Domů » Paretovo pravidlo 80/20 Vám usnadní život

Paretovo pravidlo 80/20 Vám usnadní život

autor Anna Malá
0 komentářů
Paretům princip a pravidlo

Paretovo pravidlo, nebo také pravidlo 80/20. Tedy princip, kdy 80 % důsledků má původ ve 20 % příčin. Původ má u ekonoma, lze jej ale aplikovat na všechny aspekty našeho života. Dalo by se říci, že zavedením tohoto principu do svého života si jej můžete usnadnit. Paretovo pravidlo nám ukazuje, že stejné množství úsilí nevyvolá stejné množství úspěchu, avšak mnohem větší. Pokud sis jej osvojíte, můžete alokovat svou energii mnohem efektivněji.

Paretovo pravidlo 80/20

S tímto principem přišel italský ekonom Vilfredo Pareto. V ekonomice se bavíme např. o 80 % zisku, pocházejících z 20 % produktů. Paretovo pravidlo lze však použít v různých oblastech života. Pokud se snažíte zjistit kterých 20% příčin může za 80 % vašich výsledků, pak provádíte tzv. Paretovu analýzu. Stejně tak můžete nahlížet na vzniklé problémy. Paretovou analýzou můžete odstranit těch 20 % příčin, vašich 80 % problémů.

Paretovo pravidlo tak díky tomuto poměru, později dostalo zkrácený název “Pravidlo 80/20”. Protože tento princip vlastně znamená rovnici 20 % vstupů = 80 % výstupů. Nejčastěji toto pravidlo využívají firmy. Dobře jsou si vědomy toho, že pouhých 20 % zákazníků, produktů apod. může znamenat 80 % zisku. Na základě toho pak alokují své zdroje a činnosti tam, kde přinášejí nejvíce.

Paretovo pravidlo příklady

Efektivnosti paretova pravidla si nejdříve začaly všímat v oblastech podnikání, investování, managementu. Postupně se ale rozšiřuje do zaměstnání, každodenní činnosti a volného času. Tento princip vyjadřuje podstatu toho, že dosahujeme maximálního efektu s vynaložením minimálního úsilí. Pokud si osvojíme pravidlo 80/20 pak vynakládáme svůj čas, peníze, energii apod. do věcí a činností, které pro nás mají přínos. Vynakládáme své zdroje efektivně.

Paretův princip nám ukazuje, že nemá smysl strávit v některých činnostech více času, než je to nutné. Ukazuje nám, že se mýlíme, pokud čekáme že stejné úsilí vede ke stejnému úspěchu. Umíme-li si toto spočítat, resp. provést Paretovu analýzu, pak vidíme, kde můžeme “přidat a nebo ubrat”. Nebudeme tedy zbytečně zvyšovat své úsilí tam, kde již nebude přinášet větší efekt.

Toto se nejvíce projeví, máte-li omezené množství času a chcete vykonat “neomezené množství” věcí. Pokud víte, které činnosti pro vás mají největší přínos, pak se zaměříte na ně. Díky principu poměru 80/20 víte dobře, že rozhodující přínos pro vás plyne pouze jen z pár z nich. Správnou volbou se tak vyhnete stresu, protože díky tomu málu jste dosáhli maximálního efektu, než kdybyste se snažili udělat vše.

Pravidlo 80/20 můžeme vidět ve všech oblastech, např.:

 • Paret přišel na to, že 80 % pozemků země, vlastní 20 % obyvatel země
 • ženy tráví 80 % času ve 20 % svého šatníku
 • 20 % zaměstnanců přináší 80% výsledků
 • 80 % online prodeje je získáno díky 20 % produktů
 • 20 % zákazníků přináší 80 % tržeb
 • 20 % reklamních činností přivádí 80 % zákazníků
 • 80 % zločinů je spácháno 20 % zločinců
 • za 80 % znečištění může 20 % továren

Paretova analýza

Paretův princip, resp. pravidlo lze aplikovat téměř na cokoli. Ve vašem běžném životě vám může v ledasčem pomoci. Díky němu snižujete svůj stres, směřujete svou energii tam, kde je to efektivní. Neplýtváme svým časem. Neříká, co máte dělat, ale že lze naše činnosti dělat efektivně, vyváženě. Může vám zásadně pomoci při stanovování životních cílů. Zaměříte se pouze na ty cíle, které jsou pro vás skutečně důležité.

Paretovo pravidlo
Paretovo pravidlo zdůrazňuje efektivní alokování omezených zdrojů.

Pro zjištění a výběr činností, kterými má pro vás smysl se zabývat slouží Paretova analýza. Provádí se několika postupnými kroky:

 • Prvním krokem je zvolení toho místa, kde chcete zvýšit efekt, resp. vytvoření seznamu kritických oblastí.
 • Pak je nutné mít všechny informace pohromadě, tedy sběr dat. Jak to doposud je apod.
 • Seřazení hodnot, relevantnost dat. Kde je největší nedostatek, co se děje nejčastěji, co má největší význam.
 • Na řadu přichází tzv. Lorenzova křivka, která znázorní námi zanesená data do grafu. Vzniká nám Paretův diagram, kde vidíme sloupce a čáru. Sloupce vyjadřují četnost v oblastech a čára-křivka kumulativní četnost.
 • Na základě grafu se můžeme rozhodnout zda uplatníme Paretovo pravidlo 80/20
 • Půjde-li např. o nedostatky, pak zvolíme odstranění 20 % neshod, které je přinášejí. Tedy zaměříme se na část grafu, která představuje 20 %.
 • Závěr a vyhodnocení. Určíme ty kroky, které povedou k odstranění problémů, nebo naopak zvýšení efektivity.

Toto je samozřejmě obecný postup využití Paretova pravidla. Firmy používají pro analýzu program Excel, který má již funkce pro graf vestavěnu. Vy zanesete data a program vám vytvoří graf. Stačí pak zvolit vámi vybranou strategii. Chcete odstranit 20 % problémů, nebo se zaměříte pouze na 60 % zisku…apod.

V Excelu se data vkládající do grafu tzv. Histogramu. Graf je kombinací sloupcového a čárového grafu. Sloupce uvádí četnost v dané oblasti a čára, tedy Lorencova křivka nám ukazuje kumulativní četnost v dané oblasti. Lorencova křivka graficky znázorňuje nerovnosti. Grafické znázornění vám lépe ukáže na oblasti, na které je efektivní se zaměřit. Tedy na těch 20 %, které vám přinesou 80 % úspěchu.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz