Domů » Jak funguje ošetřovné pro OSVČ?

Jak funguje ošetřovné pro OSVČ?

od Aneta
ošetřovné pro OSVČ

Přijde vám problematika ošetřovného pro OSVČ komplikovaná? Nebojte. Stručně můžeme shrnout takto: ošetřovné je možné rozdělit na dva typy: krátkodobé a dlouhodobé. OSVČ nemá nárok na krátkodobé ošetřovné, ale má nárok na dlouhodobé, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Bližší detaily níže.

Krátkodobé ošetřovné pro OSVČ

OSVČ nevzniká nárok na ošetřovné a to ani v případě, že se účastní na dobrovolném nemocenském pojištění. V případě, že tedy bude potřeba se starat o nemocné dítě, tak OSVČ ošetřovné nedostane.

Krátkodobé ošetřovné dostávají pouze zaměstnanci. Přihlášení na úřadu práce na krátkodobé ošetřovné také nemají nárok.

Krizové ošetřovné v době pandemie COVID-19

V období pandemie, kdy byly uzavřeny školy, měly na ošetřovné a péči o děti nárok i OSVČ. Platilo do konce května 2021 a vztahovalo se pouze na děti do 10 let. Toto ošetřovné bylo plně v gesci ministerstva průmyslu a obchodu a nejednalo se tedy o obvyklé ošetřovné. Za normálních okolností by OSVČ na toto ošetřovné nárok neměly.

Dlouhodobé ošetřovné pro OSVČ

V případě, že podnikáte či pracujete na počítači, máte na dlouhodobé ošetřovné nárok v případě, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění, a to na ošetřování osob blízkých anebo těch, které s ní žijí ve společné domácnosti. A to pouze pokud v té době podnikat přestanete.

O tuto dávku lze požádat prostřednictvím OSSZ, kde je potřeba vyplnit příslušný formulář, doložit jej rozhodnutím lékaře o potřebě dlouhodobé péče a poté je každý měsíc potřeba dokládat potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče.

OSSZ musí dávky vyplatit do 1 měsíce od doby, kdy obdržela řádně vyplněné tiskopisy a formuláře.

Dobrovolné nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je ve výši 2,1 % z průměru vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální základ, ze kterého je nemocenské pojištění počítáno, je 7000 Kč vychází tedy na 147 Kč. V případě, že vyměřovací základ nelze zjistit, potom je maximální základ roven polovině průměrné mzdy a vychází na 373 Kč.

Pokud s podnikáním začínáte, určitě se podívejte na nejúspěšnější knihy pro podnikatele, které vám kromě praktických aspektů jako je ošetřovné, určitě poskytnou mnohé cenné rady.

Články, které stojí za přečtení: