Domů » 5 tipů: Jak na domácí výuku s dětmi

5 tipů: Jak na domácí výuku s dětmi

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
jak na domácí výuku

S rostoucím výzvami v oblasti vzdělávání se stává domácí výuka stále populárnější volbou pro mnoho rodin. Nejenže poskytuje flexibilitu, ale také umožňuje rodičům a dětem společně objevovat nové vědomosti a dovednosti. Pro úspěšnou domácí výuku je však třeba dobré plánování a disciplína. Navzdory mnoha výhodám domácího vzdělávání, může být domácí učení náročné, jak pro rodiče, tak i pro malé školáky.

V domácím vzdělávacím prostředí může být obtížné vytvořit řád a strukturu, což může vést k frustraci. Učební plán vašeho dítěte se skládá z mnoha pohyblivých částí – a pokud máte více než jedno dítě, skloubit vše dohromady, může to vše být opravdu obtížné.

Jak tedy mohou rodiče udržet své děti na správné cestě a úspěšně se orientovat v domácím učení?

1. Vytvořte strukturu a rozvrh

Základním kamenem úspěšné domácí výuky je vytvoření struktury a rozvrhu. Stanovte si denní časový rámec, ve kterém budete věnovat čas učení, a držte se ho. To pomáhá dětem vytvořit si rutinu a pocit jistoty. Zahrňte do rozvrhu čas na učení, přestávky a volnočasové aktivity. Důležité je, aby rozvrh byl realistický a přizpůsoben věku a potřebám dítěte.  Domácí vzdělávání přináší do vzdělávání dětí úžasnou úroveň flexibility a spontánnosti. Bez jasné struktury však může být snadné se rozptýlit a sejít z cesty.

Děti prosperují, když mají základní strukturu a rutinu. Zvažte tedy vytvoření a dodržování denního plánu. Vždy ho můžete přizpůsobit konkrétní situaci, ale zároveň může být  váš styčný bod, který bude udávat směr a náplň každého dne.

Jak a proč vytvořit rutinu

Rutiny pomáhají dětem cítit se bezpečně, uvolněně a tím pádem se pak mohou lépe otevřít  učení. Možná také zjistíte, že vytvoření rutiny pomáhá vašim dětem soustředit se. Ale (a to je velké ale), přimět malé děti, aby dodržovali rutinu, se snadněji řekne, než udělá. Zde je několik tipů, které vám pomohou začít s domácími rutinami.

 • Během týdne dodržujte přiměřenou dobu spánku a brzké ranní vstávání. Chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu, dokonce i o víkendech, pomůže upevnit rutinu domácí školy vašich dětí.
 • Naučte své děti, aby si ráno ustlali postele. To pomáhá budovat dynamiku dne dokončením malého úkolu a pomáhá budovat disciplínu potřebnou pro práci v prostředí domácí školy.

🗣️ Citát od admirála Williama H. McRavena: Pokud si každé ráno ustelete postel, budete mít splněný první úkol dne. Dá vám to malý pocit hrdosti a povzbudí vás to dělat další úkol a další a další. Na konci dne se z jednoho splněného úkolu stane mnoho splněných úkolů… A pokud budete mít náhodou mizerný den, vrátíte se domů do postele, která je ustlaná – kterou jste si ustlali – a ustlaná postel vám dá povzbuzení, že zítra bude lépe. Pokud chceš změnit svět, začni tím, že si usteleš postel.

 • Ujistěte se, že se vaše dítě každý den nasnídá a oblékne, než zahájí výuku.
 • Naučte školáka, aby si na studijní místo připravil všechny věci, které bude dle svého rozvrhu ten den potřebovat.
 • Někdy může být náročné každý den děti motivovat na začátek domácího studia. Doporučujeme si společně nastavit časovač na 45 minut, než budete připraveni začít školu, to dá dětem dostatek času se obléknout a připravit se na školní den. Pokud je 45 minut příliš mnoho nebo příliš málo, přizpůsobte časový rámec vašim rodinným požadavkům.
 • Před výukou si společně řekněte, co vás ten den čeká, a na co se kdo těší.

Učte vaše dítě odpovědnosti

Jako rodič, který se snaží vzdělávat možná i více dětí, prostě nemáte čas po svých dětech uklízet. Doporučujeme vytvořit si kontrolní seznam pro každé dítě a ujistit se, že každé políčko je, každý den před a po škole, zaškrtnuto. Pár příkladů kontrolního seznamu:

 • Počítače po vyučování vypnuty.
 • Všechny úkoly dokončeny.
 • Pracovní povrchy čisté.
 • Zásoby jsou uloženy tam, kam patří.

Svůj vlastní kontrolní seznam si můžete přizpůsobit tak, aby obsahoval vše, co považujete za vhodné pro školní den.

Jak vytvořit jasné a efektivní plány

Barevně rozlište podle typu aktivity nebo školního předmětu, abyste rychle viděli, na čem v daný den nebo čas pracujete. Barevné kódování je užitečné pro jakýkoliv věk (včetně dospělých), ale jeho jednoduchost může být užitečná zejména pro mladší děti, které se rozvrh teprve učí používat.

💡 Tip: Pokud učíte dvě nebo více dětí, můžete použít tzv. schéma plavecké dráhy ke sledování více denních plánů a poznamenat si, kdy děti spolupracují na projektech nebo se scházejí při činnostech jako je jídlo a další aktivity. Schéma plavecké dráhy ilustruje pracovní postup a role v řadách a sloupcích (jako dráhy v bazénu). Umožňují snadno zjistit, kdo je přiřazen k danému projektu, pomůže zajistit, aby byli do procesu zapojeni všichni a spravedlivě, nebo se dá zjistit, kdy dochází ke konfliktu plánování.

 • Vytvořte jednoduchý vývojový diagram, který dětem pomůže projít dnem. Vývojový diagram objasňuje pořadí činností a zaměřuje se na úkoly v závislosti na denní době. Můžete také použít plány vývojových diagramů, abyste svým dětem ukázali, kdy si mohou dát pauzu nebo čas u obrazovky a kdy mají úkoly. Jedna výzva může například znít: „Dokončili jste školní práci? Pokud ano, můžete udělat A, B nebo C. Pokud ne, pak…“
 • Vyberte si systém, který vám vyhovuje. Váš rozvrh může být tak podrobný nebo uvolněný, jak chcete. Klíčem je mít určitou rutinu a strukturu, kterou vy a vaše dítě budete dodržovat, abyste se všichni mohli v celém procesu více uvolnit.
 • Zmapujte si školní rok dopředu. Zmapujte si celý školní rok, abyste mohli sledovat pokrok svých cílů a plánovat velké projekty. Rozdělení velkých cílů a projektů do menších kroků je činí lépe zvládnutelnými a je méně pravděpodobné, že vám nechtěně utečou nějaké detaily. Vizualizace plánů vám pomůže udržet si pořádek a na první pohled vidět svůj pokrok.

Existuje mnoho způsobů, jak zmapovat svůj učební plán a cíle, včetně:

Dejte si čas na přípravu!

Jako rodič domácího vzdělávání plníte dvojí roli, čili máte za úkol zvládnout povinnosti jak rodiče, tak i učitele. A učitelé potřebují každý den čas na přípravu svých hodin – takže se ujistěte, že si tento čas věnujete. Nejen, že potřebujete vytvořit plány lekcí a základní rámec pro výuku ke každému tématu, ale musíte získat  také slušné porozumění toho, co učíte a co svému dítěti předáváte. Udělejte si tedy každý večer nebo ráno tolik času, kolik potřebujete, abyste se s materiálem seznámili. Ale ujistěte se, že si také hodně odpočinete – výuka dítěte, či více dětí je vyčerpávající. Ale samozřejmě je také nesmírně obohacující!

Vyhraďte si čas navíc na náročné předměty. To je jedna ze skutečných výhod domácího vzdělávání. Umožňuje rodičům trávit více času u předmětů, se kterými mohou mít děti problémy. 

Stanovte si cíle

Stanovení cílů není jen sepsání seznamu věcí, které je třeba udělat. Stanovení cílů s domácími školáky jim pomůže udržet motivaci a nastavení na celý život. Cíle lze rozdělit do kategorií, například školní cíle, sportovní cíle, cíle úspor, hudební cíle atd., díky čemuž je to celé o něco zajímavější.

Cíle by měly následovat tzv. S.M.A.R.T. pravidlo. To znamená, že by měly být

Specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené.

 • Specifické: Do jakých detailů a na jakou úroveň se chcete u vytyčeného cíle dostat?
 • Měřitelné: Jakým způsobem budete výsledek měřit? Hodnocením? Zvládnutím určité výzvy .. ?
 • Dosažitelný: Lze cíle dosáhnout? Jít si za svými sny je skvělé, ale ujistěte se, že cíle lze dosáhnout v mezích reality a v časovém limitu vašeho dítěte.
 • Relevantní: Cíle vašeho dítěte by měly být v souladu s tím, co chtějí. Ne dle přání někoho jiného. Cíle musí být jejich, věci, které jsou pro ně důležité.
 • Time Bound: To je jednoduché. Vymyslete s dětmi rozumné časové limity při stanovování cílů. Cílem je protáhnout a vytvořit naléhavost, ale stále být v rozumných mezích.

Dělejte si pravidelné přestávky

Stanovte si časy lekcí a podporujte časté přestávky s příležitostí k jakékoliv fyzické aktivitě, tak si děti mohou odpočinout aktivně a  rozpumpovali krev. Pobídněte děti k trávení přestávky venku, kde se mohou procházet, běhat, hrát si a vypustit páru na čerstvém vzduchu.

💡 Tip: Rozsah pozornosti dětí se zvyšuje s věkem, takže zatímco mladší dítě může potřebovat krátkou přestávku každých deset až patnáct minut, starší dítě nebo teenager potřebuje přestávku klidně až po 40 minutách. Pamatujte na to při plánování dne.

Zdravé svačiny a obědy jsou nutností po celý den

Pro některé rodiče a děti může být snazší dodržovat podobný rozvrh přestávek jako ve škole, to znamená s přestávkami na svačinu, oběd a jednotlivými přestávkami mezi vyučovacími hodinami. Také můžete zabalit svému domácímu školákovi svačinu a oběd před začátkem dne!

2. Zajistěte příjemné učební prostředí

Vytvořte pro děti vhodné učební prostředí. Ideálně by mělo být klidné a bez rušivých elementů. Můžete vyhradit určitý koutek nebo pokoj pro učení, kde budou mít děti přístup k učebním materiálům a knihám. Důležité je, aby se zde cítili pohodlně a soustředěně.

Domácí vzdělávání je zábavné, vzrušující ale často chaotické. Žít a učit se pod jednou střechou může rychle vést k dezorganizaci a chaosu, což není zrovna podnětné prostředí pro udržení spokojenosti školáků (ani rodičů/učitelů!).

Předejděte zmatkům  

Zachovejte si zdravý rozum tím, že budete udržovat studijní materiály svých dětí uspořádané a určete konkrétní učební prostor – prostor, k uchovávání  pracovních potřeb a knih. Vašim dětem pomůže mít věci uspořádané na jednom místě. Jakmile dokončí svou školní práci, požádejte je, aby vrátili své materiály na určené místo.

Jak vytvořit dobrý pracovní prostor pro domácí školu?

Ujistěte se, že máte k dispozici stůl a pohodlnou židli k sezení. Zajistěte, aby se jednalo o bezpečný prostor s dostatečným osvětlením, větráním, tichem a přístupem ke zdrojům, které vaše dítě může potřebovat. Snažte se udržet prostor bez rušivých vlivů, jako jsou jejich hračky, telefony, videohry, televize atd.

💡 Tip: K dokončení některých úkolů domácí školy může být vyžadován přístup k internetu a tabletu/telefonu, použití nástrojů, jako je blokování aplikací nebo rodičovská kontrola na zařízeních, vám může pomoci odstranit rušivé weby/aplikace, které odvádějí pozornost dětí od jejich školní práce.

Udělejte si pořádek

Zní to tak jednoduše, ale když máte doma více dětí, vize úhledného a uklizeného prostoru pracovního prostoru se rychle stane přeludem. Ale jedním z klíčů k úspěchu domácí školy s více než jedním dítětem (a i jedním, když na to přijde!) je organizace. Školní potřeby, jako je počítač, notebook, psací potřeby, sešity a fixy, by všechny měly mít své místo, a také by tam  měly zůstat, i v čase kdy neprobíhá škola.

Stůl na domácí výuku
Stůl na domácí výuku | Zdroj: Pixabay

3. Spolupracujte a podporujte zvídavost

Zapojte se do učení s dětmi a podporujte jejich zvídavost. Můžete společně zkoumat nová témata, provádět pokusy nebo řešit hádanky. Důležité je vytvořit pozitivní vztah k učení a ukázat dětem, že je učení může bavit.

Komunikujte

Každé ráno si s dítětem promluvte o tom, co budete ten den dělat, vraťte se ke svému seznamu úkolů a pracujte s ním. Je to skvělá příležitost, jak si ujasnit jakékoli dotazy, které by mohli mít, a ujistit se, že mají vše, co potřebují k dokončení denních domácích vzdělávacích aktivit. Projděte si načasování úkolů a stanovte si termíny, aby se věci hýbaly kupředu.

Na konci každého dne si vyhraďte nějaký čas na to, abyste si prošli denní aktivity domácí školy. Povzbuďte své dítě nebo děti, aby vám řekly, co se naučily, a pochvalte je! Některé děti se mohou při domácím vzdělávání cítit trochu osamocené, takže trocha povzbuzení jde daleko.

💡 Tip: Komunikujte také s přezkušovatelem vašeho dítěte,pokud je to možné. Piště mu e-mailem jakékoli problémy nebo otázky, které se mohou objevit, a zjistěte, jaká jsou jejich očekávání. 

Podporujte sociální interakce

Někteří lidé mohou koncept domácího vzdělávání považovat za děsivý a izolující. Obvykle tomu tak však není. Pokud se rozhodnete své dítě učit doma, uvědomte si, že mu chybí každodenní interakce, kterou děti obvykle ve třídě získávají. S ohledem na to věnujte více času jejich koníčkům, například sportu, uměleckým kurzům, tanci, bojovému umění nebo čemukoliv, kde bude vaše dítě spokojené a v kontaktu s vrstevníky.

4. Individualizujte Výuku

Každé dítě je jiné, a proto je důležité individualizovat výuku. Pozorujte své dítě a zjistěte, jakým způsobem se učí nejlépe. Některé děti preferují vizuální učení, zatímco jiné se lépe učí prostřednictvím konkrétních příkladů. Přizpůsobte svou výuku potřebám svých dětí, aby dosáhli, co nejlepších výsledků.

Stanovte si společně cíle učení

Domácí vzdělávání dává vašemu dítěti příležitost řídit a přizpůsobit si své vzdělávání. Cíle jsou důležitou součástí tohoto procesu. Když máte vizi a plán, kam chcete jít, je pravděpodobnější, že dosáhnete těchto studijních výsledků a správně sladíte své každodenní kurikulum.

Jako rodič/učitel předem načrtněte některé klíčové vzdělávací cíle pro své dítě. Ty budou pravděpodobně založeny na státních nebo národních požadavcích, vaší osobní vzdělávací filozofii a také na věku a schopnostech vašeho dítěte. Jakmile budete mít nějaké obecné cíle a měřítka, sedněte si se svým dítětem a zeptejte se, co jsou jeho cíle a jakým způsobem by je chtěl uskutečnit.

💡 Tip: Nastavení systému odměn. Stanovení cílů je skvělé. Nicméně pokud u vašich dětí vždy nefunguje jejich vnitřní motivace, mohl by přijít vhod systém odměn. Můžete si vytvořit  graf s odstupňovanými odměnami podle obtížnosti různých úkolů. To vám může usnadnit správu jejich domácího učení po celý den. Skvělý způsob, jak začít, je rozdělit věci na školní předměty, domácí práce, a pak denní, týdenní a měsíční úkoly. Poté můžete se svými dětmi rozhodnout, co dostanou jako odměnu, na základě obtížnosti úkolu. Používání věcí, jako je hraní her a času u televize jako odměny, může pomoci s problémy s časem u obrazovky. Můžete například povolit další půlhodinu herního času výměnou za to, že vaše dítě během týdne dosáhne svých cílů.

5. Zapojte i jiná, či netradiční prostředí a pomůcky pro výuku

Jednou z nejlepších částí domácího vzdělávání (a jednou z jeho největších výhod) je flexibilita učení se mimo tradiční třídu, s pomůckami nad rámec běžných učebnic.

Běžte se spolu s dítětem podívat na místa či věci, o kterých se právě učíte. Hledejte možnosti učení nad rámec učebnic:

 • Hrajte stolní hry.
 • Cvičte pečení a vaření.
 • Naučte se dovednosti pro správu domácnosti, jako je praní prádla nebo jednoduché sestavování rozpočtu.
 • Pište e-maily přátelům a rodině.
 • Navštěvujte místní podniky.
 • Jděte na farmářský trh.
 • Choďte do knihovny.
 • Běžte pozorovat přírodu.

Udělejte si čas na tyto učební příležitosti ve svém denním rozvrhu a dívejte se kolem sebe – objevování nových dovedností, poznávání nových lidí a hraní si, jsou důležité způsoby, jak se učíme a rosteme. Začleňte tyto zkušenosti do svého domácího školního prostředí a získáte ucelený učební plán.

Využijte moderní technologie k podpoře domácí výuky. 

Existuje mnoho vzdělávacích aplikací, online zdrojů a interaktivních materiálů, které mohou být pro výuku velmi užitečné. Nicméně, důležité je stanovit pravidla pro používání technologie, aby nedocházelo k nadměrnému času strávenému před obrazovkou.

Počítač na domácí výuku
Počítač jako pomůcka pro domácí výuku | Zdroj: Pixabay

Udělejte z učení rodinnou aktivitu

Existuje nespočet způsobů, jak zapojit rodinu a udělat z učení zábavu. Udělejte si rodinný výlet do zoo, abyste se dozvěděli více o zvířatech nebo ekologii, procvičte si domácí ekonomické dovednosti společným vařením nebo se naučte, jak si naplánovat jídlo a udělat si seznam potravin. Aplikace jako Duolingo gamify učí nový jazyk – procvičujte si společně a uvidíte, kdo získá nejvíce bodů. Buďte kreativní a zapojte celou rodinu do zábavného zážitku.

Další možnosti:

 • Čtěte společně.
 • Objevujte nové koníčky nebo učit někoho z rodiny nějakou dovednost.
 • Zkoušejte řemesla.
 • Staňte se turistou ve svém městě.
 • Vyzkoušejte geocaching. (geocaching se nachází na pomezí sportu a turistiky, spočívá v použití navigačního globálního družicového polohového systému při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy jen její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické navigační přístroje či chytré telefony.) 
 • Udělejte si rodinnou procházku.
 • Navštivte muzeum.

Spolupracujte s ostatními domácími školáky

To, že máte na starosti vzdělání svého dítěte, neznamená, že jste v tom sami. Po celém světě existují bohaté a rozmanité komunity domácích škol. Spojte se s ostatními domácími školáky ve vaší oblasti nebo online a spolupracujte a sdílejte zkušenosti a zdroje. To vám nejen usnadní školní proces, ale také to obohatí zkušenosti vašeho dítěte a rozšíří jeho možnosti vzdělávání u vás doma i mimo něj.

Spolčete se na domácí výuku
Spolu jde všechno lépe | Zdroj: Pixabay

Pamatujte, domácí vzdělávání nemusí odrážet strukturu a nastavení veřejných škol. Nebojte se experimentovat se svým stylem učení a rozvrhem. Poslouchejte své dítě a věnujte pozornost tomu, co mu dělá dobře, a přizpůsobte se podle potřeby.

Domácí vzdělávání se může zpočátku zdát strašidelné a zahlcující. S tolika pohyblivými součástmi k žonglování a energickými dětmi (nebo apatickými dospívajícími), které je třeba motivovat, není snadné udržet si pořádek a podporovat poutavé učební prostředí. S dobře promyšleným plánem a pozitivním přístupem to může být ale také velmi obohacujícím zážitkem pro celou rodinu. Vytvoření struktury, podpora zvídavosti a individualizace výuky jsou klíčovými faktory pro úspěch. S těmito tipy můžete zajistit, aby domácí výuka byla efektivní a zábavná pro vás i vaše děti. 

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz