Domů » Dotace pro začínající podnikatele a živnostníky 2020

Dotace pro začínající podnikatele a živnostníky 2020

autor Anna Malá
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Dotace pro podnikatele 2020

Dotace pro začínající podnikatele a živnostníky mají svá specifika. Není zcela nemožné na ně dosáhnout, ale je časově a psychicky náročné se cestou žádosti o ně vydat. Než vám dotace dají, chce to pořádný propracovaný plán a spoustu času a energie na to běhat, kam je potřeba a shánět informace. Dotace jsou poskytovány především Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mnoho podnikatelů tak nevydrží dlouhou dobu schvalování a raději k financování svého podnikání volí podnikatelský úvěr nebo vybírají z nejvýhodnějších půjček pro běžné lidi.

Dotace pro začínající podnikatele

Není příliš standardní, že každý kdo chce začít podnikat, má dostatek volného kapitálu. Na začátku každého snu o své vlastní firmě stojí většinou mnoho nákladů. Jsou to pořizovací ceny materiálů, vybavení, nástrojů. Jsou to nájmy nebo nutnost koupě vlastní budovy, technologie, certifikáty apod. Je to mnoho.

Naštěstí pro všechny, kteří o vlastním podnikání sní jsou tu různé možnosti, jak potřebné finance získat. Můžete zkusit investory, banky nebo, mnohem výhodnější, dotace. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podnikatelům peněžní podporu ze státního rozpočtu a také z evropských fondů.

Získání takové podpory sice podléhá veliké přísnosti v různých oblastech a také to není zcela snadné, jako vyplnit jeden formulář a “je to”. Cesta k získání dotací je trochu složitější, ale není nemožná. Nejdříve musíte přijít s propracovaným a pořádně promyšleným podnikatelským záměrem.

Dotace pro začínající podnikatele může být také zprostředkovaná skrze firmy, které se zpracováním a zprostředkováním dotačních titulů přímo zabývají.

Dotace na podnikání: Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr, nebo také business plan je takový dokument, který obsahuje soubor myšlenek a dat týkajících se našeho podnikatelského projektu. Měl by být srozumitelný, logický, stručný, reálný a vyhodnocovat možná rizika. Obsahuje jistý úvod do problematiky, detailní popis, cíle, časový rozměr, marketingovou strategii, analýzy, finanční plán apod.

Podnikatelský plán můžete vytvořit v tzv. zkrácené formě nebo plné formě. Dokument se pak samozřejmě odvíjí od toho, jako moc jdete do hloubky a do detailu. Každý plán má svou formální podobu. Nezapomeňte na titulní stranu, souhrn, analýzy, popis podniku, organizační schéma, výrobní plány, a případné přílohy.

Dotace na podnikání pro podnikatele OP PIK 2014-2020

Jedním z dotačních programů je například OP PIK, tedy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje Agentura pro podporu podnikání a inovace (API), spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o dotace EU, které mají být rozděleny mezi podnikatele v období 20014 -2020 částkou 120 mld. korun.

Program je rozdělen do 4 hlavních oblastí, a ty se dále dělí na 25 dotačních programů. Projekty se zde předkládají v plném rozsahu, prostřednictvím informačního systému MS2014+. Je dobré počítat s tím, že musíte mít plán připraven ještě před vyhlášením, abyste jej mohli podat včas. Je to obsáhlý dokument. Následují monitoring a kontroly.

Dotace pro podnikatele: OP TAK

OP PIK ovšem končí a na jeho místo nastupuje OP TAK: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Rozpočet na tyto dotace by měl být opět více než 100 mld. korun. Program je vyhlášeno pro období 2021-2027. Zaměření tohoto operačního programu je:

  • Výzkum a vývoj malých a středních podniků
  • Modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie
  • Průmysl 4.0 a technologie
  • Úspora energie
  • Využívaní obnovitelných zdrojů energie
  • Elektromobilita
  • Rekonstrukce starých, nevyužívaných nemovitostí, tzv. brownfields
  • Vysokorychlostní internet
  • Podpora inovací

Podpora podnikání: INOSTART

Inostart je národním programem na podporu MSP (malé a střední podniky). Program poskytuje MPO spolu s Českou spořitelnou. Podpora funguje na principu tzv. start-upu. Jde především o zvýhodněné záruky za úvěry, zajišťují až 70 % úvěru. Dotaci, resp. podporu lze použít na pořízení hmotného, nehmotného a investičního a neinvestičního majetku.

Příspěvek na podnikání: ZÁRUKA

Dalším z národních programům je program Záruka. Poběží v letech 2015-2023, je realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB). Snahou je zpřístupnit podnikatelům bankovní úvěry na realizaci projektů. Umožňuje tak získat záruku za bankovní úvěr až do výše 4 mil. Kč, na dobu až 6 let.

Dotační program: VADIUM

Poslední z národních programů je program: Vadium. Je vyhrazen pro roky 2018-2023. Snaží se umožnit přístup malým a středním podnikům k zakázkám z výběrových řízení nebo zadávacích řízení, prostřednictvím bankovních záruk. Program je opět ve spolupráci s ČMZRB. Výše poskytnuté bankovní záruky je maximálně 5 mil. Kč.

Dotace pro začínající podnikatele a živnostníky 2021

Dotace lze tedy získat z evropských fondů, které jsou poskytovány prostřednictvím MPO, přímo od MPO nebo také formou spolupráce bankovních institutů s MPO. Podporu lze ale získat také například od Úřadu práce, pokud chcete zřídit společensky účelné pracovní místo.

A pokud pořádně pohledáte naleznete také různé formy dotací a podpory od krajských úřadů. Ty se snaží podporovat místní podniky, tvůrce, umělce apod. Každý kraj má různé oblasti ve kterých poskytuje menší částky na konkrétní oblasti. Získat tak můžete pomoct například pro vydání knihy, nejlépe bude-li se tématika zabývat daným regionem.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz