Domů » Investování vs Trading: Jaké jsou rozdíly a potřebné znalosti?

Investování vs Trading: Jaké jsou rozdíly a potřebné znalosti?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
investování medvěd a býk

Pokud se zajímáte o téma financí, investic a tradingu, ale nikdy jste nevěděli, kde začít nebo třeba už máte zkušenosti, ale nevíte, kde jsou hlavní rozdíly, tak broker XTB připravilo ve spolupráci s Michalem Stiborem 6 dílný video kurz, který se zaměřuje především na fundamentální aspekty rozdílů mezi tradingem a investováním. V tomto článku přinášíme krátké představení celého kurzu.

Kurz Trading vs. investování

Kurz Trading vs. investování Vám poskytne ucelený pohled na příležitosti, které finanční trhy nabízejí, a na to, jak se můžete vydat na různé cesty. Autor Michal Stibor je zkušený profesionál, který má hluboké znalosti o obchodování a investování.

Kurz začíná úvodem do světa finančních trhů, který je popisován jako místo plné příležitostí. Seznamuje posluchače se dvěma hlavními cestami, kterými se mohou vydat – cestou obchodníka a investora. Cesta obchodníka je představena jako dynamická a vzrušující. Michal zdůrazňuje, že k úspěchu v této oblasti je třeba vzdělání, zkušeností a disciplíny. Video naznačuje, že obchodník musí umět rychle reagovat na pohyby cen a vyhledávat krátkodobé obchodní příležitosti. Na druhou stranu je cesta investora prezentována jako alternativa k přístupu obchodníka. Video zdůrazňuje význam dlouhodobého investování a vyhledávání hodnotových příležitostí. Zdůrazněna je také potřeba systematického vzdělávání a správného řízení rizik při investování.

Další část kurzu se zabývá tím, proč jsou obchodníci dobrými investory. Michal uvádí, že obchodníci se často učí řídit své emoce a využívat své zkušenosti z aktivního obchodování k dlouhodobému investování. Zmíněny jsou také výhody kombinace obou přístupů. Autor také správně poukazuje na význam emocí v obchodování a investování. Vysvětluje, že za vším, co se děje na finančních trzích, stojí lidské emoce, které mohou mít velký vliv na rozhodování. Tento aspekt je klíčem k pochopení a ovládání finančních trhů.

Celkově kurz poskytuje zajímavý vhled do světa finančních trhů a možností obchodování a investování. Součástí kurzu jsou také například citáty světových finančních guru a jejich rozbor pro praktické poučení. 

Témata jednotlivých epizod jsou následující:

 1. Úvodní slovo + Vítejte ve světě finančních trhů
 2. Cesta tradera 
 3. Cesta investora
 4. Proč se z traderů stávají dobří investoři
 5. Za vším hledej emoce
 6. Citáty světových finančních guru

Investování a trading jsou dva různé přístupy k finančnímu trhu, které mají své vlastní charakteristiky a cíle. I když se oba tyto přístupy týkají nákupu a prodeje finančních aktiv, existují mezi nimi významné rozdíly.

Investování

Investování je dlouhodobý nebo střednědobý přístup k finančnímu trhu. Jeho hlavním cílem je dlouhodobý růst a zhodnocení kapitálu. Investoři se soustředí na kvalitu a výkon konkrétního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, kryptoměny, nemovitosti nebo investiční fondy. Hlavní znaky investování můžeme shrnout v následujících bodech:

 1. Dlouhodobý horizont: Investoři plánují držet svá aktiva po dlouhou dobu, často desítky let, aby dosáhli růstu hodnoty. Jsou i kratší a střednědobé horizonty, avšak dlouhodobý horizont je s investicemi spojován nejvíce.
 2. Pasivní přístup: Investoři se často drží své investiční strategie a neprovádějí časté obchody. Diverzifikují svá portfolia a nakupují také ETF fondy.
 3. Diverzifikace: Investoři rozloží své investice do různých aktiv a odvětví, aby minimalizovali riziko.
 4. Stabilní příjmy: Někteří investoři preferují investice, které generují pravidelné dividendy, úroky nebo pronájmy. Rizikovější investování může být například do technologických firem jako je Tesla nebo Palantir.
 5. Fundamentální analýza: Investoři zkoumají fundamentální faktory, jako jsou finanční výkazy a makroekonomické podmínky, aby posoudili hodnotu investičního aktiva a zdraví samotné firmy. Zásadní pro investora je, jestli je daná firma oceněna trhem správně, podhodnocená či nadhodnocená.

Hlavním cílem investování je postupné zhodnocování kapitálu a dosažení dlouhodobých finančních cílů, jako je penze nebo financování vzdělání dětí.

Trading

Trading je krátkodobý přístup k finančnímu trhu. Jeho hlavním cílem je vytvářet zisky z krátkodobých pohybů cen aktiv. Obchodníci se soustředí na technickou analýzu a sledování krátkodobých trendů na trhu. Hlavní charakteristiky tradingu zahrnují:

 1. Krátkodobý horizont: Obchodníci nakupují a prodávají aktiva v krátkém časovém horizontu, často v řádu minut, hodin nebo dní. Tradování má vyšší časovou náročnost a je také rizikovější.
 2. Aktivní přístup: Obchodníci provádějí časté obchody a využívají krátkodobé pohyby cen k dosažení zisků.
 3. Spekulace: Obchodníci se zaměřují na předpovídání budoucích cenových pohybů a využívají změn cen k vytváření zisků.
 4. Technická analýza: Obchodníci používají grafy, indikátory a statistické metody k identifikaci trendů a vstupních a výstupních bodů.
 5. Vysoká likvidita: Obchodníci preferují likvidní aktiva, která umožňují snadné nakupování a prodej za tržní ceny.

Hlavním cílem tradingu je generovat krátkodobé zisky z výkyvů cenových pohybů na trhu.

Přečtěte si také o 5 investičních radách Warrena Buffeta.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz