Domů » 6 znamení, jak poznat, že se vztah rozpadá a nemá smysl

6 znamení, jak poznat, že se vztah rozpadá a nemá smysl

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
když se vztah rozpadá

Když vám zavolá kamarád či kamarádka, že se jejich vztah rozpadá, může se vám to zdát náhlé a překvapivé. Opak je ale většinou pravda. Konec vztahu nastává postupně. Vztahy se rozkládají pomalu a tiše. Jak se to stane? Namísto udržování vzájemné blízkosti a závislosti, které definují oddaný vztah, se jeden nebo oba partneři začnou tomu druhému vzdalovat.

Jak poznat, že se vztah pomalu rozpadá?

Zdravé vztahy se vyznačují propletením životů. Postupem času lidé začnou lidé považovat svého partnera za součást sebe sama. Jejich cíle jsou integrovány s partnerovými. Jejich emoce odrážejí pocity partnera. Možná se stále baví svými vlastními koníčky nebo aktivitami, ale partneři ve zdravých vztazích mají životy orientované jeden na druhého a chtějí to tak. 

Ale když se vztah pomalu rozpadá a chřadne, partneři se začínají orientovat více sami na sebe. Rozchod je málokdy náhlý a nečekaný. Lidé přemýšlejí o opuštění svého vztahu dříve, než vztah ukončí. A jako přípravu na to začnou pomalu zvyšovat míru své nezávislosti. Konce vztahů začínají duševní nezávislostí, která je jednou z nejrychlejších způsobů, jak poznat, že vztah nemá smysl.

1. Emocionální odpoutání

Jak moc je vám váš partner emocionálně blízký? Je empatický? Jak blízko se cítíte se svým romantickým partnerem? Psychologické studie ukazují, že nižší pocit lásky a blízkosti či jejich snížení během času ukazuje na větší pravděpodobnost rozchodu. Emoční blízkost může sloužit jako barometr zdraví vztahu. Když se vztah rozpadá a lidé se začnou citově odpoutávat, může to být znamením, že se připravují na ukončení vztahu.

vztah se rozpadá

2. Negativní názory na partnera

Všichni si o našich partnerech něco myslíme. Naše názory na partnera a vztah mohou ukázat mnoho o budoucnosti vztahu. Co si váš partner myslí o vašich schopnostech a vlastnostech? O jak jste chytří, zábavní a vstřícní? Co si myslíte vy o svém partnerovi? Jednou z věcí, co je ve vztahu důležitá, je obdiv k tomu, jaký váš partner je.

Dlouhodobé výzkumy ukazují, že negativní názory na partnera a negativní dojmy z jeho chování jsou jedním z indikátorů, že se jedná o špatný vztah. Závěry jsou v tomto případě jasné, pokud jsou vaše názory na partnera negativní, stejně jako vaše dojmy ze všeho, co dělá, vztah se rozpadá je možná na čase hledat,  jak ukončit vztah.

3. Méně vstřícné reakce na dobré zprávy 

Když se stane něco vzrušujícího a vy to sdělíte svému partnerovi, slaví to? Jak reagujete vy, když vám váš partner řekne dobré zprávy? Reakce na dobré zprávy mohou poskytnout náhled na budoucí stabilitu vztahu. Partneři, kteří vnímají méně pozitivní reakce, mají větší pravděpodobnost, že se během několika příštích měsíců rozejdou. Sdělovat dobré zprávy někomu, kdo nereaguje, jak jste doufali, je depresivní zážitek a může to být jednou ze známek, jak poznat, že vztah nemá smysl. 

4. Méně pozitivního neverbálního chování

Pokud jste si někdy mysleli, že „jak“ něco říkáte, může odhalit více než „co“ říkáte, vězte, že to mnohem více platí na vztahy. Analýza prediktivní síly neverbálního a verbálního chování ukázala, že pozitivní neverbální chování (např. úsměvy, naklonění se, povzbuzení) předpovídají vyšší spokojenost ve vztahu. Do jaké míry vám partner poskytuje neverbální podporu? Děláte vy to samé? Pokud ne, může to být známka slábnoucího vztahu.

když se vztah rozpadá

5. Nedostatek sebeodhalení

Jak často sdílíte své pocity se svým partnerem? Sdílejí oni s vámi své pocity? Výměna intimních pocitů, proces zvaný emocionální sebeodhalení, může podpořit zdraví vztahu. Obvyklá konverzace vypadá tak, že jedna osoba mluví a druhá pozorně naslouchá, nabízí potvrzení a dává najevo, že ji to zajímá. Reakce posluchače je rozhodující pro sebeodhalení a budování zdraví ve vztahu. 

Když lidé přestanou sdílet své pocity s partnerem nebo je místo toho sdílí s někým jiným či hledají, jak si najít přátele, partner ztrácí šanci budovat svůj vztah. Když se ze sdílení mimo vztah stane návyk, naznačuje to velké potíže, které nebude jednoduché spravit.

6. Zhoršující se iluze

Jak úžasný je váš partner? Vztahy mohou částečně přetrvávat, protože lidé mají o svých partnerech trochu nerealistické představy. Vidí je jako lepší, než ve skutečnosti jsou, zejména pokud jde o abstraktní rysy nebo charakteristiky, které jsou pro ně obzvláště důležité. Analýzy naznačují, že pozitivní iluze jsou klíčovými předpoklady stability vztahu a jejich nedostatek může být známkou toho, že vztah začíná trpět.

Známky toho, že je někdo ve vztahu nešťastný a že jeho závazek slábne, má mnoho podob. Výše uvedený seznam zahrnuje počáteční náznaky, které jsou ze začátku těžko postřehnutelné, ale při zpětném pohledu se můžou ukázat jako nad slunce jasné. Hledat, jak zachránit vztah po rozchodu, může být pozdě, pokud některý znak odpoutání pozorujete u sebe nebo u partnera, je potřeba začít na opětovném upevnění vztahu zapracovat teď.

💡 Tip: Rozchody jsou těžké, zvláště když jsou jednostranné, když si jeden myslí, že jeho odpoutanost je zřejmá, zatímco ten druhý si neuvědomuje plný rozsah jejich duševního oddělení. V takovém případě může pomoci článek, jak se vyrovnat s rozchodem, když ho miluji.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz