Domů » Věty a taktiky manipulátora: 7 Tipů, jak poznat?

Věty a taktiky manipulátora: 7 Tipů, jak poznat?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
jak poznat manipulatora

Zdravý vztah je založen na důvěře, porozumění a vzájemné úctě. To platí jak o osobních vztazích, ale i o těch profesních. Manipulací se nazývá situace, kdy jeden nejedná otevřeně a k dosažení svých cílů využívá techniky, které mají zajistit, aby druhá strana udělala i to, co by jinak dělat nechtěla. A právě proto není radno manipulaci podceňovat.

Jak se můžete se naučit rozpoznat manipulátora?

Známky emoční manipulace mohou být jemné. Taktiky manipulátora je navíc často těžké identifikovat zevnitř. Při pohledu zvenku je již manipulace snáze rozeznatelná. A tak mnohokrát je k jejich rozpoznání nejlepší najít přátele, kteří budou upřímní a pomohou nám podívat se na situaci objektivněji.

Ačkoliv uvnitř vztahu manipulace může být poměrně nenápadná, ve skutečnosti emoční manipulátoři používají stejné strategie a častokrát i věty manipulátora mohou být “jak přes kopírák”. Pokud máte podezření, že váš partner je emoční manipulátor, srovnejte jeho chování s následujícími nejběžnějšími typy manipulace. Jestliže některé uvedené věty manipulátory vám zní povědomě, buďte obezřetní.

jak poznat manipulatora

1. Používají vaše city proti vám

Jedna z nejčastějších taktik manipulátora je používání vašich pocitů proti vám. Manipulátoři, se kterými žijete, vědí lépe, než kdokoli jiný, jak se cítíte a znají vaše slabá místa. Snadno ve vás mohou vyvolat pocit zranitelnosti či rozčilení. Pokud jste někdy hledala články na téma “Jak poznám, že mu na mě záleží”, tak je to nejspíš proto, že ve vás partner vědomě vyvolal pocit nejistoty, který může snadno zneužít.

Velice častou taktikou je vyvolávání pocitu viny za to, co musíte udělat, ale i za to, jak se cítíte. Do této skupiny chování patří i citové vydírání. 

Například:

„Pokud bys mě opravdu miloval, nepochyboval by jsi o mně.“

„Tohle je náročné publikum. Být tebou bych byl nervózní.“

„Říkal jsi, že nechceš, aby tvoje děti vyrůstaly v rozbité rodině a podívej, co jim teď děláš.“

„Pokud tu tento víkend nemůžete být, myslím, že to ukazuje vaši úroveň oddanosti této práci.“

2. Nemluví s vámi, dokud není po jejich

Mezi zneužívání vašich vlastních pocitů proti vám patří i odmítnutí komunikace, dokud pokračuje “nevhodné” chování. Ticho manipulátoři využívají k tomu, aby získali nad vámi kontrolu a dali vám pocítit odpovědnost za vaše chování. S tímto chováním se můžete setkat i v pracovním prostředí od kolegů či nadřízených. V tom případě se může stát, že nereagují na vaše hovory, e-maily, přímé zprávy ani žádnou jinou formu komunikace.

3. Zmenšují vaše problémy a umocňují své vlastní

Manipulátor chce být vždy v záři reflektoru a centru pozornosti. Vždy má lepší historku anebo se mu povedlo něco lepšího než vám. A může se to vztahovat i na negativní zážitky. Pokud jste měli neúspěšný den anebo se vám něco stalo, manipulátor vždy bude mít po ruce něco horšího. Je to pro něj příležitosti ukázat své vlastní problémy. 

Chce tak zneplatnit to, co zažíváte, abyste se museli soustředit na něj a vynaložit svou emocionální energii na jeho problémy. 

Například:

„Myslíš, že je to špatné? Ty alespoň nemusíš jednat s idiotem, který je neustále nedostupný.”

“Buď vděčný, že alespoň máš bratra. Já jsem se celý život cítil sám.”

“Je mi líto, že tvůj dědeček zemřel. Já jsem během dvou týdnů ztratil oba své prarodiče, takže to alespoň nemáš tak hrozné.“

jak poznat manipulatora

4. Chovají se jako mučedníci

I manipulátoři občas pomohou, ale nebývá to zadarmo. Je to pro ně ideální cesta k tomu, jak se dostat do pozice mučedníka. Můžete se setkat s tím, že manipulátor pro vás něco udělá a bude vám to poté neustále připomínat. Navíc může častokrát přehánět obtížnost zadaného úkolu.

Například:

“Vím, že to ode mě potřebuješ. Ale je toho strašně moc. Nevím, jak to sám zvládnu.”

“Je to těžší, než to vypadá. Myslím, že jsi to nevěděl, když jsi mě žádal o pomoc.”

5. Vždy si „jen žertují“, když říkají něco hrubého nebo zlého

Kritické poznámky často maskuje jako humor nebo sarkasmus. Manipulátoři předstírají, že něco říkají v žertu anebo že se lépe vyjadřovat neumí a ve skutečnosti to myslí dobře, když se ve skutečnosti snaží zasadit semínko pochybností či na vás chtějí něco zkritizovat. Jejich komentáře se snaží odbourat vaše sebevědomí anebo vás chtějí zesměšnit či marginalizovat. Manipulátor tak často promítá své vlastní nejistoty.

Například:

“Pane, vypadáš vyčerpaně!”

“No, kdybys někdy vstal od svého stolu a prošel se, tak snadno by ses nezadýchal.”

„Nemyslíš, že ty šaty jsou na schůzku s klientem trochu odhalující? I když myslím, že se přeci jenom jedná o způsob, jak získat tu zakázku. “

6. Překrucují fakta

Emocionální manipulátoři jsou mistři ve změně reality pomocí lží, fikcí nebo nesprávných tvrzení. Mohou zveličovat události, aby se zdáli zranitelnější. Oblíbenou strategií je také podceňovat svou roli v konfliktu, aby si získali vaše sympatie. Jedná se o jeden z nejjasnějších signálů, jak poznat manipulátora.

Například:

“Zeptal jsem se jí na ten projekt a ona na mě začala křičet. Nikdy jsem neudělal nic, čím bych jí rozčílil a vždycky jsem se jenom snažil jí pomoci. To přeci sama víš.”

“Celou noc jsem brečel a ani jsem z toho nezamhouřil oči.”

7. Zapojují se do intelektuální šikany

Pokud vás někdo zahltí statistikami, žargonem nebo fakty, položte si otázku, zda nezažíváte určitý typ emocionální manipulace. V některých případech je to nutné, ale jindy je to pouze způsob, jak ve vás vyvolat pocit nedostatečnosti. Manipulátor ve vás chce vzbudit pochybnosti o sobě samých a snaží se tím srazit vaše sebevědomí. Musíte vždy naslouchat tónu hlasu a způsobu, jakým ten druhý mluví, který nám prozradí více než samotná slova

Například:

“Jsi v tom nový, takže bych nečekal, že to pochopíš.”

“Vím, že je to pro vás hodně čísel, takže to projdu pomalu znovu.”

Jak oslabit manipulátora

Co dělat, pokud jste na předchozích řádcích poznala svého partnera, šéfa či kolegu? Jestliže jste v minulosti s oním manipulátorem zažila, co je frustrace, zvažte, zda není na místě rozchod s manipulátorem či zda vám vztah stojí za záchranu. 

Ačkoliv se to možná teď tak nezdá, tak ne vždy manipulátoři takto postupují ze zlé vůle. Je možné, že to u něj v rodině bylo běžné, anebo má příliš nízké sebevědomí na to, aby mluvil otevřeně. Je možné najít způsob, jak komunikovat s manipulátorem, a i když to není jednoduché, tak je časem možné vytvořit zdravý vztah. 

Nejprve je potřeba si uvědomit, že s vámi je manipulováno, a říct těmto praktikám jasné ne. Můžete partnera otevřeně konfrontovat a vysvětlit mu, proč je jeho chování neakceptovatelné. A v případě, že tento přístup nepomůže, potom je lepší hledat si někoho, kdo bude chtít rovnoprávný a otevřený vztah.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz