meditační hudba na YouTube

V tomto oddílu Vám nabízíme 7 nejoblíbenějších videí s relaxační hudbou na celosvětově známém webu YouTube.

Téměř 90 milionů shlédnutí. 3 hodinová relaxační hudba. V hlavní roli kytara.
Přes 31 miliónů shlédnutí. Zde je hlavním hudebním nástrojem klavír. Doba trvání 6 hodin.
Téměř 12 miliónů shlédnutí. V hlavní roli opět kytara. Délka 6 hodin.
Relaxační hudba – etnická hudba – tibetská hudba. Počet shlédnutí – necelých 7 milionů. Délka trvání 3 hodiny.
Opět etnická relaxační hudba, tentokrát s hlavním nástrojem flétnou. Jedná se o indiánskou hudbu. Přes 6 milionů shlédnutí, s 6 hodinovou dobou trvání.
Tibetská relaxační hudba. Přes 5 milionů shlédnutí a dobou trvání 6 hodin.
Necelých 5 milionů posluchačů tibetské relaxační hudby. Délka videa je 6 hodin.

Jak můžeme vidět, do 7 nejlepších relaxačních a meditačních hudeb můžeme zařadit tibetskou hudbu, a dále hudbu, ve které dominují kytara, klavír a flétna. Přesně tak, jak bylo v článku popisováno.

Relaxační hudba nám může pomoci nejen k uvolnění, ale také může napomoci efektivnímu učení (pokud jsme klidní a zrelaxovaní, jistě nám půjde učení lépe od ruky). Pokud znáte nějakou ženu, která nemá čas na relaxaci, možná ji k tomu může inspirovat právě CD či výběr s relaxační hudbou ve formě dárku.

Větší zaměstnavatelé mají na pracovišti relaxační zóny jako zaměstnanecký benefit. V těchto relaxačních zónách mohou díky odhlučnění vypnout a zrelaxovat na pohodlném křesle či pohovce. Při práci na PC je dobrým relaxem také ping pong či fotbálek na pracovišti.

💡 Tip: Podívejte se také na článek o tom, proč konkurenční prostředí tvoří dobrý tým.

Jak meditovat

Meditovat může každý. Meditace je jednodušší (a těžší), než si většina lidí myslí. Přečtěte si tyto kroky, ujistěte se, že jste někde, kde se můžete uvolnit, nastavte si časovač a zkuste to:

1) Posaďte se
Najděte si místo k sezení, které vám připadá klidné a tiché.

2) Nastavte si časový limit
Pokud teprve začínáte, může vám pomoci zvolit si krátký časový limit, například pět nebo deset minut. Podle toho můžete vybrat i relaxační hudbu, která bude časově odpovídat.

3) Všímejte si svého těla
Můžete sedět na židli s nohama na zemi, můžete sedět volně se zkříženýma nohama, můžete klečet – vše je v pořádku. Jen se ujistěte, že jste stabilní a v poloze, ve které můžete chvíli setrvat. A pak si začněte všímat, jak se cítí vaše chodidla, vaše nohy, břicho, …

4) Vnímejte svůj dech
Sledujte pocit svého dechu při nádechu a výdechu.

5) Všimněte si, kdy se vaše mysl zatoulala.
Vaše pozornost nevyhnutelně opustí dech a zatoulá se na jiná místa. Až si všimnete, že se vaše mysl zatoulala – za několik vteřin, minut, pět minut – jednoduše vraťte svou pozornost k dechu.

6) Buďte laskaví ke své bloudící mysli
Neodsuzujte se ani se nezabývejte obsahem myšlenek, ve kterých jste se ztratili. Prostě se vraťte zpět.

7) Uzavřete s laskavostí
Až budete připraveni, jemně zvedněte pohled (pokud máte zavřené oči, otevřete je). Chvíli si všímejte všech zvuků v okolí. Všimněte si, jak se právě teď cítí vaše tělo. Všímejte si svých myšlenek a emocí.

To je vše! Jednoduché? Vyzkoušejte to a věnujte meditaci pravidelně několik minut denně.

Jak často meditovat?

Meditace není o nic složitější než to, co jsme popsali výše. Je to tak jednoduché … a tak náročné. Je také mocná a stojí za to. Klíčem k úspěchu je zavázat se, že to budete dělat každý den, i kdyby to mělo být jen pět minut. Nejdůležitějším okamžikem vaší meditační praxe je okamžik, kdy si k ní sednete. Protože právě tehdy si říkáte, že věříte ve změnu, že věříte v péči o sebe sama a že ji uskutečňujete. Nedržíte se jen abstraktně nějaké hodnoty, jako je všímavost nebo soucit, ale skutečně ji uskutečňujete.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz