Domů » Nejrychlejší a nejúčinnější jedy, které zabíjely

Nejrychlejší a nejúčinnější jedy, které zabíjely

autor Sandra.J
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Jaké jsou nejúčinnější jedy?

Které jedy jsou nejúčinnější? A které patřily k nejčastějším a nejobávanějším? Jedy se už v dávné minulosti používaly k promyšleným vraždám nepohodlných lidí. Často se maskovaly do různých jídel nebo nápojů. V článku najdete přehled těch nejzajímavějších.

Nejrychlejší a nejúčinnější jedy

Jed je chemická látka, která způsobuje vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Jedy mohou mít různý původ a formu. Vyskytují se v přírodě, jako jedovaté rostliny nebo zvířata, nebo jsou uměle vytvořené, jako chemické látky v laboratoři.

Jedy mohou způsobovat různé potíže, včetně poškození buněk, narušení funkcí orgánů nebo blokace důležitých enzymů. Jejich účinky závisí na typu jedu a dávce, které je organismus vystaven. Některé jedy působí rychle a způsobují akutní otravu, zatímco jiné mají chronické účinky, pokud jsou podávány dlouhodobě.

Lidé používali jedy v průběhu dějin různými způsoby, včetně lovu, obrany a v některých případech i k vraždění. Dnes jsou jedy lépe studovány a regulovány a využívají se v různých oblastech, včetně farmacie a vědeckého výzkumu.

1. Kyanidy

Kyanidy jsou skupinou jedovatých chemických sloučenin obsahujících kyanovodíkovou kyselinu (CN-). Sloučeniny jsou velmi toxické pro živé organismy. Rychle způsobují vážné zdravotní problémy nebo smrt, pokud se podávají v dostatečně vysoké koncentraci.

Kyanidy působí na tělo tak, že zabraňují přenosu kyslíku z krve do tkání. Kyanid sladce voní po mandlích a smrtelná dávka se pohybuje kolem 100 až 200 g. Kyanidy používali jako oblíbenou metodu sebevraždy příslušníci SS, aby nevyzradili v zajetí důležitou informaci. V dutém zubu měli kapsli s kyanidem – po rozkousnutí, jim zbývalo jen pár minut. Spolknutí a následné uvolnění kyanovodíku v žaludku trvá několik sekund, za pár minut dojde ke ztrátě vědomí. Následuje kóma, které může trvat od několika minut až několik hodin, poté oběť umírá zpravidla na zástavu srdce.

Mezi nejznámější pohlaváry, kteří zvolili tento typ sebevraždy, patřil Erwin Rommel (1944), Joseph Goebbels (1945) a Heinrich Himmler (1945).

SS a kyanid

Manipulace s kyanidy je nebezpečná a často ilegální. Používání kyanidů se významně reguluje kvůli jejich vysoké toxicitě a potenciálním rizikům pro životní prostředí.

2. Batrachotoxin

Batrachotoxin je jedním z nejnebezpečnějších známých jedů v živočišné říši. Nachází se v některých druzích jihoamerických žab čeledi pralesničkovitých.

Batrachotoxin je chemická sloučenina, která ovlivňuje nervový systém a svalové buňky. Má schopnost blokovat iontové kanály v nervových buňkách, což vede k narušení přenosu nervových signálů a paralýze svalů. Jedním z významných znaků otravy batrachotoxinem je rychlý nástup svalových křečí a paralýzy, což vede ke smrti.

Zajímavé je, že žáby samy jed neprodukují, kradou jej broukům, které požírají, v zajetí tedy jedovaté nejsou. Tyto žáby jsou známé výrazným zbarvením kůže, která obsahuje tento jed jako obranný mechanismus. Domorodí obyvatelé v některých částech Jižní Ameriky používali tento jed k otravování hrotů šípů a střel, které používaly při lovu. Jed způsobuje nejprve ochrnutí a zanedlouho smrt. Není dosud známý žádný protijed a smrt přichází velice brzy.

Batrachotoxin je extrémně jedovatý a manipulace s tímto jedem je nebezpečná. Žáby, které batrachotoxin produkují, jsou chráněny a jsou důležitou součástí ekosystémů, ve kterých žijí.

Jedovatá žába Pralesnička strašná
Jedovatá žába Pralesnička strašná

3. Botulotoxin

Botulotoxin je jedním z nejnebezpečnějších jedů v přírodě. Jedná se o produkt bakterie Clostridium botulinum. Tato bakterie produkuje botulotoxin jako svůj metabolický vedlejší produkt. Způsobuje vážné otravy u člověka i zvířat.

Botulotoxin patří mezi nejúčinnější neurotoxiny, což znamená, že ovlivňuje nervový systém. Jeho mechanismus působení spočívá v tom, že blokuje uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu na synapsích mezi nervovými buňkami a svalovými buňkami. To má za následek paralýzu svalů. Pouhý gram botulinu by dokázal zabít 14 000 lidí (při polknutí) nebo také 8 milionů (injekční cestou), jeden kilogram by stačil k vyhubení celého lidstva.

Otrava botulotoxinem může vést k řadě příznaků, včetně těžké svalové slabosti, paralýzy, potíží s dýcháním a v nejhorším případě ke smrti. Protože je botulotoxin tak extrémně jedovatý, léčba otravy vyžaduje okamžitou lékařskou pozornost a specifickou antitoxinovou léčbu.

I přesto, že botulotoxin je jedovatý, používá se také ve farmaceutickém průmyslu pro léčbu určitých zdravotních problémů. Například malé množství botulotoxinu se může použít k dočasnému vyhlazení vrásek v kosmetické proceduře známé jako “botox”.

Důležité je, že používání botulotoxinu musí provádět odborný lékař, a to pouze pro lékařské účely. Manipulace s tímto jedem mimo lékařský kontext může být velmi nebezpečná.

nejúčinnější jedy

4. Polonium

Polonium je radioaktivní prvek, který je velmi vzácný a přirozeně se vyskytuje v malém množství v uranových rudách. Tento prvek objevila v roce 1898 Marie Curie-Sklodowská a její manžel Pierrem Curie.

Polonium je extrémně radioaktivní, což znamená, že jeho jádra se spontánně rozpadají a uvolňují ionizující záření. Toto záření je velmi škodlivé pro živé organismy a poškozuje buňky a tkáně, což vede k různým zdravotním problémům, včetně rakoviny.

Slavným případem otravy poloniem bylo zavraždění bývalého příslušníka KGB Alexandra Litviněnka v Londýně v roce 2006. Litviněnko byl otráven poloniem 210, což je jedna z radioaktivních forem polonia. Tato otrava vyvolala mezinárodní rozruch a vedla k diplomatickým sporům mezi Ruskem a Spojeným královstvím.

Vzhledem k extrémní radioaktivitě polonia a jeho nebezpečí pro zdraví je manipulace s ním přísně regulována a provádí se v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Polonium se také používá v některých průmyslových aplikacích, například v elektrostatických generátorech a výbojkách.

💡 Tip: Přečtěte si také článek: Jaký je destruktivní vliv marihuany na psychiku?

5. VX

VX patří mezi nejnebezpečnější jedovaté látky na světě. Dokáže rychle proniknout do těla kůží, sliznicí nebo dýcháním. I velmi malé množství VX může způsobit smrt.

VX funguje jako inhibitor enzymu cholinesterázy, což je klíčový enzym pro regulaci neurotransmiteru acetylcholinu v nervovém systému. Blokace tohoto enzymu vede k nadměrnému hromadění acetylcholinu na synapsích mezi nervovými a svalovými buňkami, to vede k nekontrolovaným svalovým kontrakcím, paralýze a potížím s dýcháním.

Symptomy otravy VX zahrnují svalovou slabost, slinění, potíže s dýcháním, nevolnost, zvracení, zmatenost a ztrátu vědomí. Otrava VX může vést ke smrti v důsledku selhání dýchacího systému.

VX byl vyvinut pro vojenské účely a byl součástí arzenálu některých zemí během studené války. V současnosti je jeho výroba a použití mezinárodně zakázána pod Úmluvou o zákazu chemických zbraní.

6. Ricin

Ricin je extrémně jedovatá látka pocházející z rostliny zvané Ricinus communis (Skočec obecný). Skočec obecný je rostlina, která má různé použití, včetně výroby ricinového oleje.

Ricin je jedním z nejsilnějších jedů přírodního původu. Je to bílkovina, která působí jako enzym a může poškodit buňky a orgány v těle. Jediný gram ricinu by mohl způsobit smrt člověka.

Tento jed blokuje syntézu proteinů v buňkách tím, že narušuje proces překladu genetické informace z RNA na bílkoviny. Tím zabraňuje buňkám vytvářet důležité proteiny, což v konečném důsledku vede k buněčné smrti.

Otrava se projevuje nejprve mírně a symptomy se podobají chřipce. Později se objeví bolesti hlavy, pálení v ústech, zvracení, průjem, střevní kolika a vnitřní krvácení. Smrt nastává těžkým poškozením jater, ledvin a sleziny.

Skočec obecný
Skočec obecný

7. Thallium

Tento prvek byl objeven teprve v 60. letech 19. století, a přestože se používal při hubení “škůdců” – v některých zemích byl k dispozici jako jed na krysy -, ve větší míře se používal i jako prostředek k vraždění. V tomto ohledu je ideální. Síran thallitý je rozpustný ve vodě a bez chuti. Příznaky se u obětí navíc projevují až po několika dnech, a i pak se zpravidla připisují jiným onemocněním. Těžko se následně identifikuje, kdy a kde oběť Thallium požila. Tento jed používala tajná policie Saddáma Husajna a ruská KGB.

8. Strychnin

Lze ze získat ze semen stromu nux vomica, který roste v jihovýchodní Asii. S čilým rozvojem obchodu s Dálným východem se stal tento jed široce dostupným i na Západě. Byl považován za tonikum a lékaři jej předepisovali v malých dávkách na podporu rekonvalescence. Byl také hojně používán k trávení krys a jiných zvířat (podobně jako další jedy v tomto článku), a proto byl snadno dostupný, a přestože se uvádí a byl prokázán jen v několika domácích vraždách, jeho snadná dostupnost naznačuje, že by mohl být použit v mnoha neobjevených vraždách v historii.

💡 Tip: Přečtěte si také článek: Kokain: Hlavní účinky a proč je tak oblíbený?

Jedy jsou složité a mnohostranné látky, které mají různé účinky na živé organismy. Mnohé jedy byly v historii používány pro účely lovu, obrany a léčby. Nicméně v moderním světě jsou jedy často regulovány z důvodu bezpečnosti a veřejného zdraví.

Studium jedů a jejich mechanismů působení, má klíčový význam pro vědecký výzkum, farmakologii a léčbu otrav. Díky tomu jsme schopni lépe chápat jejich účinky na lidské tělo a vyvíjet léky a léčebné postupy pro oběti otrav.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz