Domů » Co je přenesená daňová povinnost?

Co je přenesená daňová povinnost?

autor Radka Konečná
0 komentářů
Přenesená daňová povinnost

Pokud jste se doposud nesetkali s termínem přenesená daňová povinnost, pak vězte, že nejde o nic složitého. Ve zkratce řečeno se jedná o situaci, kdy dodavatel předá odběrateli zboží či pohledávku a součástí platby na faktuře není zahrnuto DPH. Povinnost přiznat a odvést DPH se totiž přenáší na odběratele. Přenesená daňová povinnost se týká mezinárodních obchodů.

💡 Tip: Přečtěte si také, jaká práva a povinnosti máte v případě závěti.

Přenesená daňová povinnost

V České republice definuje termín přenesená daňová povinnost zákon Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty. Podmínkou je, aby byly oba subjekty obchodního vztahu plátci DPH z různých zemí Evropské unie.

Odpovědnost za správně vypočítanou daň má přitom odběratel. Ten také vyplňuje kontrolní hlášení, což ale nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH. Lhůta pro podání kontrolního hlášení je do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce do hlášení uvádí údaje za každé zdanitelněné plnění, které spadá pod přenesenou daňovou povinnost. Souhrn plnění za určité zdaňovací období odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH.

Způsob, jak správně vyplnit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti, se liší dle vašeho účetního programu.

Závazné posouzení

Pokud máte pochybnosti ohledně toho, zda se na vás vztahuje přenesená daňová povinnost, můžete podat žádost o závazné posouzení Generální finanční ředitelství.

Součástí žádosti musí být uvedený popis zdanitelného plnění, kterého se týká, a zároveň návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Také je potřeba dodat, že součástí jedné žádosti může být pouze jedno zdanitelné plnění. Správní poplatek za jednu žádost je 10 tisíc korun.

💡 Tip: Víte, jak na výpočet splátky hypotéky? Dozvíte se v dalším článku.

Přenesená daňová povinnost: rozdělení

Existují dva typy přednesené daňové povinnosti: trvalé použití a dočasné použití. Oby dva nyní krátce shrnu a vysvětlím.

Trvalé použití

Trvalé použití přenesené daňové povinnosti platí pouze pro určité případy, které jsou definované v zákoně. Jedná se o:

 • Dodání zlata o ryzosti alespoň 333 tisícin nebo vyšší a dále investiční zlato, do nějž řadíme slitky, cihly, pruty, valouny, zrna, granule, lístky, dráty, prášky, zlomky, smetky a odpad
 • Dodání zboží, které je uvedené v příloze č. 5 k zákonu Zákon č. 235/2004 Sb.: což jsou v podstatě různé druhy odpadu jako odpad z vlny, hedvábný odpad, odpady z plastů, kaučuku a podobně
 • Dodání nemovité věci
 • Poskytnutí stavebních nebo montážních prací: platí pro ty druhy prací, které spadají do kategorie 41 až 43 podle klasifikace CZ-CPA

Dočasné použití

U dočasné použití přenesené daňové povinnosti vycházejte z přílohy č. 6 zákonu 235/2004 Sb. Vláda následující plnění stanovuje nařízením pouze na omezenou dobu, která nesmí přesáhnout 9 měsíců.

 • Převod povolenek na emise skleníkových plynů
 • Dodání mobilních telefonů
 • Dodání zařízení s integrovanými obvody
 • Ddódání herních konzolí, tabletů a laptopů
 • Dodání plynu a elektřiny
 • Poskytování telekomunikačních služeb
 • Dodání obilovin a technických plodin
 • Dodání surových případně polozpracovaných kovů a další

💡 Tip: Trápí vás nějaké právní problémy, ale nemůžete si dovolit zaplatit právníky? Zjistěte, jak využít služeb bezplatné právní poradny nebo si přečtěte naše tipy, jak mít dobré vztahy se svými sousedy.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz