Domů » Defétismus: Co to je a jak s tím bojovat?

Defétismus: Co to je a jak s tím bojovat?

autor Dominika Veselá
0 komentářů
Defétismus

Defétismus neboli poraženectví je přijetí porážky bez boje. Tak význam slova vysvětluje otevřená encyklopedie. Defétisti přistupují k problému se skepsí a okamžitě vynášejí negativní soudy – všechno dopadne špatně, nemáme šanci na zlepšení, stejně to prohrajeme. V moderní psychologii je defétismus často spojován s fatalismem a determinismem.

🗣️ Psychologové dodávají: Poraženectví je negativní nastavení mysli, kdy věříte v selhání ještě dříve, než začnete vyvíjet jakoukoli snahu. Vymlouváte se na vnější překážky a „potvrzujete si“, že nejste hodni úspěchu, ačkoli neexistují žádné důkazy, které by vaše tvrzení podporovaly.

Defétismus vás může zcela ochromit. Pokud s ním nezačnete bojovat, zabrání vám ve splnění esenciálních životních cílů. Co se za tímto škodlivým mindsetem skrývá? A jak jednou provždy tento špatný návyk porazit? Na to se společně podíváme.

Citát o defétismu.
Slavný citát o defétismu, jehož platnost trvá dodnes. | Zdroj: azquotes.com

💡 Tip: Začněte s četbou knih o seberozvoji a motivaci. Vlije vám to novou energii do žil!

Co je to defétismus a proč se v našem mindsetu poraženectví objevuje?

S poraženeckým postojem se nerodíme, ten získáváme. Stejně tak nám není souzeno v něm setrvat po zbytek života. Každý důsledek má svoji příčinu. Co je příčinou defétismu? Na to se nyní podíváme:

Nízké sebevědomí

Merriam-Websterova definice sebeúcty hovoří o „důvěře a spokojenosti se sebou samým“. Takže pokud:

 • Máte nízké sebevědomí,
 • Nejste si jistí sami sebou, nebo
 • Sami se sebou spokojeni,

může to ovlivnit způsob, jakým se díváte na své (ne)úspěchy.

🎓 Zajímavost: Výzkum naznačuje, že lidé s nízkým sebevědomím jsou selháním ovlivněni daleko negativněji než lidé s vysokým sebevědomím.

Existuje rozdíl v tom, jak se k problému postaví člověk s vysokým, respektive nízkým sebevědomím:

 1. Lidé s vysokým sebevědomím se po nezdaru zaměřují na své silné stránky a potlačují slabé stránky + si udržují pozitivní myšlení.
 2. Osoby s nízkým sebevědomím se nechávají svými slabostmi pohltit a „potopí se“ ve vidině neúspěchu + odmítají si udržet pozitivní myšlení.

Vzhledem k tomu, jak nepříznivě je neúspěchy ovlivní, je snadné pochopit, proč si lidé s nízkým sebevědomím udržují poraženecký postoj.

Negativní zkušenosti z minulosti

Bolestivé události (jako např. selhání zajištění financování) vás dokáží uvrhnout do stavu naprosto strhujícího strachu. Obavy pramení z toho, že se něco podobného bude opakovat, a proto „nemá smysl se o to pokoušet znovu, když to poprvé nevyšlo“.

🎓 Zajímavost: Negativní zkušenosti spojené s nízkým sebevědomím mohou plodit paralyzující strach ze selhání, který vám brání dosáhnout životních cílů.

Negativní základní přesvědčení

Základní přesvědčení je to, čemu věříme, pokud jde o nás samotné, o druhé lidi, nebo o svět kolem nás. Příkladem základního přesvědčení je např. to, že „lidé jsou obecně laskaví“ nebo „nejsem dost dobrá/ý“. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, základní přesvědčení ovlivňuje naše chování a vysvětluje, proč děláme věci tak, jak je děláme.

🗣️ Psychologové dodávají: Pokud je například jedním z vašich základních přesvědčení „Všechno zkazím!“, stanete se obětí toho, co psychologové nazývají „předpojatost z potvrzení“ – začnete hledat důkazy, které podpoří vaši negativní základní víru. To může udržovat poraženecký postoj.

Extra krátké a výstižné video o defétismu. Co obnáší a jak se s ním vyrovnat?

Krátká historie pojmu defétismus – Začalo to v politice!

Termín defétismus se v politice běžně používá pro ideologický postoj, který uvažuje o spolupráci s opoziční stranou. Ve vojenském kontextu je poraženectví synonymem pro zradu.

🎓 Zajímavost: Podle vojenského práva může generál obvinit vojáka z defétismu, pokud odmítá bojovat a vyjadřuje pochybnost o platnosti národní politiky; tedy existenční otázky typu “Je válka již prohraná?” a “Stojí ten boj za námahu?”.

Poraženectví se stalo módním pojmem v Německu po jeho kapitulaci v roce 1918, zejména u Adolfa Hitlera, který tuto prohru běžně připisoval „poraženecké mentalitě“. Poté, co se chopil moci, se jeho posedlost odsuzováním oponentů za „poraženectví“ postupem času ještě vyostřila.

V čem vás defétismus drží zpátky? Co kvůli němu propásnete?

Kvalita našich myšlenek ovlivňuje nejen to, jak se chováme a interagujeme se světem, ale také to, jak vidíme sami sebe, a v konečném důsledku i to, čeho věříme, že jsme schopni. To je důvod, proč je tak důležité identifikovat a pracovat na sebepoškozujících myšlenkách nebo hluboce zakořeněných přesvědčeních a nápadech, které jsou ze své podstaty omezující.

V čem všem nám defétismus může uškodit? Možností je hned několik:

Zvyšuje pravděpodobnost selhání!

Ironií života je, že poraženecký postoj – používaný jako ochrana proti neúspěchu – vás ve skutečnosti k neúspěchu vede. Když se vaše samomluva skládá z prohlášení jako: „To nezvládnu!“ nebo „Určitě selžu!“, může se to nakonec opravdu stát.

🎓 Zajímavost: V jedné studii na tenisových hráčích výzkumníci zjistili, že negativní sebehodnocení je ve většině případů spojeno s prohrou.

Brání vám zkoušet nové věci!

Psycholog Albert Bandura definoval sebe-efektivitu jako „víru jednotlivce ve vlastní schopnost provádět chování nezbytné k dosažení konkrétního výsledku“.

Ve svém výzkumu zjistil, že lidé s nízkou sebe-efektivitou se s větší pravděpodobností vyhýbají náročným situacím a častěji se vzdávají předem.

Ostatní vás budou také vnímat negativně!

Studie z roku 2007 publikovaná v Journal of Consumer Research zjistila, že negativní názory mají na člověka větší dopad než ty pozitivní – nejen že transformují názory z dobrých na špatné, ale ty špatné ještě zhoršují.

🎓 Zajímavost: Účastníci dostali produkt a mohli si na něj vytvořit vlastní názor. Když jim bylo později řečeno, co si o produktu myslí jejich vrstevníci, negativní názory měly mnohem silnější vliv na jejich postoj než ty pozitivní.

Jak z tohoto myšlenkového zkreslení ven? Jedna věc je uvědomit si, že máte defétistické myšlení. Většina lidí je dostatečně uvědomělá, aby rozpoznala, že je v negativním myšlenkovém vzoru. Zde je 5 tipů, jak jednou provždy skoncovat s poraženeckým postojem a vzít život do svých rukou.

Typické myšlenky defétistů.
Typické myšlenky defétistů. | Zdroj: cartoonstock.com

5 rad, jak skoncovat s defétismem – Testujte své možnosti a pochvalte se!

Poraženectví je stav mysli, se kterým se nerodíme, ale získáváme ho. Je možné jej potlačit správně nastaveným mindsetem. Překonejte defétismus a žijte plnohodnotný život. Těchto 5 tipů vám s tím pomůže:

#1 – Pamatujte, že děláte něco těžkého a přínosného!

Podnikatelé jsou lidé, kteří riskují při vymýšlení nových postupů – při něčem tak sofistikovaném se zkrátka budou dít chyby! Kdyby ne, byl by podnikatelem každý. Klíčem k úspěchu je, že přestanete se sebemrskačstvím.

🗣️ Dr. Kristin Neffová, docentka lidského rozvoje a kultury, říká: Místo nemilosrdné sebekritiky zkuste být soucitní sami se sebou. To znamená, že jste k sobě laskaví a chápaví, i když čelíte osobním selháním.

Naučit se „soucitu se sebou samým“ je prvním krokem, který vám pomůže efektivně se zbavit poraženeckého postoje. Je načase trochu se zklidnit a přestat se stresovat.

#2 – Změňte styl svojí samomluvy!

Negativní promluva k vlastní osobě jako reakce na selhání může být hlavní překážkou při překonávání nezdarů. Jakmile si šeptáte věty typu:

 • Jsem k ničemu!
 • Já jsem takový idiot!
 • Tohle nikdy nebude fungovat.
 • Tamto je pro mě příliš těžké,

začnete tomu postupně věřit. Nenechte se zmanipulovat!

🗣️ Dr. Jennice Vilhauerová vysvětluje: Vzhledem k tomu, jak funguje náš mozek, máme všichni automatický selektivní filtrační systém, který v našem prostředí hledá důkazy, které se shodují s tím, co my sami považujeme za pravdivé. Důkazy o opaku ignorujeme.

To znamená, že máme tendenci soustředit se na malé chyby a omyly. Bereme je jako důkaz toho, že jsme hloupí a že se naše sny nikdy nestanou skutečností. Jak můžeme zpochybnit negativní samomluvu? Psycholog Ben Martin sdílí čtyři kroky:

 1. Testování reality – Jaké mám důkazy pro a proti mému tvrzení?
 2. Hledání alternativního vysvětlení – Kdybych smýšlel pozitivně, jak bych tuto situaci vnímal?
 3. Uvedení do perspektivy – Co nejhoršího se může stát? Jak moc je to pravděpodobné?
 4. Používání myšlení zaměřeného na cíl – Pomáhá mi tento způsob myšlení cítit se dobře a dosáhnout svých cílů?

Dostat se ze zajetých kolejí poté, co jste zažili neúspěch, může být problém, ale zaměření na cíle a motivace pomáhá vrátit se na správnou cestu a podnítit produktivnější a sebevědomější myšlení.

🎓 Zajímavost: Trikem, jak umlčíte fatalistický hlásek v hlavě, je vyhýbání se slov s jasným významem, jako je „vždy“ nebo „nikdy“. Spíše než „Nemohu!“ zkuste použít „Zatím ne“. Místo „Selhal jsem!“ zkuste říct „Tento přístup nefungoval, zkusím jiný“.

💡 Tip: Umíte odpovědět na 20 nejčastějších otázek na tělo? Zkuste si to!

# 3 – Přijměte selhání tak, že zjistíte, které emoce vás brzdí!

Je to klišé, ale má něco do sebe: Naučit se přijmout selhání a zaujmout k němu analytický spíše než emocionální přístup je obrovský krok k překonání poraženeckého myšlení.

🗣️ Psychoterapeutka Melinda Foutsová, Ph.D. říká: Emoce, které se objevují během neúspěchu, vás zaručeně udrží v zajetí. Patří sem rozpaky, frustrace, hněv, lítost, nevolnost, strach ze selhání nebo pocit, že nejste adekvátní.

Co s tím?

 1. Osvojte si spíše pozitivní, flexibilní a zvědavé myšlení než to pevně dané – Tento pokus mi nevyšel, takže zkusím jiný.
 2. Uvědomte si negativní emoce, které pramení z neúspěchu, aby nad vámi neměly tak silnou kontrolu.
 3. Vypořádejte se s posledním selháním, abyste zlepšili vlastní sebeúctu a sebevědomí.
 4. Oddělte myšlenku „selhání“ od myšlenky „porážky“ – Nezklamal/a jsem, jen jsem našel/la 10 000 způsobů, které nefungují.

Chcete-li tedy překonat defétismus, zjistěte, co vás brzdí a co vás motivuje. Pracujte na lehké drzosti a houževnatosti a pamatujte, že podnikatelé prosperují díky tomu, že si uvědomují, co je motivuje, a kultivují agilní myšlení.

💡 Tip: Nevíte, kam nasměrovat svůj život? My vám poradíme v našem článku!

# 4 – Zvažte důsledky nejhorších scénářů, které se mohou stát!

Lidé s poraženeckým postojem mají tendenci ve všem vidět katastrofu. Představují si nejhorší možný výsledek. Hoďte tento zlozvyk za hlavu a využijte ho ve svůj prospěch!

Pro začátek se zeptejte sami sebe: “Co nejhoršího se může stát?”, a dovolte si projít těmi nejhoršími scénáři. Řekněme např., že se chystáte absolvovat prezentaci na veliké konferenci. Napadá vás:

 • Co když zapomenu, co jsem chtěl/a říct dál?
 • Jak se zachovám, když dojde k technickým potížím?
 • Co když všichni moji prezentaci pomluví?

Nyní, když máte seznam těch nejhorších scénářů, položte si další otázku: „Co se však s největší pravděpodobností stane?“ To pomůže vyvážit vaše negativní myšlení několika realističtějšími myšlenkami. Své předchozí výroky „co kdyby“ vyvážíte slovy:

 • Přinesu si poznámky, takže když zapomenu, najdu to v poznámkách.
 • Byl jsem na konferenci již několikrát a nikdo nikdy neměl technické potíže, takže je nepravděpodobné, že se to stane.
 • Kolegové projevili velký zájem o téma prezentace, takže je dost nepravděpodobné, že by ji strhali.

A nakonec se ještě zeptejte: „Pokud by došlo k nejhoršímu scénáři, jak bych se s tím vyrovnal/a?“ To vám umožní pochopit, že i ten nejhrůzostrašnější scénář neznamená konec světa, protože:

 • Když zapomenu, co jsem chtěl říct, můžu prostě přejít na další snímek.
 • I když se mi vybije mikrofon, technici mi buď seženou jiný, nebo zesílím svůj hlas.
 • I kdyby kolegové tu prezentaci strhali, nezhroutí se svět. Za rok se představím s ještě lepší verzí.

A pokud se váš nejhorší scénář přece jen naplní – nehruťte se z toho. Výzkumy ukazují, že máme tendenci přeceňovat vliv nevýznamnějších událostí na naše štěstí, a to samozřejmě zcela zbytečně. Přestaňte se trýznit a myslete trochu pozitivně!

#5 – Oslavujte malé výhry!

Očekávat vynikající výsledky hned při prvním pokusu je nereálné. Chcete-li překonat svůj poraženecký postoj, musíte shromáždit více důkazů, že lze uspět. Chcete-li to provést, začněte s malými, zvládnutelnými cíli.

🎓 Zajímavost: Možná chcete spustit poradenský blok přednášek. Pokud očekáváte, že do měsíce od zahájení dosáhnete pohádkových tržeb, budete zklamáni. Místo toho rozdělte tento cíl na menší milníky. Nejprve se zaměřte na získání prvního klienta. A když ho seženete, řádně to oslavte!

Postupně nasbíráte další malé úspěchy, vaše sebevědomí poroste a defétismus se začne snižovat. K popisu této skutečnosti slouží termín „princip pokroku“, který vysvětluje, že dosažení pokroku má tendenci zvyšovat pozitivní emoce a motivaci.

Defétismus
Porazme defétismus sebevědomím! | Zdroj: azquotes.com

💡 Tip: Dlouhodobé působení defétismu může vyústit až v syndrom vyhoření. Začněte ho řešit co nejdříve!

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz