Domů » Jak na založení živnosti? [Postup krok za krokem]

Jak na založení živnosti? [Postup krok za krokem]

autor Patricie Mikolášová
0 komentářů
co potrebuji k zalozeni zivnosti

Stát se podnikatelem, vydělávat jako freelancer? Stačí získat živnostenské oprávnění a vědět v čem podnikat. Pokud chcete vydělávat jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), je první krok — založení živnosti, bez toho se neobejdete. Na úvod se podíváme na pár základních informací, které je dobré vědět před založením živnosti. Povíme si, co potřebujete k založení živnosti, kolik budete platit a jak je to se studenty. Založení živnosti zvládnete vyřešit osobně, ale i online. Pojďme se na to podívat, krok za krokem ⬇️.

Co je živnost a jakou zvolit?

Na začátek si představíme definici živnosti, tu najdete v živnostenském zákoně č. 455/1991Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zákon č. 455/1991 Sb. — Živnostenský zákon

Druhy živností specifikují, kdo si živnost může založit a za jakým účelem ji bude provozovat. Jednotlivé živnosti najdete v přílohách. Druhy živností:

 1. Ohlašovací — volná, vázaná, řemeslná.
  • Volná — živnost lze provozovat, aniž splňujete nějaké zvláštní podmínky. Zkrátka se jedná o živnost, kam spadá několik činností OSVČ a stačí, když splňujete všeobecné podmínky (svéprávnost, bezúhonnost). Najdete v § 25, živnosti příloha č. 4.
  • Řemeslná — nutno splnit odbornou způsobilost uvedenou v § 21 až 22, živnosti řemeslné jsou uvedeny v příloze č.1.
  • Vázaná — i u této živnosti je nutné splňovat konkrétní podmínky podle § 23 až 24, vázané živnosti naleznete v příloze č. 2.
 2. Koncesované
  • nutná odborná způsobilost podle § 25 až 26, koncesované živnosti hledejte v příloze č. 3.
založení živnosti
Splňuji podmínky pro založení živnosti?

Co potřebuji k založení živnosti a jaká je založení živnosti cena?

Už víte, jaký druh živnosti chcete založit a splňujete všeobecné podmínky, popřípadě odbornou způsobilost? Plus je, že většina činností se zařazuje do volné živnosti. Je tak nejjednodušší, zajít na živnostenský úřad s občanským průkazem a zaplatit poplatek za založení živnosti 1000 korun. Tento poplatek je jednotný pro všechny druhy živností. Poplatek nemá vliv na to, v kolika věcech, chcete podnikat. Určitě zvažte při založení živnostenského oprávnění, co všechno chcete zvolit jako činnost podnikání. Při každém dalším rozšíření o činnost zaplatíte 500 korun. Ať už se jedná o rozšíření jedné nebo více činností. Bezplatné je však zrušení a pozastavení živnosti.

Jak na založení živnosti student?

Student (do 26 let) musí splňovat všeobecné podmínky, popřípadě odbornou způsobilost. Jako student doložíte potvrzení o studiu. Živnost je provozována jako vedlejší činnost, což znamená výhodu, že v prvním roce nemusíte platit žádné zálohy, doplatíte je po prvním podaní daňového přehledu a přehledu příjmů správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Sociální pojištění neplatíte, když zisk nepřekročí za rok 2021 hranici 85 058 korun.

Založení živnosti postup

1. Splnění všeobecných podmínek, popřípadě odborná způsobilost

Všeobecné podmínky:

 • 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (doložení občanského průkazu)
 • bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů) — úřad si ověří sám

2. Určení druhu živnosti

V tomto kroku si určete, jaký druh živnosti chcete vykonávat a zda splňujete zmíněné podmínky pro založení živnosti.

💡 Tip: Nahlédněte do živnostenského zákona, budete mít jasno.

3.Stanovení místa podnikání

Další krok je volba místa, kde chcete podnikat. Jako živnostník můžete mít adresu trvalého bydliště, virtuální sídlo či sdílenou kancelář (coworking) se souhlasem majitele.

4. Volba živnosti jako hlavní nebo vedlejší činnost

 • hlavní činnost — od začátku živnosti musíte platit měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.
 • vedlejší činnost — v prvním roce nemusíte platit žádné zálohy. Vedlejší činnost je nejen pro ty, co chtějí podnikat při zaměstnání. Činnost je vedlejší, pokud jste:
  • student
  • osoba čerpající řádný nebo předčasný starobní důchod
  • osoba čerpající invalidní důchod
  • osoba čerpající rodičovský příspěvek nebo mateřskou

5.Jednotný registrační formulář

K usnadnění založení živnosti formulář, rozhodně vyplňte. Tímto formulářem provedete veškeré potřebné a volitelné registrace, ohlášení o zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

⚠️ Bez formuláře musíte tyto povinnosti ohlásit sami. A že je to papírování! Respektive vyplňování formulářů — k ohlášení a registraci daně pro finanční úřad do 15 dnů od založení živnosti, další formuláře pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, ty musíte doložit do 8 dnů od založení živnosti.

Jednotný registrační formulář si vyžádejte přímo na živnostenském úřadu či stáhněte a připravte dopředu. Další možnost — zašlete poštou nebo elektronicky na živnostenský úřad. V případě založení živnosti online je nutné mít ověřený elektronický podpis, můžete také podat pomocí datové schránky.

💡 Tip: Ověřte si, že došlo k ohlášení a registracím k příslušným orgánům, někdy komunikace mezi úřady selže.

6. Ohlášení živnosti

Živnost ohlaste osobně, elektronicky či poštou na kterýkoliv obecní živnostenský úřad centrální registrační místo. V případě zaslání poštou, elektronicky přiložte oskenovaný občanský průkaz. K ohlášení živnosti a podaní formuláře můžete využít také Czech point.

7. Zaplacení poplatku

Při osobní návštěvě živnostenského úřadu zaplatíte jednoduše na místě poplatek 1000 korun. Na pobočce Czech pointu počítejte o 50 korun více. Při založení živnosti online uhradíte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

8. Obdržení výpisu z živnostenského rejstříku

Zhruba za týden od založení živnosti získáte výpis z živnostenského rejstříku a osmimístné IČ (identifikační číslo). Gratuluji, máte živnostenské oprávnění! Živnostenský list je již passé. Živnostenské oprávnění dokládáte výše zmíněným výpisem.

živnost
Můžete vydělávat!

Ano, takhle snadno můžete začít podnikat, přivydělat si při zaměstnání nebo studiu. Teď jen možná zkusit najít díru na trhu a mít případně peníze pro začátek, s tím může pomoci bankovní či nebankovní půjčka. Jiná varianta, jak vydělat peníze a začít podnikat, je například založením společnosti s. r. o. Věřím, že živnost založíte bez problému a nezapomeňte, že budete mít povinnost plateb měsíčních záloh 😉.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz