Domů » ETF: Co je a jak nejvýhodněji investovat?

ETF: Co je a jak nejvýhodněji investovat?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
ETF fondy

Burzovně obchodovaný fond (ETF) je typ sdruženého investičního cenného papíru (nejčastěji akcií), který funguje podobně jako podílový fond. ETF fondy obvykle sledují určitý index, sektor, komoditu nebo jiné aktivum, ale na rozdíl od podílových fondů lze ETF nakupovat nebo prodávat na burze (u brokera) stejně jako běžné akcie.

Co je ETF?

ETF fond může být strukturován tak, aby sledoval cokoli od ceny jednotlivé komodity až po rozsáhlou a různorodou kolekci cenných papírů. ETF mohou být dokonce strukturovány tak, aby sledovaly konkrétní investiční strategie, což ale není tak časté.

Prvním ETF byl SPDR S&P 500 ETF (SPY), který sleduje index S&P 500 a je dodnes aktivně obchodovaným a populárním ETF.

ETF je zkratkou pro burzovně obchodovaný fond, protože se s ním obchoduje na burze stejně jako s akciemi. ETF v sobě nejčastěji sdružuje akcie mnoha firem z určitého indexu nebo sektoru – tím dochází k diverzifikaci vaší investice. Cena akcií ETF se v průběhu obchodního dne mění, protože akcie jsou na trhu nakupovány a prodávány. To je hlavní rozdíl od podílových fondů, které se na burze neobchodují a které se obchodují pouze jednou denně po uzavření trhů. Kromě toho bývají ETF ve srovnání s podílovými fondy cenově výhodnější a likvidnější.

Oproti investování do jednotlivých akcií jsou zase ETF výrazně bezpečnější volbou. Většina aktivních investorů se snaží překonat index a výkon ETF vhodným výběrem akcií. Čísla ukazují, že pouze 30 % profesionálních investorů se daří dlouhodobě porážet ETF.

💡 Tip: Pokud se o akcie zajímáte spíše okrajově a chcete investovat bezpečněji s menší mírou rizika, tak byste měli mít své portfolio dominantně složené z ETF a nesázet na jednotlivé akciové tituly. Jak je vidět výše, tak se nedaří porážet ETFka a index ani profesionálním investorům.

Jak ETF fondy fungují?

ETF je druh fondu, který drží více podkladových aktiv, nikoli pouze akcie několika společností. Protože ETF fondy obsahují více aktiv, tak jsou skvělou volbou pro diverzifikaci. Pokud kupujete ETF, tak často sázíte na úspěch trhu nebo určitého sektoru. ETF tak mohou obsahovat mnoho typů investic, včetně akcií, komodit, dluhopisů. ETF může vlastnit stovky nebo tisíce akcií napříč různými odvětvími, nebo může být naopak izolován na jedno konkrétní odvětví nebo sektor.

U investičních brokerů si můžete najít ETF dle vašich představ. Pokud problematice investování příliš nerozumíte, tak je poměrně dobrou volbou uložit peníze do ETF S&P 500.

ETF investice

Na obrázku níže vidíte v rozhraní brokera XTB zeleně označené ETF S&P 500 od iShares a Vanguardu. V dalších sloupcích, které ukazují zhodnocení za rok, tři roky a pět let můžete vidět, že výkon těchto dvou ETF je téměř totožný. Je zde vidět, že za posledních 5 let tento ETF fond udělal každý rok průměrně 12,5 %, což je vysoko nad tím, kde byla inflace v posledních pěti letech.

ETF investice XTB
  • Vanguard S&P 500 ETF
  • iShares CORE S&P 500 ETF

Níže se můžete podívat na to, jaké společnosti figurují s jakým podílem v ETF iShares CORE S&P 500. Společnosti mají v tomto ETF zpravidla procentuální zastoupení kopírující jejich tržní kapitalizaci. To znamená, že pohyby největších společností Apple a Microsoft dokáží s ETF nejvíce zahoupat.

ishares ETF

Dividendy a ETF

Ačkoli ETF poskytují investorům možnost získávat s růstem a poklesem cen akcií, těží také ze společností, které vyplácejí dividendy. Dividendy jsou částí zisku, kterou společnosti přidělují nebo vyplácejí investorům za držení jejich akcií. Podílníci ETF mají nárok na část zisku, například na dosažené úroky nebo vyplacené dividendy, a v případě likvidace fondu mohou získat zbytkovou hodnotu.

🎓 Zajímavost: Podívejte se na zajímavé společnosti s vysokým dividendovým výnosem.

Distribuční a akumulační ETF

V závorkách u náhledů můžete vidět zkratky Dist a Acc. Tyto zkratky říkají, co bude dané ETF dělat s kumulovanou dividendou akciového portfolia ETF.

  • Distribuční, Dist (dividendové) – U distribučních vám pravidelně na váš účet přijde dividenda, která je složená z dividend daných akcií, z kterých je složené ETF. U ETF zaměřené na dividendové akcie bude dividenda vyšší. U technologických firem zase nižší. V XTB vám tato dividenda přijde na investiční účet jako dividendy z klasických akciových titulů. Jelikož se skládá ETF z mnoha titulů, které vyplácejí dividendy v různě, tak ETF dividendy akumuluje a vyplácí ročně či čtvrtletně. Nevýhodou distribučních ETF je jejich danění srážkovou daní, kterému se nevyhnete.
  • Akumulační, Acc (reinvestiční) – U těchto ETF vám nic na váš investiční účet nechodí, ale dané ETF prostředky dále reinvestuje. To vše bez jakýchkoliv dalších nákladů. Tak dané ETF roste na ceně rychleji než ETF distribuční.

Jaké máme typy ETF?

Pokud vám nestačí jednoduchý návod, jak můžete investovat do ETF, tak si na následujících řádcích představíme, jak se ETF dělí a jaké máme rozdíly. Investoři mají k dispozici různé typy ETF, které lze využít pro generování příjmů, spekulace a zvyšování cen a k zajištění nebo částečnému vyrovnání rizika v portfoliu investora.

Pasivní ETF – Cílem pasivních ETF je kopírovat výkonnost širšího indexu. Diverzifikovaného indexu, jako je S&P 500, nebo konkrétněji zaměřeného odvětví, sektoru či trendu. Příkladem druhé kategorie jsou akcie těžařů zlata. Nyní existuje přibližně 8-9 ETF, které se zaměřují na společnosti zabývající se těžbou zlata, s výjimkou inverzních, pákových a fondů s nízkým objemem spravovaných aktiv. Pokud budete investovat do těchto ETF, tak věříte, že těžba zlata je v současnosti podhodnocená nebo v budoucnu zažije vzestup. Nesázíte na konkrétní společnost, ale na celý sektor složený z největších hráčů na trhu. Pokud tedy společnost A výrazně převálcuje společnost B, tak z toho budete také částečně profitovat. Samozřejmě více z toho bude profitovat investor, který bude mít akce společnosti A.

Aktivní ETF – Aktivně řízené ETF se obvykle nezaměřují na index cenných papírů, ale o tom, které cenné papíry do portfolia budou přidány, rozhodují portfolio manažeři. Tyto fondy mají oproti pasivním ETF výhody, ale bývají pro investory dražší na správu. Aktivně spravovaným ETF se věnujeme níže.

Dluhopisové ETF se používají k zajištění pravidelného příjmu investorů. Rozdělení jejich výnosů závisí na výkonnosti podkladových dluhopisů. Mohou zahrnovat státní dluhopisy, podnikové dluhopisy a státní a místní dluhopisy – tzv. komunální dluhopisy. Na rozdíl od svých podkladových nástrojů nemají dluhopisové ETF datum splatnosti. Obvykle se obchodují s prémií nebo diskontem oproti skutečné ceně dluhopisů.

Akciové ETF zahrnují koš akcií, který sleduje jedno odvětví nebo sektor. Akciový ETF může například sledovat akcie technologických firem, jak vidíte na obrázku níže. Pokud by vás zajímalo jednotlivé složení, tak si můžete jednotlivé ETF vyhledat a podívat se, jaké tituly jsou v něm zahrnuty a v jakém konkrétně množství. Cílem je poskytnout diverzifikovanou expozici vůči jednomu odvětví, které zahrnuje vysoce výkonné společnosti a nové subjekty s potenciálem růstu. Na rozdíl od akciových podílových fondů mají akciové ETF nižší poplatky a nezahrnují skutečné vlastnictví cenných papírů.

technologie ETF

Komoditní ETF. Jak už název napovídá, komoditní ETF investují do komodit, včetně ropy nebo zlata. Komoditní ETF poskytují několik výhod. Zaprvé diverzifikují portfolio, což usnadňuje zajištění proti poklesům. Například komoditní ETF mohou poskytnout polštář během propadu na akciovém trhu. Za druhé velmi důležitý bod, držení akcií komoditního ETF je levnější než fyzické vlastnictví komodity. Je to proto, že s prvním z nich nejsou spojeny náklady na pojištění a skladování.

Jak postupovat při investování do ETF?

  1. Jaký máte časový rámec pro investování? Jak dlouho chcete investici držet? Důležitá otázka, kterou si musíte položit hned úvodem. Jednoduše, čím déle budete investovat, tak tím větší šance je, že své finance řádně zhodnotíte. Pokud je váš investiční horizont dva roky, tak se vám může stát, že vyberete peníze ve špatné fázi ekonomického cyklu. Jak můžete vidět i výše, tak iShares core S&P 500 ucits ETF udělal průměrně za předchozích 5 let 12,47 % za rok, ale za minulý rok je v mínusu 4,9 %.
  2. Investujete za účelem příjmu nebo růstu? Jaká je vaše strategie? Plánujete si peníze pomalu vybírat nebo chcete dlouhodobě peníze pravidelně přidávat?
  3. Existují konkrétní odvětví nebo segment, kterému věříte?
  4. Výběr investiční platformy či brokera. Pokud chcete investovat s menšími poplatky, tak můžete zvolit XTB, avšak pokud chcete investovat bez starosti do ETF, tak můžete vyzkoušet Portu, kde se platforma postará o vše důležité. Ovšem je zde za tento servis nějaký poplatek navíc.

Výhody a nevýhody ETF

ETF poskytují nižší průměrné náklady, protože pro investora by bylo nákladné nakupovat všechny akcie držené v portfoliu ETF jednotlivě. Vlastně je to téměř nemožné. Investoři musí provést pouze jednu transakci k nákupu a jednu transakci k prodeji, což vede ke snížení poplatků makléřům a investičním platformám, protože investoři provádějí pouze několik obchodů. Poplatky u ETF jsou obvykle pouze 0,25 % ročně a za držení ETF například u brokera XTB neplatíte vůbec nic.

Investiční platformy si obvykle účtují provizi za každý ovšem obchod, ale ETF jsou vhodné především na dlouhodobější držení jako konzervativnější typ investice na kapitálových trzích.

Náklady ETF představuje finance na provoz a správu fondu. ETF mají obvykle nízké náklady, protože sledují a kopírují daný index. Pokud například ETF sleduje index S&P 500, může obsahovat všech 500 akcií z indexu S&P, což z něj činí pasivně spravovaný fond, který je méně časově náročný na lidskou správu a navíc kumuluje v případě iShares nebo Vanguardu obrovské množství financí. Ne všechny ETF však sledují index pasivním způsobem, a proto mohou mít vyšší nákladový poměr.

Pokud vás článek o ETF zaujal, tak si můžete přečíst také o investování do nemovitostí nebo investování do kryptoměn.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz