Domů » Emoční inteligence: Co to je a proč je důležitá?

Emoční inteligence: Co to je a proč je důležitá?

autor Daniela Adamová
0 komentářů
Emoční inteligence a její trénink

Vysoká emoční inteligence pomáhá lidem sledovat nejen cizí, ale především vlastní myšlení, chování a pocity. Lidé ovládající tuto schopnost tedy dokážou pevně zvládat své emoce, psychické stavy i pocity, které prožívají. Na základě vysoké emoční inteligence však dokáží také dobře předvídat chování druhých nebo se vcítit do jejich situace.

Co to je emoční inteligence?

Co si představit pod pojmem emoční inteligence? Dost možná tento pojem slyšíte zcela poprvé, jelikož se jedná o poměrně nový koncept, který byl pojmenován až v 90. letech Danielem Golemanem. Emoční inteligence (EQ) představuje dovednost ovládat vlastní emoce, rozpoznat je a rozumět jim. To samé pak platí o emocích ostatních lidí.

Emoční inteligence nám pomáhá porozumět sobě samému, našim pocitům a ovládat se za jakékoliv situace. Zároveň díky ní odhalujeme snadněji emoční rozpoložení ostatních a rozumíme jejich záměrům, řešení problémů a podobně.

Tuto dovednost lze využívat pro vlastní dobro a k dosažení svých cílů. Také však můžeme díky vysoké emoční inteligenci pomáhat ostatním.

Proč je emoční inteligence důležitá?
Je v pořádku prožívat různé emoce. Je však potřeba ovládat své prožívání.

IQ versus EQ

Mnoho lidí považuje emoční inteligenci za důležitější, oproti inteligenčnímu kvocientu (známý jako IQ). Jaký je mezi nimi rozdíl? Základním rozdílem je, že IQ představuje schopnost a EQ dovednost. To znamená, že s určitou mírou IQ se rodíme a nijak výrazněji ji nemůžeme ovlivnit. Samozřejmě tréninkem paměti, studiem a podporování analytického, logického nebo mentálního myšlení své IQ můžeme posilovat. Avšak jedná se o vrozenou dispozici a přes určitou hranici se už jednoduše nedostaneme.

Oproti tomu emoční inteligenci řadíme mezi dovednosti, které získáváme až v průběhu života. Můžeme ji tedy výrazně zlepšit a tréninkem zvyšovat.

Při určitých poruchách a vrozených vadách mohou mít lidé sníženou schopnost emoční inteligence. Takoví lidé se pak projevují vůči společnosti necitlivě, drze, řeknou vše přesně tak, jak si myslí a především si tuto svoji slabinu neuvědomují. Znáte seriál The Big Bang Theory? Takovým typickým příkladem člověka s nízkou EQ je Sheldon, takže už asi chápete.

Tip: Na internetu lze najít několik EQ testů, které by měly odhalit vaši úroveň emoční inteligence. Můžete si je vyzkoušet, ale neberte je jako dogma. Opravdovou úroveň vaší EQ může určit pouze odborník a navíc na ní můžete pracovat.

Daniel Goleman a jeho vnímání emoční inteligence

O proslavení pojmu emoční inteligence se zasadil psycholog a novinář Daniel Goleman, který vytyčil pět základních oblastí EQ. Mezi ně patří:

  • Sebeuvědomění
  • Seberegulace
  • Sebemotivace
  • Empatie
  • Sociální dovednosti

I jejich pořadí je důležité, jelikož Goleman tvrdí, že bez zvládnutí první oblasti nemůžete pracovat na druhé a tak dále. Povšimněte si také, že první čtyři oblasti souvisí s námi samotnými a teprve poté se zaměřujeme na projev do okolí. Z toho plyne, že každý by se vždy měl nejdříve zaměřit sám na sebe a teprve poté na ostatní.

Jak trénovat emoční inteligenci?

Každou z těchto oblastí můžeme velmi dobře trénovat a zlepšovat. Mějte však na paměti, že se jedná o běh na dlouhou trať a u každého může být jinak dlouhý. Pro některé se dokonce může stát maratonem na celý život. Zaručuji vám však, že to stojí za to. Vysoce emočně inteligentní lidé mají totiž zpravidla skvělý vztah k sobě samé/mu, ale také kvalitnější mezilidské vztahy, které nás v životě velmi ovlivňují.

Pojďme se nyní zaměřit na to, jak lze každou z oblastí konstantně zlepšovat.

  • Sebeuvědomění – schopnost uvědomit si sám sebe. Zaměřte se na vlastní prožitky, pocity, myšlenky. Co cítíte v určitých situacích? Jak se chováte k ostatním a jak je ovlivňujete? Platí to však i naopak, zamyslete se, jak ovlivňuje okolí vás, vaše názory. Zanalyzujte své silné i slabé stránky, vnitřní pochody a vyzkoušejte tento trénink v nejrůznějších situacích.
  • Seberegulace – jakmile dobře znáte sami sebe, můžete si uvědomit, co byste rádi změnili. Jaké chování se vám nelíbí a jaké reakce byste rádi zlepšili. Seberegulací na nich můžete pracovat, stejně tak jako na svých emocích.
  • Sebemotivace – pevná vůle a motivace jsou dva základní stavební kameny, které vás posouvají dál. Poskytují sílu, energii a náboj do života. Oceníte je především v těžkých chvílích, kdy je obtížné držet se svých zásad a dále na sobě pracovat. V takových chvílích si vzpomeňte na své proč.
  • Empatie – jistě jste již někdy slyšeli spojení empatický člověk. Takový jedinec se velmi dobře a zdánlivě jednoduše dokáže vcítit do rolí ostatních a pochopit jejich rozpoložení nebo pocity. K empatii také řadíme umění naslouchat, dobře a nezištně poradit a mlčet, když je to potřeba. Všechny tyto dovednosti lze trénovat a zlepšovat, jděte na to postupně a vystupte ze své komfortní zóny.
  • Sociální dovednosti –  mezi tyto dovednosti řadíme především navazování a rozvoj vztahů, dobré komunikační schopnosti nebo umění vhodného chování ve společnosti. Sledujte reakce svého lidí, se kterými se běžně setkáváte a pracujte na svém vystupování mezi nimi.
O emoční inteligenci si také můžete poslechnout povídání s odbornicí na tuto problematiku Jitkou Ševčíkovou.

Kombinace EQ s temperamentem

Pravděpodobně velmi dobře víte, do jaké “škatulky” v oblasti typologie temperamentu patříte. Zda se řadíte mezi choleriky, sangviniky, melancholiky či flegmatiky bude mít také významnou roli v úrovní vaší EQ.

Například pro horké hlavy choleriků je velmi často obtížnější udržet své emoce na uzdě. Melancholici zase tíhnou k citlivosti, smutku a lítostným náladám. U flegmatiků pozorujeme stav “je mi to jedno” téměř u všeho. Nenechte se však mýlit, flegmatikům rozhodně není všechno jedno, jak se zdá. Naopak se může jednat o velmi citlivé a emočně vysoce inteligentní osobnosti. Sangvinici zase rádi projevují své emoce, dobře navazují vztahy apod.

Váš temperament (Hippokratova typologie), ale také rozdělení na extroverty a introverty (typologie osobnosti dle Junga) v kombinaci s emoční inteligencí představuje koktejl vlastností, který je zcela unikátní a odlišný u každého z nás. Pracovat na sobě však můžeme úplně všichni, nehledě na biologickém základě, se kterým jsme se narodili.

Emoční inteligence nám tedy pomáhá v osobním životě, rozvíjí naše vztahy s okolím, posiluje vztah k sobě samému a posiluje naše sebevědomí. Pokud jste se vydali cestou osobního rozvoje jistě se s EQ ještě často setkáte. Je totiž velmi důležitá pro náš správný vývoj a zdravou mysl.

Jak svoje emoce kontrolujete vy? Máte tip na nějaké skvělé techniky, které bychom měli znát? Napište nám pod článek do komentářů.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz