Domů » 15 tipů, jak mít otevřenou mysl

15 tipů, jak mít otevřenou mysl

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
otevrena mysl

Mít otevřenou mysl by měl být jeden ze základních cílů života. Otevřená mysl nám totiž umožňuje přijímat nové informace a zkušenosti. Je zcela zásadní pro osobní růst, učení a podporu pozitivních vztahů s ostatními. 

Co přesně to znamená mít otevřenou mysl?

Mít otevřenou mysl znamená, být ochoten přijímat nové informace a myšlenky, i přestože jsou v rozporu se stávajícími přesvědčeními. To může být někdy velice obtížné, ale je to nezbytný krok pro udržení flexibility a učení se z nových zkušeností. Otevření lidé jsou často informovanější a uvědomělejší než ti, kteří se drží tradičních přesvědčení, díky čemuž jsou schopni lépe chápat a ocenit svět kolem sebe. Otevřená mysl se často používá jako synonymum pro tolerantnost. Je to zkrátka myšlení bez předsudků. Otevření lidé dokáží ocenit i zkušenosti, přesvědčení, emoce, cíle nebo argumenty, které se nemusí shodovat s jejich vlastními. Bývají dobrými posluchači, kteří se snaží porozumět tomu, jak vnímají situace i ostatní lidé. Rozdílné názory považují za cenné.

Jaké jsou výhody otevřené mysli?

Otevřenost mysli má nespočet výhod. Otevření lidé jsou často schopni přicházet s novými nápady, což může vést k dalším inovacím a pokroku. Navíc být otevřený znamená, mít přijímající postoj k ostatním lidem a jejich přesvědčením. To podporuje harmoničtější vztahy všeobecně. Pokud tedy chcete být v životě úspěšní a mít zdravé vztahy, nezapomeňte rozvíjet otevřenou mysl!

Otevření lidé jsou obvykle dobří v řešení problémů a často vidí potenciál pro zlepšení i v těch nejhorších situacích. Jsou také schopni vidět pozitivní stránku známých i neznámých situací. Díky tomu jsou vnímaví a podporují nápady a činy jiných lidí, což může vést k produktivní týmové dynamice.

Lidé s otevřenou myslí jsou všestranní a nadaní myslitelé, kteří mohou prosperovat v různých prostředích. Často jsou schopni vidět širší obraz a mají širokou škálu zájmů a znalostí. 

Jak být otevřenější?

Udržet si otevřenou mysl však může být náročné, zvláště, pokud čelíte hluboce zakořeněným přesvědčením nebo silným emocím. Následujících 15 tipů vám nastíní, jakým způsobem si zachovat otevřenou mysl a vnímavější přístup k životu.

1. Cvičte aktivní naslouchání.

Při konverzaci buďte v roli aktivního naslouchajícího. Věnujte plnou pozornost, člověku před vámi. Nepřerušujte ho, ale pokládejte otázky, abyste si vzájemně objasnili jejich úhel pohledu.

2. Vyhněte se stereotypům a domněnkám.

Uvědomte si, že domněnky mohou vést k nedorozuměním. Místo domněnek požádejte o vysvětlení nebo dodatečné informace. Existují určité názory nebo skupiny lidí, které upřednostňujete před ostatními? Jakmile identifikujete své osobní předsudky, je důležité si uvědomit, jak mohou ovlivňovat vaše rozhodování. Snažte se být ve všech situacích nestranní, abyste na základě dostupných informací, mohli učinit informovaný a férový úsudek.

Přestaňte si vytvářet domněnky. Domněnky mohou vést k zaujatosti a následným problémům. Dávejte si pozor, abyste nedělali ukvapené závěry. Před rozhodnutím je důležité být otevřený a pozorně naslouchat. Spojení s lidmi, kteří mají různé pohledy na život, je dobrý způsob, jak se stát otevřenější. 

3. Hledejte rozmanitost. 

Komunikujte s lidmi z různých prostředí, kultur a různých přesvědčení. Budete tak vystaveni rozdílným perspektivám a můžete si tak rozšířit ty vaše. Rozšiřte okruh vašich přátel. Samozřejmě, že zúžení našeho okruhu přátel může být občas prospěšné, ale je důležité rozšířovat si obzory a navazovat více spojení všeobecně. Když se stýkáme s lidmi z různých prostředí, jsme často otevřenější a tolerantnější.

4. Zůstaňte zvědaví.

Vypěstujte si smysl pro zvědavost a zvídavost. Nadchněte se učením a průzkumem nových témat, dokonce i těch, která jsou mimo vaši komfortní zónu, či váš okruh zájmů.

5. Zpochybňujte svá přesvědčení.

Pravidelně zpochybňujte svá vlastní přesvědčení a názory. Jsou založena na faktech nebo hlavně na domněnkách a předsudcích?

6. Rozšiřujte svou knihovnu. 

Rozšiřte svůj seznam četby tak, aby zahrnoval různé žánry, témata a autory. Zkoumejte rozličné styly psaní, sledujte různé druhy médií. Čtení knih, sledování filmů, poslouchání podcastů nebo sledování jiných typů médií a umění, to vše nám může pomoci rozšířit si obzory. Hledejte média a umění vytvořené lidmi s různými názory nebo zkušenostmi. Můžete si například přečíst knihu napsanou někým s jiným náboženským vyznáním, nebo sledovat televizní pořad o lidech z jiných zemí.

7. Cvičte empatii.

Vžijte se do situace druhých, abyste pochopili jejich pocity, myšlenky a zkušenosti. Empatie podporuje soucit a otevřenost.

8. Přijměte změnu.

Buďte otevření změnám a učte se přizpůsobivosti. Změna je stálou součástí života a flexibilní způsob myšlení vám pomůže se v něm lépe a snadněji orientovat. Nebojte se zkoušet nové věci. Otevřená mysl je klíčová při objevování světa kolem vás. Hodně se při tom naučíte a užijete si spoustu legrace.

9. Zůstaňte pokorní.

Uvědomte si, že nikdo nezná všechny odpovědi. Uznejte, že se  stále učíte. Připustit, že se můžete mýlit, může být náročné, ale schopnost uznat své chyby vám může pomoci stát se otevřenějšími. Uvědomění si, že vaše činy mohou být nesprávné, vám pomůže se z těchto zkušeností poučit a v budoucnu jednat lépe. Když vám někdo pomůže změnit názor na určité téma, projevte mu uznání a poděkujte mu za to, že věnoval čas a úsilí, aby vám pomohl otevřít vaši mysl a vzdělávat se.

10. Prozkoumejte své předsudky.

Identifikujte své předsudky, vědomé i nevědomé. Buďte k sobě upřímní ohledně toho, jak mohou ovlivnit vaše úsudky. 

11. Podporujte debatu.

Podporujte zdravou debatu a diskusi s ostatními. Prostřednictvím dialogu lze sdílet zkušenosti a porozumět různým názorům. Zvažte opačný úhel pohledu. Otevřená mysl zahrnuje schopnost ptát se nejen ostatních, ale také sebe sama. Přemýšlejte o tématech, na která máte vyhraněné názory, a pak si představte perspektivu někoho na druhé straně sporu. Zkuste se zamyslet nad alespoň třemi důvody, proč by někdo mohl zastávat tento opačný názor. Můžete také zvážit přečtení zpravodajského článku nebo knihy od někoho nebo o někom, kdo věří tomuto opačnému názoru.

12. Cvičte všímavost. 

Cvičení všímavosti vám může pomoci zůstat v přítomnosti a neodsuzovat, to vám umožní přistupovat k situacím s otevřenou myslí.

13. Získávejte nové informace 

Buďte informováni o aktuálním dění a globálních problémech. Informovaná mysl je lépe vybavena k vytváření názorů na základě faktů. Ptejte se na to, co nevíte nebo čemu nerozumíte. Pokud jde o poznávání druhých, jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je kladení otázek. Může to být něco tak jednoduchého, jako je dotaz na něčí oblíbený film nebo dotaz na jeho názor na určité téma. Být otevřený vám umožňuje dozvědět se o někom více a také pomáhá budovat kvalitní vztahy. Otevření lidé mají tendenci klást otázky, spíše než nabízet vlastní názory nebo argumentovat. Můžete si procvičit kladení více otázek během téměř každé konverzace. 

Otevřená mysl
Ilustrační obrázek | Zdroj: Pixabay

14. Pěstujte toleranci.

Tolerance neznamená, že musíte se vším souhlasit, ale znamená to respektovat právo ostatních na jejich názory a přesvědčení. V dnešním světě existuje mnoho protichůdných názorů. Může být obtížné určit, který pohled je ten správný, a ještě obtížnější může být, postavit se protichůdnému pohledu, aniž by to znělo defenzivně nebo naštvaně. Je však důležité pokusit se zvážit všechny možné pohledy na daný problém a poté učinit rozhodnutí na základě nejrozumnějších a nejlogičtějších dostupných informací.

15. Poučte se ze svých chyb.

Přijměte, že ve svých úsudcích budete dělat chyby. Učte se z nich a využijte je jako příležitosti k růstu. Chyby jsou součástí života. Učíme se ze svých chyb a díky nim se stáváme lepšími lidmi. V důsledku toho rosteme. Kdykoli uděláme chybu, je důležité si uvědomit, že je to jen další příležitost k učení. Někdy je lekce, kterou se z chyby naučíme, důležitější než chyba samotná. Takže se nebojte dělat chyby. Jen vás udělají silnějšími a moudřejšími.

Vyjděte ze své komfortní zóny

Vytváříme si pohodlné životní podmínky a rutinu, obklopujeme se stále stejnými lidmi. Téměř každý má své komfortní zóny, které málokdy opustí, kvůli obavám z neznámého. Otevřená mysl je klíčem k překonání strachu a vykročení z této komfortní zóny. S trochou odvahy a ochoty můžete prozkoumat mnoho nových věcí a navázat hodnotné vztahy, které vám pomohou osobnostně růst. Jenomže jak tento strach překonat a dokázat se ze své komfortní zóny dostat ven?

Přerámujte negativní myšlenky

Může být opravdu těžké setřást negativní myšlenky a přesvědčení. Ale je důležité se o to neustále pokoušet a přetvářet negativní na pozitivní. To nám může pomoci cítit se lépe sami ze sebe i ze svého života. Zde je několik tipů, jak to udělat:

  • Definujte cíl. 

Než se pokusíte přeformulovat negativní myšlenky, je důležité stanovit si konkrétní cíl. Může to být cokoliv od vydělávání více peněz až po šťastnější a naplněnější život.

  • Vizualizujte si úspěch.

Když máme jasný cíl, je snazší si představit úspěch. Představte si, že dosáhnete svého cíle a že se cítíte šťastní a spokojeni s výsledky.

  • Zapište si to. 

Vedení deníku pozitivních myšlenek je další skvělý způsob, jak zůstat na správné cestě a přeformulovat negativní myšlenky v pozitivní. Zapsání myšlenek vám může pomoci je řešit logicky a objektivně, což vám může pomoci překonat jakékoli psychologické bariéry, které vám mohou bránit v dosažení vašich cílů. Pamatujte, že vždy existuje naděje, bez ohledu na to, jak temně nebo negativně myšlenky mohou na první pohled vypadat! S tvrdou prací a nasazením je možné všechno. Dokonce i překonání negativní samomluvy a vytvoření světlé budoucnosti!

  • Dejte tomu čas

Abychom se změnili, musíme být otevření. Může chvíli trvat, než se naše mysl přizpůsobí a přijme nové myšlenky, praktiky a chování. Je důležité, abychom se během tohoto procesu neposuzovali příliš přísně, místo toho si dejte čas a prostor k růstu.

Udržování otevřené mysli je celoživotní cesta, která vyžaduje úsilí a sebeuvědomění. Aktivním praktikováním výše zmíněných 15 tipů si můžete rozšířit obzory, stát se empatičtějším jedincem a podporovat inkluzivnější vztahy. Otevřená mysl je cenným aktivem, které může zlepšit váš osobní i profesní život a umožní vám orientovat se ve složitosti moderního světa s větším porozuměním a tolerancí.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz