Domů » 10 základních pravidel typografie

10 základních pravidel typografie

autor Petra Sýkorová
0 komentářů
Typografie

Pokud píšete nějaký text, musíte dbát na jeho čitelnost a přehlednost. K tomu slouží typografie. V elektronické podobě je mnohem výraznější, než když píšete třeba slohovou práci. Naučte se jednoduchá typografická pravidla!

Co je to typografie?

Tento obor se zabývá grafickou úpravou textu na stránce. Řeší se tedy typy písem, jejich různé kombinace (patkové, nepatkové, kdy používat stejnou rodinu písem, kdy ne), zarovnání či zvýraznění textu nebo odlišení odstavců.

Kde hledat informace, když nevím, jak něco napsat?

Jestliže si s něčím ohledně českého jazyka nejste jistí, jednoznačně navštivte web Internetové jazykové příručky. Dalším směrodatným zdrojem jsou pro komplexnost vašeho povědomí o tom, jak správně vizuálně psát, normativní a kodifikační příručky. Pro (nejen) grafickou úpravu dopisů a e–mailů existuje dokonce i ČSN norma.

Pravidla typografie v kostce

Abyste poučky nemuseli stále dokola vyhledávat, je dobré si typografické zásady zapamatovat. Častým užíváním jazyka v psané formě se vám pravidla vryjí pod kůži. Zde je výčet těch nejčastějších, ve kterých mnoho lidí chybuje.

1) Písmo

Jednoduché pravidlo zní, že více je méně. Zvláště pokud píšete spíše oficiální text, je lepší vybrat si střízlivější typ fontu. Nicméně nemusíte se stále držet pouze Arialu nebo Times New Roman. Pokud chcete text zvýraznit a použít nadpisy, vybírejte písma ze stejné rodiny. Čím více změn a více písmen, tím je to pro čtenáře rušivější. To platí i v případě letáků a další dokumentů.

Oblíbeným písmem v poslední době je Open Sans, protože ve své rodině nabízí i verze Light, Bold, Semibold, Extrabold a všechny i ve verzi Italics, tedy v kurzívě. Můžete tak svůj text ozvláštnit různým důrazem, ale celek bude stále působit kompaktně.

2) Zarovnání

Na webu se text zarovnává vlevo nebo kratší statě na střed. Zarovnání do bloku může občas být nečitelné, protože roztahat mezery mezi slovy. Při správné typografii je potřeba dát si také pozor na tzv. řeky, což jsou “proudy” bílého místa mezi textem.

psaní na klávesnici
psaní na klávesnici

3) Zvýraznění

Zvýrazňovat důležité informace můžete hned několika způsoby: nejpoužívanější a čtenářsky nejpříjemnější je kurzíva anebo tučný text. Občas se můžete setkat i s barevným zvýrazněním, přeškrtnutím textu či s kapitálkami. Ty se ale již příliš nepoužívají, protože zhoršují čitelnost textu.

Nezapomeňte, že i při zvýraznění platí, že více je méně. Pokud zvýrazníte celý text, je to jako kdybyste nezvýraznili nic.

4) Odstavce

Odstavce lze udělat dvěma způsoby – mezerou mezi odstavci, nebo odsunutím řádku. Ve Wordu to nastavíme tak, že klikneme na odsazení prvního řádku a tam zadáme, o kolik si přejeme písmo odstrčit. Obě varianty nekombinujte!

5) Procenta

Znáte rozdíl mezi zápisem 10 % a 10%? S mezerou to znamená deset procent (tedy podstatné jméno), bez mezery se význam posouvá na procentní (přídavné jméno).

6) Spojovník a pomlčka

  • Spojovník je kratší než pomlčka a za svůj název vděčí díky tomu, že spojuje slova. Používá se typicky při psaní částí měst (například Praha-západ) nebo vícebarevných věcí (modro-žluté tričko). Píše se bez mezery.
  • Pomlčku používáme na zapisování rozsahu (2–3 strany), v tom případě bez mezer. Mnohem častěji se však píše s mezerami, a to například jako vsuvka. Pomlčka není na klávesnici. Abyste ji vytvořili, musíte stisknout klávesy Alt a číslice 0150. Na mobilu pomlčku napíšete podržením spojovníku.
Typografie
Typografie

7) České uvozovky

Do česky psaného textu je nutné použít české uvozovky. Ty dolní vytvoříte stiskem klávesy Alt a číslic 0132 a horní zmáčknutím kláves Alt a 0147. České uvozovky mají mít tvar 99 a 66.

8) Datum

Datum se píše s mezerami. Pokud chcete větu začít tím, že třetího srpna byl v Praze maraton, pamatujte, že první slovo nesmí být číslice. Místo „3. března byl v Praze maraton“ napište „Třetího března byl v Praze maraton“. Uprostřed věty či na jejím konci už můžete použít číslovku.

9) Interpunkce

Za každým interpunkčním znaménkem (tečka, čárka, vykřičník, středník, pomlčka) musí být téměř vždy mezera. Existují ovšem výjimky – například u desetinných čísel, u nichž se mezera nedělá.

Pokud píšete titulek skládající se ze dvou oznamovacích vět, za první tečka bude a za druhou nikoli. Jestliže název článku obsahuje jen jednu větu, tečka se nepíše.

Když citujete nějaký paragraf, před „o“ nezapomeňte dát čárku. Například takto:

„Pedagogičtí pracovníci mnohdy hledají údaje v zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“

10) Číslovky

Na konci řádku textu, který píšete, by neměla zůstat jednoslabičná předložka ani spojka (kromě a, i). Číslo se nesmí rozdělit ani oddělit od jednotky – musíme vložit nedělitelnou mezeru! Stačí stisknout Shift + Ctrl + mezerník. Detailněji je to vysvětlené v článku o zalomení řádků v Internetové jazykové příručce.

Pokud za číslo na začátku či uprostřed věty napíšete tečku, jde o řadovou číslovku. Tečka za dvojkou tedy znamená „druhý/druhá/druhé“ – podle kontextu.

Typografie
Typografie

Bonus na závěr: Jak napsat e-mail

E-maily jsou v dnešní době nejběžnějším způsobem komunikace. Víte však, jaké náležitosti by měly mít a jak by správný e-mail měl vypadat? Následující normy pomůžou k tomu, aby e-mail vypadal profesionálně.

  • Každý e-mail začíná oslovením, a to v 5. p. (i v případě písemného styku s institucemi, kdy jméno příjemce neznáme, např. Vážené paní, vážení pánové –⁠ viz Oslovení a závěrečný pozdrav),
  • v základním textu dopisu mírně zvětšíme řádkování,
  • mezi oslovení a následující text patří mezera,
  • nové odstavce začínají odstavcovou zarážkou nebo se použije mezera mezi odstavci,
  • mezi poslední řádek textu a pozdrav se vkládá mezera.

💡 Tip: Pokud začínáte pozdravem, který má více než dvě slova, následuje po něm čárka: Ahoj Jano! ale Dobrý den, Jano.

Proč by všichni měli znát pravidla typografie?

  • Vzhled textu má značný dopad na jeho čitelnost a srozumitelnost. Pokud budete číst jednolitou stať bez mezer u interpunkce, moc si to neužijete, protože tam kvůli nepřehlednosti bude příliš mnoho rušivých vlivů.
  • Každý člověk by měl umět svou mateřštinu, a proto je tento článek vhodný pro všechny Čechy. Typografická pravidla musí ovládat zejména lidé, kteří se jazykem živí – korektoři, novináři, copywriteři, redaktoři –, ale také studenti při psaní závěrečných prací na VŠ, kterými jsou bakalářka, diplomka a podobně. Jejich znalost se hodí také těm, kteří píší knihu.
  • Ale i ostatní občané by se těmito pravidly měli řídit. Je to klíč k úspěchu při psaní životopisu, motivačního dopisu anebo e-mailu. Použít to můžete i u maturity. Správný vzhled písma je zkrátka základem komunikace.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz