Domů » Co je arteterapie a jak mi může pomoci?

Co je arteterapie a jak mi může pomoci?

autor Vojtěch Ospalík
0 komentářů
arteterapeut 1

Věnovat se sám sobě, rozvíjet se, objevovat svá slabá a silná místa bychom měli nejen, když je již opravdu špatně a potřebujeme psychologa či psychiatra. Naopak, stejně jako u fyzického zdraví, tak i u toho duševního je potřeba se sám sobě věnovat průběžně a pravidelně. 

Jednou z cest je Arteterapie, která nám může pomoci odhalit skryté vnitřní procesy a obsahy skrze výtvarné tvoření. V článku se dozvíte, jak funguje, pro koho je vhodná a jaké může mít podoby.

Pokud si budete chtít arteterapii vyzkoušet naživo, poskytuji individuální sezení a pořádám víkendové akce pro skupiny. Založil jsem seberozvojové a terapeutické centrum Za Břehem.  Více informací na: www.zabrehem.cz.

1. Co je arteterapie?

Vzpomínáte, kdy jste naposled měli pastelky v ruce a čmárali na papír? Jen tak. Bez toho aniž byste řešili, kdo dílo uvidí, jak jej bude hodnotit či k čemu výtvor bude sloužit. Možná už si na ten čas nevzpomínáte. Přeci jen vám bylo třeba pár let. Jistě Vás to však bavilo.

I tento pocit radosti ze zanechávání stopy na papíře můžete znovu zažít při arteterapii.

Výtvarná tvorba je člověku stejně vlastní, jako řeč. A přeci jen je už jako forma dorozumívání  spíše okrajovou záležitostí. V arteterapii se vizuální tvorbě dostává stejně pozornosti jako řeči. Je toho totiž tolik, co slovy vyjádřit nelze a jednou z dalších možností jak dostat obsah ven z naší mysli, je kreslit.

Arteterapie je jednou z podob psychoterapie. Je to jeden ze způsobů jak poznat sám sebe, otevírat a sdílet své niterné témata a potíže. Také skrze ni můžeme problémy řešit a posouvat se v osobním rozvoji.

arteterapeut 3

Naše mysl nefunguje jen v úrovni slov, nejsou to jen běžící věty na pozadí. Ne. Mysl proudí a propojuje, mysl funguje i na úrovni tvarů a barev. Slova jsou už forma konečného kódování našeho prožitku a výtvarná tvorba nám může pomoci dostat se blíže k nitru.  Může slova obejít a s nimi verbální obrany které si tvoříme.

Přeci jen, který kanál jsme začali používat dříve, ten verbální, nebo vizuální? Který na nás začal dříve působit? Který je univerzálnější?

Otázka platí jak pro náš život, tak i pro náš druhový vývoj. Barvy na nás působily už dávno předtím, než vůbec člověk existoval.

Arteterapie je tedy forma psychoterapie, při které je využívána také výtvarná tvorba. To ale neznamená, že se jenom maluje. Ne, samotná tvorba je stejně podstatná, jako rozbor díla a následný terapeutický rozhovor. Ten může probíhat velmi podobně jakékoliv jiné psychoterapii, jen s tím rozdílem, že je před námi hotové dílo a pomáhá nám se v sobě zorientovat. Hotové dílo tak může být jakýmsi vodítkem, opěrným bodem ve změti slov a pocitů, které nemají konce ani začátku.

2. Jak mi může výtvarná tvorba pomoci?

Jak již bylo zmíněno, výtvarná tvorba může pomoct obejít verbální kódování a obrany a nalézt nové způsoby, jak na své niterné obsahy nahlížet. Pokud se odvážíte, můžete rovnou začít. Zkuste si vybrat v životě téma, se kterým se vám delší dobu nedaří pohnout. Nějaký problém, který řešíte, nebo stránku Vaší duše, kterou chcete lépe poznat. Nyní již můžete začít. Vzít si třeba vodovky, nebo pastelky a volně tvořit. Můžete tvořit úplně abstraktně, jen nechat pocity plynout nebo si můžete problematiku schematicky rozkreslit a načrtnout. Je to jen na Vás.

Když dokončíte dílo, je následně opravdu mnoho otázek, které se dají k dílu položit.

Jako příklad uvedu několik, můžete si na ně vyzkoušet odpovědět k nějakému z vašich starších děl:

  • Jaká je nálada obrázku? Jaké ve vás obraz vzbuzuje pocity?
  • Kde ve vašem těle tyto pocity nejvíce cítíte?
  • Zavřete oči a znovu je otevřet. Jaká  první věc zaujme na obrázku vaši pozornost? A proč?
  • Vyberte si dvě či tři postavy nebo věci na obraze a vymyslete příběh. Co si tak říkají? Jakou mají minulost? Jak se na obraz dostaly?
  • Chybí něco na obraze? Co to je? Proč to chybí?
  • Co je uprostřed obrazu? Proč je to to hlavní?
  • Co je nahoře? (část pro ideály, vize, cíle)
  • Co je dole? ( část reality, země, skutečnosti, toho co nám je oporou)
  • Co je nalevo? (část pro minulost, nevědomá část mysli)
  • Co je napravo? (část pro budoucnost, to co je vědomé)

Každá odpověď nějak souvisí i se mnou. Je ale na vás, jak si co vyložíte. Nikdy není jen jeden způsob, jak na věc nazírat. Neexistuje lepší a horší způsob, jak si dílo vyložit. Přeci jen i jedna a ta samá osoba, jen v jiném čase, může věci vidět trochu jinak. Zkuste třeba vzít nějaké dílko z dávné minulosti, jistě už působí jinak, než kdysi.

Dílo zůstává stejné. Jak na nás působí se však proměňuje stejně jako my.

Arteterapie je bezpečným způsobem, jak otevírat niterná témata. Neboť je na nás, kam se pustíme a otevřeme se výkladům a interpretacím. Podvědomí se tak skrze tvorbu „nevyvalí“ celé naráz a znenadání.

Postupně můžete tvořit a dostávat se dále, otevírat nevědomé vzorce, které v sobě nosíte. Umění je přece v první řadě způsob komunikace, ne jen záležitost dekorace prostoru. A v arteterapii je to komunikace se sebou samým.

arteterapeut obraz

3. Jak začít a tvořit?

Ať už začnete jakkoliv, hlavní je, přestat řešit jak dílo vypadá. Nikdy to není škoda papíru, ani času. Překvapivě výtvarně nadaní mohou mít s arteterapií větší problémy než laikové. Proč?

Protože už mohou být příliš fixovaní na líbivý a profesionální výsledek. Ale o ten zde vůbec nejde.

Pamatujte, že malému dítěti, když matlá špagety na tácek, jde arteterapie stejně tak dobře, jako zkušenému dospělému. Netvořte v křeči. To je vše, o co pro začátek jde. Když se Vám to povede na papíře, bude se vám dařit udržet si lehkost i v životě.

Impulzivně nebo promyšleně?

Samozřejmě, nemusíte úplně podlehnout kreativním impulsům. Můžete mít i plán a ten realizovat. Buďte ale otevření tomu, že dílo nakonec může vypadat docela jinak. Můžete se pokusit nalézt rovnováhu mezi surovými obsahy z nitra a vědomou kontrolou. Můžete zkoumat obě polarity, jedno dílo nakreslit docela spontánně a impulzivně a další obraz zase pečlivě navrhnout a promyslet a ve třetím zkusit něco mezi tím.

arteterapeut fialová

4. Co se skrývá za obrazy?

Vy a Váš životní příběh.

Vězte, že ať už obraz vypadá jakkoliv, je to otisk Vás. I když si vyberete rostlinu a tu realisticky nakreslíte, stále to vypovídá něco o Vás. A také  jelikož jste rostlinu pozorovali, znamená to, že se stala také součástí vaší psyché. To proč jste si zrovna danou rostlinu vybrali, lze rozebírat nekonečně dlouho. A také to, kam jste ji umístili, proč má nebo nemá pozadí a tak dále.

Každá barva a tvar něco znamená, netřeba však nějakého slovníku, neboť vlastní slovník nosíte uvnitř. Vy sami sebou nosíte otázky i odpovědi.

Zkuste si zpočátku jen více všímat barev a tvarů kolem, v přírodě i ve městě. Zkoušejte se zamyslet, proč objekt má právě tuto barvu, proč má ten člověk právě tuto barvu trička…

Poté si vezměte papír, udělejte kolečko či flek od libovolné barvy a pište, jak na vás působí, jaké pocity barva vzbuzuje, co barva pro Vás znamená a jaké příběhy Vám otevírá. Zkuste to samé pro další barvy. Ten samý postup můžete zopakovat i pro základní tvary (třeba čtverec, kruh, trojúhelník, šipka….) a pište co ve Vás vzbuzuje. Třeba si představte, že nějaký hrdina má oblek dané barvy, jaké vlastnosti by pak mohl mít? Nebo si představte, že je daný symbol tvarem erbu království, jaké království to pak může být?

Jak si můžete vyzkoušet, stačí se otevřít svým vlastním interpretacím. Ty totiž nejpřesněji vypovídají o nás samých. Někdy je potřeba představivost jen trochu popostrčit, třeba vytvořením příběhu, nebo metafory (hrdina, království…..).

5. Formy a podoby arteterapie

Arteterapie je i způsob relaxace. Nemusíte skrze ni jen intenzivně poznávat sami sebe. Je to i odreagování, prostě jen na chvíli přeladit, zjemnit, vnímat… Třeba tvorba mandaly (kruhového obrazce) automaticky uvádí organismus do klidnějšího stavu a je jedno, jestli ji kreslíte, nebo třeba tvoříte z šišek a klacíků někde v přírodě.

Je to přístup k výtvarné tvorbě, tvoříte hlavně sami pro sebe, ne pro to se ukázat, získat dobré hodnocení….

Pomůže se nám v sobě lépe vyznat. Ne nadarmo se říká, „vykreslit“ či „vidět něco v barvách“. Spletitý svět naší duše může být složitý a může být až nemožné jej celý poznat a pochopit. Jedno je však jisté, slova k tomu nestačí. Slova jsou lineární a někdy může vysvětlování pocitů pouze slovy celou věc ještě více zamotat. Nebo si zkuste představit mapu města, ale popsanou jen slovy, bez obrazu. K čemu by taková mapa byla? Stejně tak obraz může být daleko věrnější a přínosnější mapou naší psyché, než pouhý slovní popis.

Poskytne nám strategie, jak se vyrovnávat s těžkými tématy a obdobími. Arteterapii lze dělat i při životní krizi či při práci s traumatem. Pokud se naučíme techniky, které nám pomáhají, můžeme se k nim vracet sami, kdykoliv je potřeba. Sami sobě tak můžeme být terapeutem kdykoliv si vzpomeneme.

Arteterapie může probíhat ve skupině i individuálně s terapeutem. Také sám sobě můžu být terapeutem a tvořit sám. Každá z forem má svá specifika. Ve skupině je skvělé, že každý má svůj specifický pohled a přístup a mohou se posunout věci, které by nám samotným trvaly daleko déle.

S terapeutem samotným můžete utvořit intimnější prostředí, ale proces nemusí být tak hravý a dynamický, jako ve skupině. Individuální terapie je především potřeba, když máte konkrétní téma, problém, který chcete řešit a věnovat se mu. Pokud budete tvořit sami, výhodou je nezávislost, nemusíte se s nikým domlouvat, jezdit, otevírat se. Postupně můžete zkoušet různé techniky a nacházet ty, které Vás baví a jsou nejvíc přínosné.

Naleznete tak paletu aktivit, ke kterým se můžete v průběhu života vracet. Doporučuji však aspoň jednou za čas sednout si s někým blízkým a sdílet svá díla a postřehy a zeptat se i jej na pocity z jednotlivých děl. Pokud se otevře něco, s čím si nevíte rady a ani to není přínosné sdílet s někým blízkým, vždy je možnost domluvit si konzultaci s arteterapeutem či jiným psychoterapeutem, kterému bude i práce s obrazy blízká.

Média se kterými lze tvořit není jen papír a barvy, může to být i hlína, přírodniny, můžete psát poezii, vyrábět koláž, spojovat předměty, vyřezávat a (takřka) cokoliv dalšího.

Přeji krásné a přínosné tvoření!

Pokud hledáte inspiraci a konkrétní terapeutická zadání, můžete zkusit kurz LékTvar, který píšu a tvořím. Pro každý týden zde je jedna aktivita pro seberozvoj a poznání sebe sám, více informací na https://zabrehem.cz/lek-tvar/

Přečtěte si také o józe pro začátečníky z domova nebo o karmických vztazích.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz