Domů » Je váš šéf psychopat?

Je váš šéf psychopat?

autor Sandra
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
šéf psychopat

Necítíte se v práci už delší dobu ve své kůži? V přítomnosti šéfa jste frustrovaní, klepou se vám ruce a klesá sebevědomí? Slyšíte často kritiku a narážky na vlastní osobu? Pokud se v tom vidíte, je velice pravděpodobné, že je váš šéf psychopat. Chcete si to ověřit? Pojďme se psychopatovi podívat blíže na zoubek.

Definice: Jak poznat psychopata?

Na první pohled charismatický a úspěšný muž středního věku, který nosí perfektně padnoucí oblečení, vlastní luxusní auto a má moderně zařízenou kancelář. I tak může vypadat obrázek psychopata. Neznamená to, že by všichni úspěšní lidé byli psychopaté, ale mezi těmi, kdo zaujímají na kariérním žebříčku ty nejvyšší pozice, není jejich přítomnost zdaleka výjimkou. Díky změnám v nervových strukturách totiž psychopaté odlišně reagují na nebezpečí. Nadneseně můžeme říci, že nepociťují strach, což je ve vedoucích pozicích výhodné.

Ačkoliv si většina lidí s pojmem psychopat asociuje právě muže, nemůžeme říci, že neexistují psychopatky ženy. Nahrává tomu spíše ta skutečnost, že se o ženských psychopatkách tolik nemluví. Odlišné mohou být i projevy psychopatie, které jsou u žen zastoupeny především impulzivním chováním, neschopností plánovat dopředu či slovní agresivitou.

🎓Zajímavost: Ana Sanz García, doktorandka psychologie na Madridské univerzitě, zanalyzovala několik studií, na jejichž základě došla k závěru, že ženské psychopatky mají menší sklon k násilí než muži. Častěji se u nich však objevuje manipulace.

šéf sociopat
Psychopat není schopen empatie a jedná pouze na základě vlastního prospěchu.

Jako psychopata označujeme člověka, který trpí antisociální poruchou osobnosti. Jedná se o jedince, který nedokáže fungovat ve společnosti s jinými lidmi a udržovat s nimi dlouhodobě zdravé vztahy. Nejtěžší formou psychopatické poruchy osobnosti je tzv. sociopatie, která je velmi často doprovázena agresivním chováním vůči okolí (např. kruté zacházení se zvířaty). Sociopaté dále postrádají ohleduplnost k jiným osobám, netrpí studem a výčitkami svědomí a ve vyhrocených situacích mohou být nebezpeční.

🎓Zajímavost: Pojem psychopatie není oficiální diagnózou. V oblasti lékařství jsou psychopaté zpravidla označeni diagnózou disociální či asociální porucha osobnosti.

Jsou psychopaté nebezpeční?

Pouze 25 % lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou nebezpeční psychopaté, které známe z krimi zpráv. Mnohem častěji se v běžném životě setkáváme s psychopatií jakožto zastaralým termínem pro dnešní poruchu osobnosti obecně, která kromě antisociální poruchy může zahrnovat i lehčí formy, jako je narcistická, paranoidní, schizoidní nebo hraniční porucha osobnosti.

Poznat, o který typ se jedná, může zpravidla jen zkušený psycholog. Může se však stát, že i odborníci mají se stanovením přesné diagnózy komplikace. Není totiž výjimkou, že se v jedné osobě může prolínat hned několik druhů psychologických poruch. Psychopatické rysy osobnosti a jejich míra se dají testovat diagnostickým nástrojem nazývaným PCL–R, který vyvinul kanadský psycholog Robert Hare. Velká část dat z výzkumu o psychopatii pochází také z výzkumu vězněných zločinců, odkud může pramenit i určité klišé, že psychopat se musí projevovat násilnou a kriminální činností. Psychopaté však nemusejí být nutně vrazi a zločinci, většina z nich naopak žije na první pohled spořádané životy.

🎓 Zajímavost: Kriminální psychopaté tvoří zhruba 20 % populace psychopatů.

Profil sociopata: V čem se liší sociopat od psychopata?

Rozdíl mezi sociopatem a psychopatem tkví v tom, že psychopatie se projevuje psychologickou poruchou v důsledku nedostatečného vyvinutí části mozku, která je zodpovědná za sebekontrolu a emoce, zatímco sociopatie vzniká následkem psychického či fyzického zneužívání a prožitého traumatu. Sociopatem se tak člověk může stát vlivem sociálních faktorů kdykoliv v průběhu života. Těmito faktory jsou kupříkladu špatné vztahy v rodině, šikana, domácí násilí, psychické týrání či deprivace.

Sociopat si navíc na rozdíl od psychopata velmi často uvědomuje, že jedná vůči svému okolí špatně, ale netrpí výčitkami svědomí. Sociopaté tedy na rozdíl od psychopatů pociťují, byť minimálně, emoce. Psychopaté jsou naopak emočně zcela prázdní, nejsou schopni empatie a jednají pouze na základě vlastního prospěchu.Obě onemocnění můžeme vnímat jako sociální dysfunkci, jež se projevuje takovou komunikací a jednáním, které sociální strukturu či jednotlivce destabilizuje a deintegruje.

Jak poznat, že se jedná o psychopata?

To, že před vámi stojí psychopat, pravděpodobně neodkryjete při prvním setkání. Ze začátku na vás bude působit dojmem sebevědomého člověka, který si stojí za svými názory a je ochoten podstoupit určitá rizika pro dosažení úspěchu. Později si ale začnete všímat, že tato osoba postrádá soucit a sleduje pouze naplnění vlastních cílů a potřeb, bez ohledu na lidi ve svém okolí. Pro psychopaty je totiž typická grandiozita, tedy přesvědčení o vlastní výjimečnosti.

Právě proto nalézáme poruchy psychopatického spektra mezi úspěšnými lidmi na vysokých pozicích. Jejich umění nahlížet na věci s odstupem a absence jakékoliv empatie jim umožňuje využívat potřebné lidi a bezcitně odhazovat ty, kteří už pro ně nemůžou být nijak užiteční. Podstatným rysem jejich osobnosti je totiž citová prázdnota, která jim umožňuje vést povrchní život. S tou se pojí i potřeba neustálého vzrušení.

💡 Tip: Tušíte, že je váš šéf psychopat? Udělejte si online test a zjistěte, zda jsou vaše obavy opodstatněné.

Test, jak poznat psychopata

Vědci z Baylorské univerzity v Texasu zjistili, že psychopata je možné odhalit pomocí jednoduchého testu. Zkouška spočívá v tom, že pokud začne někdo v okolí zívat, nebude na to psychopat reagovat. Zívání je totiž spojeno s empatií k jiným lidem a smyslem pro nápodobu, které psychopat postrádá.

Jak odhalit psychopata pomocí testu zívání?

Zkuste si během komunikace s psychopatem několikrát zívnout. Pokud po chvíli nezačne vaše chování napodobovat, můžete se domnívat, že před vámi stojí člověk s psychopatickými sklony.

test zívání psychopat
Jak odhalit psychopata s pomocí testu zívání?

Jak s vámi může psychopat manipulovat?

Psychopaté jsou mistři v manipulování. Umí si získat téměř každého člověka a jejich oběti si navíc dlouhou dobu ani neuvědomují, že dělají něco proti své vůli. Vybrali jsme pro vás nejčastější techniky, které psychopaté využívají.

Mobbing a bossing

V pracovním prostředí se můžete setkat s mobbingem, česky označovaném jakožto psychoteror nebo stres na pracovišti. Tento pojem v sobě zahrnuje nejrůznější formy znepříjemňování života v pracovním prostředí, tedy i manipulaci ze strany nadřízeného či spolupracovníků.

Další variantou šikany na pracovišti je bossing, který se vyznačuje šikanou nadřízeného vůči podřízenému. Nadřízený se snaží podřízenou osobu ponižovat či ji poškodit před kolegy. Dále podřízenému znesnadňuje či znemožňuje plnění jeho pracovních úkolů. Bossing a jeho projevy se navíc v průběhu času zpravidla stupňují a jsou více intenzivní. 

Mezi hlavní projevy bossingu může patřit:

 • přehnané kontrolování plnění povinností či docházky,
 • arogantní chování, slovní urážky, zesměšňování před kolegy,
 • nedocenění vykonané práce a častá neoprávněná kritika,
 • sexuální obtěžování,
 • vyhrožování výpovědí.
neférové triky psychopatůů
Měli jste někdy pocit, že váš nadřízený narušuje váš osobní prostor?

Zamlžování a lži

Psychopaté si umějí perfektně hrát se slovy a tuto schopnost využívají i při lhaní a zamlžování, což z nich dělá dokonalé lháře. Snaží se nás přesvědčit, že nám rozumí a že jsou podobní jako my. Při používání lží si ve svých tvrzeních ale mohou často protiřečit, což lze snadno odhalit zejména tehdy, když psychopat klame kupříkladu celý pracovní kolektiv. Při komunikaci s člověkem, u něhož máte podezření na psychopatii, se tak zaměřujte na detaily. Psychopat manipulátor se o své oběti snaží zjistit co nejvíce informací, které by mu později mohly pomoci při manipulování. Jednou z metod při zjišťování těchto informací je právě i používání lží.

Zamlžování a nejasné vyjadřování používá manipulátor zejména tehdy, aby se nedostal do úzkých a nebyl odhalen a aby si dodal vážnosti a vzbudil v lidech pocit, že všechno ví lépe než ostatní, či znevážil svého komunikačního partnera.

Připomínka toho, že jste snadno „nahraditelní”

Ať už se snažíme jakkoliv, vždy bude existovat někdo, kdo bude v něčem lepší než my, nebo bude mít alespoň stejné vlohy. Konkurence je to, co nás motivuje, a pokud je konkurenční prostředí založeno na spravedlivých a rovných podmínkách pro všechny účastníky, není na její existenci nic špatného.

Situace se ale může obrátit tehdy, kdy vás bude vedení záměrně zastrašovat myšlenkou, že vás může kdykoliv nahradit někým jiným. Pokud víte, že vykonáváte svou práci na maximum, neměli byste se nechat touto manipulací vykolejit. Existuje řada způsobů, jak zvýšit kvalifikaci zaměstnanců nebo je upozornit na to, že nesplňují své kompetence. Nikdy by ale nemělo docházet k vyhrožování nebo poštvávání zaměstnanců mezi sebou.

Nejistota a neurčitost

Člověk, který se nachází v nejistotě, je zranitelnější, než ten, kdo přesně ví, co ho čeká. Manipulátor vytváří atmosféru nejistoty a záhadnosti naprosto všude. A to i tam, kde to není nezbytné.

Může vám zatajovat důležité informace pod záštitou toho, že se jedná o ryze interní data. Netoleruje váš čas. Nechává své zaměstnance pracovat neplacené přesčasy. Chodí pozdě na schůzky, anebo se pro jistotu nedostaví vůbec či zruší jednání na poslední chvíli. Pokud pracujete ve směnném provozu, tak vám může šéf psychopat ze dne na den předělat rozvrh, nebo zrušit či přidat další hodiny.

Všechny tyto aspekty ve vás vyvolávají nejistotu a zákonitě snižují i odolnost vůči agresivním výpadům psychopata. Velmi často může šéf psychopat ovládat své nadřízené prostřednictvím prodlužování termínu výplat, nebo absence pevné fixní mzdy.

Co dělat, když je váš šéf psychopat?

Přišli jste v práci do styku s člověkem, který vykazuje rysy psychopata? V tom případě při čtení následujících řádků zbystřete!

Nechovejte se jako oběť!

Psychopatičtí lídři touží po moci a pohání je potřeba ovládat slabší jedince. Tygr se nebude honit za laní, která mu svižně vyskočí z jeho lačných drápů. Velmi rád se ale zakousne do šíje oslabeného nebo dezorientovaného jedince, který se vleče na konci stáda. Nebuďte slabí, nenechte se polapit a sežrat!

Nenechat se ovládnout neznamená, že musíte být arogantní nebo oplácet vašemu šéfovi jeho chování stejným způsobem. Je ale namístě umět se včasně a konstruktivně bránit a mít vše podložené přesnými daty a čísly. Ukažte, že víte, co děláte, a umíte si prosadit svůj názor.

Jak se bránit psychopatovi
Jak se bránit psychopatovi?

Nejednejte ve styku s psychopatem samostatně

Další možností, jak se bránit nadřízenému psychopatovi, je vyhledat kolegy, kteří se dostali do stejné situace jako vy. Mohou se mezi nimi najít ti, co s jednáním šéfa také nesouhlasí a také poznali, že se jedná o psychopata, ale z nějakého důvodu se bojí jednat samostatně. Pokud se se svými spolupracovníky sjednotíte, máte větší šanci vyhrát souboj s psychopatem, anebo přinejmenším odejít z bojiště s minimálními ztrátami.

Během přímé komunikace s nadřízeným nejednejte ukvapeně a nechte si raději poradit od zkušenějších kolegů. Lidé z vašeho týmu už v těchto podmínkách pracují delší dobu a mohli by vám poskytnout cenné rady, jak předcházet zbytečným konfliktům.

🗣️ Phillipe Breton: „Je potřeba ostatní varovat, svěřit se jim s vlastními pochybnostmi, zjistit, zda s nimi onen předpokládaný manipulátor nejednal podobným způsobem. Cílem je, abychom v tom nezůstávali sami, pokud je totiž ten člověk skutečně vinen, kolektiv ho v sebeobraně od sebe velmi záhy začne izolovat.“

Nenechte se nalákat na příliš „výhodné nabídky“

Toto pravidlo by mělo platit už při samotném výběru zaměstnání. Slibují vám hory doly, spoustu benefitů a zahraniční cesty na Maledivy? Před tím, než nabídku přijmete, se zkuste zamyslet, proč tak vábivou nabídku nepřijal už někdo před vámi a zkuste si firmu proklepnout přes online platformy, jako je např. Atmoskop. Stejné pravidlo platí u náhlého zvýšení platu nebo pracovní pozice výměnou za upsání duše ďáblovi.

Pozor zlý šéf!
Pozor zlý šéf!

Změňte zaměstnání

Pokud se vám situace v práci pod vedením psychopatického šéfa zdá neúnosná, ačkoliv se snažíte proti jeho projevům bojovat, zvažte změnu zaměstnání, či zkuste požádat o přesun na jinou pobočku. Práce vedle psychopata totiž může napáchat velké škody nejen vám, ale i celé firmě.

Jak pěstovat dobré vztahy v práci?

Vztahy s kolegy mají přímý dopad nejen na profesní úspěchy a výkonnost, ale i vaši náladu. Dobré vztahy na pracovišti vám tak mohou zpříjemnit čas strávený v práci, a jelikož v zaměstnání strávíte zhruba třetinu svého života, se svými kolegy budete trávit možná více času než se svou vlastní rodinou.

Pokud chcete, aby vám bylo v práci příjemně, je důležitý vzájemný respekt a pospolitost celého pracovního týmu. Sestavení kvalitního týmu je ostatně alfou a omegou dobrých vztahů. Důležité je také nastavení pravidel, která budou spolupracovníci udržovat. Každý zaměstnanec musí vědět, co si v práci může dovolit a co už je přes čáru a může vadit ostatním kolegům.

Tipy, jak mít lepší pracovní vztahy:

 • Oddělujte pracovní vztahy od osobních,
 • Neúčastněte se konfliktů a zbytečně je nevyvolávejte,
 • Vyhraďte si dostatek času na budování vztahů,
 • Budujte důvěru,
 • Chvalte své kolegy,
 • Buďte empatičtí a projevujte zájem o své kolegy,
 • Buďte proaktivní a podporujte spolupráci s ostatními.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz