Domů » Jak si zařídit živnostenský list (živnostenské oprávnění)?

Jak si zařídit živnostenský list (živnostenské oprávnění)?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Nutnost mít živnostenský list

Jak si zařídit živnostenský list? Jste pracovití, zruční, s hlavou plnou zajímavých nápadů a šéf v práci to prostě neocení? Nic naplat, je nutné popřemýšlet o zásadní životní změně. Dilema podnikání versus zaměstnání je dobré rozumně uvážit se všemi pozitivy i negativy. První podmínkou pro vstup do světa podnikání je založení živnostenského listu (živnostenského oprávnění). Víte, jak na to?

Potřebujete pro svou práci živnostenský list?

Než zahájíte vlastní podnikatelskou činnost, důkladně si ověřte předmět svého podnikání. Některé pracovní činnosti mohou spadat do kategorie svobodných zaměstnání – restaurátor, zubní lékař, auditor, tlumočník, veterinář – a pro jejich výkon vám stačí pouze přidělení identifikačního čísla. Přesný výčet těchto svobodných činností najdete vyjmenovaný v zákoně č. 455 § 3.

Co je to vlastně živnostenský list?

Původně se jednalo o písemný doklad (v minulosti vytištěný na ozdobném archu) opravňující fyzickou osobu k samostatnému vykonávání podnikatelské činnosti za účelem dosažení zisku. Ten bylo možné získat na příslušném živnostenském úřadě (v místě svého bydliště) na základě registračního formuláře. Od roku 2008 byl nahrazen zápisem do živnostenského rejstříku, klasický písemný doklad se již nevydává.

Jaké údaje obsahoval živnostenský list?

Klasický živnostenský list musel nutně obsahovat údaje o osobě podnikatele (jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu bydliště, rodné číslo, identifikační číslo, předmět činnosti podnikání, datum zahájení podnikatelské činnosti. Údaje o vlastníkovi živnostenského listu byly evidovány v elektronické podobě prostřednictvím živnostenského rejstříku.

Jak získat živnostenský list (oprávnění)?

Nejpohodlnější variantou je vypravit se na příslušný živnostenský úřad v místě svého bydliště. Mnohé úřady již disponují vyvolávacím systémem, takže jen stačí vyčkat na jednání s patřičným úředníkem. Další možností je vyplnit formulář z pohodlí domova. Jednotný registrační formulář pro fyzickou i právnickou osobu najdete na webových stránkách živnostenského odboru.

Registrace živnostenského listu (oprávnění) online

Pokud nemáte čas navštívit živnostenský úřad osobně, kontaktujte ho prostřednictvím webového prostředí. Vyplnění jednotný registrační formulář odešlete na elektronickou podatelnu. Následně vás bude kontaktovat příslušný pracovník, který vás vyzve k dalšímu postupu. Další možností je využití datové schránky, která je přímo určená pro komunikaci s úřady.

Jaké náležitosti je nutné uvést v elektronické žádosti?

V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje ohledně osoby podnikatele – jeho jméno, příjmení, rodné číslo, adresa. Dále nesmí scházet sídlo společnosti, předmět podnikání, odpovědný zástupce pro některé obory podnikání a také ověřený elektronický podpis.

Podmínky zápisu živnosti do rejstříku?

Živnostenský úřad požaduje po budoucím podnikateli způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), čistý trestní rejstřík, plnoletost, také uhrazení vstupního poplatku ve výši 1000 Kč a doložení bezdlužnosti vůči úřadu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. Při splnění těchto podmínek svolí k vystavení živnostenského oprávnění. Při ohlašování dalších živností je nutné počítat s dalšími poplatky.

Volba vhodného druhu živnosti

Zjistěte si situaci ohledně požadovaných podmínek pro povolení provozování jednotlivých druhů živností. Nejsnazší je usilovat o založení volné živnosti. Pro její založení vám stačí pouze na živnostenském odboru vyplnit registrační formulář, doložit doklad totožnosti (ideálně občanský průkaz) a uhradit správní poplatek.

Povolení dalších druhů živností (vázaná, řemeslná, koncesovaná) vám snadno zkomplikuje život. Zpravidla je spojené s doložením dokladu o požadovaném vzdělání, odborné způsobilosti či praxi (zákon přímo sděluje nutný počet let). Pak už jen stačí najít díru na trhu a uspět.

Pro výkon řemeslné živnosti je nutné doložit také doklad o kvalifikaci a prokázat odbornou způsobilost

Jak dlouho trvá vydání živnostenského listu (oprávnění)?

Živnostenský úřad vám vydá živnostenské oprávnění v perspektivě 5 – 14 dnů v závislosti na jeho pracovní vytíženosti. Vydané oprávnění je možné si na příslušném úřadu vyzvednout osobně, nebo si jej nechat zaslat na zvolenou adresu. Do osmi dnů po založení živnosti je nutné také kontaktovat správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu pro stanovení povinných záloh.

Jaké jsou výhody práce na živnostenský list (oprávnění)?

Motivací pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti jsou zajisté ruku v ruce seberealizace a chuť zkusit něco nového. Podnikání vám nastíní cestu k tomu, jak si usnadnit život a prožít ho hodnotnějším způsobem. Uvědomte si jeho cenné benefity:

 • Možnost organizace pracovního času.
 • Volba spolupracovníků, případně zaměstnanců i obchodních partnerů.
 • Samostatné rozhodování.
 • Odborný profesní růst.
 • Volbu pracovního místa.
 • Možnost vyššího finančního zisku než z klasického zaměstnání.
 • Daňová zvýhodnění.

Jaké jsou nevýhody práce na živnostenský list (oprávnění)

Podnikání je určeno především aktivním lidem se smyslem pro zodpovědnost a obchodním duchem. Vlastní podnikatelskou činnost je dobré si nejprve dobře naplánovat a důkladně zvážit její načasování i rozsah. Živnostník musí počítat s těmito nesnázemi:

 • Ekonomická recese a slabší kupní schopnost obyvatelstva.
 • Konkurence a její rozsah.
 • Nezbytné platby záloh sociálního i zdravotního pojištění.
 • Nejistota zakázek (příjmu).
 • Technologické změny.
 • Nutnost prokazování odborné způsobilosti.

Pozastavení nebo zrušení živnostenského listu (oprávnění)

Podařilo se vám najít zajímavé zaměstnání nebo máte pocit, že podnikání nenaplňuje vaše původní představy a plány? Nic se neděje. Opět je nutné navštívit příslušný živnostenský odbor a domluvit se s úředníky na dalším rozumném postupu. Jaké možnosti se nabízí?

Pozastavení podnikatelské činnosti

Je to nejsnadnější forma přerušení podnikatelské činnosti, která vás zbaví povinnosti platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění a také daňové povinnosti. Je možné ji volit v případě získání zaměstnání, nebo naopak, pokud jste v podnikání neuspěli a máte zájem se evidovat na úřadě práce jako zájemce o zprostředkování zaměstnání. K podnikání se můžete po určitém čase opět vrátit.

Pozastavení živnostenského listu vám umožní opětovný návrat k podnikatelské činnosti

Definitivní ukončení podnikatelské činnosti

Tato forma ukončení podnikání je spojená se zrušením živnostenského oprávnění. Je nutné o ně písemně zažádat. Kromě požadované administrace je nutné také tuto trvalou změnu ohlásit zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Než dojde ke zrušení živnostenského oprávnění, bude po vás živnostenský odbor požadovat doložení bezdlužnosti vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Založení živnostenského listu (oprávnění) opravdu nemusí být těžké. Dokonce ho mohou využívat i studenti a cíleně si při studiu začít budovat finanční základnu a samozřejmě sbírat také první pracovní a podnikatelské zkušenosti. Založením živnostenského oprávnění nic netratíte, naopak máte možnost získat. Podnikatelskou činnost je však nutné dobře uvážit a nepouštět se do zbytečně riskantních aktivit. Zajímavou možností je také kombinace práce na zkrácený úvazek a podnikání.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz