Domů » 7 Tipů: Jak změnit mindset k lepšímu?

7 Tipů: Jak změnit mindset k lepšímu?

autor Radka Čechová
0 komentářů
jak změnit mindset

Způsob, jakým přemýšlíme o sobě a svých schopnostech, utváří náš život. Když jsme přesvědčeni, že nám něco nejde nebo to není pro nás, zbytečně se uzavíráme a snižujeme si pravděpodobnost úspěchu a posunu v životě. Pokud tedy chcete ve svém životě zažít opravdovou změnu k lepšímu, zkuste změnit svůj mindset. Jak na to?

Co je to mindset?

Každý člověk má svůj osobní mindset. Jedná se o sestavu návyků, postojů, domněnek, voleb, metod a představ o nás samých a o světě. Tato sestava (náš osobní mindset) ovlivňuje, co a jak děláme. Mindset má proto zásadní význam na náš život. Pozitivní zprávou je, že ho lze kdykoliv změnit tak, aby nám byl ku prospěchu.  

Konceptem nastavení mindsetu se jako první zabývala americká psycholožka Carol S. Dwecková ze Stanfordovy univerzity. Ta se rozhodla zkoumat, proč někteří lidé selhávají a jiní dosahují úspěchů. Svým výzkumem došla k závěru, že existují 2 typy lidí. Ti, kteří věří, že jejich talenty a schopnosti jsou fixní a ti, kteří si myslí, že jejich talent a schopnosti lze rozvíjet úsilím. Dwecková proto zavedla 2 termíny – růstové myšlení a pevné myšlení.

Současně se také ukázalo, že pevné myšlení jde během života změnit na růstové. Tento fakt podporují i neurovědecké studie, které prokazují, že mozek se i v dospělosti neustále vyvíjí a mění. Je totiž podobný plastické hmotě (odtud pojem neuroplasticita), a protože neustále tvoří nové nervové dráhy, může být v průběhu času přeformován

Růstové myšlení – growth mindset

Myslíte si, že vaše inteligence, talent a schopnosti lze rozvíjet učením a vytrvalostí? Potom se řadíte k lidem s růstovým myšlením. Růstové myšlení dále uznává, že neúspěchy jsou nezbytnou součástí procesu učení a umožňují lidem „odrazit se“ zvýšením motivovaného úsilí. Lidé s růstovým myšlením považují selhání za dočasné a proměnlivé a nikdy si nezavírají dveře k tomu stát se novým Einsteinem. Ochotně přijímají nové výzvy, nehrozí jim riziko vyhoření a na úspěch druhých pohlížejí jako na zdroj inspirace.

Pevné myšlení – fixed mindset

V tomto nastavení mindsetu lidé věří, že jejich inteligence a mentalita je pevně daná, statická a míra talentů je vrozená. Pevně smýšlející člověk se obvykle v životě vyhýbá výzvám, snadno se vzdává a úspěchy jiných lidí ho zastrašují nebo ohrožují. Je to tím, že nevidí inteligenci a talent jako něco, co rozvíjíte, ale něco, čím jste. Pevné myšlení také může snadno vést k negativnímu myšlení. Když člověk s pevným myšlením selže v úkolu, věří, že na to není dost chytrý.

Proč změnit mindset?

I když může být pevné myšlení v některých případech prospěšné, je dobré se čas od času na své automatické myšlení kriticky podívat, prozkoumat je a zjistit, zda s ním opravdu souzníme. Jinak se můžeme v mnoha situacích ochudit o příjemné prožitky a možnosti. Člověku s růstovým mindsetem jde navíc snadno změnit negativní myšlení v pozitivní

Mezi další výhody změny mindsetu patří:

 • snížení rizika syndromu vyhoření
 • méně psychických problémů, jako jsou deprese a úzkosti
 • méně problémů se sebevědomím
 • rozšíření svého potenciálu

💡 Tip: Přečtěte si také Jak na zlepšení paměti, inteligence i IQ?

změna myšlení
Nový způsob myšlení vám může proměnit život

Jak změnit svůj mindset?

Své pevné myšlení můžete pozitivně ovlivnit pomocí následujících tipů:

 1. Uvědomte si, že je změna možná

První krok k tomu, abychom byli schopni začít něco měnit, je uvědomit si, že změna myšlení je opravdu možná a také nutná. Co se stane, když nic nezměníte? Jaké budou v následujících 5 letech dopady toho, pokud neuděláte nějakou změnu ve svém fixním myšlení?

 1.  Inspirujte se úspěchem druhých

Inspirace druhými lidmi může být velmi užitečná v momentě, kdy vás úspěch druhých motivuje a pomáhá vám vytyčit si vlastní směr. Někdy k nám díky inspiraci druhými mohou přijít ty nejlepší nápady. Navíc jasně vidíte, že pokud to zvládli oni, zvládnete to také. Dejte si ovšem pozor, abyste na základě úspěchu druhých nepoměřovali i svůj úspěch. To by pro vás přínosná motivace nebyla.

 1. Odstraňte negativní vnitřní hlas 

Mnoho lidí má negativní vnitřní hlas, který ani v nejmenším nepodporuje jejich růstové myšlení. Pokuste se proto převrátit myšlenky jako „Tohle nedokážu“ na „Můžu to udělat, když budu dál cvičit“. Uvidíte, že když si tyto věty budete vědomě opakovat, velice brzy se stanou vaším novým vnitřním hlasem.

 1. Získejte zpětnou vazbu

Pokuste se získat zpětnou vazbu ke své práci. Zjistilo se, že když studenti dostanou progresivní zpětnou vazbu o tom, co udělali dobře a kde se mohou zlepšit, vytváří to v nich motivaci pokračovat. Zpětná vazba je také spojena s příjemnou dopaminovou reakcí a podporuje růstové myšlení.

 1. Vyjděte ze své komfortní zóny

Zásadních změn ve svém životě můžete docílit vystoupením z komfortní zóny. Když budete dostatečně odvážní a opustíte svou zónu pohodlí, můžete tím navíc podpořit růst mysli. Pokud tedy čelíte výzvě, zkuste si vybrat tu těžší možnost, která vám umožní růst.

 1. Přijměte selhání jako součást procesu

Selhání a počáteční zmatek jsou přirozenou součástí procesu učení. Považujte vaše neúspěchy za pozitivní příležitosti k učení a vychutnejte si proces objevování. Díky tomu zvládnete překonat frustraci z neúspěchu.

 1. Odměňte se za proces

I když společnost většinou odměňuje ty, kteří dosahují vynikajících výsledků, může tento způsob odměny působit proti růstu myšlení. Místo toho se odměňte za proces a vynaložené úsilí. Studie totiž ukázala, že odměňování úsilí při matematické hře zlepšilo výkon i výsledky studentů.

Kniha o nastavení mysli

Carol S. Dwecková svá tvrzení opírá o desítky let vědeckého výzkumu, jehož výsledkem je také celosvětově úspěšná kniha Nastavení mysli: Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Tato kniha o mindsetu vám dá mimo jiné skvělé rady, jak se motivovat k učení a vytrvalosti.

Koncept nastavení mysli ukazuje, že lidé, kteří na sobě stále pracují, jsou úspěšnější než ti, kteří si myslí, že schopnosti jsou dané. Nezapomínejte tedy, že nikdy není příliš pozdě na to, abyste si utvořili nové návyky a posunuli svůj mindset směrem ke svému užitku.

💡 Tip: Přečtěte si také Jak přeprogramovat mozek na pozitivní myšlení? nebo Čím je tak rozdílné myšlení milionářů?

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz