Domů » Frakční akcie XTB: Nyní může investovat opravdu každý?

Frakční akcie XTB: Nyní může investovat opravdu každý?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
investování do akcií technologických firem - frakční akcie

Možná jste si již všimli, že se stále více lidí začíná zajímat o investování, a to zejména díky technologickému pokroku a aktuální ekonomické situaci. Najednou se baví lidé o investování u oběda, v hospodě, v práci i při sportu. A tím nemyslíme jen manažery nebo podnikatele, ale opravdu velkou část společnosti.

Podle statistik od XTB je stále populárnější tradiční akciový trh mezi investory. Důvodů je několik. Investování do nemovitostí je poměrně drahé a přístup na kapitálové trhy je stále snazší a snazší. Nicméně, je důležité mít na paměti, že burza má určité vstupní bariéry. XTB však přichází s novinkami, které usnadní přístup k investování. Jaká je ta hlavní?

Trend investování se stále více rozšiřuje a počet investičních účtů stále roste. V posledních letech se zrychlilo tempo zájmu o vlastní alokaci kapitálu. Podle dat od XTB je kapitálový trh jednou z nejdůležitějších oblastí zájmu investorů i v ČR.

kolik investorů investuje na kapitálových trzích

Proč tento zájem o akcie a ETF? Tento jev lze vysvětlit třemi hlavními faktory – globalizací, rozvojem digitálních technologií a touhou chránit kapitál před nepříznivými ekonomickými podmínkami, ovlivněnými faktory, mezi které patří např. pandemie a vysoká inflace. Dnes mají ti, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti jako individuální investoři, přístup na nejdůležitější kapitálové trhy na světě přímo ze svých chytrých telefonů například u XTB a dalších investičních platforem. Je však nutné si uvědomit, že vstup na burzu není vždy jednoduchý.

Proč je nyní tak jednoduché investovat?

Mezi vstupními bariérami pro jednotlivé investory, kteří chtějí začít své dobrodružství na akciovém trhu, jsou nejčastěji zdůrazňovány dva faktory. Prvním jsou znalosti a druhým kapitál potřebný k vybudování vyváženého investičního portfolia. Proto se XTB snaží tyto překážky minimalizovat. Investiční platforma je již léta známá tím, že svým klientům nabízí bezplatné finanční vzdělávání, poskytuje aktuální tržní data, pořádá živá setkání s analytiky či vzdělávací konference – Online investiční konferenci a Online trading konferenci. Tímto způsobem fintech zajišťuje, že investoři využívající platformu jsou adekvátně připraveni investovat své úspory.

Nyní bude minimalizována další bariéra, kterou byl nedostatek adekvátního kapitálu. XTB zavádí do své nabídky nový produkt – Frakční akcie. Od 24. dubna nemusí investoři v České republice a na Slovensku kupovat celý podíl (jeden kus akcie), ale mohou investovat do části podílu, a to již od 10 eur. Investoři tak budou moci budovat svá investiční portfolia dostupnějším způsobem. Navíc je třeba zdůraznit, že Češi i Slováci budou mít příležitost seznámit se s touto novou funkcionalitou od XTB mezi prvními.

Frakční akcie jsou akcie, které jsou rozděleny na menší části. To znamená, že místo toho, aby investor musel koupit celou akcii za plnou cenu, může si koupit jen zlomek této akcie za menší cenu. Například, když je cena jedné akcie 100 dolarů a investor si chce koupit jen 10 dolarů, může koupit zlomek této akcie, což mu umožní vlastnit část akcie.

Hlavní výhody frakčních akcií jsou:

Snížení vstupní bariéry: Frakční akcie umožňují lidem s menším kapitálem investovat do akcií, což umožňuje rozšířit investorovu základnu.

Diverzifikace portfolia: Frakční akcie umožňují investorům diverzifikovat své portfolio snadněji, protože mohou investovat do více akcií za menší částku.

Větší likvidita: Frakční akcie mohou být snadněji prodány než celé akcie, protože je pro ně mnohem snadnější najít kupce.

Možnost investovat do dražších akcií: Frakční akcie umožňují investorům investovat do dražších akcií, ke kterým by jinak neměli přístup.

Možnost reinvestovat dividendy: Frakční akcie umožňují investorům reinvestovat dividendy, což umožňuje růst jejich investice i bez dalších vkladů.

– Zavedení Frakčních akcií otevírá investorům nové možnosti a hraje významnou roli při budování investičního portfolia. Na jedné straně Frakční akcie snižují vstupní bariéru pro ty, kteří právě začínají svou investiční cestu. Na straně druhé slouží jako důležitý nástroj umožňující správné vyvážení a diverzifikaci investic pro zkušenější účastníky trhu. Právě tato dostupnost činí kapitálový trh otevřenějším než kdy dříve. Jsme hrdí na to, že jsme součástí této transformace – říká Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Proč investovat do frakčních akcií?

Frakční akcie jsou akcie, které jsou rozděleny na menší části. V praxi jsou ve vaší platformě dělitelné. To znamená, že místo toho, aby investor musel koupit celou akcii za plnou cenu, může si koupit jen zlomek této akcie za menší cenu. Například, když je cena jedné akcie 100 dolarů a investor si chce koupit jen 10 dolarů, může koupit zlomek této akcie, což mu umožní vlastnit část akcie.

Hlavní výhody frakčních akcií jsou:

  1. Snížení vstupní bariéry: Frakční akcie umožňují lidem s menším kapitálem investovat do akcií, což umožňuje rozšířit investorovu základnu.
  2. Diverzifikace portfolia: Frakční akcie umožňují investorům diverzifikovat své portfolio snadněji, protože mohou investovat do více akcií za menší částku.
  3. Větší likvidita: Frakční akcie mohou být snadněji prodány než celé akcie, protože je pro ně mnohem snadnější najít kupce.
  4. Možnost investovat do dražších akcií: Frakční akcie umožňují investorům investovat do dražších akcií, ke kterým by jinak neměli přístup.
  5. Možnost reinvestovat dividendy: Frakční akcie umožňují investorům reinvestovat dividendy, což umožňuje růst jejich investice i bez dalších vkladů.

Jak to funguje s frakčními akciemi u XTB?

Menší počáteční kapitál – V současnosti je to klient, kdo určuje, kolik peněz je ochoten vynaložit na danou investici. Pomocí
Frakčních akcií můžete začít investovat od jakékoli částky (minimální akceptovatelná hodnota transakce u XTB je ve většině evropských zemí od 10 EUR). Můžete ale zadávat částku a ne počítat, kolik si můžete za daný budget pořídit akcií.
Snazší diverzifikace – Podle teorie „Moderní portfolio“ Harryho Markowitze je optimální počet různých společností v portfoliu
přibližně 35. Chceme-li investovat svůj kapitál do společností z různých odvětví, například high-tech, zdravotnictví, finančnictví a palivového průmyslu, obvykle to vyžaduje značné finanční úsilí. Díky Frakčním akciím je to klient, kdo určuje míru finančního závazku, aniž by musel dělat kompromisy. Proto si může vybrat své oblíbené společnosti a investovat do nich libovolnou částku. Frakční akcie jsou velkým tahákem hlavně pro ty nejmenší investory.
Nakoupené frakce se sloučí (do akcie) – Koupili jsme 0,1 akcie společnosti XYZ. Po nějaké době jsme koupili 0,2 akcie, poté 0,7 akcie. Akcie se sloučí a my jsme oficiálně vlastníky jedné celé akcie. V důsledku toho se klient díky sloučení akcií stává
právoplatným akcionářem (např. má právo hlasovat na valné hromadě).
Práva na dividendy – Pokud vlastníte Frakční akcie, můžete dostávat dividendy v poměru k velikosti vaší pozice.
Příklad: Společnost XYZ stanovila, že za daný rok vyplatí svým akcionářům dividendy ve výši 5 EUR za každou drženou akcii. Tomáš vlastní 10,5 akcií této společnosti. Má tedy nárok na dividendu ve výši 52,5 € (5*10,5).
Provedení transakce – Transakce nákupu Frakčních akcií se uskutečňuje ve dvou fázích.
Příklad: Klient chce koupit 2,7 akcií společnosti XYZ. V tomto případě XTB provede dvě transakce – jednu na nákup 2 celkových akcií a druhou na nákup 0,7 akcie. Z pohledu klientského rozhraní se to bude jevit jako jedna transakce, přestože v podrobném zobrazení bude moci vidět přesné rozdělení. Tato forma transakce může mít za následek, že se neprovede okamžitě.
Žádná hlasovací práva – Jako akcionář společnosti máte obvykle právo hlasovat na valné hromadě, na které se někdy přijímají
strategická rozhodnutí týkající se rozvoje společnosti. Jako Frakční akcionář nemáte za žádných okolností právo účastnit se valné hromady. Toto právo však získáváte v době zmiňovaného sloučení akcií.
Obtíže při převodu na účty u jiných brokerů – Mezi brokery není možné převádět zlomkové (Frakční) akcie. Jakmile je však sloučení dílčích akcií provedeno, lze je převést.
Frakční akcie a investovaná suma – Rozdíl mezi těmito pojmy souvisí se způsobem zadání objednávky. V případě Frakčních akcií regulujeme objem (počet akcií, např. 1,5), při investování částky definujeme výši finančních prostředků, které chceme
na investici vynaložit, např. 80 €.

Frakční akcie nabízejí nové možnosti

Investování na akciovém trhu až dosud naráželo na četná omezení, zejména pokud jde o budování investičního portfolia. Mnoho atraktivních společností jako např. Mastercard, Microsoft, Meta Platforms nebo Apple mělo pro řadu investorů přiliš vysokou nominální cenu akcie. Díky Frakčním akciím se tyto společnosti stávají dostupné prakticky pro každého.

Frakční akcie zkrátka a dobře eliminují potřebu nákupu celé akcie najednou. A jak to přesně funguje? Pokud je pro Vás nominální cena akcie přiliš drahá, můžete si koupit Frakční akcie u XTB, které představují svěřenská práva na část akcie nebo ETF kótované na regulovaných trzích. To vám umožní začít investovat s malou částkou, například 10 eur. Investováním do Frakčních akcií navíc investoři získají také poměrný podíl ekonomických výhod, jako jsou např. dividendy.

Za zmínku také stojí, že Frakční akcie stejné společnosti se sčítají v rámci jednoho investičního portfolia. Když součet Frakčních akcií dosáhne celkové hodnoty jedné akcie, stává se investor právoplatným vlastníkem jedné akcie společnosti.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz