Domů » Jak na úspěšnou komunikaci s klientem?

Jak na úspěšnou komunikaci s klientem?

autor Kateřina Korčáková
0 komentářů
Jak na úspěšnou komunikaci s klientem

Komunikace s klientem je základem každého obchodu. Dokážete-li správně naslouchat, budovat důvěru a efektivně prezentovat své produkty či služby, otevírá se vám cesta ke spokojeným klientům. Jak tedy na efektivní a úspěšnou komunikaci, při které budou spokojené obě strany? Podívejte se na nejrůznější tipy, jak na komunikaci s klientem. Zapracujete tak na svém vystupování i vnitřním nastavení.

Poznejte přání svého klienta

Zjistit přání klienta je základ pro úspěšnou spolupráci. Bez pochopení jeho cílů a potřeb se těžko dostanete k výsledkům, které ho uspokojí. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak na to.

Nechte klienta mluvit a bez přerušování ho pozorně vnímejte. Ptejte se, abyste se ujistili, že správně rozumíte jeho myšlenkám a vnímejte i neverbální komunikaci. Mimika, gesta a tón hlasu vám napoví mnohé.

Zeptejte se klienta přímo, co od vás očekává, jaké má cíle a přání. Používejte otevřené otázky, které ho podpoří v rozvinutí myšlenek. Před schůzkou si můžete připravit seznam otázek, abyste na nic nezapomněli.

Všímejte si klientových reakcí na vaše návrhy a prezentace. Sledujte jeho emoce během jednání a snažte se vcítit do jeho situace.

Komunikujte jasně a srozumitelně

Než začnete komunikovat, ujasněte si cíl svého sdělení. Co chcete sdělit? Jakou reakci od příjemce očekáváte? Jaký tón a styl chcete použít? Při samotné komunikaci dbejte na srozumitelnost. Používejte jednoduchý a přímý jazyk, vyhněte se žargonu a technickým termínům. Mluvte pomalu a zřetelně, používejte příklady a analogie pro lepší představu vašich myšlenek.

Důležitá je i struktura sdělení. Začněte shrnutím hlavního sdělení a dále popisujte do detailů. Pro ověření, že vám klient rozumí, mu pokládejte otázky pro ujasnění.

💡Tip: Víte o sobě, že potřebujete zlepšit své komunikační dovednosti? Podmaňte si své soft skills, komunikace je totiž jedním z nich. Vyzkoušejte si své komunikační dovednosti před zrcadlem, nahrávejte se nebo se domluvte s kolegou či známým na simulaci obchodní schůzky.

Buďte otevření a transparentní

Základním kamenem otevřené a transparentní komunikace je upřímnost a pravdivost. Vždy byste měli říkat pravdu, i když je nepříjemná, a neskrývat informace, které by mohly ovlivnit vnímání druhých. Přiznání chyb a omylů je také důležitým krokem k budování důvěry.

Dalším důležitým aspektem je ochota sdílet relevantní informace s těmi, kterých se týkají. Poskytování včasných a jasných informací o změnách a novinkách vaše klienty potěší.

Nezapomeňte na aktivní naslouchání s pochopením, ochotu přijímat zpětnou vazbu a kritiku, a umožnění druhým, aby se vás ptali a případně vyjadřovali své obavy.

Kromě výše uvedených principů je důležité také dbát na konzistenci ve svém chování. Dodržování slibů a závazků, respekt a ohleduplnost k druhým a spolehlivost a zodpovědnost jsou vlastnosti, které posilují důvěryhodnost a integritu.

💡Tip: Otevřená mysl vám může otevřít několik nových dveří. Přečtěte si tipy na to, jak mít otevřenou mysl.

Buďte proaktivní

Být proaktivní znamená převzít zodpovědnost za svůj život a aktivně se snažit o dosažení svých cílů. Není to o pasivním čekání na to, co se stane, ale o vnímání příležitostí a jejich aktivním uchopení.

Základem proaktivního přístupu je jasná vize vašich cílů. Čeho chcete při schůzce dosáhnout? Kam chcete směřovat? Jakmile budete mít jasno v tom, co chcete, můžete si vytvořit plán, jak toho dosáhnout. Stanovte si konkrétní a měřitelné cíle a rozdělte je na menší a zvládnutelnější kroky.

Proaktivní přístup vyžaduje zodpovědnost. Nehledejte výmluvy, ale hledejte řešení. Nečekejte, že vám někdo pomůže, ale vezměte věci do vlastních rukou. Buďte zodpovědní za své činy a jejich následky.

Důležitá je i iniciativa. Nečekejte, hledejte příležitosti a aktivně se jich chopte. Buďte odvážní a nebojte se riskovat. A hlavně! S optimistickým nastavením mysli jde všechno lépe. Udržujte si pozitivní přístup a vnímejte svět jako místo, které je plné příležitostí.

Nebojte se překonávat překážky, buďte proaktivní ve všech oblastech.
Nebojte se překonávat překážky, buďte proaktivní ve všech oblastech. | Zdroj: Pixabay.com

Aktivně naslouchejte

Odložte notebook, telefon a jiné rušivé prvky, udržujte oční kontakt s klientem a dávejte najevo, že sledujete jeho sdělení. Nepřerušujte ho a nechte ho dokončit myšlenku. Nepoužívejte hned “já” výroky.

Zrcadlení a shrnutí pomáhají klientovi uspořádat myšlenky a ujistit se, že jste ho správně pochopili. Opakujte vlastními slovy klíčové body a shrňte jeho sdělení.

Důležitá je i empatie. Snažte se vcítit do druhého a vnímat jeho pocity. Aktivní naslouchání je dovednost, která se dá naučit a rozvíjet. Čím více budete aktivně naslouchat, tím lépe budete rozumět druhým lidem a budovat s nimi silné a zdravé vztahy.

Používejte otevřené otázky

Otevřené otázky představují mocný nástroj pro získávání informací, podporu diskuze a hlubší pochopení myšlenek a pocitů druhých. Na rozdíl od uzavřených otázek, na které lze jednoduše odpovědět “ano” nebo “ne”, otevřené otázky vybízejí k rozvinutí odpovědi a sdílení detailů.

Při používání otevřených otázek se zaměřte na tázací zájmena jako “kdo”, “co”, “kdy”, “kde”, “jak” a “proč”. Pokládejte doplňující otázky pro prohloubení pochopení.

Otevřené otázky vám pomohou získat více informací, podpořit diskuzi, lépe porozumět myšlenkám a pocitům klienta. K inspiraci vám mohou sloužit následují příklady:

 • Jaké jsou vaše potřeby?
 • Můžete mi o tom říct více?
 • Jaké to pro vás bylo?
 • Co si o tom myslíte?
 • Jaké jsou vaše pocity?
 • Jaké jsou vaše požadavky spolupráce?

Buďte zdvořilí a profesionální

Zdvořilost a profesionalita vám pomohou prezentovat se v nejlepším světle a budovat si silné a respektované postavení v práci i v osobním životě. Tyto vlastnosti se neprojevují pouze v dodržování pravidel, ale především v tom, jak se chováte k druhým lidem. Ohleduplnost, respekt a snaha dělat vše co nejlépe vám pomohou otevřít dveře k mnoha příležitostem.

Nezapomeňte tedy:

 • Udržovat oční kontakt při konverzaci.
 • Mluvit srozumitelně a jasně.
 • Pozorně naslouchat druhým.
 • Vnímat neverbální komunikaci.
 • Přizpůsobit se situaci a být flexibilní.
 • Přijmout kritiku konstruktivně.
 • Udržovat si zdravou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Komunikace s klientem je kontinuální proces. Neustále se učte, vnímejte potřeby klienta a buďte flexibilní. Implementujte získané znalosti do praxe a brzy se dočkáte skvělých výsledků. Mnoho úspěchů při vašich obchodních schůzkách!

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz