Domů » Proč máme potřebu někam patřit?

Proč máme potřebu někam patřit?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
někam patřit

Jako lidé potřebujeme někam patřit. K sobě navzájem, k našim přátelům a rodinám, k naší kultuře a zemi, k našemu světu. Toužíme se cítit oceňováni a podporováni. Chceme sdílet své myšlenky, emoce a život s ostatními. Tyto touhy odrážejí základní lidskou potřebu být nejen ve fyzické nebo digitální přítomnosti druhých, ale také k nim patřit. Proč je to pro nás tak důležité a jak svůj pocit sounáležitosti podpořit?

Co je sounáležitost a co to znamená někam patřit?

🗣️ Keegan, výzkumník věnující se tématu sounáležitosti, napsal: Není to tak docela láska a není to tak docela společenství. Je to pocit, že existují lidé, spousta lidí, kteří jsou v tom spolu s námi.

Sounáležitost anebo pocit, že někam patříme, ve své široké definici znamená, že nejsme jediní, kdo určitý problém či situaci prožívá, že existují lidé, kteří nám rozumí a chápou, co prožíváme. Nemusíme cítit sounáležitost pouze s lidmi v naší blízkosti, ale i s lidmi, které neznáme. 

Potřeba někam patřit odkazuje na lidskou emocionální potřebu přidružit se ke členům skupiny a být jimi přijímán. To může zahrnovat potřebu patřit do skupiny vrstevníků ve škole, být přijímán spolupracovníky, být součástí atletického týmu nebo být součástí náboženské skupiny.

Pocit sounáležitosti zahrnuje více než pouhé seznámení se s ostatními lidmi. Zaměřuje se na získání přijetí, pozornosti a podpory od členů skupiny a také na poskytování stejné pozornosti ostatním členům.

Obecně mají lidé špatnou představu o stavu a prožitcích jiných lidí. Máme zkušenosti s tím, jak určitou situaci sami prožíváme, ale ostatní lidi vidíme jenom z venčí. Mnozí z nich mají stejné potíže, ale nikdo je nedává najevo a to může vést k pocitu izolace a deprese.

💡 Tip: Skvělý výtvarný projekt, který se snaží dát lidem prostor ke sdílení jejich tajemství, a zároveň tak vytváří pocit sounáležitosti a toho, že na světě existují i jiní lidé, kteří bojují se stejnými pocity, je postsecret.com. Je v angličtině, ale rozhodně stojí za sledování.

někam patřit

Sounáležitost je zásadní pro náš pocit štěstí a pohody.

Naše zájmy, motivace, zdraví a štěstí jsou neoddělitelně spjaty s pocitem, že patříme do větší komunity, kde můžeme sdílet společné zájmy a touhy a kde si s lidmi rozumíme.

Studie ukázaly, že pocit sounáležitosti může ovlivnit motivaci a vytrvalost, a to i při plnění nemožných úkolů. To znamená, že pokud necítíte, že někam nepatříte, jste méně motivovaní a je méně pravděpodobné, že vytrváte tváří v tvář překážkám.

Izolace, osamělost a nízké sociální postavení mohou poškodit pocit štěstí, stejně jako snížit intelektuální výkon, imunitní funkce a zdraví. Výzkum ukazuje, že i když se jedinkrát cítíme vyloučení může to podkopat naši pohodu, výkon IQ testů a sebekontrolu.

Studie z roku 2020 u vysokoškolských studentů zjistila pozitivní souvislost mezi pocitem sounáležitosti a větším štěstím a celkovou pohodou, stejně jako celkové snížení negativních pocitů, včetně:

Sounáležitost a stres

Podle vedoucího centra stresu na Yale, stres sám o sobě nemusí být nutně špatná věc. Ale stres, který je trvalý, nekontrolovatelný a ohromující, ve kterém lidé nedokážou přijít na to, jak vyřešit své problémy, působí nesmírné škody.

Pocit sounáležitosti má potenciál snížit nekontrolovatelný stres tím, že lidem umožní, aby své traumatické zážitky vyprávěli. V důsledku toho je význam negativní zkušenosti omezený jen na konkrétní událost a lidé chápou, že když se špatné věci občas dějí, ale že v tom nejsou sami a že daná situace je pomíjivá. Bez pocit sounáležitosti se naopak tento stres může stát ochromující.

💡 Tip: Pokud bojujete se stresem, přečtěte si i článek, jak se zbavit stresu a strachu.

někam patřit

Waltonovo cvičení sounáležitosti 

Profesor Walton zadal účastníkům studie o pocitu sounáležitosti a jeho důležitosti v životě úkol sepsat svůj vlastní životní příběh z pozice experta, který má poradit ostatním lidem, kteří jsou ve stejně složité situaci jako on.

Celá aktivita trvala pouhých 45 minut ale její výsledky se ukázaly jako významné a trvalé. 

Výsledky Waltonových studií dokázali, že díky pocitu sounáležitosti se skupinou, která řeší stejné problémy, se:

  • zvýšila hladina štěstí všech účastníků, 
  • zlepšilo se jejich zdraví, 
  • snížila se aktivace negativních stereotypů, 
  • pomohlo jim to nebrat si každodenní protivenství osobně a interpretovat je jako důkaz toho, že někam nepatří.

Waltonův výzkum měl obzvláště dramatický vliv na výsledky studentů, zejména u studentů z menšin a u žen studujících anebo pracujících v oborech s převahou mužů. Snížil se nepoměr v jejich akademickém výkonu, který často přetrvává mezi menšinovými a znevýhodněnými studenty. 

🎓 Zajímavost: Tyto skupiny se mohou tradičně cítit více marginalizované a méněcenné, mohou tak snáze připisovat obtížné okolnosti své menšinové identitě a pocitu, že nepatří. To může pak dále zhoršit jejich výsledky a prohloubit pocit odcizení. Rozdíl ve výsledcích se díky pocitu sounáležitosti může snížit až o 50%.

Jak zvýšit pocit sounáležitosti

Existují kroky, které můžete podniknout, abyste zvýšili pocit sounáležitosti:

  1. Snažte se. Vytvoření pocitu sounáležitosti vyžaduje aktivní úsilí. Vyjděte ven a vyhledávejte aktivity a skupiny lidí, se kterými máte společné zájmy, a zapojte se do společných aktivit.
  2. Buďte trpěliví. Získání přijetí, pozornosti a podpory od členů skupiny může chvíli trvat.
  3. Cvičte přijetí ostatních. Zaměřte se na podobnosti, které vás spojují s ostatními, neupínejte se na rozdíly a zůstaňte otevření novým způsobům myšlení.

💡 Tip: Pro pocit sounáležitosti má zásadní význam empatie. Umožňuje nám vcítit se do ostatních a jim potom na oplátku pomáhá vcítit se do nás. Pokládá tak základ, ze kterého pocit sounáležitost může dále růst.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz