Domů » Finanční páka a dobré případy z praxe

Finanční páka a dobré případy z praxe

autor Tina
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Finanční páka jako zdroj k získání většího výnosu

Páku jako nástroj každý zná a používá ji nevědomky každý den. Slyšeli jste už ale o finanční páce? Název vychází ze stejného principu, při kterém se použitím malé síly dosáhne velkého efektu. A oblast financí a investování není výjimkou. Správným použitím finanční páky za pomoci cizího kapitálu získáte vyšší výnos z vlastních prostředků. Jinak řečeno, ne vždy je třeba použít k vyššímu zisku vlastní kapitál a rozhodně nejsou všechny dluhy špatné. Zatím jste o této možnosti neslyšeli nebo jen málo? Tak to jste tu správně.

Pákový efekt ve financování – Čím to, že je finanční páka tak silná?

Hlavní výhodou principu páky je, že méně znamená více. A nebyly by to chytré hlavy finančníků, kdyby se nezamyslely i nad možností, jak tento princip využít k získání většího kapitálu. Proto začali používat dluh ke zvýšení návratnosti vlastního kapitálu. Takové zadlužení se vyplatí v případě, že celková návratnost projektu je vyšší než dluhové náklady. Tím se otevírá možnost znásobení vlastní kupní síly na trhu. Čím více vypůjčeného kapitálu můžete použít, tím větší je pákový efekt peněz a možnost navýšení návratnosti vlastního kapitálu.

Finanční páku využívají společnosti zejména k financování investic do budoucnosti nebo zvýšení hodnoty společnosti pro akcionáře bez nutnost prodeje akcií k získání kapitálu.

Praktické typy pro využívání finanční páky v praxi

Principem pákového efektu ve finanční praxi je zapojení cizího kapitálu a tím zvýšení profitu vlastního kapitálu. Pro výpočet potřebujete znát především následující údaje o vaší investici:

  • Objem vlastního kapitálu.
  • Očekávanou návratnost vlastního kapitálu.
  • Možnost financování cizím kapitálem – dostupnost a míru možného zadlužení.
  • A v neposlední řadě úrok z dluhu.

Na základě těchto informací se můžete předběžně rozhodnout, zda se vám použití cizího kapitálu vyplatí.

Jednoduchý příklad použití finanční páky

Pro názornost uvádíme zjednodušený příklad.

Nejprve se podívejme, jaký úrok bychom museli zaplatit za vypůjčený kapitál ve výši 1 000 000 CZK:

Cizí kapitál x Úrok = Dluhový náklad

1 000 000 CZK x 5 % = 50 000 CZK

Za 1 000 000 CZK je úrok při úrokové sazbě 5 procent 50 000 CZK.

S tímto vypůjčeným kapitálem můžete stále zvyšovat své zisky. Máte možnost investovat s výnosem 10%.

Vlastní kapitál máte ale jen 250.000 CZK. Výpočet zapojení cizího kapitálu ke zvýšení výnosu vypadá následovně:

(Vlastní kapitál + ​​Cizí kapitál) x Výnos = zisk (250 000 CZK + 1 000 000 CZK) x 10 % = 125 000 CZK

Od výnosu musíme ještě odečíst dluhový náklad 50 000 CZK. Zůstane zisk 75 000 CZK oproti původně možným 25 000 CZK bez zapojení cizího kapitálu a tedy bez pákového efektu. Původní investice slibovala navýšení vašeho kaptálu o 10%. Použitím cizích prostředků jste z 250 000 CZK získali 75 000 CZK, tj. 30 %.

V tomto příkladu výpočtu se vám jako podnikateli vyplatí použít cizí kapitál a zvýšit tak celkovou návratnost kapitálu.

Rizika a nebezpečí využítí finanční páky

Fiannční páka má i své zápory a funguje jako dvojsečná zbraň. V případě správného odhadu zvýší zisk, ale při neúspěšném obchodu znásobí úměrně ztrátu. Hrozí tedy, že přijdete nejen o své vlastní peníze, ale také o vypůjčené investované prostředky. Kromě toho mohou být dluhové náklady vysoké, zejména v prostředí s vysokými úrokovými sazbami. Používání příliš velkého pákového efektu může také ztížit plnění marží nebo splácení úvěrů.

Finanční páka; Zdroj:Pixabay
Finanční páka jako nástroj k zvýšení výnosu vlastních prostředků; Zdroj:Pixabay

Typy investic s použitím finanční páky

Použitím finanční páky zvýšíte výnos, ale taky ztrátu. Vyžaduje citlivé zacházení a monitoring, který získáte až zkušenostmi. Při obchodování můžete využít následující druhy finanční páky:

1. Finanční páka při obchodování s cennými papíry – Margin trading

Investice a obchodování byly dříve jen záležitostí velkých společností na burze. Jedním z nástrojů, které mají zatraktivnit obchodování i pro malé a začínající investory, a přilákat tím více kapitálu na trh, je možnost využití finanční páky. Je nutné podotknout, že limity finanční páky jsou omezené. Profesionální hráči na burze mají možnost využití vyšších hodnot pákového efektu než menší investoři.

V případě obchodování s cennými papíry by bylo nepřesné mluvit o finanční páce jak o dluhu nebo půjčce jako takové. Nejedná se o kreditní linku brokera. Také se neplatí úrok, ale tzv. swapové body, které mohou být negativní nebo pozitivní. Jestliže váš broker možnost finanční páky nabízí, jedná se o zálohu neboli margin.

Záloha ve formě finanční částky je zablokovaná na vašem účtu a slouží jako jistina, kdyby se obchodování vyvíjelo negativně. Při ztrátách, které by překročily výši marginu, bude pozice brokerem uzavřena. Pokračování je možné jen při navýšení zálohy na vašem účtu. Broker se zálohou chrání proti případné ztrátě plynoucí z vašeho obchodování.

Jako další ochranný prvek se doporučuje používání Stop-Loss Order, který se spustí, když cena spadne pod nebo vzroste nad konkrétní cenu.

Příklad: Jako investor můžete nakoupit akcie v páce 1:2, v hodnotě 10 000 USD. Vložit musíte pouze 5 000 USD ze svých vlastních peněz. Zbytek vloží broker. Pokud akcie vzrostou o 20 %, zisk je 2 000 USD (20 % z 10 000 USD). V případě držení pozice přes noc počítejte s možností snížení zisku o takzvané swapové body. Pokud se akcie klesnou o 10%, přijdete o 20% vynaložených prostředků.

💡 Tip: Chcete-li se dozvědět více o možnosti stát se investorem, doporučujeme tento rozhovor, kde se dozvíte, že trading je pro každého.

2. Finanční páka při obchodování s budoucími možnostmi – Future trading

Obchodování s opcemi je formou pákového efektu, při kterém mohou investoři ovládat velké množství aktiv za zlomek nákladů. Různé možnosti práv na budoucí obchody dávají investorům právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za konkrétní cenu v určitém časovém rámci. Může se jednat o option trading, future trading nebo warrant trading.

Příklad: Investor si může koupit kupní opci na akcii za 500 USD, která mu dává právo koupit 100 akcií za 50 USD za akcii během následujících 6 měsíců. Pokud cena akcií vzroste na 60 USD za akcii, může investor uplatnit opci a koupit akcie za 50 USD za akcii. Následně je prodá za 60 USD za akcii a získá zisk 1 000 USD (100 akcií x 10 USD za akcii).

💡 Tip: Zaujal vás trading a investování? Zjistíte, jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly a co dalšího musíte vědět.

3. Finanční páka při obchodování s nemovitostmi

V zemi, kde většina obyvatel bydlí ve vlastní nemovitosti, se zdá být informace o výhodnosti vložení finančních prostředků do nemovitostí jako přebytečná. Opak ale může být pravdou. Nemovitost je hlavně dlouhodobá investice, která podléhá vlastním zákonitostem a vyžaduje znalost trhu.

Na nákup nemovitosti potřebujete v současnosti 20 %-25 % z ceny. Při úroku 4 %-5 % má investice smysl při zisku z pronájmu dlouhodobě s vyšším výnosem, tedy okolo 6 % a více. Smyslem je použít příjem z pronájmu nemovitosti na splacení úvěru a získat zisk ze zhodnocení nemovitosti. Tedy finanční páka ve smyslu vynaložení menšího objemu prostředků a získání dlouhodobého vyššího výnosu.

Příklad: Investor koupí nemovitost k pronájmu za 5 000 000 CZK s 20% zálohou ve výši 1 000 000 CZK a hypotékou ve výši 4 000 000 CZK. Čistý příjem z pronájmu nemovitosti je 17 500 měsíčně. Předpokládejme úrok zhruba 4 % tj. zhruba 13 500 CZK, což pokryje splátku hypotéky a generuje zisk 4 000 CZK měsíčně (17 500 CZK – 13 500CZK). Výpočet je pouze orientační, protože u nemovitostí vstupují do rozhodnutí o smyslu investice ještě další významné faktory.

💡 Tip: Přemýšlíte o koupi investiční nemovitosti? Máme pro vás další důležité informace.

Za jakých podmínek má smysl o finanční páce uvažovat?

Použití finanční páky a její přednosti jsou různorodé a její využití se musí posoudit na základě mnoha proměnných. Připravili jsme pro vás seznam hlavních faktorů, na základě kterých se můžete rychleji rozhodnout, zda je pro vás využití pákového efektu výhodné.

Tolerance rizika a bezpečnostní opatření při používání finanční páky

Každý má odlišnou míru schopnosti ovládnout vlastní emoce a vyrovnat se se ztrátou nebo zůstat klidný v případě výhry. Vědomí vlastní hranice a vysoká emoční inteligence je předpoklad každého investora. Ne každý má ale takto rozvinutou schopnost sebeřízení, proto stanovila ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) legislativní nařízení, které stanovuje povinnost nejvyšší páky pro běžného retail klienta 1:30. Finanční páka má nalákat běžného obchodníka a doplnit tím likviditu na trhu velkých hráčů. Běžný obchodník má tedy jistou legislativní ochranu, neznamená to ale, že nemůže být ztratný. Doporučuje se zůstávat v mezích 1:5 či 1:10.

Investiční cíle za použití finanční páky

Před použitím pákového efektu je třeba vzít v úvahu také vaše investiční cíle. Pokud máte krátkodobé investiční cíle, může být využívání pákového efektu riskantní, protože může vést k nižší stabilitě ve vašem portfoliu. Pokud však máte dlouhodobé investiční cíle a jste ochotni podstoupit větší riziko, může vám pákový efekt pomoci dosáhnout vyšších výnosů.

Finanční situace

Vaše finanční situace je dalším zásadním faktorem, který je třeba zvážit, než začnete využívat pákový efekt. Pokud máte stabilní finanční situaci, můžete být schopni zvládnout potenciální ztráty, které s sebou přináší pákový efekt. Pokud však máte nízký příjem nebo se v současné době potýkáte s finančními potížemi, využití pákového efektu nemusí být tou nejlepší volbou. Rozhodujícím faktorem je také zdroj vašich příjmů. Jednodušeji se investuje s nezdaněnými výnosy z podnikání než s výdělkem ze zaměstnaneckého poměru.

Který typ pákového efektu je nejlepší?

Existují různé typy pákového efektu. Každý typ pákového efektu má svá vlastní rizika a výhody, takže je důležité porozumět rozdílům mezi nimi a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje vašim investičním cílům.

A jaký typ finanční páky vyhovuje vám? Používáte finanční páku při svém obchodování? Dokážete využít pákového efektu ve vlastní prospěch nebo jste spíše konzervativní investor?

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz