Domů » Proč a jak napsat úspěšný e-book

Proč a jak napsat úspěšný e-book

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
e-book

V dnešní době roste popularita elektronických knih. Pokud jste tedy celý život chtěli napsat knihu nebo máte skvělý nápad, o který se chcete podělit se světem, nikdy nebyla pohodlnější a dostupnější příležitost, než to s využitím elektronických knih a elektronického obchodování udělat dnes. 

Psaní e-knih může být skvělý způsob, jak vydělat peníze, zvýšit viditelnost značky a rozšířit si publikum.  Může to být dobrodružství, cesta ke sdílení myšlenek, znalostí a příběhů s širokou veřejností. Pokud si ale nejste jisti, kde začít, v tomto článku projdeme jak na psaní e-knihy od začátku do konce.

Co je e-book?

E-knihy jsou soubory, které můžete číst na digitálním zařízení – tabletu, chytrém telefonu, počítači atd. Narozdíl od jiných souborů, by neměly být uživatelem upravitelné. Vzhledem k tomu, že k nim má přístup tisíce lidí na digitálních zařízeních, mohl by potenciálně kdokoliv měnit jakýkoli obsah bez svolení autora. Takže, aby bylo možné kvalifikovat text jako skutečnou e-knihu, text nesmí být možné žádným způsobem změnit, stejně jako knihu v pevné vazbě. 

Další důležitou vlastností je, že skutečné elektronické knihy by měly být škálovatelné. To znamená, že bez ohledu na velikost obrazovky, na které si e-knihu prohlížíte: 

 • stránka se vždy vejde na vaši obrazovku, 
 • text zůstane naformátován vždy se stejným zalomením řádků,
 • velikost kapitol a obrázků se změní tak, aby odpovídaly proporcím zařízení, na kterém čtete.

🎓 Zajímavost: Soubory PDF nelze upravovat, ale též je nelze škálovat, proto se technicky nekvalifikují jako e-book. Ovšem s tím, jak podniky využívají snadného stahování a distribuce, tak se PDF staly „neoficiálními“ elektronickými knihami a jsou široce používanými formáty.

Formáty elektronických knih

Pokud byste hledali formáty elektronických knih, narazíte na desítky možností. Pravděpodobnost skutečného použití mnoha z těchto formátů je však velmi malá. Setkáte se především s následujícími třemi: EBUP, AZW a PDF.

 • EPUB (.epub)

EPUB neboli elektronická publikace je nejrozšířenějším formátem a lze jej číst na různých zařízeních, včetně počítačů, chytrých telefonů, tabletů a většiny elektronických čteček (kromě Kindle). 

 • AZW (.azw)

Soubory AZW byly vyvinuty společností Amazon pro jejich elektronické čtečky Kindle. Tyto soubory mohou ukládat komplexní obsah, jako jsou záložky, anotace a zvýraznění. Ale použití souborů AZW je omezeno na Kindle nebo zařízení s aplikacemi Kindle. Navíc jsou přístupné pouze z online knihkupectví Amazon.

 • PDF (.pdf)

PDF není technicky skutečnou elektronickou knihou, ale je to formát, který většina lidí zná. Soubory PDF vytvořené společností Adobe jsou známé pro jejich snadné použití a schopnost udržet stálé rozvržení. Protože drží svůj formát a nelze je přeformátovat, může být obtížné je číst na malé obrazovce. Navzdory tomu jsou stále jedním z nejčastěji používaných formátů elektronických knih.

Proč napsat eBook?

Napsání e-knihy je výhodné, pokud chcete zvýšit důvěryhodnost vaší značky a začlenit tak knihu přímo do marketingové strategie vaší společnosti. Některé z nejvýznamnějších výhod, které přináší vydání elektronické knihy, zahrnují také:

 • Poskytnutí hodnoty vašemu publiku přístupným způsobem.
 • Levnější publikace užitečného obsahu a informací.
 • Rychlejší vytvoření a vybudování důvěryhodnosti vaší firmy a značky.
 • Maximalizace dosahu a oslovení nového publika a různých demografických skupin.

Jak vytvořit e-knihu

Než začnete psát a publikovat svou vlastní e-knihu, je třeba zvážit a mít na paměti několik kroků. 

1. Zvolte si téma, které vás zajímá a oslovuje čtenáře.

Vyberte si téma své e-knihy a zvažte jeho význam pro vaše vlastní podnikání a značku. Jak pomůže téma, kterým se zabýváte, publiku, které hodláte oslovit? Bylo toto téma již obsáhle probráno? Může vaše firma nebo značka přinést nový a jedinečný pohled na téma, které hodláte pokrýt? Napište o něčem, co vás opravdu zajímá a co může oslovit vaši cílovou skupinu čtenářů. Vyhledejte téma, ve kterém máte odborné znalosti nebo které vás inspiruje. 

Na světě existuje mnoho e-knih, takže než se pustíte do vytváření další, tak si hlavně položte následující otázku: Jakou hodnotu můžete nabídnout vaší cílové skupině? Podívejte se na problémy, které se vaše cílová skupina snaží vyřešit. 

 • Existují e-knihy s podobnou tématikou jako je moje?
 • Má moje jiný přístup?
 • Co jsem zažil? Co je v rozporu s běžnými radami v mém oboru?
 • Jaký problém vyřeším?
 • Jakým způsobem to řeším, který se od ostatních liší?

Jakmile si vyberete téma, vyberte konkrétní název, který přitáhne vaše čtenáře. Měl by být dost chytlavý, aby poskytl čtenáři důvod, proč si vaši elektronickou knihu přečíst, vágní název vás daleko nedostane.

2. Definujte si cílovou skupinu.

Než začnete psát, nejprve identifikujte své cílové publikum. Lidé často padnou do pasti, když si myslí, že jejich e-kniha osloví každého. Pokud vytvoříte produkt pro každého, je pravděpodobné, že to nikoho nebude zajímat. Namísto širokého univerzálního přístupu se hlouběji ponořte do výzkumu, abyste opravdu poznali své publikum. V jedné e-knize se nemůžete zabývat problémy všech, takže vaši čtenáři nemohou být všichni. 

Vědět, jak identifikovat a segmentovat publikum, bude užitečné i při výběru platforem, které jsou ideální pro pozdější marketing vaší elektronické knihy. Identifikujte své cílové publikum a zvažte: věkové rozpětí, pohlaví, demografii a konkrétní zájmy nebo koníčky jednotlivců, které chcete oslovit.

3. Proveďte výzkum

Proveďte průzkum tématu (témat), která hodláte pokrýt, abyste zjistili, zda je v současné době pro vaši e-knihu dostupný a životaschopný trh.

 • Prozkoumejte konkrétní klíčová slova a fráze, které jsou nejrelevantnější pro téma, které hodláte pokrýt. Pomocí nástrojů pro vyhledávání klíčových slov zkontrolujte trendy týkající se tématu, které plánujete ve své elektronické knize pokrýt.
 • Porovnejte stávající tištěné knihy a e-knihy, které pokrývají podobná témata jako vaše plánovaná e-kniha.
 • Zjistěte, zda existuje autentická poptávka po vašem produktu, informacích nebo obsahu, pomocí průzkumu klíčových slov a komunity. Připojte se ke skupinám, nástěnkám a online fórům, abyste se dozvěděli více o tom, co komunita kolem tématu vaší elektronické knihy hledá a potřebuje.

4. Stanovte hodnotu pro vás

Zamyslete se nad tím, jakou hodnotu má tato kniha vytvořit pro vás. Lidé vytvářejí e-knihy z mnoha důvodů, mezi ně může patřit:

 • Potřeba přivedení návštěvnosti do online kurzu: Pokud e-kniha poskytuje dostatečnou hodnotu, začnou si být její čtenáři jisti, že i váš kurz bude stát za investici. 
 • Vytvoření si autority a odbornosti v oboru: Informativní a hodnotná e-kniha je vynikajícím způsobem, jak prokázat své znalosti na dané téma. Když vaše cílové publikum znovu uvidí vaši značku nebo společnost, bude vám pravděpodobněji důvěřovat jako autoritě.
 • Generování příjmů: Pokud je toto váš cíl, ujistěte se, že nabízíte velkou hodnotu a váš produkt je srovnatelný s tím, co vaše publikum očekává od vydané knihy. Můžete také nabízet e-knihu zdarma, ale pro přístup k ní sbírat e-maily. Tyto e-maily, pak můžete využívat k prodeji dalších produktů a nabídek. 

Při vstupu do procesu psaní můžete samozřejmě usilovat o vícero z nich. 

5. Naplánujte obsah a strukturu

Začněte brainstormingem a sepište si všechna témata, která byste v knize chtěli mít. Používejte odrážky a poznamenejte si všechny nápady. Pokud máte příběhy nebo případové studie, poznamenejte si je zde také. Poté si témata logicky uspořádejte tak, aby na sebe logicky navazovala a provedla čtenáře od začátku do konce. Naplánujte efektivní úvod, rozdělte e-knihu na kapitoly a naplánujte vhodné rozvržení a umístění výzev k akci. Toto vše vám pomůže udržet strukturu a logiku ve vašem díle a hlavně vám to ušetří čas, jakmile začnete psát, a pomůže vám to, když se na něčem zaseknete.

6. Pište srozumitelně a poutavě

Nyní je čas psát. Vezměte si osnovu a poznámky, které jste dosud sestavili, a začněte je na stránce oživovat. Vaším hlavním cílem je vytvořit první návrh. Proces je stejný jako u každého psaní: ať už píšete článek, e-knihu, online kurz nebo rukopis celé knihy, vytvořte první návrh, který poté budete moci editovat. Pokud bojujete s perfekcionismem, nastavte si časovač a nedovolte si text upravovat, dokud čas nevyprší.

💡 Tip: Co dělat, když nemůžete začít psát? Spisovatelský blok je častým problémem. I když jste vytvořili osnovu a uspořádali své body a máte na mysli jasný cíl, může být stále obtížné vyjádřit své nápady slovy. Vyzkoušejte například nástroje pro převod řeči na text. To vám umožní přeměnit mluvené slovo na psaný text a máte první návrh, který můžete později upravovat. 

Pište tak, aby váš text byl srozumitelný pro široké spektrum čtenářů. Vyvarujte se přílišné odbornosti, pokud není potřeba. Jasný styl psaní pomáhá udržet čtenářovu pozornost. Před publikací získejte zpětnou vazbu od kolegů, přátel nebo beta čtenářů. Jejich názory vám mohou pomoci významně zlepšit obsah a odhalit případné nedostatky.

Jakmile si sami upravíte vše, co můžete, je čas požádat o odbornou pomoc. Najměte si profesionálního redaktora. Profesionální korektor a editor zachytí chyby, které jste přehlédli. Mohou vám také pomoci vylepšit celkový styl vašeho psaní.

7. Vytvořte profesionální grafiku a design

Následuje design. Design vaší e-knihy by měl doplňovat obsah, od barev a vizuálních prvků až po písmo. K tomu patří také správné naformátování textu, aby e-kniha byla čitelná, rozdělte velké bloky textu na odstavce, používejte seznamy a vizuály. Čím je text čitelnější a skenovatelnější, tím máte větší šanci, že čtenář dočte až do konce a vaši knihu doporučí.

Máte jen jednu příležitost udělat pozitivní a trvalý první dojem, zvláště když se pokoušíte propagovat a prodávat e-knihu na populárním, konkurenčním nebo dokonce na vysoce nasyceném trhu. Čím vizuálně přitažlivější a relevantnější kniha vypadá, tím pravděpodobnější je její úspěch. 

💡 Tip: Můžete také využít služeb profesionálního návrháře elektronických knih. 

8. Zvolte správnou platformu pro publikaci

Vyberte platformu pro publikaci, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a především takovou, kde se nachází vaše cílové publikum. Existuje mnoho online platforem, které umožňují autorům publikovat jejich díla, včetně Amazon Kindle, Apple iBooks, nebo Google Play Books.

9. Marketing a propagace

Nakonec svou elektronickou knihu musíte hlavně propagovat! Investovali jste do celého procesu spoustu času a její propagace je tedy důležitým krokem. Ujistěte se, že se k vaší e-knize dostanou čtenáři a přečtou si ji. Vytvoření webové stránky, používání sociálních sítích a začlenění e-knihy do strategie blogu jsou jednoduché, ale účinné způsoby. Co můžete udělat dál:

 • Emailový marketing,
 • Placená reklama,
 • Webináře a videa.

10. Sledujte zpětnou vazbu a udržujte aktualizace

Po vydání vašeho e-booku se propojte se čtenáři a získávejte zpětnou vazbu. To vám poskytne užitečné informace na vylepšení budoucích projektů. Pokud je to potřeba, provádějte aktualizace vaší e-knihy. Napsat úspěšnou e-knihu vyžaduje trpělivost, odhodlání a kreativitu. Buďte proto otevření inovacím a změnám.

Psaní e-knihy na počítači
Ilustrační obrázek | Zdroj: Pixabay

Naučit se, jak vytvořit e-knihu, je skvělý způsob, jak maximalizovat online dosah a zefektivnit proces publikování v jakémkoli odvětví. Pustíte se do toho?

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz