Domů » Životní pojištění pro celou rodinu: Proč si pořídit?

Životní pojištění pro celou rodinu: Proč si pořídit?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Životní pojištění pro všechny

Životní pojištění pro celou rodinu: Proč si pořídit? Kontroverzní investice, která zatěžuje rodinný rozpočet, ale ve svém důsledku může mít pro vás a vaše blízké zásadní vliv. Loňské tornádo na jižní Moravě opět občanům připomnělo nutnost kvalitního pojištění majetku. S životním pojištěním je to obdobné. Nepříjemný úraz či autonehoda vás mohou i trvale paralyzovat a ohrozit vaše další příjmy. Jste na tuto situaci dostatečně připraveni?

Jedná se o poměrně flexibilní produkt, který můžete v průběhu vašeho života průběžně měnit a upravovat s ohledem na vaši aktuální životní situaci. Promyšleně sestavené a pravidelně aktualizované životní pojištění vás ochrání před nepřízní osudu.

Pro jeho sestavení je vhodné kontaktovat kvalifikovaného finančního poradce, který s vámi naváže trvalý obchodní vztah a bude se o vás i vaše pojistné smlouvy pravidelně starat. Jednotlivá rizika a také připojištění můžete postupně navyšovat, popřípadě odebírat z pojistné smlouvy dle vašeho uvážení.

Životní pojistka vás ochrání před těmito riziky:

 • Úraz
 • Trvalé následky úrazu
 • Invalidita (1. – 3. stupně)
 • Pracovní neschopnost
 • Hospitalizace v důsledku nemoci i úrazu
 • Závažná onemocnění
 • Ztráta soběstačnosti
 • Zdravotní indispozice v zahraničí
Kvalifikovaný poradce vám poradí, jak efektivně sestavit žitotní pojistku podle aktuální rodinné a životní situace.

💡 Tip: Věnujte pozornost také podnětnému článku, který vám usnadní orientaci se složitém světě pojištění: Jak vybrat pojištění majetku a osob?

Terminologie spojená s životním pojištěním

Než podepíšete pojistnou smlouvu, ověřte si u pracovníka pojišťovny, co vše a pro jaké případy máte ve své smlouvě vyjednané. Poradce s vámi bude dopodrobna probírat vaše představy ohledně zajištění v jednotlivých oblastech. Věnujte jednání zvýšenou pozornost a aktivně se ptejte na jednotlivé parametry Nechte si vše dopodrobna vysvětlit. Raději se dvakrát zeptejte, než abyste uzavřeli pojistnou smlouvu, která vás dostatečně neochrání. S čím se můžete setkat?

Zdravotní dotazník

Tento dokument je pro pojišťovnu velmi směrodatný. Je to první dokument, se kterým se při sjednávání životního pojištění setkáte. Na veškeré uvedené dotazy odpovídejte objektivně a na základě skutečnosti. Pokud pojišťovna zjistí, že jste některé podstatné skutečnosti o svém zdraví zamlčeli, může vám snížit nebo úplně odmítnout vyplatit pojistné plnění.

Závažná onemocnění

Představují skupinu specifických, zpravidla přímo v pojistných podmínkách vyjmenovaných onemocnění (pokročilá rakovina, infarkt myokardu, slepota, selhání ledvin, hluchota, břišní tyfus, Crohnova choroba, Tetanus, onemocnění AIDS či nákaza HIV a další). Vždy se zajímejte o jednotlivá onemocnění, která vám reálně na základě vaší rodinné anamnézy hrozí . Následně se snažte získat více informací ohledně rozsahu vzniklého onemocnění, při němž vám vzniká nárok na pojistné plnění.

Čekací doba

Je smluvně domluveným obdobím (obvykle 3 měsíce od počátku pojištění), kdy má pojišťovna možnost vám odmítnout pojistné plnění. Zpravidla se jedná o závažná onemocnění, pojištění pracovní neschopnosti. Jejím účelem je zabránit cílenému zneužívání pojistky, kterou si sjednáte již v době nemoci nebo poté, co jste si způsobili úraz.

Karenční doba

Je to období, které si při sjednání pojistky volíte sami (zpravidla 8, 15, 30 či 60 dnů). Jedná se o jasně vyjednané vymezení počtu dnů, po jejichž uplynutí obdržíte pojistné plnění při úrazu nebo pracovní neschopnosti. Delší sjednaná karenční doba vám přinese nižší platbu na pojistném. Nicméně během karenční doby pojišťovna nebude plnit. Pokud tedy jste nemocní 14 dní, ale máte u pojišťovny sjednanou 15denní kareční dobu, nedostane na pojistném nic.

Progresivní plnění

Jedná se o efektivní způsob, jak docílite finančního ošetření závažného úrazu. Uplatníte ho u úrazového pojištění, které se na základě vyhodnocení závažnosti úrazu několikanásobně (čtyř až desetinásobně) navýší. Při sjednávání smlouvy se přímo doptejte, co můžete od dané pojišťovny očekávat.

Proč si sjednat životní pojištění?

Životní pojištění si můžete sjednat zcela dobrovolně, pokud máte snahu zajistit rodinu před nečekaným výpadkem příjmu z důvodu úmrtí živitele rodiny, ale i dlohodobé nemoci či závažnějšího úrazu. Pojišťovny vám dnes fundovaně poradí a připraví na míru požadovanou smlouvu, která vše řádně ošetří.

Ovšem životní pojištění je vhodné mít sjednané také v případě, že reálně uvažujete o koupi nemovitosti a jejím financování prostřednictvím hypotéky. Banka vám její sjednání sice nemůže přímo nařídit, ale pokud máte smlouvu o životním pojištění, jsou to pro vás plusové body.

Splácení hypotečního úvěru se běžně plánuje na období 25 – 40 let, což je poměrně dlouhá doba a ve vašem rodinném životě i zdravotním stavu mohou nastat zásadní změny. Pokud se v průběhu splácení hypotečního úvěru stanete invalidními, životní pojištění by mělo nejen pokrýt náklady na doplacení úvěru, ale mělo by rovněž zahrnovat sumu, která bude řešit vaši invaliditu a horší uplatnění na trhu práce

Vhodně nastavené životní pojištění ošetří výpadek vašeho příjmu v době dlouhodobé nemoci i při vážnějším úrazu.

💡 Tip: Přečtěte si také článek ohledně sestavení investičního portfolia, který vám dá návod, jak efektivně pracovat s investičním životním pojištěním: 3 tipy: Jak sestavit ideální investiční portfolio

Životní pojištění a srovnání nabídek

Nabídku jednotlivých pojišťoven si nejlépe posoudíte na základě zpracované kalkulace. Po dohodě s pojišťovacím specialistou získáte přehled o svých možnostech. Seznamte se také s výlukami. Mějte na paměti, že sjednané pojištění můžete efektivně měnit na základě své rodinné situace. Jednotlivá připojištění lze průběžně přidávat i vylučovat ze smlouvy. Důležitá je rovněž pravidelná aktualizace vaší pojistné smlouvy.

Uzavřít společnou pojistku pro celou rodinu nebo raději pojistku po každého člena rodiny zvlášť? Odborníci doporučují sjednat jednotlivé pojistky zvlášť a pokud možno v co nejnižším věku. Investice do zajištění vaší rodiny bude sice o něco vyšší, ale nemusíte mít obavu, že to zásadně ohrozí váš rodinný rozpočet. Vyhnete se tak riziku ukončení platnosti smlouvy z důvodu úmrtí hlavního pojistníka.

Pojištění Neon od ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí zajímavý produkt, který vám a vaší rodině poskytne zajištění pro všechny rizikové situace. Důležité je pro vás především kvalitní a dobře nastavené pojištění pro případ trvalé invalidity. Navíc si můžete připojistit také příspěvek na poskytnutí zvláštní (kompenzační) pomůcky i závislost na péči II. – IV. stupně. Páry, které touží po dítěti mají nárok na úhradu dvou cyklů asistované reprodukce.

Životní pojištění Flexi od Kooperativy

Tato životka vás efektivně ochrání před následky úrazu, nemoci, zajistí vaše blízké při nečekaném úmrtí. Navíc si jejím prostřednictvím můžete rovněž spořit na důchodový věk v investiční složce. Pojišťovna vám nabídne bezvadnou službu, která spočívá v navýšení pojistné ochrany až o 20 % bez navýšení ceny pojistného. Také se zaměřuje na kvalitní oporu pro klienty, kteří se potýkají se závažným onemocněním.

Pojištění Můj život od Generali České pojišťovny

Pojištění, které přinese klid a pohodu celé vaší rodině si můžete sjednat přímo na pobočce v místě vašeho bydliště. Zmíněná pojišťovna má bohatou síť poboček po celé republice. Další výhodou je možnost si u pojišťovny vybrat mezi investičním a rizikovým pojištěním.

Pojišťovna sice nabízí více účastníků v pojistné smlouvě, ale to pro vás nemusí být vždy zrovna nejšťastnější volbou. Další výhodou je možnost připojištění pro extrémní sporty, což vám každá pojišťovna přímo nenabídne. Ovšem nabídka sjednání pojištění online je poměrně limitovaná. To se také odráží na množství informací uvedených na jejím webu. Pro sjednání smlouvy raději navštivte pobočku a důkladně si prostudujte pojistné podmínky.

Kalkulačka životního pojištění versus nejlepší pojištění

Většina pojišťoven vám sjednání pojistné smlouvy přímo přes jejich webové stránky nenabízí, popřípadě vám umožní “na dálku” sjednání pouze určitých rizik. Životní pojištění je specifický produkt, který je lepší si sjednat spíše na pobočce. Nabídka v zajištění se u jednotlivých pojišťoven může mírně lišit, proto si raději nechte připravit kalkulaci u více institucí.

Nerozhodujte se pouze za základě nejnižší ceny. Vždy se zajímejte především o kvalitu zajištění pro případ invalidity, která je finančně hodně náročná a také trvalé následky úrazu. Ty vás mohou ohrozit nejvíce. Pojišťovna Allianz je schopná vám nabídnout progresi až 800 %, což pro vás může být docela zajímavé.

Životní pojištění a daně

Pokud si řádně platíte životní pojištění, máte nárok také na odpočet daně v maximální výši 24 000 Kč. Pojišťovna vás o tomto faktu každoročně písemně informuje. Zaslané potvrzení o odpočtech pak zpracuje vaše účetní. Kdo má nárok na odpočet z daňového základu?

Daňový odpočet máte šanci uplatnit, pokud jako pojistník, splníte následující podmínky:

 • V rámci pojistné smlouvy fungujete jako pojistník, ale zároveň také jako pojištěný.
 • Pojistná smlouva vám neumožňuje výběr prostředků z investiční složky.
 • Výplata pojistného plnění je ve vaší smlouvě sjednaná až po 60 měsících od sjednání smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let.
 • Pojistnou smlouvu pro případ dožití musíte (s pojistnou dobou 5 – 15 let včetně) mít sjednanou na minimální částku 40 000 Kč. Pokud je pojistné období delší než 15 let, musíte mít sjednanou pojistnou částku alespoň 70 000 Kč.

Kdo z vás by měl mít sjednané životní pojištění? Každý, kdo se vlivem vážného úrazu nebo invalidity může snadno dostat do situace, že není schopen pracovat a zajistit obživu sobě a pro své blízké. Životní pojištění však vybírejte s rozvahou a vždy si o nabídkách jednotlivých pojišťoven zjistěte maximum informací. Buďte ostražití také ohledně výluk z pojištění. Obvyklou výlukou z pojištění v nemoci je těhotenství nebo problémy se zády. Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, volte jinou formu ošetření rodinných financí.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz