Domů » 7 znaků, podle kterých můžete poznat lež

7 znaků, podle kterých můžete poznat lež

autor Tereza Junková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
arogance ve vztahu

Jste příliš důvěřiví a často na to doplácíte? Snadno podléháte manipulátorům a nevíte, jak se proti nim bránit? Podchyťte situaci včas a naučte se odhalit lháře v několika jednoduchých krocích. Předejdete tak mnoha nepříjemnostem a vypěstujete si radar na lidi s postranními úmysly.

Lež má mnoho tváří: Typické podoby lží

Lidé lžou z různých důvodů. Ať už je to snaha ukázat se v lepším světle, zastřít své chyby nebo ulehčit situaci milosrdnou lží. Lež je zkrátka někdy pohodlnější – a to si lháři moc dobře uvědomují. Ale není lež jako lež. Některou přejdeme bez povšimnutí, jiná nás může přivést do slepé uličky.

Pojďme si představit nejčastější podoby lží.

  • Přímá lež. Zcela smyšlená informace, která nemá s pravdivým sledem událostí nic společného. Přímá lež je úmyslná a často promyšleně cílená na konkrétní skupinu nebo jednotlivce.
  • Polopravda. Polopravda je pouze částečné zamlčení některých informací. Může se zdát, že jde o mírnější formu přímého lhaní, ale opak je pravdou. Polopravdu je mnohem těžší odhalit, protože je zčásti založena na skutečnosti.
  • Mlžení. Člověk, který mlží, záměrně odvádí pozornost od toho, co chce zatajit. Podává neurčité a obecné informace a vyhýbá se pravdě.
  • Milosrdná lež. Lež použitá ve prospěch adresáta. Je celkem běžná a často souvisí se zdvořilostí. Nebývá chápána jako lež v pravém slova smyslu.

Jak poznat lháře?

Neexistuje žádné univerzální pravidlo, jak lháře bezpečně odhalit. Můžeme však pozorovat určité znaky a rysy v chování typických lhářů. Při určování takových znaků pracujeme s předpokladem, že se lhář projevuje nejistě, více si promýšlí, co řekne, a v konverzaci se může cítit nekomfortně.

Mějme ale na paměti, že pro některé lidi je toto chování přirozené – mají nesmělé vystupování a některý typ konfrontace je přivádí do rozpaků. Proto musíme při identifikaci lháře důkladně rozlišovat, jestli u něj jde o atypickou změnu chování, nebo se tak projevuje pořád. Z tohoto důvodu je také snazší odhalit lež u lidí, které dobře známe.

Na druhou stranu – někteří lidé jsou notoričtí lháři a lhaní je pro ně přirozené. Necítí při lhaní žádný diskomfort a projevují se sebevědomě za všech okolností. U takových lidí lze lež odhalit velmi obtížně a mohli by vzdorovat i detektoru lži. Naštěstí notorických lhářů není tolik, a pravděpodobnost, že na nějakého narazíte, je malá.

💡Tip: Máte podezření, že jste narazili na toxického člověka? Přečtěte si, co způsobuje toxický člověk ve vašem okolí.

Odhalit lež je snazší v konverzaci mezi čtyřma očima.
Odhalit lež je snazší v konverzaci mezi čtyřma očima.

7 znaků, které odhalí lež

Odborníci se shodují na několika znacích, podle kterých je možné lháře usvědčit. Při podezření, že někdo lže, bychom se měli soustředit hlavně na samotné sdělení a případné nesrovnalosti v něm, neverbální komunikaci (pohyby, gesta a výrazy obličeje) a v neposlední řadě i na hlasové změny. Když budete věnovat zvýšenou pozornost následujícím sedmi znakům, šance na odhalení lži mnohonásobně stoupne.

Síla detailů

Žádný lhář se nebude hrnout do sdělování přílišných detailů. Jsou pro něj totiž ohrožující. Každý malý detail, který se neshoduje s realitou, ho může bleskově usvědčit. Pokud někdo mluví velmi obecně, vyhýbá se přesným údajům, jako jsou čísla, lokace, jména či data, mějte se na pozoru. Když se na upřesňující detaily doptáte, začnou typicky mlžit nebo řeknou, že si to nepamatují. Opačným extrémem může být i rychlá odpověď bez jediného zaváhání – taktika, díky které se snaží působit věrohodně.

Opakování sebe i ostatních

Kromě absence detailů můžeme dále postřehnout, že lhář přehnaně opakuje konkrétní slova nebo věty. Jednak opakuje sám sebe – to, co už řekl dříve. Tím si uchovává v paměti nepravdivé nebo pozměněné údaje a zároveň je sugeruje druhé straně. Dává mu to i větší čas na rozmyšlenou toho, jak bude v konverzaci dále postupovat. A možná se opakováním snaží přesvědčit i sám sebe a vžít se do falešné role.

Typicky ale lhář opakuje i své partnery v konverzaci. Je-li mu položena otázka, často ji nejdříve zopakuje a odpovídá až poté. Opakováním získává čas, aby si svou odpověď mohl lépe promyslet.

Dotýkání se obličeje

Člověk, který lže, si často zakrývá ústa a rukou se dotýká obličeje nebo krku. Toto se děje podvědomě. Zakrývání úst jako by podprahově zakrývalo i lhářovu neupřímnost. Když se někdo dotýká úst a přitom mluví, může to být známka toho, že neříká pravdu. Pokud si naopak zakrývá ústa účastník konverzace, který zrovna poslouchá, může to signalizovat nedůveřivost či nezájem. Dotýkání se na tváři nebo na krku je jeden z podvědomých mechanismů, díky kterému se uklidňujeme, když jsme ve stresu. Může s lhaním tedy také souviset.

Hlasové změny

Lháře můžeme poznat i když si budeme všímat změn v jeho hlase. Tempo promluvy se například může dostat z pomalého na velmi rychlé – třeba i v průběhu jedné věty! Je to proto, že si zpočátku nechává více času na promyšlení detailů a zároveň sleduje reakce partnera, aby podle nich konverzaci uzpůsobil. Jakmile se dostane do role a nemusí už být tolik ve střehu, zrychlí i tempo řeči.

U lidí, kteří nás chtějí oklamat, můžeme někdy pozorovat i neobvyklé zvýšení nebo naopak pokles hlasu. Dalším častým znakem je ztišení. Pokud konverzace probíhá v blízkosti více lidí, nemůže lhář riskovat, že ho uslyší i někdo jiný.

Usvědčení podle očí

Už jste možná slyšeli o pravidle, že když někdo lže, nedívá se druhým do očí. Není však dobré na toto pravidlo spoléhat. Spousta dobrých lhářů si speciálně na pohled do očí dává pozor – oční kontakt udržují, a působí tím věrohodněji. Absence očního kontaktu je spíše znakem nesmělosti. Nenechte se tedy tímto zažitým mýtem zmást.

Méně známým způsobem, jak podle očí detekovat lež, je sledovat pohyby očí při zamyšlení. Když si člověk vybavuje nějakou informaci nebo se snaží na něco vzpomenout, oči automaticky směřují nahoru (typicky nahoru vlevo či vpravo). Lháři místo toho mohou stále udržovat oční kontakt nebo směřovat pohled dolů.

Mrkání

Neupřímnost můžeme poznat také podle mrkání. V tomto případě se můžeme setkat s oběma extrémy. Lhář buď nemrká skoro vůbec, nebo naopak přehnaně moc. V prvním případě je příčinou nadměrná soustředěnost. Lhář monitoruje výrazy partnera, aby mohl pohotově reagovat. Nepřirozeně časté mrkání je naopak indikátorem, že se dotyčný necítí komfortně a je možné, že něco skrývá.

💡Tip: Pokud vás řeč očí zaujala, nepřehlédněte článek Co prozradí oči?

Specifická gesta

Lhaní jsme schopni detekovat i díky některým specifickým gestům a pohybům.

  • Nekongruentní komunikace. Stalo se vám, že vás někdo o něčem přesvědčoval, ale u toho kroutil hlavou? Právě to bychom označili za nekongruentní komunikaci. Při ní se gestikulace neshoduje s obsahem sdělení. Neverbální komunikace často prozradí mnohem víc než samotná slova, a neměli bychom ji proto brát na lehkou váhu.
  • Absence zrcadlení. Zrcadlení je podvědomé kopírování postoje a pohybů druhé osoby. Typicky se děje přirozeně při konverzaci. Pokud váš komunikační partner nejeví známky zrcadlení, zpozorněte. Otáčení se směrem od vás nebo nezvyklá strnulost mohou být indiciemi k odhalení lháře.
  • Ukazování prstem. Míření prstem na druhou osobu bývá v mnoha kontextech chápáno jako útočné gesto. Ukazování ale může být i snaha lháře odvést pozornost od sebe (a od pravdy) na jinou osobu nebo objekt.

Zaručený návod?

Neverbální komunikace může být často zavádějící. I když známe všechny triky a vychytávky, jak podle ní lháře poznat, nemůžeme je brát za bernou minci. Nejlepší strategií je pokládat hodně doplňujících otázek a sledovat případné nesrovnalosti v tvrzeních. Jen tak získáme plnohodnotný argument proti lháři. Někdy (a často úspěšně) nám napomůže také intuice, ale ani na tu se nelze odvolat. Pokud však zkombinujeme všechny zmíněné taktiky a budeme opravdu pozorní, pravděpodobnost odhalení lži se rapidně zvýší.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz