Domů » Projevy a příznaky hraniční poruchy osobnosti

Projevy a příznaky hraniční poruchy osobnosti

autor Sandra.J
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Hraniční porucha osobnosti způsobuje potíže v běžném životě

Hraniční porucha osobnosti (HPO) je psychické onemocnění, které ovlivňuje způsob, jakým jedinec vnímá a interaguje se světem kolem sebe. Postižený zažívá období napjaté, nestabilní nálady a chování se změněným sebehodnocením. Jaké jsou příznaky a jak se s touto poruchou žije? Koho toto onemocnění nejčastěji postihuje?

Co je hraniční porucha osobnosti?

Hraniční porucha osobnosti je poruchou, která často způsobuje značné potíže v každodenním životě jedince, stejně jako jeho blízkých a rodiny. Lidé s HPO jsou velmi citliví na změny v okolí, mohou na ně reagovat velmi prudce a neadekvátně. I malé podněty mohou způsobit velkou emocionální odezvu a tyto emoce je velmi těžké regulovat a ovládat.

Odhad počtu lidí s hraniční poruchou osobnosti se pohybuje od méně než 1 % až po zhruba 6 % celkové populace. Postihuje rovnoměrně muže i ženy, potíže žen jsou ale větší.

Osoby s HPO mají problémy s udržováním dlouhodobých a stabilních mezilidských vztahů, což může vést k izolaci a osamocení. Porucha se obvykle projevuje v období dospívání a může být spojena s traumaty a těžkými životními zkušenostmi. Nejvíce problémů a újmy nemoc přináší u mladých dospělých, s přibývajícím věkem se projevy zmírňují. Příznaky mohou přetrvávat po celý život, avšak s dosažením věku 30-40 let mají obvykle lidé s hraniční poruchou osobnosti stabilní práci a domov.

Příznaky HPO

Hraniční porucha osobnosti se projevuje různými příznaky a symptomy, které mohou mít značný vliv na život postiženého jedince.

HPO často ovlivňuje schopnost udržovat zdravé vztahy. To vede k problémům v rodinných a partnerských vztazích. Mají až iracionální strach z opuštění a rozpadu vztahu, což vede k nadměrnému stresu a úzkostem. Když se někdo opozdí, byť o několik minut, zahrnou ho nevraživostí a zlobou.

Osoba s hraniční poruchou osobnosti je často nejistá v sebehodnocení, náhle mění své životní cíle a názory na svou kariéru, hodnoty a přátele. Často se projevují impulzivně (náhodné a neuvážené rozhodnutí, nadměrné utrácení, riskování nebezpečných situací a abnormální sexuální chování).

Postižení mývají výrazné výkyvy nálad a reakce na okolní události. Rychle střídají mezi extrémními emocemi, jako je vztek, smutek, úzkost a euforie. Bojují s velkým hněvem a pocitem, že vystartují i na drobné podněty. Když se objeví hněv, je obrovský, převezme kontrolu a můžete ječet, házet věci, pustit se do fyzické potyčky bez ohledu na důsledky. Nebo také můžete hněv obrátit vůči sobě a ubližovat si.

Lidé s HPO mývají potíže s vytvořením jasného obrazu o sobě a často se cítí nejistí v otázkách identity. Mají chronický pocit prázdnoty a cítí se méněcenní, což může vést k závislostem na alkoholu, drogách a jiných nebezpečných aktivitách. V této souvislosti mohou nastat i problémy se sebepoškozováním a pokusy o sebevraždu. Každý desátý postižený zakončí svůj život sebevraždou. Toto chování způsobují silné emoce nebo potřeba kontroly nad tělesnými pocity.

HPO vyžaduje pomoc psychiatra
Pokud máte HPO vyhledejte odbornou pomoc

Diagnostika

Tyto příznaky se mohou lišit v závislosti na konkrétních projevech HPO u každé osoby. Pokud si myslíte, že máte některé z těchto příznaků, vyhledejte odbornou pomoc psychiatra nebo psychologa, kteří vám mohou poskytnout diagnózu a terapeutickou podporu.

Hraniční porucha osobnosti se diagnostikuje na základě rozhovoru a diskuse pacienta ohledně jeho příznaků a anamnestických údajů se zdravotnickým specialistou. HPO se často léčí psychoterapií, zejména kognitivně-behaviorální terapií a dialektickou behaviorální terapií. Někdy se používají také léky, jako jsou antidepresiva a antipsychotika, aby pomohly zmírnit příznaky.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz