Domů » Big data a jejich využití v marketingu?

Big data a jejich využití v marketingu?

autor Anna Malá
0 komentářů
Big data

Big data! Co to je? Civilizace vytváří svůj odkaz nejen svou tvůrčí a stavební činností. Vzhledem k produkci a dostupnosti informací v dnešní době zanecháváme odkaz také v podobě dat, která vytváříme každý den, v různých formách. Co jsou big data a jak s nimi pracovat?

Big data definice

Můžete o nich slyšet jako o velkých datech, nebo také veledatech. Jedná se o velký, spíše enormní objem dat, který nelze zpracovat v reálném čas a běžnými databázovými nástroji. Definic na internetu najdete mnoho. Jednotné jsou v ohromném objemu dat a složitosti jejich zpracování.

Logicky vás napadá, že se jedná o jakási vědecká data, resp. informace a čísla získaná vědeckou činností. Avšak big data vytváříme i my všichni, svou běžnou činností. Při tvorbě webu, prohlížením internetových stránek, chatováním na sociálních sítích, apod. Big data tvoříme placením online, používáním chytrých telefonů, apod….hudba, fotky, videa….

Veškeré chování na internetu je nějak monitorovatelné. Hlavními lídry, v monitorování velkých objemů dat o chování uživatelů, je Facebook a především Google. Oba tito poskytovatelé mají neuvěřitelně cenná data o chování uživatelů a inzerentům reklam v jejich platformách dávají pouze nahlédnout.

Práce s daty v marketingu je velmi důležitá a tak je třeba shromažďovat a vyhodnocovat alespoň ta data, která nám obři Google a Facebook poskytují.

Budoucnost je ve velkých objemech dat, na jejíž základě se bude populace segmentovat a budou se jednotlivcům individualizovat nabídky. Propojením neuromarketingu a velkých objemů dat získají marketéři mocné zbraně, které mohou být až na hraně etiky a přijatelnosti.

Tyto soubory velkých dat se vyznačují 3 věcmi:

  • Volume (OBJEM) U velkých dat mluvíme o velikosti terabytů (TB) až dokonce petabytů (PB)
  • Velocity (RYCHLOST) Průběžně vzniká velký objem dat, který je nutné zpracovat
  • Variety (RŮZNORODOST, ROZMANITOST) Data jsou v různých typech, nestrukturovaná data, metadata, multimediální data

Big data a marketing

Taková velká data, která z pohledu laika mohou vypadat jako změť barevných řádků slouží mnoha účelům v mnoha oblastech. Velmi užitečným nástrojem se stávají v marketingu. Marketing využívá big dat především při tvorbě “cesty k zákazníkovi”. Tam, kde nestačí offline analytika zákazníka, pomůže online analýza. Velká data, která svým jednáním sami vytváříme, dávají firmám, společnostem, řetězcům, informace o našem nákupním chování. O našich platbách, o našich nákupních zvyklostech, zákaznických segmentech.

Společnosti tato data zpracovávají v různých analýzách. Jejich zpracování je ale složité a nelze je provádět tradičními nástroji. Nejpoužívanějším nástrojem pro zpracováním těchto dat je Hadoop.

Samotná analýza dat, resp. Big data analysis se stává součástí mnoha oblastí kolem nás. Je ale náročné tato data zpracovat a rozpoznat v nich ta, která jsou užitečná a která nikoli. Některé university a vývojové společnosti se zabývají tím, jak identifikovat tato data, ověřit jejich účinnost, vzorce, techniky atd.

Data science a pojmy spojené s velkými daty

V souvislosti s velkými daty se můžeme setkat s různými pojmy. Jako například Data science, Big data analytics, big data university.

Jedná se o pojmy, který vstupují do hlavní role především také v rámci tzv. Průmyslu 4.0

Data science

Neboli datová věda je interdisciplinární obor, který zkoumá a vyvíjí inteligentní algoritmy, pro modifikaci velkých dat. Je to obor který využívá vědecké procesy, metody, systémy apod. pro získání poznatků z různých typů dat.

Big data analytics

Také jako analytika velkých dat, znamená použití pokročilých technik pro zpracování velkých souborů dat, jak strukturovaných, tak nestrukturovaných. Především takových souborů, jejichž velikost a typ přesahují schopnost běžných databází je zachytávat.

Big data university

Jde o kurzy vědy o datech a kognitivních výpočtech. Big data and Analytics Hub, resp. prostředí pro diskuzi a blogování o velkých datech naleznete pod “hlavičkou” IBM (International Business Machiness).

Česko v datech

Je očividné, že data a jejich zpracování se stává “surovinou číslo jedna”. Budoucnost může přinést fakt, že lidé budou monotónní analytické práce ušetřeni. Co se ovšem v příštích letech stane trendem na pracovním trhu je otázkou. Prozatím nám data slouží např. ke zlepšení povědomí o zákaznících, získání informací z měření přístrojů pro vědecké účely nebo k přehledu o naší datové stopě.

Jedním z takových projektů je ČESKO V DATECH. Jedinečný projekt, který díky analýze dat přináší dosud neznámá fakta o naší zemi. Můžete se zde dozvědět například o tom, jaké obce patří mezi místa, kde je nejlépe hodnocena kvalita života.

Projekt přináší i data ve srovnání s Evropou. Jaká část z našeho výdaje jde na bytové vybavení, oblečení nebo třeba televizi. Data zkrátka vytváříme vždy a všude. Naše datová stopa se stává “kronikou budoucnosti”.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz