Domů » Postavy, démoni, smrt: Jak se projevuje spánková paralýza?

Postavy, démoni, smrt: Jak se projevuje spánková paralýza?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
spánková paralýza

Probudíte se uprostřed noci a je to tam. Hrozivá přítomnost, kterou nejprve jen cítíte a když otevřete oči, tak ji i vidíte. Vyděšení se snažíte křičet a pohnout se – ale nejde to. Jako byste byli paralyzováni nebo drženi zlou přítomností. Je to skutečné? Ano i ne. Je to spánková paralýza, která je mnohem častější, než byste čekali.

Kdo jsou tito démoni a co je spánková paralýza?

Jaký démon, který vás nechává uvězněného ve vašem těle, že se nemůžete hýbat ani křičet? 

Pro některé je to beztvará přítomnost, která se je snaží udusit. Jiní je popisují jako strašidelnou starou ježibabu s drápy. Někteří vidí mimozemšťana a věří, že zažívají mimozemský únos. A pro jiné opět tito démoni vypadají jako jejich mrtví příbuzní.

🎓 Zajímavost: Různé kultury mají různá vysvětlení pro démony spánkové paralýzy. Kanadští Inuité připisují spánkovou paralýzu kouzlům šamanů. Japonský folklór říká, že se jedná o to pomstychtivé duchy, kteří dusí své nepřátele ve spánku. V brazilském folklóru je to babizna s dlouhými nehty, která v noci číhá na střechách a pak chodí po hrudi lidí, kteří spí na břiše s plným žaludkem.

spánková paralýza

Co je to spánková paralýza?

Spánková paralýza je pocit, že jste při vědomí, ale nemůžete se hýbat. Tomuto jevu se říká atonie a během normálního spánku slouží k dobrému účelu – abyste během snění své sny neprožívali i fyzicky a neublížili tak sobě anebo partnerovi, se kterým sdílíte postel. Obvykle tato atonie přejde ve chvíli, kdy se probudíte, a tak si zpravidla ani neuvědomujete, že se během spánku nemůžete hýbat.

Když usínáte, vaše tělo se pomalu uvolňuje. Obvykle si přestáváte svět uvědomovat, takže si změny nevšimnete. Pokud však při usínání zůstanete vzhůru nebo při vědomí, můžete si všimnout, že se nemůžete hýbat ani mluvit.

Anebo pokud přecházíte mezi fázemi bdění a spánku a během tohoto přechodu se proberete k vědomí dříve, než ustoupí svalová atonie, dojde k tomu, co zažíváte jako spánkovou paralýzu. Během této doby se nemůžete hýbat nebo mluvit po dobu několika sekund až několika minut. Někteří lidé mohou také cítit tlak nebo pocit dušení. Časté jsou také halucinace – odtud tedy pocit, který se popisuje jako spánková paralýza démon či dokonce spánková paralýza smrt. 

Kdy obvykle nastává spánková paralýza?

Spánková paralýza se obvykle vyskytuje v jednom ze dvou momentů. Pokud k tomu dojde, když usínáte, nazývá se to hypnagogická nebo predormitální spánková paralýza. Pokud se to stane, když se probouzíte, nazývá se to hypnopompická nebo postdormitální spánková paralýza.

Během spánku NREM se vaše tělo uvolňuje a regeneruje. Na konci NREM se váš spánek přesune do REM. Vaše oči se rychle pohybují a objevují se sny, ale zbytek vašeho těla zůstává velmi uvolněný. Vaše svaly jsou během REM spánku „vypnuty“. Pokud se proberete k vědomí před dokončením cyklu REM, můžete si všimnout, že se nemůžete hýbat ani mluvit.

Epizody mohou trvat od několika sekund do přibližně 20 minut a průměrná délka se pohybuje mezi šesti a sedmi minutami. Ve většině případů epizody končí samy o sobě, ale občas jsou přerušeny dotykem nebo hlasem jiné osoby nebo intenzivní snahou pohnout se, která překoná atonii.

Jak se diagnostikuje spánková paralýza?

Pokud se při usínání nebo probouzení nemůžete na několik sekund nebo minut hýbat nebo mluvit, pravděpodobně máte spánkovou paralýzu. Současný lékařský postoj zní, že spánková paralýza léčba není potřeba, protože neohrožuje na životě.

Pokud ale máte některý z těchto problémů, pak se určitě poraďte s lékařem:

 • Cítíte úzkost ze svých příznaků,
 • Během dne jste kvůli těmto epizodám velmi unavení,
 • Zůstáváte vzhůru během noci kvůli strachu či úzkosti ze spánkové paralýzy.

Jak se spánková paralýza léčí?

Ačkoliv spánková paralýza léčba zpravidla není potřeba, pokud je průvodním projevem jiné spánkové poruchy, jako je třeba narkolepsie, odborná pomoc je vhodná, stejně tak pokud jste úzkostní nebo nemůžete kvůli epizodám spánkové paralýzy dobře spát. 

Tato ošetření mohou zahrnovat následující:

 • Zlepšení spánkových návyků – jako je zajištění šesti až osmi hodin spánku každou noc.
 • Používání antidepresiv, pokud jsou předepsány k regulaci spánkových cyklů.
 • Léčba jakýchkoli problémů duševního zdraví, které mohou přispět ke spánkové paralýze.
 • Léčba jakýchkoli jiných poruch spánku, jako je narkolepsie nebo křeče v nohou.

Spánková paralýza postihuje až 8% lidí, což z ní dělá poměrně běžný jev. Bohužel se o tom ale ve společnosti příliš nemluví a někteří lidé tak získají pocit, že blázní anebo že je s nimi něco špatně. Častokrát tak pouze ujištění lékaře, že se jedná o normální jev, může pomoci ke klidnějšímu prožívání těchto epizod.

spánková paralýza

Co mohu dělat se spánkovou paralýzou doma?

Ačkoliv spánková paralýza neohrožuje postiženého na zdraví, atonie je často stresující a znepokojující halucinace mohou epizody spánkové paralýzy ještě více znepříjemnit. Z tohoto důvodu bývá asi 90 % epizod spojeno se strachem, proto určitě hledejte způsoby, jak se těchto epizod zbavit anebo je alespoň omezit.

Pokud máte příležitostnou spánkovou paralýzu, můžete doma podniknout kroky ke kontrole této poruchy. 

 1. Ujistěte se, že máte dostatek spánku
 2. Udělejte, co můžete, abyste ve svém životě zmírnili stres – zvláště těsně před spaním. Vyzkoušejte nové polohy spánku, pokud spíte na zádech. 
 3. A určitě navštivte svého lékaře, pokud vám spánková paralýza běžně brání v dobrém spánku.

💡 Tip: Pokud se spánkem bojujete, přečtěte si také 10 Tipů: Jak na kvalitní a zdravý spánek? a Rizika nedostatku: Proč nepodceňovat spánek a relaxaci?

Je spánková paralýza příznakem vážného problému?

Vědci zabývající se spánkem došli k závěru, že ve většině případů je spánková paralýza jednoduše známkou toho, že vaše tělo nepřechází hladce mezi jednotlivými fázemi spánku. Zřídka se spánková paralýza spojuje s hlubokými psychiatrickými problémy.

Co způsobuje spánkovou paralýzu?

Spánková paralýza příčiny nejsou zatím jasně vyřešeny. Vědci zatím ale našli několik stavů, které s paralýzou významně korelují.

 • Vyšší míru spánkové paralýzy – 38 % v jedné studii – uvádějí lidé s obstrukční spánkovou apnoe, poruchou spánku s opakovanými výpadky dýchání.
 • Spánková paralýza je častější u lidí s nočními křečemi v nohou.
 • Lidé, jejichž cirkadiánní rytmy nejsou v souladu s jejich místním denním a nočním cyklem, jako jsou lidé s jet lagem a pracovníci na směny, mohou být také vystaveni vyššímu riziku spánkové paralýzy.
 • Některé stavy duševního zdraví prokázaly souvislost se spánkovou paralýzou. Zdá se, že lidé s úzkostnými poruchami, včetně panické poruchy, s větší pravděpodobností zažijí tento stav. Některé z nejsilnějších asociací existují u lidí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a u lidí, kteří byli v dětství vystaveni sexuálnímu zneužívání nebo jiným typům fyzického a emocionálního stresu
 • Studie zjistily vyšší riziko u lidí s rodinnou anamnézou spánkové paralýzy, ale žádný konkrétní genetický základ neidentifikovali.
 • Některé studie zjistily, že lidé, kteří vykazují rysy představivosti a distancování se od svého bezprostředního okolí, jako je například denní snění, mají větší pravděpodobnost, že zažijí spánkovou paralýzu.

U všech těchto korelací není známo, zda existuje nějaká příčinná souvislost, a pokud ano, zda se jedná o spánková paralýza příčiny, důsledky, nebo zda je tento vztah obousměrný. K prozkoumání těchto korelací a lepšímu pochopení tohoto jevu je potřeba další výzkum.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz