Domů » Kdo je zmocnitel a zmocněnec | Plná moc

Kdo je zmocnitel a zmocněnec | Plná moc

autor Radka Konečná
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Kdo je zmocnitel a zmocněnec?

Věděli byste, kdo je zmocnitel, a kdo je zmocněnec? Pokud ano, pak jistě tušíte, že tématem tohoto článku je právnický pojem plná moc. Více se můžete dozvědět v článku plná moc k zastupování + vzor.

Určitě jste tento termín už slyšeli, jeho využití je totiž široké. Díky zmocnění vám třeba může někdo blízký vyzvedávat balíčky a poštovní zásilky, zastupovat vás při soudu nebo může vaše dítě vyzvedávat ze školky. To je super, ne? Ale samozřejmě jsou zde i nějaká rizika a je třeba být opatrný.

V textu se dozvíte o tom, jak se plná moc uděluje. Dále pak kdo jsou účastníci této dohody, a jakými způsoby může zaniknout.

💡 Tip: Přečtěte si také, co je úrok z prodlení, a jak jej můžete vypočítat.

Kdo je zmocnitel a zmocněnec?

Nejprve si vysvětlíme, kdo jsou účastníci dohody o plné moci. Jsou to zmocněnec a zmocnitel. Zmocnitel je ten, kdo uděluje jiné osobě (zmocněncovi) plnou moc. Zmocněnec je tedy ta osoba, která plnou moc přijímá. Záleží na tom, k jaký úkonům byl zmocněnec zmocnitelem zmocněn, vždy jde ale o to, aby daná osoba zmocnitele právně zastupovala a jednala jeho jménem.

Proces zavedení plné moci se nazývá zplnomocnění. Proto se zmocněncovi také často říká zplnomocněný zástupce.

Druhy plné moci

Podle rozsahu plné moci rozlišujeme několik typů:

  • Generální plná moc už podle názvu znamená, že zmocněnec může zastupovat zmocnitele ve všech věcech. Více o generální plné moci zde.
  • Substituční plná moc je v podstatě to, že se plná moc převádí ze zmocněnce na třetí osobu, substituta. Musí k tomu dát ale souhlas také zmocněnec.
  • Procesní plná moc se běžně uděluje advokátovi, který zmocněnce zastupuje v soudním řízení.
  • Prokura je takový druh plné moci, kterou udílí podnikatel, jež je řádně zapsaný v obchodním rejstříku. Prokura slouží stejně jako další plné moci k zastupování. V tomto případě jde o zastupování v právním jednání při provozu obchodního závodu či pobočky. Zmocněnec se nazývá prokurista. Pokud je prokura udělena pouze jedné osobě, pak se jedná o prokuru individuální, pokud šlo o více osob, pak to označujeme za prokuru hromadnou.

💡 Tip: Víte, jak snadno a rychle zjistit kód DIČ?

Jak se plná moc uděluje?

Dohoda o udělení plné moci musí být písemná pouze, pokud to následně vyžadují zamýšlené právní úkony. Jestliže to vyžaduje zákon, pak musíte podpisy nechat ověřit u patřičného úřadu případně u notáře.

Obecně tato dohoda obsahuje informace jako jména a příjmení zmocněnce a zmocnitele, jejich adresy a data narození. To nejdůležitější ale je rozsah plné moci, kterou zmocněnci udělíte. Na to určitě nezapomeňte.

Zaniknutí plné moci

Zánik plné moci nastává v případě, kdy dojde k úmrtí zmocněnce či zmocnitele, zmocněnec vypoví plnou moc, dojde k uskutečnění těch právních jednání, ke kterým byla sjednána. Poslední možností je výpověď ze strany zmocněnce.

Pokud vás článek zaujal, přečtěte si také, jak snadno založit živnost nebo se inspirujte našimi tipy, jak si založit úspěšný eshop.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz