Domů » Jak funguje ošetřovné pro OSVČ?

Jak funguje ošetřovné pro OSVČ?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
ošetřovné pro OSVČ

Přijde vám problematika ošetřovného pro OSVČ komplikovaná? Nebojte. Stručně můžeme shrnout takto: ošetřovné je možné rozdělit na dva typy: krátkodobé a dlouhodobé. OSVČ nemá nárok na krátkodobé ošetřovné, ale má nárok na dlouhodobé, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Bližší detaily níže.

Krátkodobé ošetřovné pro OSVČ

OSVČ nevzniká nárok na ošetřovné a to ani v případě, že se účastní na dobrovolném nemocenském pojištění. V případě, že tedy bude potřeba se starat o nemocné dítě, tak OSVČ ošetřovné nedostane.

Krátkodobé ošetřovné dostávají pouze zaměstnanci. Přihlášení na úřadu práce na krátkodobé ošetřovné také nemají nárok.

Krizové ošetřovné v době pandemie COVID-19

V období pandemie, kdy byly uzavřeny školy, měly na ošetřovné a péči o děti nárok i OSVČ. Platilo do konce května 2021 a vztahovalo se pouze na děti do 10 let. Toto ošetřovné bylo plně v gesci ministerstva průmyslu a obchodu a nejednalo se tedy o obvyklé ošetřovné. Za normálních okolností by OSVČ na toto ošetřovné nárok neměly.

Dlouhodobé ošetřovné pro OSVČ

V případě, že podnikáte či pracujete na počítači, máte na dlouhodobé ošetřovné nárok v případě, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění, a to na ošetřování osob blízkých anebo těch, které s ní žijí ve společné domácnosti. A to pouze pokud v té době podnikat přestanete.

O tuto dávku lze požádat prostřednictvím OSSZ, kde je potřeba vyplnit příslušný formulář, doložit jej rozhodnutím lékaře o potřebě dlouhodobé péče a poté je každý měsíc potřeba dokládat potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče.

OSSZ musí dávky vyplatit do 1 měsíce od doby, kdy obdržela řádně vyplněné tiskopisy a formuláře.

Dobrovolné nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je ve výši 2,1 % z průměru vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální základ, ze kterého je nemocenské pojištění počítáno, je 7000 Kč vychází tedy na 147 Kč. V případě, že vyměřovací základ nelze zjistit, potom je maximální základ roven polovině průměrné mzdy a vychází na 373 Kč.

Pokud s podnikáním začínáte, určitě se podívejte na nejúspěšnější knihy pro podnikatele, které vám kromě praktických aspektů jako je ošetřovné, určitě poskytnou mnohé cenné rady.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz