Domů » Svoboda v jídle: Jak vnímat signály svého těla?

Svoboda v jídle: Jak vnímat signály svého těla?

autor Tereza Gödrichová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Pracovní pohovor otázky: vaše poslední jídlo

„Svoboda v jídle“ je složitý pojem, neboť každý ho může vnímat trošku jinak. Vždy se ale jedná o určitý stravovací styl, který se lidé snaží dodržovat, aby se cítili spokojeni. Může tak představovat opuštění různých restriktivních diet nebo jídelních způsobů přikazujících jíst či nejíst určité potraviny.

Pro některé tato slova znamenají přístup k řešení poruch příjmu potravy, pro jiné zase způsob, jak podpořit hubnutí. Každopádně svoboda v jídle se stává novým trendem a revolučním konceptem, který zpochybňuje společenské normy restriktivní diety a ideály štíhlosti. Zkrátka se snaží dovést ke zdravému vnímání svého těla i jídla.

V tomto článku se dozvíte, co takzvaná svoboda v jídle znamená. Pojí se k ní také pojmy, jako intuitivní a vědomé stravování, a jak ty vlastně vypadají? Hrají vůbec nějakou roli při snaze o hubnutí? 

Suché rty způsobuje také konzumace slaných potravin
Každé jídlo si vždy naplno vychutnejte a s mírou si dopřejte cokoliv

Co znamená svoboda v jídle ?

Svoboda v jídle se definuje i aplikuje mnohými způsoby, jako například:

 • Svoboda od průmyslové výroby potravin.
 • Přístup k posílení potravinové suverenity (právo lidí na zdravou a kulturně přiměřenou potravu vyráběnou prostřednictvím ekologických a udržitelných metod a jejich právo vytvořit si své vlastní potravinové a zemědělské systémy).
 • Porozumění historickým kulturním potravinám a jejich vlivu na lidské zdraví.
 • Cesta k překonání „závislosti na jídle“.
 • Osvobození od různých stravovacích stylů a restriktivních diet.

Významů lze najít spoustu. V jiných souvislostech se jedná o svolení vychutnávat si všechna jídla s mírou (pokud vám alergie nebo zdravotní stav nebrání jíst určité potraviny).

Svoboda v jídle v rámci takového pojetí znamená, že v potravinách a pokrmech vidíte víc než jen palivo či nutnou potřebu k přežití. Jedná se o snahu vybudovat si pozitivní vztah ke všem potravinovým produktům bez odsuzování a pocitu viny, které nepatří k správnému gastronomickému prožitku.

Právě tento pohled na svobodu jídla zahrnuje pojmy jako intuitivní stravování a vědomé jedení, tedy dvě filozofie pěstující sebedůvěru při výběru potravin a odmítající zbytečná omezení. Často se využívají na podporu zotavení z poruch příjmu potravy, jako je mentální anorexie a bulimie, záchvatovité přejídání a jiné chronické duševní onemocnění, která negativně ovlivňují stav výživy a vztah k jídlu.

Celkově může svoboda v jídle pomoci lidem najít ve svém jídelníčku rovnováhu, zmírnit vnitřní nátlak nebo zavést flexibilitu pro záměrné hubnutí.

💡 Tip: Slyšeli jste už o Sirtfood dietě? Vyznačuje se tím, že se jedí „sirtfoods“, tedy speciální potraviny aktivující specifické bílkoviny v těle. Přečtěte si, jak to celé funguje a co se smí konzumovat.

Svoboda v jídle, intuitivní stravování a vědomé jedení: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Tyto tři pojmy se často zaměňují. Pak vás může mást, jestli představují jedno a to samé, nebo u nich existuje nějaká odlišnost. Mezi jejich hlavními principy se však drobné rozdíly najdou.

Uvědomělé jedení vychází z buddhistické praxe všímavosti a života s vědomím a záměrem. Jedná se o meditační přístup, který je postaven na propojení mysli a těla při konzumaci. Tedy podporuje uvědomění si toho, jaké vaše smysly se během jídla zapojují (zrak, čich, chuť a hmat). Umění být při jídle přítomen.

Podobně také intuitivní stravování podporuje propojení mysli a těla, ale je výrazně zakořeněno v přístupu ke zdraví zahrnujícím i tělesné proporce. Řídí se 10 zásadami, mezi něž patří respektování vlastního těla, odmítnutí dietních kultur, zdravý vztah k jakémukoliv jídlu a uctívání zdraví prostřednictvím šetrné výživy.

Svoboda v jídle však není tak dobře definovaná. V některých případech představuje třeba formu intuitivního stravování či vědomého jedení, nebo se může pokoušet překlenout mezery mezi záměrným hubnutím, kalorickým omezením a zvýšenou flexibilitou ve vztahu k jídlu.

Navzdory výše zmíněným rozdílům se mezi těmito třemi pojmy najde jedna společná věc – všechny se snaží omezit zbytečná stravovací omezení, zlepšit váš vztah k jídlu a vytvořit si opravdovou svobodu. Mají za cíl odstranit pocity viny, stud a negativní emoce spojené s konzumací „zakázaných“ nebo „špatných“ a „nezdravých“ potravin.

Burger
Svoboda v jídle znamená, že žádného jídla se není třeba bát

Svoboda v jídle a její počátek

Jídelní svoboda v pojetí jako terapeutický přístup k zotavení z poruch příjmu potravy vznikla z potřeby nefarmakologické léčby. Klade totiž důraz psychiku a změnu chování, tedy vnímat své tělo pozitivně a začít zdravě přemýšlet nad jídlem.

Držení restriktivní diety doprovázené s nesnášenlivostí a odporem ke svému tělu zvyšuje riziko vzniku nějakého typy poruchy příjmu potravy. Bohužel dietní průmysl tomu moc nepomáhá, neboť propaguje „ideál štíhlosti“, kterého se dosahuje špatnými stravovacími návyky a ty mohou přispět právě k rozvoji těchto psychických onemocnění.

Navíc existují důkazy, že restrikce v jídle nepomáhá ani těm, kteří usilují o dlouhodobé snížení hmotnosti. Chroničtí dietáři běžné opětovné přibírají během 1–5 let a přibližně 33 % hubnoucích lidí znovu přibere více, než původně zhublo.

Omezení při dietách přispívají k poruchám příjmu potravy. Naopak svoboda v jídle se snaží proti tomu bojovat. Zakládá se na všímavosti signálů svého těla a dokáže tak řešit neuspořádané stravování, včetně emočního jedení a poruch příjmu potravy. Může vám také pomoci vyhnout se jídlu v reakci na vnější signály, jako je vzhled nebo vůně pokrmů, když nepociťujete fyzický hlad.

Intuitivní stravování se zejména pojí se zlepšením psychické pohody i fyzického zdraví a s menším počtem dietních omezení.

Intuitivní stravování a záměrné hubnutí

Záměrné hubnutí je aktivní snaha o změnu tělesné hmotnosti s cílem snížit číslo na váze. Ačkoli se intuitivní stravování spojuje s úbytkem hmotnosti a nižším indexem tělesné hmotnosti (BMI), ve své podstatě intuitivní stravování není metodou hubnutí.

Skutečný program intuitivního stravování nemá za cíl úbytek hmotnosti, protože někteří lidé mohou zhubnout, zatímco jiní zase přibrat nebo si hmotnost udržet. Tento stravovací způsob umožňuje vašemu tělu najít jeho biologicky „ideální váhu“.

Stejně tak základní principy vědomého jezení se nezaměřují na hubnutí, i když si některé programy na snižování hmotnosti osvojily jeho poselství o všímavosti a soustředění se na jídlo.

Jiné plány se snaží překlenout tuto mezeru tím, že se zaměřují na návyky přispívající lepšímu zdraví a zároveň zavádějí malé kalorické deficity podporující pomalé hubnutí.  Nevylučují však potěšující potraviny, které mají menší výživovou hodnotu nebo nepatří mezi nízkokalorické.

💡 Tip: Úbytku čísla na váze nejlépe dosáhnete i s pravidelným cvičením. Vyzkoušejte tyto cviky na hubnutí.

Tipy, jak dosáhnout svobody v jídle

Svoboda v jídle, pokud se používá jako nedietní přístup ke zdraví, se vás snaží vyprostit od ideálu štíhlosti a kultury restriktivních diet, nebezpečného chování při hubnutí nebo regulaci hmotnosti a následného jojo efektu.

Ať už se rozhodnete pro meditační přístup s vědomým jedením, nebo raději budete praktikovat 10 zásad intuitivního stravování, osvobození od omezování a posuzování se můžete vždy docílit.

Zde je několik tipů:

 • Spolupracujte s registrovaným dietologem, který je certifikován v oblasti intuitivního stravování nebo který uplatňuje techniky vědomého jedení.
 • Pracujte na tom, abyste se odnaučili vnímat potraviny jako „dobré“ nebo „špatné“. Místo toho se zaměřte na účel, který jídlo v daném okamžiku plní (například potěšení, energie nebo výživová hodnota).
 • Stejně tak odstraňte z potravin myšlenku morálky. Pochopte, že nejste špatný člověk, protože jíte potěšující jídlo. Výběr potravin by ve vás neměl vyvolávat pocit méněcennosti nebo nadřazenosti nad ostatními.
 • Dejte si svolení pravidelně si vychutnávat potěšující potraviny. Díky tomu se nebudete cítit v souvislosti s určitými jídly mimo kontrolu a uspokojíte své chutě.
 • Zaměřte se na návyky podporující celkový zdravotní stav (dostatečná hydratace, zapojení se do zábavné fyzické aktivity). Zdraví představuje mnohem víc než jen číslo na váze.
 • Nalaďte se na své vnitřní signály, jako emoce, pocity plnosti a hladu, spíše než na pouhé vnější signály jídla (musím jíst, neboť je doba oběda nebo protože se domníváte, že musíte dojíst všechno jídlo na talíři).
 • Jezte pomalu, bez rozptylování a jídlo si opravdu vědomě vychutnávejte.
 • Soustřeďte se na to, jak se po jídle cítíte. Vybírejte si více potravin, po kterých zažíváte uspokojivé a dobré pocity.

Svoboda v jídle jako nedietní přístup k výživě zahrnuje naladění se na vnitřní signály plnosti a hladu, odstranění morálky z potravin a zaměření se na chování podporující zdraví než jen na váhu.

💡 Tip: Jděte do toho ještě dnes. Při příštím jídle zkuste odstranit rozptylující prvky, jako je televize nebo telefon. Důkladně rozžvýkejte každé sousto (alespoň dvacetkrát), abyste zapojili své smysly a spojili se s vnitřními signály plnosti.

Dezert ve skleničce
Jídlo není nepřítel, kvůli kterému se máte cítit provinile

„Svoboda v jídle“ představuje velmi rozšířený pojem s různými definicemi. Od opuštění kultury stravování a restriktivních diet až po pěstování sebedůvěry v oblasti výběru potravin. Proto vždy záleží na kontextu.

Tento přístup se používá i na podporu zotavení z poruch příjmu potravy i některých hubnoucích plánů. Představuje také naladění se na vnitřní signály sytosti a hladu, odbourání rozdělování jídla na „dobré“ a „špatné“ a zaměření se na myšlení a chování podporující celkové zdraví a ne jen na váhu a vzhled.

Intuitivní stravování a zásady vědomého jedení se ve své podstatě neorientují na záměrné hubnutí ani ho nepodporují. Spíše pomáhají objevit a osvojit si návyky přispívající lepšímu zdraví, a ty mohou vést jak ke snížení, tak i k zvýšení nebo udržení hmotnosti.

Tyto způsoby pomáhají lidem rozvíjet pozitivní vztah k jídlu a svému tělu. Zakládají se na sebedůvěře a soucitu se sebou samým, nikoli na ideálu krásy či štíhlosti. Zkrátka jde o celkovou spokojenost a myšlení především na své zdraví. 

Pamatujte, že každé tělo je jiné, jedinečné, ale zároveň krásné. Tak se zbytečně netrapte zbytečnostmi, neboť si jimi spíše škodíte. Především dělejte vše pro to, aby váš zdravotní stav byl v pořádku. Žijeme jen jednou, tak by byla obrovská škoda se neustále trápit.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz