Domů » Co je volatilita? A co znamená volatilita trhu?

Co je volatilita? A co znamená volatilita trhu?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Co je volatilita?

Co je volatilita? A co znamená volatilita trhu? Tyto ekonomické pojmy určitě dobře znají odborníci v oblasti finančního investování, ale běžně se objevují také v denním tisku i ostatních médiích. Zájem o investování roste a v současné době je zhodnocování volných prostředků dostupné i pro drobné střadatele. Co byste však o kolísavosti cen a výnosu (volatilitě) měli vědět?

Co se rozumí pod pojmem volatilita?

Volatilita zachycuje míru rozsahu změny ceny finančního aktiva v závislosti na aktuálním dění na trhu. Je možné ji měřit pomocí směrodatné odchylky, která vyčísluje odchylku ve výnosu aktiva od průměrného stavu.

Silnější výkyvy a kolísání akciových trhů budí zájem i obavu v řadách ekonomických analytiků, široké veřejnosti i investorů. Ti mají možnost si užít ten správný adrenalin a riskovat, nebo volit raději méně volatilní aktivum s jistějším, ale nižším výnosem.  

Kdo a proč šetří kolísavost trhu?

Rozsahem a rychlostí cenových změn aktiva na trhu, indexem volatility a specifickými cennými papíry se zabývají finanční analytici. Cílem jejich práce je posoudit rizikovost dané investice.

Obecně lze říci, že finanční volatilita určité skupiny zvolených aktiv přímo ovlivňuje celkovou volatilitu portfolia. Ve finančním světě se setkáváme s volatilitou historickou, implikovanou a také anualizovanou. Je možné ji členit také na nízkou a vysokou.

Prozradí nám historická volatilita budoucí vývoj?

Historická volatilita nám ukazuje vývoj tržní ceny akcie v předešlém období, například před dvěma měsíci. Sledovaným obdobím je zpravidla jeden rok. Ukazatel demonstruje vývoj ceny v minulosti a také jeho dynamiku. Avšak nemusí být směrodatný pro vývoj ceny aktiva do budoucna.

Historická volatilita vypovídá o vývoji ceny akcie v minulosti, ale nemusí být směrodatná pro budoucnost

Obchodník má možnost sledovat vývoj ceny aktiva a na základě toho si udělat představu o možném budoucím vývoji i rizikovosti investice. Následně uvážit, zda dané aktivum přiřadit či nepřiřadit do svého portfolia, nebo raději volit jinou komoditu.

Implikovaná volatilita

Implikovaná volatilita neřeší minulý vývoj ceny sledovaného aktiva, ale naopak určuje trhem očekávanou volatilitu na základě tržního ocenění aktiva. Jedná se však pouze o teoretický odhad, ale i ten může být poměrně přesný. Pro jeho stanovení je možné použít matematický výpočet.

Tento poměrně zajímavý nástroj usnadňuje práci finančních poradců, obchodníků s akciemi i burzovních makléřů. Ti mají možnost dobře zvážit svá investiční rozhodnutí a směřovat k budoucí prosperitě.

Anualizovaná volatilita

Anualizovaná volatilita představuje statistické číslo, které vypovídá o rizikovosti fondu od okamžiku jeho založení až ke sledovanému dni. Na jeho základě je možné odhadnout předpokládané výnosy fondu, kterých v budoucnu pravděpodobně sledovaný fond dosáhne. Vyšší volatilita fondu však představuje větší investiční riziko.

Jaká je volatilita trhu?

Volatilita trhu představuje základní jednotku měření rizikovosti investice za určité časové období. Na finančních trzích dochází s ohledem na různé ekonomické a také politické události ke střídání volatilních trendů. I neuvážený výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa dokáže neskutečným způsobem ovlivnit akciový trh.

Ohledně volatility trhu platí jednoduché pravidlo. Vyšší volatilita trhu krátkodobě přináší vyšší výnos, ale pro investora představuje zvýšené riziko návratnosti investice. Naopak aktivum s nízkou volatilitou je pro vlastní investici hodnocené jako minimálně rizikové (dluhopisy).

Volatilitu trhu je možné měřit různými indexy. Mezi nejpoužívanější patří: VIX (index strachu), CAC 40 (index trhu), Forex (měnový index), S&P 500 Index (akciový index).

Neopomíjejte kolísavost kurzu (měny)

Pokud se aktivně zabýváte obchodem se zahraničím, měli byste sledovat také aktuální vývoj měny země, se kterou máte obchodní vztah. Nenadálé kolísání měny vám lehce způsobí nepříjemnosti a také finanční ztráty. Sledování indexu Forex vám usnadní rozhodování, zda se účastnit daného obchodu nebo pro jeho realizaci volit bezpečnější měnu (např. americký dolar nebo euro).

Obchododování se zahraničím nemusí být vždy bez rizika ztráty na kurzu

Výrok, který se běžně dočtete v novinách, ale i na internetu: „Obchodování na koruně bylo včera velmi volatilní.“ Jeho účelem je upozornit vás na možné kolísání měny a riziko ztráty.

Faktory, které přímo ovlivňují volatilitu měny:

  • Monetární politika země
  • Výše úrokových sazeb
  • Exportní a importní politika
  • Míra inflace
  • Cestovní ruch

Volatilita akcie

Investoři, kteří dokonale znají volatilitu trhu a dokáží odhadnout budoucí vývoj, mají ve svých rukou efektivní nástroj pro maximální zhodnocení své investice a sjednání výhodného obchodu.

K posouzení a dostatečné analýze volatility akcie jim poslouží koeficient beta. Ten se běžně používá k oceňování akcií na základě modelu CAPM. Stanovuje, o kolik procent se změní kurz akcie při jednoprocentní změně akciového indexu. Je důležité si však uvědomit, že měří pouze tržní (systematické) riziko.

Jak dosáhnout nejvyššího výnosu na trhu?

Základem úspěchu je znalost průměrné volatility aktiva za určité období a sledování jeho vývoje. Obchod s daným aktivem je vhodnější realizovat ve chvíli, kdy na trhu dochází k větším výkyvům v ceně daného aktiva.

Ideální je nakupovat v období, kdy jeho cena klesá a vyčkat na okamžik, kdy se jeho tržní hodnota maximálně zvýší. Nákup akcií v období recese vám umožní jejich získání za minimální cenu a je příslibem výnosu do budoucna, ale pozor, nemusí to být vždy pravidlem.

Obratový cyklus peněz

Investice do akcií jsou zajímavé v období recese i oživení ekonomiky. Pokud ovšem usilujete o maximální zhodnocení vložených prostředků, musíte počítat s delším obratovým cyklem peněz, tedy delším časovým odstupem mezi nákupem a prodejem akcií.

Tento aspekt je dobré uvážit před vlastním nákupem akcií. Nezbytná dlouhodobá fixace prostředků v investici může následně vést k problémům s likviditou společnosti.

Likvidita společnosti

Likviditou se rozumí schopnost společnosti splácet své závazky vůči třetím subjektům v krátkodobém horizontu.

K jejímu posouzení a vyhodnocení se v běžné praxi používají tyto ukazatele:

  • Okamžitá likvidita je považovaná za nejvýraznější ukazatel hospodaření a ekonomické situace podniku ihned uhradit veškeré své závazky z prostředků na bankovních účtech, v pokladní hotovosti či z prostředků vložených do krátkodobých investic (termínované vklady, spořicí účty). Je možné ji vyjádřit matematickým výpočtem: Finanční majetek / krátkodobé závazky. Ideální hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0, 5.
  • Pohotová likvidita je ukazatelem, který podchycuje fixaci finančních prostředků v zásobách či nedokončené výrobě. Její matematický výpočet: Oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky. Výsledný koeficient by se měl pohybovat v rozmezí od 0,7 do 1,2.
  • Běžná likvidita vyjadřuje naši schopnost uspokojit v daném momentě naše věřitele převodem zásob, nedokončené výroby na produkty a jejich následný prodej. Její stanovení propočtem: Oběžná aktiva / krátkodobé závazky. Její ideální míra je od 1,5 do 2,5.

Volatilita trhu nám dává jasný signál, že není vhodné sázet vše na jednu kartu. Rozumným principem je vyvážená diverzifikace portfolia rozšířená o nákup investičního zlata, dluhopisů či přímou investici do nemovitostí.

Vždy je třeba posuzovat ekonomickou i politickou situaci a na základě analýzy odhadnout, které společnosti mají v období oživení naději expandovat, a které naopak mohou vykazovat ztrátu nebo přímo zvažovat ukončení své činnosti. Také je nezbytné se zajímat o předmět činnosti podnikatelské aktivity společnosti. Naději na dlouhodobější úspěch mají společnosti zabývající se technologiemi, ekologickými a energetickými projekty, fotovoltaikou či firmy podnikající v oblasti medicíny a lékařství.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz