Domů » První žena v rodové linii vytváří příležitosti dalším generacím

První žena v rodové linii vytváří příležitosti dalším generacím

autor Šárka Chapman
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Šárka Chapman je se svými dětmi na zahradě a píše si poznámky k tématu první žena v rodové linii.

Síla našeho rodu a jeho historie se nám promítá do celého života. Pro první ženu v rodové linii jsou zranění rodu i jeho dary skrytým pokladem a příležitostí žít podle sebe, svobodně a bez zátěže minulosti svých předků. Šárka Chapman je celostní koučkou, která pomáhá ženám s rodovou linií pracovat a využít příležitosti, které jim nabízí.

1. Co je rodová linie a jaký vliv má na náš život?

Rodovou linii vnímám jako energii našich předků a našeho rodu. Odráží se v ní všechno, co naši předci prožili, jejich dobu, příležitosti a zranění, i dary a potenciál. To, jak vnímali svět a jaké paradigma (naše vnitřní vnímání světa) si na základě svých zkušeností vytvořili a předávali ho zase svým dětem. 

2. Jak se to projevuje v rodinných a mezilidských vztazích nebo v práci?

Rodová linie ovlivňuje celý náš život, zasahuje do naší energie i do fyzického těla. Odráží se například ve finančním mindsetu ー jak žili naši rodiče za komunismu a prarodičeto za války a v poválečném období, když byl hlad a velká finanční nejistota. Když si to zvědomíme, můžeme se pak rozhodnout, zda nám jejich vzorce a mechanismy přežití, které si vytvořili, ještě vůbec slouží. Energie rodové linie se odráží také ve výběru partnera i ve vztahu sama k sobě.

Je nutné říct, že vše se odehrává na podvědomé úrovni. Třeba náš kritický hlas není ve skutečnosti úplně náš, ale odráží hlas našich předků ー to, co nám říkali rodiče a jejich rodiče. Typicky “Co si o tobě řeknou druzí? Buď hodná holčička, jinak se s tebou nikdo nebude bavit a nebude tě mít rád.” Například to “co si druzí pomyslí” velmi často řeším se ženami v podnikání, protože je to často drží zpátky. A je to pochopitelné, když se na to podíváme optikou člověka vyrůstajícího v době, kdy bylo běžné, že se sousedi vzájemně udávali. My tento vzorec už ale nepotřebujeme, a tak ho můžeme změnit.

Když to shrnu, tak to, jak prožíváme náš život, se z velké části odvíjí od toho, jak ho prožívali naši předci. A naše rodová linie se počítá mnohem dál než k prarodičům, jsou to stovky generací, z kterých pocházíme. Proto je důležité si tohle všechno zvědomit, vše, co nefunguje, ukončit a otevřít se darům, které nám naše rodová linie přináší.

3. Jak se mohu se svými předky energeticky propojit? 

Můžeme se s nimi propojit například v energetických cestách, což jsou vizualizace podobné meditacím, kdy svým hlasem klientky vedu do jejich podvědomí. Díky tomuto vedení se uvolní a z mozkových beta vln logiky a rácia se dostanou do stavu alfa, tedy hlubokého podvědomí. Jak říká Carl Gustav Jung: „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.” Protože naše podvědomí řídí náš život z 80ー90 %.

4. Co se v podvědomí v danou chvíli děje?

Napojíme se na energii naší rodové linie. To je první a důležitý krok ー propojit se s předky a získat jejich požehnání. Některé ženy se třeba v podnikání drží zpátky proto, že jejich dědeček byl za války v koncentračním táboře a ony přece nemůžou žít v blahobytu, protože z toho mají špatný pocit a cítí vinu. Předci nám ale vždycky dávají své požehnání, abychom se měli lépe než oni. Tím propojením a následnými kroky nastartujeme vnitřní harmonizační proces a měníme energii celé rodové linie. 

5. Jak se tato zkušenost projeví v životě?

Začneme pozorovat své myšlenky a zkoumat je. Co je mé a co jsem převzala. Slouží mi to ještě? Jak vypadá mé paradigma, mé vidění světa, a co odráží? Kde se v něm ukrývají limity, které už mi neslouží? V sebepoznání je skryté řešení. Vím, co je moje a co naopak mých předků, a poznávám sebe samu. Přichází osvobození, takový čistý prostor, který můžu zaplnit svými dary.

6. Co jste si uvědomila díky propojení s předky?

To nejsilnější přišlo hned na začátku. A sice, že mám jejich plnou podporu. Že mi nezávidí a naopak mi přejí úspěch. I přes ty těžkosti, kterými si prošli, mě podporují a dávají požehnání mít se lépe. Zadruhé cítím tu sílu změny. Na začátku se objevují zranění a omezení. Ale když tohle všechno překonáme, začnou se nám ukazovat dary rodové linie a přichází osvobození.

Uvědomuji si, že co mě teď svazuje, bylo dřív skvělou strategií přežití. Například nebýt vidět a nevyčnívat. Pro mě už je ale bezpečné být vidět a je to velmi důležité pro mé poslání, protože zde chci být pro co nejvíce žen. A není to tak, že bych tím jejich omezením opovrhovala, naopak s hlubokou úctou to vracím zpátky, ale vybírám si něco jiného. Proto pracuji s tím termínem být první ženou v rodové linii. Protože se vědomě stávám ženou, která žije bez zátěže minulosti svých předků. Stávám se ženou, kterou chci být. Je to moje rozhodnutí a moje svobodná volba. Protože už můžu. A to mi přijde nesmírně silné.

7. Co to tedy všechno znamená být první ženou v rodové linii? 

Zaprvé jsou to ty fantastické příležitosti, které máme. Žádná jiná žena předtím tyto možnosti neměla. Volební právo, nezávislost, finanční svobodu, možnost studovat a dělat práci, která mě baví a naplňuje, nebo podnikat. A nemusíme se přitom vzdávat svých tradičních rolí. Zadruhé to je přijetí darů rodové linie. Příkladem může být vysoká citlivost. Pokud by žena za války nepotlačila svou vysokou citlivost, pravděpodobně by to těžké období nezvládla. Naopak se musela zatvrdit. A já si teď jako první žena ve své rodové linii dovoluji tento dar nepotlačovat. Naopak mi moje citlivost pomáhá v práci celostní koučky. Dalším darem může být líderství. Dřív nebylo bezpečné být vidět a slyšet, předci se naopak snažili spíš zapadnout. 

8. Jak to ovlivňuje nás ženy?

Z mého pohledu zásadně. Jsme první generací žen, která se svobodně rozhoduje, a tím se nám otevírá obrovské pole možností. Rozhodujeme o svém těle a žijeme z velké části bez společenských předsudků. V dnešní době už není stigma být rozvedená nebo svobodná matka. Otevřely se nám také nekonečné možnosti ve vzdělávání i možnost práce, kterou si můžeme díky onlinu nastavit podle sebe. Často nám stačí jen laptop a připojení k internetu. Zároveň se vracíme k tradici ženských kruhů a sesterství, v nichž je obrovská moudrost a síla. A když tuto moudrost a sílu propojíme s polem příležitostí, můžeme tvořit úžasné věci a projekty, které pozitivně ovlivní životy druhých a také generace, které přijdu po nás. 

9. Jak poznám, že mám pracovat se svou rodovou linií a jak začít?

Když ve svém životě pozorujete vzorce, které se ve vaší rodině opakují nebo když se vám nedaří rozklíčovat své osobní (i podnikatelské) limity. Když se opakuje rodinná historie ー alkoholismus v rodině, nedostatek financí, neschopnost vyjadřovat emoce, toxické vztahy a podobně. Začít můžete jak v energetických cestách, tak nasloucháním příběhů a hlubokým soucitem s těmi, kdo šli cestu před námi.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz