Domů » Jsou billboardy již jen přežilá a nefungující reklama?

Jsou billboardy již jen přežilá a nefungující reklama?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
nefungující reklama

nefungující reklama

Billboardy jsou jednou z nejstarších reklamních technik, které se snaží pomocí dobře viditelné vizuální reklamy upoutat zákazníka. Billboardy se začaly rozmáhat nejvíce v USA a to začátkem 20. století. Obří plakátovací plochy byly umísťovány nad obchody a poblíž silnic. Od 20. let se stal billboard dominantní reklamní technikou.

Billboardy mají obecně nevýhodu, že zasáhnou jen lidi v jejich okolí. S technologickým pokrokem a postupným nástupem rádia, se část reklamního úsilí soustředila do tohoto přelomového média. Začátkem 50. let přišel do světa reklamy ještě masivnější hráč a to televizor. Ten si postupně ukrojil největší krajíc z dynamicky se utvářejícího reklamního byznysu.

Ještě v roce 1990 se zdálo, že pokud chcete dělat celostátní reklamní kampaň, tak musíte použít televizní reklamu. Tu pak můžete podpořit reklamou v radiu a nějakým tím billboardem.

Kdy se stal billboard nefungující reklamou?

Vynález internetu vytvořil novou arénu pro reklamu a to arénu neuvěřitelných rozměrů. Do této arény vlétla reklama rovnýma nohama a začaly se vytvářet stále sofistikovanější reklamní techniky na internetu.

Reklama na internetu má mnoho komparačních výhod oproti jejím předchůdcům. Televize měla skvělé pokrytí a mnoho věrných diváků. Pro mnoho firem byla reklama v televizi jen drahým snem. Internet dovolil mít reklamu každému.

Billboardová reklama se v České republice rozmohla v 90. letech a překvapivě přežila i nástup internetu. Především velké firmy nebo politické strany používají billboardy s oblibou. Pokud porovnáme účinnost reklamy, tak se mnoho odborníků shoduje, že billbordová reklama je nejméně účinná (až na výjimky lokálního charakteru).

billboardy u silnic

Billboardy u silnic

Billboardy u silnic a dálnic byly po revoluci považovány jako velice efektivní reklama a jeden čas také velmi dobře fungovaly. Následně však začaly billboardy být příliš drahé a ani zákazníci si jich přes jejich množství nevšímali.

Další rána přišla billboardové reklamě legislativními změnami. Billboardy se od dálnic odsunou a trend bude nejspíše směřovat k dalšímu omezování těchto reklamních ploch.

Již dnes jsou tedy billboardy jednou z nejméně účinných reklamních technik a navíc s dalšími legislativními překážkami billboardům hrozí odchod do reklamního důchodu.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz