Domů » Proč pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Proč pojištění odpovědnosti zaměstnance?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Pojištění odpovědnosti

Proč pojištění odpovědnosti zaměstnance? Náš běžný občanský i pracovní život je plný nástrah, které nás občas nemile překvapí. Pro tyto situace je nejlepší se obrnit trpělivostí, uspořádat si žebříček životních hodnot a cílů, vybavit se dobrým pojistným produktem. Cestujete do zahraničí? Jste v zaměstnání odpovědní za svěřené hodnoty? Pokud ano, tak je pro vás pojištění odpovědnosti zaměstnance nebo pojištění odpovědnosti OSVČ jako stvořené.

Co se rozumí pod pojmem pojištění odpovědnosti zaměstnance (pojistka na blbost)?

Jedná se o poměrně zajímavý a praktický pojistný produkt, který má zaměstnance ochránit před finanční újmou způsobenou v rámci výkonu zaměstnání při škodách a drobných nehodách. V rámci tohoto pojištění jste krytí na škody způsobené zaměstnavateli do výše 4,5 násobku vaší průměrné hrubé mzdy v ČR i zahraničí. Způsobené škody mohou být různého charakteru – na dopravních prostředcích, VZV, svěřených věcech i administrativní.

Jaké škody je možné hradit z pojištění odpovědnosti?

Každý den v zaměstnání nemusí začít zrovna růžově a chybu udělá snadno každý z nás. Proto je kvalitní odpovědnostní pojištění dnes již naprostou nutností. Škodu vůči zaměstnavateli či odběrateli způsobíte při chvilce nepozornosti poměrně snadno a její finanční důsledky vás v konečném důsledku ochromí i několik měsíců. Výjimkou není ani práce z domova. Před čím vás odpovědnostní pojistka ochrání? Její krytí zahrnuje:

 • Ochranu před materiálními ztrátami způsobenými při manipulaci se zbožím za pomocí techniky, zpravidla vysokozdvižného vozíku. Zaměstnanci skladu však se zbožím mohou manipulovat také fyzicky nebo ho přemisťovat na paletizačním vozíku. Pokud dojde nedopatřením či neopatrností k poškození zboží, mají zaměstnanci možnost pro úhradu škod využít odpovědnostní pojištění.
 • Ochranu před administrativní chybou. Chyba v komunikaci se zákazníkem, přehlédnutá nebo špatně zanesená hodnota v protokole o zaměření oken či špatně objednaný materiál. To vše se najednou obrátí proti vám. Výrobek pro zákazníka je dodaný ve špatném rozměru, barvě, profilu. Zákazník je rozhořčený a požaduje úhradu.  
 • Pojištění profesní odpovědnosti. Jedná se o specifický druh odpovědnostní pojistky, kterou je nutné mít pro vlastní výkon profese, neboť finanční důsledky mohou dosahovat astronomických částek. Toto pojištění se vztahuje na tyto profese: lékaři, akreditované osoby v oblasti oddlužení, advokáti, správci nemovitostí, realitní kanceláře, tlumočníci, notáři, projektanti, architekti, auditoři, soudní znalci a další.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je pojistným produktem, který pojištěného poskytuje ochranu před finančními následky škod způsobených na financích majetku i zdraví. Obecně se doporučuje mít sjednané toto pojištění pro všechny členy rodiny. Pokud je sjednané v rámci jiného produktu – například pojištění domácnosti, může vám i vaší rodině ušetřit nemalé starosti a finančně vás nezatíží. Je možné ho sjednat na škody způsobené v rámci ČR, ale i v zahraničí.

Pojistné plnění

Pokud dojde ke škodní události a vy požadujete plnění, je nutné doložit své pojišťovně veškeré dokumenty související s pojistnou událostí (lékařská dokumentace, fotodokumentace, protokol od Policie ČR) dokládající její existenci a rozsah. Pojistné plnění může být limitované pojistnou částkou sjednanou ve smlouvě a také je nutné vzít v potaz sjednanou spoluúčast (zpravidla u materiálních škod). O pojistné plnění lze snadno přijít také při požití alkoholu či drog.

Neplatnost odpovědnostního pojištění

Pojišťovna má právo odmítnout nebo snížit pojistné plnění v případech, kdy došlo k porušení podmínek smluvního ujednání. Proto by se každý z nás měl před podpisem odpovědnostní pojistky podrobně seznámit s pojistnými podmínkami. Zpravidla se jedná o tyto případy:

 • Při úmyslném poškození cizí věci nebo při jejím neoprávněném užívání.
 • Při požití alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Pokud není sjednané zákonné povinné ručení.
 • Pokud jezdíte nebo pracujete s technikou, která je ve špatném technickém stavu.
 • Škoda vznikne mimo územní platnost pojištění.
 • Pokud vzniklou škodu musíte uhradit životnímu partnerovi nebo členu rodiny.

Srovnání pojištění odpovědnosti zaměstnance

Lidově zvané „pojištění na blbost“ si můžete dnes sjednat téměř v kterékoliv pojišťovně. Samozřejmě, že mezi jednotlivými pojistnými institucemi jsou rozdíly v cenách, ale i pojistném plnění. K porovnání nabídek online lze použít některý ze srovnávačů nebo fyzicky navštívit pobočky jednotlivých pojišťoven.

Modelová situace: Bagrista ve věku 40 let požaduje pojištění pro výkon svého zaměstnání na území ČR. Na základě jeho platu je stanovená minimální požadovaná pojistná částka ve výši 100 000 Kč. V rámci pojištění je sjednaná nižší spoluúčast (3132 Kč). Kolik zaplatí za pojištění u jednotlivých pojišťoven?

PojišťovnaRoční pojistná částka
ČSOB3132 Kč
Česká pojišťovna3554 Kč
Uniqa pojišťovna5372 Kč
Hasičská pojišťovna9011 Kč

Pojištění odpovědnosti OSVČ

Podnikání je činnost spojená s poměrně velkým množstvím rizik, které snadno ochromí vaši konkurenceschopnost a produktivitu. Proto je bezpodmínečně nutné se jim efektivně bránit. Se silnou pojišťovnou má vaše podnikatelská činnost perspektivu a jistotu, že ji nečekaná situace neohrozí. Základem úspěchu je volba dostatečných limitů pojištění. Odpovědnostní pojištění OSVČ nabízí produktové balíčky, které mají ošetřit tato rizika:

 • Pojištění budov.
 • Pojištění zásob.
 • Pojištění strojů, elektroniky, techniky a dalšího výrobního zařízení.
 • Pojištění přerušení výroby či provozu.
 • Škody zaviněné špatným nebo vadným výrobkem.
 • Škody z výkonu vlastnických, nájemních a jiných vztahů.
 • Náklady právního zastoupení.
 • Škody způsobení v oblasti poškození či ohrožení životního prostředí.
 • Škody na věcech užívaných, vnesených a odložených.

Které pojišťovny se specializují na pojištění odpovědnosti OSVČ?

 • Maxima pojišťovna a. s.
 • Generali Česká pojišťovna a. s.
 • Axa pojišťovna a. s.
 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • Komerční pojišťovna a. s.
 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Slavia pojišťovna a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
 • Direct pojišťovna, a. s.
 • Uniqa pojišťovna, a. s.
Česká podnikatelská pojišťovna nabízí krytí rizik pro OSVČ

Maxima pojišťovna a. s.

Pojišťovna českého původu, která nabízí svým klientům sjednání pojištění za příznivých podmínek z pohodlí domova. Pojišťovnu je možné kontaktovat telefonicky, e-mailem či prostřednictvím asistenční služby a konkrétně konzultovat problém s přiděleným pracovníkem. Její poměrně široká nabídka produktů zahrnuje také škody z pojištění podnikatelů a odpovědnosti a průmyslu.

Srovnání odpovědnostního pojištění OSVČ

Výběr pojišťovny, která vás nejlépe ochrání před následky specifických škod, je klíčový. Vždy je dobré vědět, co jednotlivé pojištění řeší, znát rozsah krytí, aktuální obrat firmy, pojistné limity, vhodně volit spoluúčast i územní platnost. Informace o jednotlivých pojišťovnách a vhodnosti produktu pro jednotlivá odvětví lze získat při konzultaci na pobočce pojišťovny nebo využít služeb kvalifikovaného moderního obchodního zástupce.

Volba renomované pojistné instituce, která plně rozumí vašim aktuálním potřebám a dokáže poskytnout nutné pojistné krytí, se dnes stává klíčovou záležitostí. Ať už se rozhodnete pro podnikání nebo zaměstnání, odpovědnostní pojištění pomůže lépe zvládnout krizové situace. Než však podepíšete pojistnou smlouvu, je nezbytné vše podrobně probrat s pojistnou institucí a informovat se také o podmínkách zneplatnění pojistné smlouvy a výlukách z pojištění.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz