Domů » Jak získat titul MPA? + Tipy k studiu

Jak získat titul MPA? + Tipy k studiu

od Anna Malá

Titul MPA, nebo také M.P.A. je něco jako varianta titulu MBA, což je trochu známější pojem. Říká se, že titulů není nikdy dost. Jak získat titul MPA, k čemu studium MPA dobré a co to vlastně je? V čem se liší od titulu MBA? Na to se budeme snažit odpovědět v dnešním článku.

Pojďme se podívat na titul, který zlepší vaši konkurenční výhodu ve veřejné správě a obohatí váš životopis na drsném poli pracovního trhu.

Zde ještě doporučím odkaz na článek, kde se dozvíte, kteří nositelé titulů jsou nejziskovější a naopak nejzadluženější.

Titul MPA. Co to je?

MPA je zkratka pro Master of Public Administration. V tomto případě se jedná o studium určené především pro manažery buď z veřejné správy nebo nestátních neziskových organizací. Úrovni MPA předchází bakalářský program Bachelor of Public Administration (BPA).

Známější pojem je u nás titul MBA, tedy Master of Business Administration. Tento titul se ale, jak napovídá jeho název, uplatňuje spíše v soukromé sféře.

Pro získání titulu MPA je nutné mít vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářské úrovni. Instituce jej totiž nabízí v rámci postgraduálního studia. Titul je obecně celosvětově uznáván.

Jako vlastník titulu se tak stáváte odborníkem v oblasti problematiky státní správy a samosprávy. Jste připraveni na výkon řídícího pracovníka. Získáváte přehled o veřejné správě, právním a politickém systému (České republiky).

Studium MPA Praha

Studium MPA nabízí v České republice hned několik institutů. Programy jsou nabízeny v rámci postgraduálního studia. Programy vyžadují předchozí bakalářské vzdělání.

Obor je to spíše moderní než „historický“ a většinou je dobře uzpůsoben potřebám uspěchané doby. Programy jsou často vedeny on-line a s individuálním přístupem. Nepřekvapí vás, že instituty, které získání titulu MPA nabízí, se nacházejí hlavně v Praze.

Obor není v rámci ČR akreditovaný a proto není součástí běžné výuky vysokých škol. Školy jej nabízí jako kurzy, které mají svou cenu. Na takové studium si připravte cca 70-90 tisíc korun. Délka studia je také různá, ale obecně to stihnete za 12-14 měsíců. V USA je běžnou praxí, že si lidé na studium půjčují, což je při ceně okolo 90 tisíc u nás i pochopitelné. Zde naleznete srovnání nejvýhodnějších půjček.

Když chcete získat pouze nějaké znalosti, tak na internetu můžete najít různé ukázkové přednášky a kurzy z tohoto programu. Tím se ujistíte, jestli by pro Vás tento program byl. No a někomu možná tyto informace budou stačit a nebude vše muset ztvrzovat oficiálním titulem.

Cevro Institut

Jedním z prvních, kteří začali nabízet studium MPA v české republice byl právě Cevro Institut. Program je nabízen již více než 8 let. Institut nabízí v rámci MPA hned 3 obory:

  • Veřejná správa a lidské zdroje
  • Bezpečnostní a krizový management
  • Diplomacie

Studium MPA je zde určeno pro absolventy vysokoškolského studia a to minimálně ve stupni bakalář. Výuka probíhá během víkendů, a sice jednou až dvakrát za měsíc.

Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie a.s.

Tato vzdělávací instituce je zaměřena na poskytování manažerského vzdělání v oborech BBA, MBA, LL.M., MPS, MSC. Výuka probíhá na Masarykově univerzitě.

Ústav práva a právní vědy

Česká právní a manažerská škola, která nabízí možnost 100% studia on-line. Škola se nachází také v Praze.

European Business School SE

Opět pražská škola, která nabízí studium MPA v kombinované formě.

Správní Institut v Jablonci nad Nisou

Výjimkou mezi ostatními je Správní Institut v Jablonci nad Nisou, avšak i zde škola nabízí on-line výuku. Osobní setkání probíhají pouze u závěrečné zkoušky v Libereckém kraji.

Institutů, resp. škol, které nabízejí studium Master of Public Administration je více, zde jsou uvedeny ty největší, s nejlepšími referencemi.

Master of Public Administration

Co je to MPA a jak získat titul MPA již víme. Stačí si najít vhodnou školu, která nabízí takový způsob výuky, jaký vám vyhovuje. Dále potřebujete jistý finanční obnos a udělat si čas na studium materiálů. Na konci se dostavíte ke komisi, ukážete co ve vás je a máte „hotovo“, titul MPA je váš.

K čemu titul MPA je?

Již jsme zmiňovali, že školou by vzdělávání končit nemělo. Každým nově získaným poznatkem, nově získanou zkušeností, informací, dovedností, zvětšujeme své vědomosti a tím otvíráme dveře novým možnostem. Proč tedy nezvýšit své šance na lepší zaměstnání?!

Master of Public Administration nabízí hlubší pohled na problematiku veřejné správy, právního a politického systému České republiky. Získáte tak povědomí o těchto oblastech a především nové zkušenosti v oboru.

V rámci studia získáváte základnu pro profesní a kariérní růst, nejen proto, že je zaměřeno na vedoucí funkce, ale také proto, že rozšiřujete oblast svých vědomostí v jednom oboru. Tím se stáváte odborníky na danou věc.

MPA studuje mnoho lidí, kteří se pohybují ve veřejné sféře, díky tomu potkáváte lidi se stejným zaměřením a kromě kvalitní tvorby tzv. networkingu, získáváte kontakty z veřejné správy, byznysu i politického světa.

V neposlední řadě, vždy je dobré „mít co nabídnout“! Až se příště budete připravovat na pohovor budete mít větší sebedůvěru, když budete moci doložit, že jste odborníkem v oblasti.

Články, které stojí za přečtení: