Domů » Jak na rekvalifikaci? + Nejoblíbenější rekvalifikační kurzy

Jak na rekvalifikaci? + Nejoblíbenější rekvalifikační kurzy

autor Radka Konečná
0 komentářů
Podpora při rekvalifikaci: podmínky

Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste rádi změnili svůj obor? Za takovým rozhodnutím může být hned několik faktorů. Nemůžete například najít pracovní uplatnění, vaše současná práce je příliš špatně finančně ohodnocená, potřebujete změnu nebo jen toužíte si prohloubit své současné znalosti a dovednosti, abyste získali práci ve stejném oboru, avšak na vyšší pozici.

Pro všechny tyto případy je možnost rekvalifikace. Některé rekvalifikační kurzy si můžete bez problémů zapsat a zaplatit je sami. Je to sice investice v podobě jednotek až desítek tisíc korun, nicméně ta se vám může v budoucnu bohatě vyplatit. Při splnění několika podmínek, o kterých se dozvíte dále v textu, můžete dokonce požádat o proplacení kurzu, případně existuje také finanční podpora při rekvalifikaci.

V článku vám vysvětlíme, jak funguje rekvalifikace v Česku, jaké musíte splnit podmínky, abyste o ni mohli zažádat, a jaké rekvalifikační kurzy patří mezi nejoblíbenější.

💡 Tip: Zajímá vás, jaká je budoucnost vzdělání a motivace k učení? Přečtěte si v dalším článku.

Podpora při rekvalifikaci: jak získat?

Nejprve se pojďme podívat na to, co přesně znamená rekvalifikace. Rekvalifikaci spravuje Zákon č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti. Jedná se o:

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.

Úřad práce ČR

Rekvalifikace se vztahuje pouze na další profesní vzdělání, neřadíme do něj tedy takzvané počáteční vzdělání. Mimo některých kratších kurzů můžete za pomocí rekvalifikace získat i úplnou profesní kvalifikaci. Po složení příslušných zkoušek se můžete dostat až k závěrečné (učňovské nebo maturitní) zkoušce, po jejímž splnění získáte potvrzení dokončení daného vzdělání.

Jak najít rekvalifikační kurzy?
Jak najít rekvalifikační kurzy?

Podmínky pro rekvalifikaci

Abyste mohli být zařazení do rekvalifikačního kurzu, musíte splnit několik podmínek:

  • Být zapsaní v evidenci Úřadu práce jako uchazeč či zájemce o povolání
  • Být zdravotně způsobilí, abyste mohli vykonávat novou vybranou pozici a absolvovat rekvalifikační kurz
  • Mít určité kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu a současně pro výkon nového povolání
  • Vaše žádost o rekvalifikaci musí být pro vás potřebná, neboť vaše současná kvalifikace vám nedovoluje najít si vhodnou pozici. Zároveň vaše žádost musí být účelná. To znamená, že po skončení kurzu musí existovat reálná šance pro získání místa.

Po podání žádosti o rekvalifikaci, ve které si vybere nejen obor ale také rekvalifikační zařízení, ve kterém se chcete vzdělávat, se s vámi spojí zaměstnanec, který na základě rozhovoru zjistí, zdali splňujete podmínky pro zapsání do rekvalifikačního kurzu.

Podmínkou také je, že cena rekvalifikačního kurzu nesmí přesáhnout částku 50 tisíc korun. Dopředu se také zamyslete nad tím, jestli najdete pro své nové povolání v místě vašeho bydliště uplatnění. Případně musíte počítat se stěhováním.

Pokud podmínky pro získání podpory při rekvalifikačním kurzu nesplňuje, avšak stejně byste rádi kurz absolvovali, můžete tak udělat, pokud si kurz zaplatíte sami.

💡 Tip: Přečtěte si také naše tipy, jak ušetřit, případně jak si rozvrhnout měsíční výdaje.

Jak vysoká je podpora při rekvalifikaci?

V případě, že jste pracovali jako běžný zaměstnanec, máte právo na částku 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterou jste dostávali ve vašem posledním zaměstnání. Pro OSVČ se potom částka vyměřuje pomocí procentní sazby z posledního vyměřovacího základu. Pokud nelze stanovit průměrnou výši čistého výdělku, pak má člověk právo na částku 0,14násobku průměrné mzdy. Maximálně však může uchazeč o rekvalifikaci získat částku ve výši 0,65násobku průměrné mzdy.

Zároveň vám úřad práce hradí daný rekvalifikační kurz, takzvané kurzovné a případně také nutné náklady spojené s rekvalifikačním kurzem (například cestovné nebo pojištění za škody, atd.).

Pokud se však z nějakého (ne vážného) důvodu rozhodnete rekvalifikační kurz nedokončit nebo po ukončení kurzu nenastoupíte na pozici, na kterou jste studovali, vzniká vám povinnost rekvalifikaci plně uhradit.

Oblíbené rekvalifikační kurzy

Přehled rekvalifikačních kurzů najdete v Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání. Zde si můžete najít kurz na základě dvou hlavních filtrů: lokality a oboru. Takto si můžete snadno najít kurz v blízkosti svého bydliště. Co se týče oboru najdete zde velmi širokou škálu, namátkově například jazyky, zdravotnictví, sport, finančnictví, obchod, marketing, IT, manažerské kurzy nebo technické kurzy.

Po zadání filtrů vám vyjede několik možností, u nichž je vždy napsáno, kdy se konají, kdo je pořádá, a jaká je cena za kurz.

Podle stránky Rekvalifikačníkurzy.cz patří mezi nejžádanější rekvalifikační kurzy: Asistent/ka, Sekretář/ka, Daňová evidence (jednoduché účetnictví), Daňový specialista, Mzdové účetnictví se základy personalistiky, Online marketing, Personalistika, Účetnictví (podvojné).

Podle dalších stránek je zájem také o řemeslné obory, sociální práce, kadeřnictví či kosmetiku. Důležitý je přitom fakt, že se jedná o stabilní povolání, což se ukázalo kvůli současné pandemii jako podstatné.

Jak fungují rekvalifikační kurzy?

💡 Tip: Víte, co je mediální gramotnost, a jak se dá zvýšit? Dočtete se v dalším článku.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz