Domů » Jak funguje švarcsystém a proč je tak oblíbený?

Jak funguje švarcsystém a proč je tak oblíbený?

autor Dominika Veselá
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
švarcsystém

Pravděpodobně jste již někde slyšeli pojem „švarcsystém“, který je po všech fórech psán různorodě. Lidé ho nazývají a píší často například takto: schwarz systém, švarc systém, svarc system. Víte ale opravdu, co to slovo znamená? Odborná terminologie vysvětluje tento termín jako systém ekonomické činnosti, při němž osoby pro podnikatele vykonávají běžné povinnosti, nicméně nejsou oficiálně jeho zaměstnanci, ale figurují jako osoby samostatně výdělečně činné.

Termín švarcsystém je pojmenován podle podnikatele Miroslava Švarce, který s ním v roce 1990 začal. Jak lze jednoduše pojem vysvětlit? Představte si, že v České republice je zhruba dva a půl milionu vlastníků živnostenského oprávnění, ale rozhodně ne všichni opravdu skutečně podnikají. Na oko se tváří jako řadoví zaměstnanci, ale zákoník práce se jich netýká. Pracují sice všech pět pracovních dnů v týdnu, ale skuteční zaměstnanci to nejsou. Nejedná se však pouze o českou kreativitu a vynalézavost.

Co jsou tedy vlastně zač? A jak správně rozpoznat švarcsystém?

Jak začal švarcsystém fungovat?

Již v devadesátých letech minulého století chtěli podnikatelé ušetřit. A tak Miroslava Švarce napadlo propustit všechny své zaměstnance, donutit je zařídit si živnostenský list, a poté je opět zaměstnat. Něco jako skrytý pracovní poměr na IČO.

Pracovníkům zůstala stejná mzda, odpracovali si stejný počet hodin v týdnu, ale zaměstnavatel, který byl náhle oproštěn od povinnosti odvádět zdravotní a sociální pojištění, výrazně ušetřil. Nicméně, švarcsystém (nebo chcete-li, schwarz systém) s sebou nesl i nemalá rizika, která nakonec vyústila v trest odnětí svobody po dobu trvání tří a půl roku pro Miroslava Švarce.

Pokud pracujete jako OSVČ, musíte vystupovat svým jménem, nikoli jménem svého zaměstnavatele. Pak by se totiž jednalo o švarcsystém.

Takový způsob zaměstnávání lidí byl dříve zakázán zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně v § 13. Při vzniku nového zákoníku práce (zákon č. 264/2006 Sb.) byl tento paragraf zrušen, ale švarcsystém byl stále považován za jeden ze způsobů daňových úniků. Novelou zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 je opět výslovně zakázán v § 3.

Jak správně rozpoznat švarcsystém?

K plnému pochopení pojmu švarcsystém je nutné objasnit si rozdíl mezi závislou a nelegální prací. Znaky závislé činnosti definuje zákoník práce takto:

Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Nelegální prací se rozumí výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Konkrétně můžete narazit na 6 jasných znaků, podle kterých poznáte, zda se jedná o švarcsystém:

  • Nejedná se o nahodilou činnost nebo prosté posílení pracovní síly
  • Osoba vykovává pracovní činnost pro jednoho zaměstnavatele, pod jehož jménem vystupuje
  • Osoba vykonává práci podle pokynů zaměstnavatele
  • Existuje zde vztah nadřízený vs podřízený
  • Osoba figuruje jako zaměstnanec a dostává stále stejný plat
  • Osoba využívá pomůcek a nástrojů zaměstnavatele (např. kancelář, firemní auto, notebook, …)

Důležité je poznamenat, že podle zákoníku práce je nutné, aby byly současně splněny všechny znaky závislé práce. Pokud se byť v jediném z výše uvedených bodů vymyká, nejedná se o švarcsystém.

Co se mezi švarcsystém nepočítá?

Jestliže si zřídíte živnostenský list a začnete pracovat jako OSVČ, měl by mezi vámi a firmou vzniknout vztah dodavatel-odběratel, nikoli nadřízený a podřízený. V takovém případě je jasné, že v takto nastaveném vztahu neexistuje pevná pracovní doba, pravidelně vyžadovaná docházka na pracoviště nebo šéf coby zaměstnavatel.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, tak:

  • Vystupujete samostatně
  • Vystupujete pod svým vlastním jménem
  • Nesete za vámi odvedenou práci odpovědnost
  • Pracujete na účelem zisku

Nyní několik slov k jednotlivým bodům.

Vystupujete samostatně

Jako OSVČ si sami organizujete čas, vaše činnost není řízena nikým jiným. Jen málokdy se stane, že se musíte objevit na čas v kanceláři, neboť s největší pravděpodobností ji ani nemáte a vše zařizujete z domova.

Vystupujete pod vlastním jménem

Jakmile se stanete držitelem živnostenského oprávnění, pracujete sami na sebe a taktéž musíte vystupovat svým vlastním jménem, nikoli jménem firmy. Pokud si například do životopisu napíšete, že jste OSVČ a jednáte za firmu ABC s. r. o., již nebezpečně balancujete na hraně švarcsystému.

Nesete odpovědnost za vlastní práci

Možné majetkoprávní důsledky, jež vyplývají z vaší činnosti, nesete jen vy sami. Nikoli druhá strana vašeho pracovněprávního vztahu.

Pracujete za účelem zisku

Jako OSVČ máte ze zákona povinnost odvádět sami zdravotní a sociální pojištění. Vše ostatní je váš čistý zisk. Navíc máte možnost zorganizovat si práci podle svého, nemusíte poslouchat šéfa a nemusíte denně pracovat osm a půl hodiny, pokud se vám zrovna nechce.

Výhody a nevýhody švarcsystému

Na první pohled se může zdát, že švarcsystém s sebou nenese žádná rizika. Je přece výhodný pro obě strany – zaměstnavatelé ušetří na odvodech, rovněž tak zaměstnanci se mohou těšit z nižších odvodů, kromě toho mnohdy mohou ušetřit i na daních.

To, zda se ve finále jedná nebo nejedná o švarcsystém, posuzuje Oblastní inspektorát práce, resp. Státní úřad inspekce práce. Ten poté může zaměstnavateli nebo OSVČ udělit pokutu, která se v nejnižších položkách pohybuje kolem 100 000 korun.

Jestliže se ale do problému zapojí i sociální a zdravotní pojišťovna, které zpětně zažádají o proplacení nedoplatků na daních, mohou se penále vyšplhat až na 10 000 000 korun.

Jestliže se rozhodujete, zda na nabízené pracovní místo kývnout, buďte velice obezřetní. Nejprve si zjistěte, jak začít podnikat a v momentě, kdy po vás zaměstnavatel požaduje práci na IČO, zbystřete. Velice lehce se můžete zaplést do švarcsystému, z něhož pro vás vyplývají pokuty a sankce.

Nejlepším řešením je pečlivě se soustředit na to, co doopravdy chcete. Buďte produktivní a zjistěte si, v čem je dnes nejlepší podnikat. Teprve poté zvažte, zda se nechat zaměstnat nebo zvolit cestu svobody jako OSVČ.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz