Domů » Trend 2023: Kancelář, tichá rezignace a benefity

Trend 2023: Kancelář, tichá rezignace a benefity

autor Patrik Pilous
0 komentářů
Trend 2023 v práci

Jak bude vypadat svět práce v roce 2023? Jaké jsou tredy, které ovlivní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců? Budeme i nadále svědky toho, jak se zaměstnanci potýkají s hledáním rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem? Na tyto otázky se pokusil odpovědět thinktank Allwork.Space.

Allwork.Space prošel zprávy a konzultoval je s odborníky na lidské zdroje, aby určil pět trendů, které budou mít vliv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem i v roce 2023.

1. Zaměstnavatelé se budou i nadále snažit, aby se zaměstnanci vrátili do kanceláří.

Podle nedávného průzkumu Resume Builders bude devět z deseti společností v roce 2023 chtít, aby zaměstnanci pracovali z kanceláře. To však není to, co zaměstnanci říkají, že chtějí. Pokud se dostatečný počet zaměstnanců důrazně postaví proti, možná se tento trend podaří zvrátit.

Proč tato změna, když jsou pracovníci spokojeni s nově objevenými hybridními a vzdálenými způsoby práce?

Důvodem pro návrat do kanceláří mohou být především peníze. Organizace o ně přicházejí tím, že se rozhodnou zachovat kanceláře, ale nemají mnoho zaměstnanců, kteří by tam skutečně chodili. Lepším řešením, které mohou firmy najít, je mít své kanceláře otevřené na plnou kapacitu jen několik dní v týdnu. Nebo možná dokonce zavřít své kancelářské prostory a umožnit svým pracovníkům, kteří chtějí pracovat v kancelářském prostředí, aby si pronajali stůl v coworkingovém prostoru.

Zaměstnavatelé mají také větší pocit kontroly nad svými zaměstnanci a tím, jak moc se skutečně práci věnují a s jakým nasazením. A tak dokud nebude zvoleno nějaké řešení, budou pracovníci i nadále pociťovat tlak od svých zaměstnavatelů, aby se fyzicky vrátili do kanceláře.

2. Zaměstnanci chtějí, aby se hodnoty jejich zaměstnavatele shodovaly s jejich vlastními hodnotami.

Kultura, spravedlnost a společenský dopad jsou důležité zejména pro mladší uchazeče o zaměstnání, kteří touží změnit svět k lepšímu. Když je práce tak velkou součástí života, není těžké pochopit, že zaměstnanci chtějí, aby společnosti, pro které pracují, sdílely jejich hodnoty.

Průzkum společnosti McKinsey & Company zjistil, že zaměstnanci chtějí pětkrát častěji pracovat ve společnosti, která věnuje čas úvahám o dopadu, který má na svět. Podle zprávy Great Resignation Report 86 % zaměstnanců uvedlo, že je pro ně velmi důležité (50 %) nebo důležité (36 %), aby jejich práce byla v souladu s jejich hodnotami a aspiracemi.

Průzkum společnosti Qualtrics ukázal, že 56 % pracovníků by ani neuvažovalo o práci pro společnost, která nesdílí jejich hodnoty.

Pracovníci se stále více zajímají o morálku svých zaměstnavatelů. Firmy již nemohou tak snadno a otevřeně podporovat hnutí nebo názory, se kterými většina jejich zaměstnanců nesouhlasí.

Trend 2023 v práci

3. Tichá rezignace může být dlouhodobým trendem.

Tichá rezignace je situace, kdy pracovníci sice nedávají výpověď, ale neudělají pro svého zaměstnavateli nic víc než jen naprosté minimum. Důvodem je nedostatek angažovanosti a nadšení pro svou práci. U generace Z a mileniálů je navíc větší pravděpodobnost tichého odchodu než u starších generací.

Tento jev bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2023, zejména mezi těmi, kteří jsou nuceni vrátit se do kanceláře a snaží se v tomto novém uspořádání najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Hlavním úkolem manažerů se stane motivovat a obnovit nadšení u těchto zaměstnanců.

🗣️ Ethan Drower, spoluzakladatel a provozní partner společnosti CiteMed, k této situaci ale uvedl: “I když se domnívám, že tiché rezignace jsou nyní velmi patrné u mnoha zaměstnanců, neoznačil bych je za ‘problém’. Zaměstnanci se pouze staví za svá práva. Zajišťují si tak, aby je podniky a velké korporace, pro které pracují, nezneužívaly.”

4. Kombinace virtuální, hybridní a osobní práce je novou normou a vedoucí pracovníci podniků se musí zaměřit na angažovanost.

Zaměstnanci chtějí příležitosti, flexibilitu a smysluplnost. V nových způsobech práce jsou v popředí flexibilita na pracovišti, interní mobilita pro příležitosti a růst a sladění osobního a organizačního účelu a hodnot.

Udržet si zaměstnance se stalo pro organizace v posledních letech velkým problémem. Může pomoci, když budou i nadále naslouchat tomu, co sami jejich lidé preferují. Velkou otázkou už není, zda by zaměstnanci měly pracovat na dálku, v kanceláři nebo dokonce hybridně. V roce 2023 bychom si měli klást otázku: ‘Jak vzbudit u svých zaměstnanců co největší zapojení a propojení?”

🗣️ Jeff Schwartz uvedl: “Všichni bychom rádi COVID odložili do minulosti a mnoho společností prosazuje návrat k dřívějším způsobům práce – včetně návratu do kanceláře. Ale vzhledem k tomu, co jsme všichni za posledních pár let zažili a naučili se, možná se spíše musíme zaměřit na to, co se změnilo a proč se nemůžeme vrátit ke starým modelům.”

5. Benefity pro zaměstnance budou více individuální.

Větší důraz na potřebu personalizace wellness benefitů bude v budoucnosti práce důležitější, protože každý definuje péči o sebe a wellness jinak.

Větší důraz bude kladen na duševní zdraví. Příznaky duševní nepohody jsou projevem celosvětově většího problému a je potřeba se jimi hlouběji zabývat. Vedoucí pracovníci musí více zvažovat, jak je mohou řešit, aby snížili příznaky osamělosti, úzkosti, stresu, vyhoření atd.

Digitální detoxikační přestávky a wellness dny se stanou standardní firemní praxí. Firmy budou podporovat a sepisovat zásady na podporu digitálního detoxu zaměstnanců. Cílem je zaměřit se na lepší harmonii mezi pracovním a soukromým životem. Více firem chce poskytovat flexibilní dny duševní kondice nebo plánované wellness dny. Lidé by se měli naučit odpojit se, načerpat energii a věnovat čas péči o sebe.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz