Domů » TOP 9: Jaká jsou nejpoužívanější gesta rukou?

TOP 9: Jaká jsou nejpoužívanější gesta rukou?

autor Jana Kavalírová
0 komentářů
Gesta rukou vyjadřují naše emoce

Rádi byste zjistili, co si lidé kolem Vás myslí? Naučte se číst gesta rukou a prokoukněte do myšlenek druhých. Tento článek by Vám k tomu měl pomoci.

Ruce jsou naše dva nástroje, bez kterých bychom se jen těžko obešli. Nejen, že je používáme k práci, ale též pomocí nich vyjadřujeme naše pocity. Jsou to pohyby, které za nás promlouvají, aniž bychom si to uvědomovali. Jedná se o neverbální komunikaci. Ale znáte gesta rukou a jejich významy? A víte, jaká jsou nejpoužívanější a nejzajímavější? O tom je právě následující článek.

1. Gestikulace rukou při mluvení

Gesta rukou jsou běžnou součástí naší komunikace. Mnoho gest ani nepotřebuje náš slovní doprovod. Například mávající ruka ve vzduchu s úsměvem na tváři značí přeci vřelý pozdrav. A povídali jste si někdy s člověkem, který nehovořil stejnou řečí jako Vy? Všimli jste si, že automaticky začnete více používat k vyjadřování ruce než pusu?

Jestli chcete mít dobrý slovní projev před skupinou lidí, neměli byste zapomínat na neverbální komunikaci. Řeč těla a především tedy ruce a jejich gestikulace pomáhají posluchače vtáhnout do vyprávění, které se tak stává zajímavější. Díky tomu si udržíte jejich pozornost po delší dobu. Čím to je? Správná gestikulace totiž dokáže vypíchnout důležité body v proslovu a posluchač se tak má od čeho odpíchnout.

2. Jak ruce ukazují naše štěstí a radost?

Ruce vyjadřující pozitivní emoce směřují vzhůru nebo do strany směrem od těla. Vzdorují gravitaci. Negativní emoce nás nutí klesat a nejen naše pohyby rukou směřují dolů.

Chcete nějaké konkrétní příklady? Při radostném překvapení skáčeme radostí do vzduchu a zvedáme ruce. Nebo při vítězství našeho favorita jásáme a zvedáme ruce nad hlavu. A všimli jste si někdy, že když máte veselou náladu, jsou Vaše ruce lehké, jakoby nadnášené? Může za to ta pozitivní energie, co Vám v ten moment proudí v těle.

3. Proč se lidé dotýkají sami sebe, když odpovídají na otázky?

Je to projev menší sebejistoty a nejistoty v daný moment. Dotekem vlastního těla se člověk nesnaží upoutat pozornost na danou část těla, ale uklidnit se. Klasické je přejíždění rukou po stehnech, hlazení ruky, paže nebo části oblečení.

Naopak sebevědomý člověk se při odpovídání a mluvení nedotýká. Gestikulace rukou probíhá ve vzduchu a slouží k vylepšení představy o příběhu. Rybář Vám bude pomocí gesta rukou dokazovat, že ta ryba byla táákhle veliká.

4. Co říkáme, když si saháme na klíční kost?

Byli jste někdy ve stresu a cítili se nejistě? Tento pohyb ruky se většinou děje během náročných pohovorů nebo nepříjemných rozhovorů. A jak to probíhá? Nejdříve si rukou sáhnete na protilehlé rameno a poté sjedete ke klíční kosti, po které rukou začnete přejíždět sem a tam. Přidržování vnitřní strany ruky na hrudníku má podobný význam.

Všechny doteky a pravidelné pohyby totiž uvolňují stresové napětí. A pro někoho ruka položená na hrudníku či klíční kosti může znamenat hradbu (ochranu) před nepříjemnou situací.

5. Propletené prsty a palec nahoru i dolů

Propletené prsty s palcem nahoru nebo dolů jsou dvě gesta na pohled velmi podobná, ale vyjadřují opačné pocity. Mluvící člověk má propletené prsty obvykle v klíně nebo položené na stole. A co tímto gestem vlastně vyjadřujeme? Pokud palce vedou vzhůru k nebi, věříme tomu, co říkáme. Též to značí projev pozitivních emocí.

Naopak palce dolů znamenají nižší sebejistotu nebo tím vyjadřujeme negativní pocity k danému předmětu hovoru. Tyto dvě gesta jsou velmi proměnlivá a během jednoho rozhovoru se často mění v závislosti na našich emocích a jistotě.

Gesta rukou v zamilovanosti
Držení za ruce je typické gesto zamilovanosti a lásky.

6. Ruce v bok

Ruce v bok patří mezi často používaná gesta. Věděli jste, že tímto pohybem můžete vyjádřit dva protichůdné postoje a představy? Rozdíl je zase pouze v postavení palců, jednou palce směřují dozadu, podruhé dopředu.

Když má někdo ruce v bok, palce mu směřují dozadu a lokty jsou vystrčené do stran, vyjadřuje tím převahu. Dotyčný má nějaký problém či jiný názor, a proto je v pozoru. Pravděpodobně se brzy pustí do diskuze, v které bude velmi obtížné ho přesvědčit o opačném názoru.

Pokud palce směřují dopředu, řeč těla je jiná, vyjadřují zvědavost. Představte si pouličního umělce, kolem kterého stojí hlouček zvídavých pozorovatelů. Někdo z nich ruce v bok určitě mít bude.

Tato gestikulace se může též objevovat u maminek, které stojí opodál a pozorují své ratolesti na hřišti. V hlavě se jim honí myšlenka: Copak asi ten můj kluk provede tentokrát? A automaticky dají ruce v bok s palcem daným dopředu.

7. Pohyby ramen

Mohlo by se zdát, že ramena jsou vcelku nepohyblivá a nelze na nich pozorovat žádné projevy neverbální komunikace. Ale není tomu tak.

  • Jedno zvednuté rameno – Osoba, s kterou mluvíme, tímto gestem dává signál, že je na pochybách. Též to značí nižší sebejistotu. Pokud někdo zvedne pomalu jedno rameno, nakloní směrem k němu hlavu a podívá se Vám do očí, projevuje nám tím naopak náklonnost a zájem.
  • Dvě vysoce zvednutá ramena – značí pochyby a nejistotu. Dotyčný se vlastně snaží pod zvednutá ramena schovat.
  • Rychlé zvednutí ramen – můžete ho vidět na osobě, které nezná odpověď na položenou otázku.

8. Roztažené lokty na stole

Člověk, který má na stole široce roztažené lokty, nám dává najevo svoji sebejistotu a sebevědomí. Většinou si daná osoba neuvědomuje, že k nám tento signál vysílá. Pokud jsou lokty přitažené k sobě, značí to naopak nejistotu nebo pocit ohrožení. Téma rozhovoru se často mění a s ním i postavení loktů. Pro Vás to může být dobrý ukazatel o pocitech a jistotě druhé osoby.

Roztažené nebo spíše rozložené mohou být i celé paže, tentokrát na pohovce. Člověk tímto teritoriálním chováním dává též najevo svoji sebejistotu. Všimněte si, že tyto široce roztažené ruce budou mít především lidé na vysokých pracovních a společenských pozicích. Pokud do místnosti vstoupí osoba s vyšším postavením, je dost možné, že dotyčný na pohovce dá ruce dolů.

9. Překřížené paže nejsou jasný projev nesouhlasu

Překřížené paže mají více významů v závislosti na dané situaci. Abyste správně odhadli pocity osoby s tímto gestem, musíte pozorovat i další doprovodné signály řeči těla. Hodně vypovídající je neverbální komunikace očí a celého obličeje.

  • Překřížené paže a objímaní sebe sama – Toto gesto má povzbuzující účinek při čekání nebo uklidňuje. Klasické je překřížení rukou při dlouhém čekání ve frontě.
  • Překřížené paže též vedou k sebeovládání –překřížené ruce nám pomáhají v ukázněnosti, když jsme neklidní nebo naštvaní. Tímto pohybem ruce zaměstnáme a zaručíme si nad nimi lepší kontrolu. V tomto případě má osoba v obličeji nepřátelský výraz.
  • Projev nelibosti – Při spatření osoby, která je nám nesympatická či se nám z nějakého důvodu nelíbí, můžeme dát ruce křížem přes břicho. Sekundárním gestem je napjatost ve tváři a chodidla směřují pryč od dané osoby.
  • Překřížené ruce mohou sloužit jako ochranné gesto – snažíme si tak totiž chránit zranitelnou oblast břicha. Spolu s překříženýma rukama má dotyčný větší napětí v pažích a na obličeji je vidět duševní nepohoda.

A co ostatní gesta rukou?

Na ty už zde bohužel není místo. Naschvál zkuste se zamyslet a spočítat, kolik gest rukama za jeden jediný den uděláte? Je jich hodně, že? Pokud byste chtěli znát všechna gesta, doporučuji si přečíst knihu o neverbální komunikaci.

A jaká jsou Vaše používaná gesta rukou? Našli jste je v tomto článku? Nebo si myslíte, že gestikulaci neprovádíte? Budeme rádi za Váš názor, pochlubte se nám. Propracovaná gestikulace může velmi kladně působit na lidi a vytvořit výborný první dojem.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz