Domů » Způsoby a styly řešení konfliktů → Který vítězí?

Způsoby a styly řešení konfliktů → Který vítězí?

autor Dominika Veselá
0 komentářů
Řešení konfliktů

Psychologie řešení konfliktů zaměstnává vědce odpradávna. Konflikty nejsou pro lidstvo nic nového. Zažívá je ve svém každodenním životě – s přáteli, rodinou i v práci. Konflikty na pracovišti způsobují obrovskou frustraci, bolest, smutek a také hněv.

🗣️ Psychologové z HR Cloud upozorňují: Organizace najímají zaměstnance z různých geografických lokalit s odlišným kulturním a intelektuálním zázemím. V pracovním prostředí, kde mají lidé různé pohledy na stejný problém, musí nutně docházet k neshodám.

Konflikty jsou v životě člověka nevyhnutelné. Nepokoušejte se jim předcházet, ale naučte se je zvládat. Když lidé k řešení konfliktů použijí vhodné nástroje, budou schopni zabránit jejich expanzi do obrovského problému.

🎓 Zajímavost: Řešení konfliktů je nedílnou součástí podnikového světa, protože pomáhá odlišit dobré podnikání od špatného.

Jaké návyky byste si měli osvojit, abyste konflikt vyřešili?

5 způsobů řešení konfliktů na pracovišti

Strategie řešení konfliktu na pracovišti (nebo ve škole) se zabývá přímým fokusem na rychlé a efektivní zvládnutí stresové situace a posunutí se dál. Na začátek několik zajímavostí na interpersonální styly řešení konfliktů v pracovním prostředí:

 • Neřešený konflikt na pracovišti se vedení firmy dost prodraží – podle jedné studie může stát až 359 miliard dolarů.
 • Zaměstnanecké spory často přeruší provoz, sníží produktivitu a poškodí morálku zaměstnanců – to vše ovlivňuje hospodářský výsledek organizace.
 • Americká manažerská asociace (AMA) v roce 2018 zjistila, že manažeři tráví 24 % času řešením konfliktů na pracovišti.

Jakými nástroji lze toto procento snížit? Tato pětice jednoduchých pravidel vám pomůže nejen s řešením konfliktů, ale i se seberozvojem.

Způsoby řešení kofliktů
Schéma řešení konfliktů na pracovišti. | Zdroj: truedynamics.org

Ujasněte si, co je zdrojem konfliktu

Prvním krokem při řešení konfliktu je vyjasnění jeho zdroje. Definování příčiny vám umožní porozumět, proč k němu došlo.

 • Diskutujte o potřebách, které ani na jedné straně konfliktu nedošly naplnění.
 • Oběma stranám zaručte vzájemné porozumění.
 • Ujistěte se, že máte všechny informace o průběhu problému, a to od obou znesvářených stran.
 • Pokračujte v kladení otázek, dokud si nebudete jisti, že obě konfliktní strany problému rozumí.

🗣️ Manažeři velkých firem dodávají: Ke konfliktu na pracovišti může dojít z mnoha důvodů a upřímně řečeno, občas je konflikt nevyhnutelný. Je důležité přijít na zdroj problému a určit úroveň závažnosti, abyste jej mohli začít co nejlépe řešit.

Najděte si bezpečné a soukromé místo k rozhovoru

Mnoho lidí se ptá: Jaký je efektivní postup mírového řešení problémů? Chcete-li vést konstruktivní rozhovor, musíte najít prostředí, ve kterém se cítíte bezpečné. Takové místo vám umožňuje podstoupit nezbytná rizika upřímné komunikace bez pocitu ohrožení.

Než se tedy pustíte do řešení konfliktu, najděte si soukromé místo, kde si můžete promluvit. Nevybírejte si kanceláře a jim podobná místa. Mnohem lepší je neutrální kavárna, restaurace nebo třeba soukromá místnost v knihovně nebo studovně.

Aktivně naslouchejte a dejte oběma stranám možnost se vyjádřit

Poté, co se obě strany setkají na bezpečném a soukromém místě, dejte každé z nich příležitost vyjádřit své názory a postřehy týkající se problému.

 • Každé straně poskytněte stejný čas, aby vyjádřila myšlenky a obavy, aniž byste upřednostňovali druhou. Tím udržíte stav flow.
 • Při jednání zaujměte pozitivní a asertivní přístup.
 • V případě potřeby stanovte základní pravidla.

Tento přístup povzbudí obě strany, aby sdělily své myšlenky, zamyslely se nad příčinou konfliktu a začaly hledat řešení.

Určete způsoby, jak dosáhnete společného cíle

Při řízení konfliktů musíte stanovit společný cíl, kterým je vyřešení problému a zajištění toho, aby se už nikdy neopakoval. Aby k tomu mohlo dojít, musíte si být vědomi různých fází konfliktu.

 1. Poté, co si vyjasníte zdroj konfliktu, promluvte si s oběma stranami a prozkoumejte vážnost situace.
 2. Proberte způsoby, jakými můžete dosáhnout společného cíle.
 3. Poslouchejte, komunikujte a diskutujte společně, dokud nevyčerpáte všechny možnosti.

🎓 Zajímavost: Podle vedoucího týmu společnosti spisovatelů Edu Jungles, Kevina Smithe, je nalezení zdroje konfliktu hlavním krokem k jeho vyřešení.

Dohodněte se na nejlepším řešení a stanovte povinnosti, které má odteď každá strana dodržovat

Po prozkoumání situace a určení způsobu řešení musí obě strany „vypracovat závěr“ o nejlepším řešení problému. Abyste se shodli na tom nejlepším stylu řešení konfliktu, musíte najít společnou řeč. Zkrátka určit takový závěr, s nímž dokáží obě strany žít.

Nakonec určete, jakou zodpovědnost bude mít každá strana při řešení konfliktu. Je na pořadu dne omluva? Podání ruky a zapomenutí? Nebo přichází na řadu hmotné řešení, např. platba pokuty? Veřejná omluva kvůli pomluvě?

Projektová manažerka Dorothy Walkerová vás informuje o tom, jak jednoduše vyřešit zaměstnanecké konflikty.

💡 Tip: Nenechte se sebou manipulovat! Osvojte si komunikační triky a rozpoznejte, jak vypadá manipulace v konverzaci.

Vítězná strategie řešení jakýchkoli konfliktů – otevřená mysl a chladná hlava

Konflikty v práci, ve škole, doma, mezi přáteli – vyskytují se zkrátka všude. Pregnantní řešení problémů spočívá v osvojení si několika základních postupů, které můžete aplikovat na řešení jakýchkoli typů konfliktů.

💡 Tip: Ujistěte se, že víte, jak začít konverzaci, abyste se neztrapnili před konfliktními stranami.

Mluvte přímo k věci

Za předpokladu, že nehrozí fyzické násilí, promluvte si přímo s osobou, se kterou máte problém. Přímá konverzace je mnohem efektivnější než posílání dopisů, bouchání hlavou do zdi, házení kamenem nebo stěžování si všem ostatním.

Vyberte si dobrý čas

Plánujte dopředu a dopřejte si dostatek času na důkladnou diskusi. Nezačínejte mluvit o konfliktu právě ve chvíli, kdy ten druhý odchází např. dělat večeři nebo inventuru skladových zásob. Zkuste si promluvit na klidném místě, kde se budete cítit pohodlně a nerušeně tak dlouho, jak budete potřebovat.

Plánujte dopředu

Předem si rozmyslete, co chcete říct. Vysvětlete, v čem je problém a jak se vás dotýká. Vždy pamatujte na žebříček svých hodnot a nesnažte se s druhou stranou manipulovat.

Neobviňujte a nenadávejte

Antagonizace druhé osoby jen ztěžuje vzájemné porozumění a vede k obavám. Neobviňujte toho druhého ze všeho, ani nezačínejte konverzaci svým názorem na to, co by se mělo jak udělat.

💡 Tip: Zjistěte, jak ovládat vztek a umět mu předcházet.

Poskytněte dostatek informací

Neinterpretujte chování druhé osoby. “Záměrně mi blokuješ příjezdovou cestu, jen abys mě naštval/a!” Místo toho dejte druhé straně vědět o svých vlastních pocitech: “Když mi tvoje auto zablokuje příjezdovou cestu, zlobím se, protože nemůžu přijít včas do práce.”

Poslouchejte aktivně

Dejte tomu druhému šanci, aby vám sdělil svou verzi příběhu. Nezlobte se na něj, pokud to vidí úplně jinak než vy. Začněte se sebereflexí. Uvolněte se a poslouchejte; zkuste se naučit, jak se druhý cítí.

Ukažte, že nasloucháte

I když možná nesouhlasíte s tím, co protivník říká, dokažte mu, že ho slyšíte a jste rádi, že spolu o problému diskutujete. Nestačí jen tupě přikyvovat a sem tam zamumlat jedno slovíčko. Aktivně se pouštějte do diskuze a reagujte na sebe navzájem.

O všem si promluvte

Jakmile jednou začnete, odhalte všechny problémy a pocity. Nevynechávejte části, které se zdají příliš „obtížné“ na diskusi nebo příliš „bezvýznamné“, než aby byly důležité. Vaše řešení budou fungovat nejlépe, pokud budou všechny problémy důkladně prodiskutovány.

Pracujte na řešení

Až se v diskusi dostanete k tomuto bodu, začněte pracovat na řešení. Spolupráce dvou nebo více lidí je mnohem efektivnější, než když jeden říká druhému, aby se změnil. Buďte konkrétní: „O půlnoci hudbu vypnu“ je lepší než vágní „Už nebudu hrát hudbu.“

Motivační řečník Jordan Peterson vám vysvětlí, jak správně zvládnout argumentaci dvou znesvářených stran.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz