Domů » Neurolingvistické programování jako cesta k úspěšnému životu

Neurolingvistické programování jako cesta k úspěšnému životu

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Neurolingvistické programování

Chtěli byste najít metodu, jak dosáhnout svých vysněných cílů? Neurolingvistické programování (NLP) je psychologický přístup, který zahrnuje analýzu strategií používaných úspěšnými jedinci a pak využívá myšlenky, jazyk a vzorce chování, abyste i vy dosáhli svých vytoužených výsledků. 

Co je Neurolingvistické programování?

Neurolingvistické programování studuje způsoby, jakými naše myšlenky ovlivňují naše chování. Zkoumá způsoby, jakými náš mozek interpretuje signály, které přijímá, a jak tyto interpretace ovlivňují to, co děláme. Tím, že techniky NLP zkoumají, jak náš mozek zpracovává informace, nám pomáhají nahlížet na naše myšlenky, pocity a emoce jako na věci, které můžeme ovládat, a ne jako na věci, které se nám pasivně dějí.

Tato behaviorální metoda využívá sílu přerámování, aby lidem pomohla překonat jejich omezující přesvědčení. Zastánci NLP předpokládají, že veškeré lidské jednání je pozitivní. Pokud tedy plán selže nebo dojde k neočekávané události, není tato zkušenost ani dobrá, ani špatná – pouze představuje další užitečné informace.

K čemu se NLP používá?

Techniky NLP se zaměřují na provádění změn v chování a lze je využít k různým cílům. Odborníci na duševní zdraví používají NLP samostatně nebo ve spojení s jinými typy terapie, jako je terapie rozhovorem nebo psychoanalýza, k léčbě deprese a úzkosti. Lze ji použít zejména k léčbě fobií a dalších projevů úzkosti, jako jsou záchvaty paniky. 

Terapeut se snaží odhalit “mapu” člověka, neproduktivní vzorce, díky nimž se cítí zaseknutý, a poté dá dohromady nové vzorce, které je nahradí posilujícími návyky a účinnými strategiemi.

Neurolingvistické programování může být přínosem i pro ty, kteří nemají vážný problém s duševním zdravím, ale mají zájem o osobní růst a pocit naplnění života. Techniky NLP jsou obzvláště užitečné při budování dovedností, jako je veřejné vystupování, prodej a vyjednávání, budování týmu a vedení lidí.

Neurolingvistické programování

Díky své akční povaze a zaměření na růst jdou neurolingvistické programování a koučování ruku v ruce. Mnoho koučů používá techniky NLP, aby pomohli svým klientům přeprogramovat mozek a dosáhnout jejich cílů. 

Neurolingvistické programování v terapii

Příznivci NLP tvrdí, že neurolingvistická psychoterapie přináší rychlé a trvalé výsledky a zlepšuje porozumění vlastním kognitivním a behaviorálním vzorcům. NLP se také snaží vybudovat účinnou komunikaci mezi vědomými a nevědomými duševními procesy, aby pomohla lidem zvýšit kreativitu a dovednosti při řešení problémů. Někteří zastánci NLP přirovnávají tento přístup ke kognitivně-behaviorální terapii, ale tvrdí, že pozitivních změn lze pomocí NLP dosáhnout za kratší dobu.

Od svého vzniku se neurolingvistické programování používá k léčbě široké škály problémů. Mezi ně patří např:

  • Úzkosti, fobie a paniky,
  • Problémy s komunikací,
  • Posttraumatický stres,
  • Deprese,
  • Hyperaktivita s poruchou pozornosti,
  • Závislost,
  • Schizofrenie,
  • Obsese a nutkání.
Neurolingvistické programování

5 hlavních technik NLP

Techniky NLP jsou zaměřené na akci. Místo aby se NLP zaměřovalo na PROČ, soustředí se na JAK. 

Jak můžete reagovat jinak na své myšlenky a emoce? Jakým způsobem můžete přizpůsobit svůj styl komunikace dané situaci? Jak můžete změnit své myšlení, aby se život odehrával výhodně pro vás, a ne proti vám?

 1. Trénink představivosti

Imaginativní trénink, někdy nazývaný mentální nácvik, je jednou z klasických technik neurolingvistického programování založených na vizualizaci. Je to vynikající cvičení pro začátečníky, protože je přímočaré a lineární. Klíčem je vytvořit si velmi detailní scénu sebe sama, jak úspěšně provádíte nějakou činnost – ať už je to zvládnutí prezentace nebo dokonalý golfový odpal. Představte si řeč svého těla: sebevědomou, odhodlanou, pohodlnou. Vnímejte sebevědomí, které vyzařujete, a energii, která vás obklopuje. Buďte co nejpodrobnější.

2. Swish

Nejprve si v mysli vytvořte živý obraz něčeho, co nechcete. Udělejte si ho velký a jasný. Pak si vytvořte živý obraz toho, čím to chcete nahradit, a udělejte to malé a nevýrazné. Nyní je obraťte: Přeneste obraz toho, co chcete, do popředí a udělejte ho jasnějším a světlejším. Přidejte triumfální hudbu a pohyb. Obrázek, který nechcete, hoďte do pozadí a udělejte jej šedý a bezbarvý. Toto převrácení opakujte třikrát až pětkrát. Procvičíte tak svůj mozek, aby zesiloval pozitiva a oslaboval negativa.

3. Modelování

Modelování je jednou z tréninkových technik NLP, která si získala největší pozornost úspěšných podnikatelů, sportovců a dalších. Je založena na zákonu přitažlivosti.

🗣️ Tony Robbins říká: “Na cokoli důsledně myslíte a na co se soustředíte, k tomu se posouváte.” 

Chcete-li svůj život pozvednout, musíte se obklopit lidmi, kteří dosáhli úspěchu, po němž toužíte, a zaměřit se na modelování jejich chování. Můžete si najít mentora, připojit se k mastermind skupině nebo si vzít za vzor svého šéfa či vedoucího pracovníka, kterého obdivujete. Čím více vzorů budete mít, tím více budete moci tuto techniku NLP využívat.

4. Mirroring

Podle pravidla 7-38-55 je pouhých 7 % vašeho sdělení předáváno slovy. Tón vašeho hlasu se na něm podílí 38 %, a řeč vašeho těla sděluje 55 % vašeho sdělení. Zrcadlení je technika NLP, která využívá řeč těla k okamžitému navázání kontaktu a vybudování vztahu s kýmkoli. 

Když s někým mluvíte, zrcadlete řeč svého těla s jeho. Pokud je dotyčný velmi energický, přizpůsobte se jeho úrovni energie. Pokud je řeč těla uvolněná, odrážejte ji. Můžete dokonce změnit slova, která si vybíráte, aby odpovídala jeho slovníku. 

Mirroring

5. Afirmace

Posilující věty neboli afirmace se v poslední době stávají čím dál tím známější technikou a patří mezi jednu z rozšířenějších technik neurolingvistického programování. Jedná se o věty, které si opakujete o svých přesvědčeních a cílech. Můžete jít ještě o krok dál a změnit i svou fyziologii a slova, abyste si vytvořili stav naprosté sebedůvěry. Techniky NLP, jako jsou afirmace, jsou účinným způsobem, jak přeprogramovat svou mysl a vytvořit posilující přesvědčení.

NLP ve vědeckých výzkumech

Neurolingvistické programování je obtížné definovat jako léčebnou metodu. Nejvýznamnějším omezením neurolingvistického programování je pravděpodobně nedostatek empirických důkazů na podporu mnoha hlavních tvrzení jeho zastánců. 

Přestože četná svědectví tento přístup chválí, doposud bylo provedeno jen málo vědeckých studií, které by poskytly pevný a objektivní důkaz, že se jedná o účinný způsob léčby duševních problémů. Sám poluzakladatel NLP Richard Bandler často vyjadřoval nesouhlas s vědeckým testováním NLP.

Ve studii z roku 2013 vědci zkoumali, zda jazykové a vizualizační techniky používané v neurolingvistickém programování pomohou dětem se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se připravit na učení ve třídě. Výzkumníci dospěli k závěru, že techniky NLP pomáhají dětem rozvíjet pozitivní stav mysli podporující učení. Zároveň však bylo vysvětleno, že se jedná o “stručné, předběžné závěry”. Kromě dalších omezujících faktorů se vzorek skládal pouze ze sedmi dětí.

Navíc nedostatečná regulace školení a certifikace vedla k tomu, že se mnoho lidí stalo odborníky na NLP, přestože jim chyběly věrohodné zkušenosti nebo vzdělání v oblasti duševního zdraví. Proto než se do NLP sami pustíte, pořádně si svého mentora proklepněte.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz