Domů » V čem je síla 7P marketingového mixu?

V čem je síla 7P marketingového mixu?

autor Kateřina Korčáková
0 komentářů
Marketingový mix 7P

Marketingový mix, známý také jako 4P (produkt, cena, místo, propagace), je základní koncept marketingu, který slouží k tvorbě a implementaci marketingové strategie. Ne vždy však 4P stačí k dosažení požadované úrovně konkurence a růstu. Zde přichází na scénu rozšířený marketingový mix 7P, který posouvá marketing na novou úroveň. 7P přidává tři klíčové prvky – lidi, proces a fyzické prostředí – k původnímu mixu 4P, čímž dává firmám komplexnější a efektivnější nástroj pro dosažení jejich marketingových cílů. Zjistěte, jak můžete aplikovat tento koncept na vaše podnikání a zlepšit vaši pozici na trhu.

Pokud chcete přímo pohled markeťáka na tuto problematiku, tak se podívejte na článek Patrika Pilouse o marketingovém mixu.

Víte, co je marketingový mix?

Marketingový mix označuje taktiky (neboli marketingové aktivity či oblasti), které máte k dispozici, abyste uspokojili potřeby zákazníků a zřetelně si vytvořili pozici vaší nabídky v myslích zákazníků. Tento koncept se učí na každé ekonomické střední či vysoké škole. Je často ale velmi obecný a lidé ho nepochopí tak, jak by měli.

7P zahrnuje Produkt (Product), Cenu (Price), Místo (Place) a Propagaci (Promotion), Lidi (People), Proces (Process) a Fyzické prostředí (Physical Evidence).

Jak vůbec marketingový mix vznikl? Vše začalo u 4P, který navrhl Jerry McCarthy v roce 1960. Marketingový mix 4P byl navržen v době, kdy podniky prodávaly spíše výrobky než služby. Proto marketingový mix 4P představoval rané zaměření na produktový marketing, kdy úloha zákaznických služeb při podpoře rozvoje značky nebyla tak dobře známa.

V roce 1988 Kotler a Armstrong rozšířili model 4P o další tři body a vytvořili model 7P. Rozšířený mix tak umožňuje firmám cílit na různé segmenty trhu a oslovovat tak širší okruh potenciálních zákazníků.

Dnes se marketingový mix stále vyvíjí a lze se setkat s dalšími moderními přístupy, jako je model 4E (Experience, Everyplace, Evangelism, Exchange).

Co obsahuje marketingový mix 7P?

Nyní se podívejte, co obsahují jednotlivé faktory marketingového mixu, aby vaše sestavování bylo jednodušší.

 • Produkt – V marketingovém mixu 7P se produkt neomezuje pouze na základní funkčnost a vlastnosti. Zahrnuje design, balení, kvalitu, značku, záruky a servis.
 • Cena – Stanovení ceny je klíčovým faktorem marketingového mixu. V 7P se klade důraz na nalezení optimální ceny, která reflektuje hodnotu produktu a zároveň uspokojí cílové zákazníky. Cena by měla být konkurenceschopná, ale zároveň zisková.
 • Místo – 7P zdůrazňuje důkladný výběr a optimalizaci distribučních kanálů s ohledem na specifika produktu a cílové skupiny. Budete tedy svůj produkt prodávat online? V kamenném obchodě nebo přes další distributory? Nezapomeňte ani na dostupnost produktu.
 • Propagace – Zahrnuje širokou škálu marketingových komunikačních nástrojů, jako je reklama, PR, sponzoring, direct marketing a digitální marketing. Zkuste všechny propojit do jednotné a efektivní strategie.
 • Proces – Součástí tohoto faktoru jsou procesy výroby, distribuce, prodej, zákaznický servis. Optimalizace vašich procesů povede k efektivnějšímu fungování firmy a k větší spokojenosti zákazníků.
 • Lidé – Tento faktor se soustředí na lidi spojené s firmou, zejména na zaměstnance. Pro firmu jsou jedním z nejcennějších kapitálů kvalifikovaní, motivovaní a vzdělaní pracovníci. Ti mohou pozitivně ovlivnit právě vaše zákazníky.
 • Fyzické prostředíHmatatelné a vizuální prvky, které posilují vnímání produktu a značky. Patří sem například design prodejny, firemní oblečení, webové stránky, brožury. Fyzické důkazy pomáhají budovat důvěru v produkt a značku a vytváří příjemnou zákaznickou zkušenost.
Marketingový mix 7P
Marketingový mix 7P | Zdroj: Pro-digi.marketing

Jaká je síla 7P?

Když si vytvoříte strategii s využitím 7P, začnete mít k dispozici informace, které potřebujete k sestavení prohlášení o umístění produktu, které jasně a stručně uvádí vaše cíle pro produkt a způsob, jakým hodláte přistupovat k trhu. Proč je to důležité? Často se stává, že nové produkty jsou vyvíjeny a uváděny na trh bez skutečné vize cílové skupiny nebo jejich místa vzhledem ke konkurenci na trhu.

Co tedy získáte implementací 7P?

 • Vyvinete produkt, který dokonale rezonuje s vaším cílovým publikem.
 • Stanovíte ceny, které jsou konkurenceschopné a zároveň zajišťují ziskovost.
 • Vytvoříte poutavé propagační kampaně, které osloví vaše zákazníky.
 • Vybudujete efektivní distribuční kanály, které dostanou váš produkt do rukou zákazníků.
 • Vytvoříte silný tým, který bude sdílet vaši vizi a bude odhodlán k dosažení vašich cílů.
 • Navrhnete procesy, které zajišťují hladký a efektivní chod vašeho podnikání.
 • Budete mít fyzické prostředí, které je příjemné a podporuje pozitivní nákupní zkušenost.

Jak aplikuje 7P společnost Apple?

Většina marketingových strategií uvádí příklady z praxe právě na firmě Apple? Protože to Apple umí a je znám pro komplexní implementaci 7P. Jak může Apple inspirovat vaše podnikání? Veškeré produkty se vyznačují inovativním designem, vysokou kvalitou a silnou značkou. Jsou také schopni sestavit své produkty tak, že při pořízení jednoho technologického produktu, budete chtít dokoupit jeho součásti právě od Apple.

Cena produktů je strategicky nastavena tak, aby reflektovala jejich hodnotu a zároveň oslovovala cílovou skupinu. Společnost také nabízí různé cenové plány pro své služby, jako je Apple Music a iCloud.

Apple klade důraz na kontrolu distribučních kanálů a na budování exkluzivního prodejního prostředí. Apple prodává své produkty prostřednictvím vlastních obchodů, autorizovaných prodejců a online prodeje. Zde můžete vidět, že využívají všechny možné distribuční kanály.

Jejich propagace zahrnuje televizní reklamy, tiskovou publicitu, online reklamy a sponzorování akcí. Společnost také spolupracuje s umělci a celebritami na propagaci svých produktů.

Pro Apple je zásadní zákaznický servis, proto zaměstnává kvalifikované a motivované pracovníky, kteří poskytují vynikající zákaznickou službu a podporu. Společnost také nabízí školení a certifikace pro své prodejce.

Jak to mají s procesy? Apple má silné procesy kontroly kvality a logistiky, které zajišťují, že jeho produkty jsou dodávány včas a v pořádku. Společnost také investuje do výzkumu a vývoje, aby zajistila inovace a konkurenceschopnost.

Co se týče fyzického prostředí, prodejny Apple jsou navrženy tak, aby poskytovaly jedinečnou zákaznickou zkušenost. Udržuje vysokou úroveň designu a estetiky svých obchodů a produktů, což pomáhá zvýšit povědomí o značce a zákaznickou loajalitu. Známé jsou jejich prodejny v New Yorku nebo v Miláně pro svůj originální skleněný vzhled.

Marketingový mix 7P pro online podnikání

Jak vypadá příklad úspěšného sestavení marketingového mixu, který můžete aplikovat pro své online podnikání v oblasti marketingu? Inspirujte se, pokud právě začínáte.

 1. Produkt/služba – Integrovaná sada nástrojů pro SEO, blogování, sociální média, webové stránky, e-mail a nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků, digitální produkt v podobě e-booku.
 2. Cena – Měsíční předplatné, model Software-As-Service na základě počtu kontaktů v databázi a počtu uživatelů služby, cena za balíčky, od hodiny.
 3. Místo – Webové stránky, blog, sociální sítě, LinkedIn, online platformy pro hledání práce
 4. Propagace – Networkingové akce, webináře, reklama na sociálních sítích, např. na LinkedIn.
 5. Proces – Objednávání, platby, doručování a veškeré kroky, které zákazník musí absolvovat při využívání online služby.
 6. Lidé – Zákaznická podpora, online poradci a lidé, kteří jsou zapojeni do poskytování služby.
 7. Fyzické prostředí – Vizuální prvky a informace, které pomáhají vytvořit důvěru u zákazníků. To může zahrnovat design webových stránek, logo, barvy značky, recenze zákazníků, certifikáty a další důkazy kvality služby.

💡Tip: Začínáte podnikat? Přečtěte si, jak zvládnout start a rozjet úspěšné podnikání.

Pamatujte, že 7P není statický koncept, neustále zkoumejte, experimentujte a vylepšujte své 7P strategie, abyste získali náskok před konkurencí a dosáhli trvalého úspěchu. S 7P marketingovým mixem máte sílu transformovat váš marketingový přístup a posunout vaše podnikání na novou úroveň. Začněte svou cestu k marketingovému úspěchu s 7P ještě dnes!

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz