Domů » Archetyp stínu: Jaká je vaše temná stránka osobnosti?

Archetyp stínu: Jaká je vaše temná stránka osobnosti?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Archetyp stínu

Archetyp stínu je nevědomá stránka osobnosti, kterou člověk potlačuje. Tento termín poprvé použil Carl Jung, známý psycholog, který se těmto tématům věnoval na počátku 20. století. Setkáme se s ním i v literatuře a filmu a představuje temné síly lidské povahy. Jak konkrétně se však projevuje a co s ním můžeme dělat?

Co znamená archetyp stínu?

Archetypy jsou univerzální, vrozené modely chování a osobností, které hrají roli při formování a později ovlivňování lidského chování. Teorie švýcarského psychiatra Carla Junga předpokládala, že tyto archetypy jsou archaickými formami vrozeného lidského poznání předávaného od našich předků.

V Jungově psychologii tyto archetypy představují univerzální vzorce a obrazy, které jsou součástí kolektivního nevědomí. Jung věřil, že tyto archetypy dědíme podobně jako instinktivní vzorce chování. 

Archetyp stínu pak označuje to, co je temná stránka osobnosti. Je to údajně zásobárna potlačených pudů a emocí, které se ve vědomé mysli projevují navenek právě jako ty aspekty, které na sobě člověk nemá rád. 

Archetyp stínu v populární kultuře

V literatuře je klasickým příkladem stínového archetypu kniha Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda, kterou v roce 1886 napsal Robert Louis Stevenson. Pan Hyde je ošklivá, vražedná osobnost, která se objeví poté, co sympatický doktor Jekyll vyvine experimentální drogu, kterou na sobě testuje. 

V literatuře a filmu však mnohokrát není stínový archetyp úplným padouchem. Příkladem může být postava Batmana, protože je sice zachráncem města Gotham, ale zároveň je vnímán jako temná síla, která jen stěží drží pod pokličkou svůj vztek a lásku k moci. Potýká se se svými démony, ale také je dokáže lépe ovládat.

Co dělat s archetypem stínu v praxi?

Podle Junga musí lidé sjednotit své vědomé já se svými nevědomými pudy a instinkty, aby byli psychicky zdraví a vedli naplněný život. Čím lépe člověk ví, co je jeho temná stránka duše, tím větší kontrolu může vykonávat nad jejími temnými impulsy. Podle psychologů se však většina lidí bojí konfrontovat se svou temnou stránkou a často místo toho promítají své chyby na druhé lidi.

Pět výhod jungovské práce se stínem

Stín není populární téma. Koho baví řešit své chyby, slabosti, sobectví, protivnost či nenávist? Soustředit se na své silné stránky je příjemnější. Zkoumání naší stinné stránky nám však dává obrovské možnosti růstu a rozvoje.

1) Zlepšení vztahů

Když integrujete svou stinnou stránku a vyrovnáte se se svou temnější polovinou, vidíte sami sebe jasněji. Stáváte se lidštějšími a celistvějšími. Když dokážete přijmout své vlastní temné stránky, je snazší přijmout to, co je temná stránka lidí okolo vás.

2) Jasnější vnímání

Když integrujete své stínové já, přiblížíte se svému autentickému já, což vám poskytne realističtější hodnocení toho, kým jste. Budete pak i vnímat druhé a hodnotit situace s větší jasností, soucitem a pochopením.

Archetyp stínu

3) Lepší energie a fyzické zdraví

Tahat za sebou neviditelný pytel věcí je vyčerpávající. Neustále potlačovat části sebe sama, které nechceme čelit, je náročná práce. Duševní potlačování může vést i k fyzické bolesti a nemoci. Pomocí práce se stíny uvolníte obrovský rezervoár energie, kterou jste nevědomě investovali do ochrany sebe sama.

4) Integrita a zralost

Dokud popíráme své stíny a potlačujeme určité části sebe sama, pocit celistvosti a jednoty je nedosažitelný. Integrace stínu vás přivede o krok blíže k uvědomění si pocitu celistvosti. Je to zásadní krok k dosažení zralé dospělosti.

5) Větší kreativita

Jedním z největších přínosů jungovské práce se stínem je, že odemyká větší část vašeho tvůrčího potenciálu a temná stránka člověka se tak může stát neocenitelnou kreativní silou.

Cvičení pro práci se stínem

Existují mnohá cvičení pro práci s vlastním stínem. Než se do nich však pustíte, tak byste měli vždy dodržovat následující kroky, které vám pomohou, aby práce s ním byla skutečně efektivní.

  1. Buďte ve svém středu.
  2. Pěstujte soucit se sebou samým.
  3. Pěstujte sebeuvědomění.
  4. Buďte odvážně upřímní.
  5. Zaznamenávejte si své objevy.

A teď již k jednotlivým cvičením:

Cvičení č. 1: Sledujte své emocionální reakce

Stín je nepolapitelný. Skrývá se. Naše obranné mechanismy jsou navrženy tak, aby udržely náš stín potlačený a mimo dohled. 

Proto máme tendenci promítat své stinné části do druhých lidí. Jedním z nejlepších způsobů, jak identifikovat svůj stín, je věnovat pozornost svým emocionálním reakcím vůči druhým lidem.

Vaši kolegové mohou být agresivní, arogantní, bezohlední nebo netrpěliví, ale pokud v sobě nemáte stejné vlastnosti, nebudete na jejich chování silně reagovat. Pokud dáváte pozor, můžete se naučit všímat si svého stínu, když si uvědomíte své silné negativní emocionální reakce na druhé.

🗣️ Carl Jung: Vše, co nás na druhých dráždí, může vést k pochopení sebe sama.

Na konci dne je užitečné věnovat pět nebo deset minut zamyšlení nad svými interakcemi s druhými a vlastními reakcemi.

Cvičení č. 2: Zapojte se do vnitřního dialogu

Mnoho forem vnitřní práce vyžaduje, abyste vedli aktivní dialog se svou stinnou stránkou.

Naše popírané části se nám nesnaží ublížit, ale když je ignorujeme, často se jim to podaří. Dialogem s nimi ve své představivosti nebo v deníku můžeme tyto části integrovat do svého vědomého já. Pak se z nich stanou naši spojenci a ne nepřátelé.

Cvičení č. 3: Vyzrajte na dobrou část

Napište si seznam všech svých kladných vlastností. Pak zdůrazněte jejich opak. Pokuste se v sobě identifikovat protiklad.

Pokud se například definujete jako disciplinovaný člověk, potlačujete svou línou část. Líná část se skrývá ve stínu. Odstrkovaná část ovlivňuje vaše chování a neustále zpochybňuje vaši disciplinovanou část. Ztotožněte se tedy s touto línou částí. Vnímejte ji. Přijměte ji. Spřátelte se s ní. Je v pořádku být také líný.

Cvičení č. 5: Integrace stínu

Pokud chcete znát metodu, jak krok za krokem pracovat se svým stínem, vyzkoušejte následující cvičení:

Krok 1: Vyberte si, s čím (s kým) chcete pracovat. Často je snazší začít s osobou, se kterou máte potíže (např. partner, příbuzný, šéf). Vyberte si někoho, ke komu máte silný citový postoj, ať už pozitivní, nebo negativní.

Krok 2: Nyní si tuto osobu představte. Popište ty vlastnosti, které vás nejvíce rozčilují, nebo vlastnosti, které vás nejvíce přitahují, pomocí jazyka 3. osoby (on, ona, ono). Mluvte o nich nahlas nebo si je zapište do deníku. Vyjádřete své pocity.

Krok 3: Promluvte si s ní/ním. Ve svých představách s touto osobou veďte dialog. Mluvte s touto osobou ve 2. osobě (používejte “ty”). Mluvte přímo s touto osobou, jako by tam byla. Řekněte jí, co vám na ní vadí.

Ptejte se jí na otázky, jako např:

  • Proč mi to děláte?
  • Co ode mě chcete?
  • Co se mi snažíte ukázat?
  • Co mě chceš naučit?

Představte si jejich odpovědi na tyto otázky. Vyslovte tuto imaginární odpověď nahlas. Pokud chcete, zaznamenejte si rozhovor do deníku.

Krok 4: Buďte jimi. Staňte se touto osobou. Přijměte vlastnosti, které vás buď rozčilují, nebo fascinují. Ztělesněte vlastnosti, které jste popsali v kroku 2. Používejte jazyk v 1. osobě (“já”, “mně”, “můj”).

Může vám to připadat trapné, a také by mělo. Vlastnosti, které na sebe berete, jsou přesně ty, které jste u sebe popírali.

Krok 5: Všimněte si těchto odmítaných vlastností u sebe. Prožívejte tu část sebe, která je touto vlastností. Nyní můžete tuto vlastnost v sobě integrovat.

Závěrem

Jung archetyp stínu nebyl nikdy vědecky dokázán, to ale neznamená, že nemá co nabídnout. Ať už kolektivní vědomí či archetyp stínu skutečně existuje nebo ne, mnoho z nás má v sobě potlačené vlastnosti či emoce a jejich přijmutí může vést k plnohodnotnějšímu životu. Ačkoliv tedy této teorii nemusíte věřit, může stále být v určitých aspektech užitečná.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz