Domů » Co je a jak získat titul MPA? + Tipy ke studiu

Co je a jak získat titul MPA? + Tipy ke studiu

autor Anna Malá
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Titul MPA

Titul MPA, nebo také M.P.A. (Master of Public Administration) je něco jako varianta titulu MBA, což je trochu známější pojem. Říká se, že titulů není nikdy dost. Jak získat titul MPA, k čemu je studium MPA dobré a co to vlastně je? V čem se liší od titulu MBA? Na to se budeme snažit odpovědět níže.

Titul MPA. Co to je?

Pojďme se podívat na titul, který zlepší vaši konkurenční výhodu ve veřejné správě a obohatí váš životopis na drsném poli pracovního trhu. Ve veřejné správě se tituly hodí obzvláště. Co si budeme povídat konkurence je v drtivé většině veřejné správy daleko nižší než u soukromého sektoru. O to více se zde lpí na titulech, které určují pozici i výši ohodnocení. Manažerské postgraduální vzdělání a titul MPA tak může zajistit nejen prestiž ale také jisté výhody při výběrových řízeních či při rozhodování, kdo se dostane na vyšší uvolněnou pozici na daném úřadu.

MPA je zkratka pro Master of Public Administration. V tomto případě se jedná o studium určené především pro manažery, buď z veřejné správy, nebo nestátních neziskových organizací. Úrovni MPA předchází bakalářský program Bachelor of Public Administration (BPA).

Známější pojem je u nás titul MBA, tedy Master of Business Administration. Tento titul se ale, jak napovídá jeho název, uplatňuje spíše v soukromé sféře. V České republice je to neakademický profesní titul, který se uvádí za jménem. Akademicky tedy nemá stejné postavení jako klasické české vysokoškolské tituly, v rámci bakaláře, magistra, nebo doktora. Resp. nejedná se o jeho náhradu.

TIP: Zde ještě doporučím odkaz na článek, kde se dozvíte, kteří nositelé titulů jsou nejziskovější a naopak nejzadluženější.

Pro získání titulu MPA je nutné mít vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářské úrovni. Instituce jej totiž nabízí v rámci postgraduálního studia. Titul je obecně celosvětově uznáván. Jak již bylo zmíněno výše, studium je zaměřeno na manažerské vzdělání. Je určeno pro vedoucí pracovníky, úředníky a manažery. Je proto dobré věnovat se předchozímu studiu, které reflektuje tyto oblasti.

Titul MPA pro manažerské znalosti
Titul MPA prohloubí vaše znalosti a pomůže vám získat vedoucí pozice

Jako vlastník titulu se tak stáváte odborníkem v oblasti problematiky státní správy a samosprávy. Jste připraveni na výkon řídícího pracovníka. Získáváte přehled o veřejné správě, právním a politickém systému (České republiky). Získání titulu vám může přinést lepší pozici, posun ve vaší kariéře, nebo lepší platové podmínky. Se zvýšením počtu lidí, kteří studují vysoké školy, se titul MPA může stát konkurenční výhodou.

Studium MPA Praha

Studium MPA nabízí v České republice hned několik institutů. Programy jsou nabízeny v rámci postgraduálního studia. Programy vyžadují předchozí bakalářské vzdělání. Pokud se na titul MPA chystáte a stojíte ještě na začátku, pak volte svůj studijní program dobře. Měli byste mít hned od začátku jasno v tom, že se chcete věnovat oblasti státní správy a samosprávy.

Obor je to spíše moderní než “historický” a většinou je dobře uzpůsoben potřebám uspěchané doby. Programy jsou často vedeny on-line a s individuálním přístupem. Nepřekvapí vás, že instituty, které získání titulu MPA nabízí, se nacházejí hlavně v Praze. S rostoucím trendem zájmu o tento titul se to ale v krátké době může změnit.

Studium MPA pro hlubší znalosti v oboru státní správy a samosprávy
Studium MPA přináší hlubší znalosti státní správy a samosprávy

Obor není v rámci ČR akreditovaný, a proto není součástí běžné výuky vysokých škol. Školy jej nabízí jako kurzy, které mají svou cenu. Na takové studium si připravte cca 80-100 tisíc korun. Délka studia je také různá, ale obecně to stihnete za 12-14 měsíců. V USA je běžnou praxí, že si lidé na studium půjčují, což je, při ceně okolo 90 tisíc, u nás i pochopitelné. Zde naleznete srovnání nejvýhodnějších půjček. U nás půjčování na vzdělání nemá tradici, takže zájemci většinou ušetří danou částku. Také u nás nemá tento titul potřebné jméno a ani využití. Ale rozhodně může být zajímavou konkurenční výhodou.

Když chcete získat pouze nějaké znalosti, tak na internetu můžete najít různé ukázkové přednášky a kurzy z tohoto programu. Tím se ujistíte, jestli by pro Vás tento program byl. No a někomu možná tyto informace budou stačit a nebude vše muset ztvrzovat oficiálním titulem. Ačkoli, co je psáno, to je dáno, a pokud se při pohovoru můžete pochlubit něčím navíc, vždy máte jistou výhodu před ostatními.

Cevro Institut

Jedním z prvních, kteří začali nabízet studium MPA v české republice byl právě Cevro Institut. Program je nabízen již více než 8 let. Institut nabízí v rámci MPA hned 3 obory:

  • Veřejná správa a lidské zdroje
  • Bezpečnostní a krizový management
  • Diplomacie

Studium MPA je zde určeno pro absolventy vysokoškolského studia a to minimálně ve stupni bakalář. Výuka probíhá během víkendů, a sice jednou až dvakrát za měsíc.

Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie a.s.

Tato vzdělávací instituce je zaměřena na poskytování manažerského vzdělání v oborech BBA, MBA, LL.M., MPS, MSC. Výuka probíhá na Masarykově univerzitě.

Ústav práva a právní vědy

Česká právní a manažerská škola, která nabízí možnost 100% studia on-line. Škola se nachází také v Praze.

European Business School SE

Opět pražská škola, která nabízí studium MPA v kombinované formě.

Správní Institut v Jablonci nad Nisou

Výjimkou mezi ostatními je Správní Institut v Jablonci nad Nisou, avšak i zde škola nabízí on-line výuku. Osobní setkání probíhají pouze u závěrečné zkoušky v Libereckém kraji.

Institutů, resp. škol, které nabízejí studium Master of Public Administration je více, zde jsou uvedeny ty největší, s nejlepšími referencemi.

Master of Public Administration

Co je to MPA a jak získat titul MPA již víme. Stačí si najít vhodnou školu, která nabízí takový způsob výuky, jaký vám vyhovuje. Dále potřebujete jistý finanční obnos a udělat si čas na studium materiálů. Na konci se dostavíte ke komisi, ukážete co ve vás je a máte “hotovo”, titul MPA je váš. Samozřejmě uvádím tu snadnou verzi. To, že některé věci jsou náročné na učení, a že to zabere spoustu vašeho volného času, ale víte jistě sami.

Jenže pokud chceme něčeho docílit, musíme tomu také něco věnovat. Studium, ať už akademických nebo neakademických oborů, je vždycky dobré. Ne jenom pro naši kariéru, ale také pro náš osobní rozvoj, pro náš mozek. V jisté fázi života máme tendenci mít pocit, že už se nemusíme snažit a náš výkon pak klesá. Postgraduální studia, resp. celoživotní vzdělávání nám říká, že nikdy není pozdě. Že nejsme nikdy dost staří a také, že bychom se neměli nikdy přestat snažit.

Studium má výhody pro kariéru, ale i pro osobní rozvoj

Další studia nám přinášejí konkurenční výhodu, zlepšení pracovních podmínek a otevírají nám nové dveře. Nikdo neřekl, že se musíte trápit v jedné práci celý život, jen proto, že jste si v 18 letech vybrali obor, který vám nařídili rodiče. Obor, který ovšem vůbec nekoresponduje s vašimi přáními nebo talentem. Proto se nebojte dalších studií, bez ohledu na věk. Vystupte ze své komfortní zóny a uvidíte, že vás to posílí.

K čemu titul MPA je?

Již jsme zmiňovali, že školou by vzdělávání končit nemělo. Každým nově získaným poznatkem, nově získanou zkušeností, informací, dovedností, zvětšujeme své vědomosti a tím otvíráme dveře novým možnostem. Proč tedy nezvýšit své šance na lepší zaměstnání?! A především tak na zvýšení našeho příjmu. Nehledě na fakt, že i titul před, nebo za, naším jménem, má své jisté společenské přínosy.

Master of Public Administration nabízí hlubší pohled na problematiku veřejné správy, právního a politického systému České republiky. Získáte tak povědomí o těchto oblastech a především nové zkušenosti v oboru. V rámci studia získáváte základnu pro profesní a kariérní růst, nejen proto, že je zaměřeno na vedoucí funkce, ale také proto, že rozšiřujete oblast svých vědomostí v jednom oboru. Tím se stáváte odborníky na danou věc.

MPA studuje mnoho ambiciózních lidí, kteří se pohybují ve veřejné sféře, díky tomu potkáváte lidi se stejným zaměřením a kromě kvalitní tvorby tzv. networkingu, získáváte kontakty z veřejné správy, byznysu i politického světa. V neposlední řadě, vždy je dobré “mít co nabídnout”! Až se příště budete připravovat na pohovor budete mít větší sebedůvěru, když budete moci doložit, že jste odborníkem v oblasti. Věřte, že mnoho zaměstnavatelů MPA zaujme i v soukromé sféře. O člověku to totiž značí, že má tah na pilu a je ambiciózní + se chce dále rozvíjet.

Proč je titul MPA konkurenční výhodou?

Dnes již víme, že klasické vysokoškolské vzdělání nestačí. Ani říct, že máte letité zkušenosti v oboru není to jediné, s čím můžete na trh. Firmy si žádají víc. Všichni umí anglicky, všichni byli někde v zahraničí na stáži nebo na brigádě. Všichni mají vysoké školy apod. O tom, že postupně mizí mistři manuálních oborů, ani nemluvě. Dnes už vám nestačí přijít na pohovor a říct: “Byl jsem rok v Anglii a mám titul Ing”.

Titul MPA jako konkurenční výhoda
Titul MPA je konkurenční výhodou

Musíte umět vystupovat, postavit se za své znalosti, a své vzdělání nejlépe podpořit praxí. Ale každý už dobře ví, že rok nebo dva v nějaké firmě z vás nedělají šéfy oblasti nákupu. Mnoho lidí se proto snaží podpořit svou praxi, nebo své vzdělání, právě tituly MPA nebo MBA, které jsou velice specificky zaměřené. Díky této specializaci můžete říct: “Byl jsem rok v Anglii, mám titul Ing., ale ještě jsme své znalosti prohloubil a specializoval”.

Tím, že se nespokojíte s vysokoškolským titulem s nadsázkou řečeno, dob mládí, říkáte, že se snažíte. Říkáte tím, že na sobě makáte, že se rozvíjíte. Tím vším dáváte případnému budoucímu zaměstnavateli jasně najevo, že přijmout vás, se mu vyplatí. Říkáte mu, že jste flexibilní, a že dokážete reflektovat neustále se měnící podmínky pracovního trhu.

Zkuste také článek o Robertu Kiyosaki a jeho nejlepších myšlenkách.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz