Domů » 7 Tipů, jak se chovat více asertivně

7 Tipů, jak se chovat více asertivně

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
jak se chovat asertivně

Asertivita vám může pomoci v mnohém, mimo jiné i zvládat stres a vztek. Je to základní komunikační dovednost, díky které se budete moci efektivněji vyjadřovat a stát si za svým názorem. A v neposlední řadě vám pomůže zvýšit sebevědomí a získat respekt ostatních. 

Někteří lidé se zdají být přirozeně asertivní. Pokud však asertivní nejste, můžete se to naučit. Čtěte dál pro 7 tipů na to jak.

Proč má asertivní komunikace smysl

Protože asertivita je založena na vzájemném respektu, jedná se o efektivní a diplomatický styl komunikace. Asertivita ukazuje, že si vážíte sami sebe, protože jste ochotni hájit své zájmy a vyjadřovat své myšlenky a pocity. Prokazuje také, že jste si vědomi práv druhých a jste ochotni pracovat na řešení konfliktů.

Důležité ovšem není jen to, co říkáte, ale také jak to říkáte. Asertivní komunikace je totiž přímá a respektující. Proto vám dává nejlepší šanci na úspěšné předání vašeho sdělení. 

Asertivní vs. pasivní chování

Pokud je váš styl pasivní nebo neasertivní, můžete působit plaše a máte tendenci vyhýbat se konfliktům. Proč je to problém? Protože tím dáváte najevo, že vaše myšlenky a pocity nejsou tak důležité jako myšlenky a pocity ostatních lidí. Když jste příliš pasivní, v podstatě umožňujete ostatním, aby ignorovali vaše přání a potřeby.

Asertivní vs. agresivní chování

Pokud je váš styl agresivní, můžete působit jako tyran, který ignoruje potřeby, pocity a názory druhých. Můžete působit povýšeně nebo nadřazeně. Velmi agresivní lidé uvádějí ostatní do rozpaků, zastrašují je a nahánějí jim strach. Můžete si myslet, že agresivitou dosáhnete toho, co chcete, ale ve skutečnosti agresivita oslabuje důvěru a vzájemný respekt.

Asertivní vs. pasivně agresivní chování

Pokud komunikujete pasivně-agresivním způsobem, může se stát, že řeknete ano, i když chcete říci ne. Můžete být sarkastičtí nebo si stěžovat na druhé za jejich zády. Místo toho, abyste se k problému postavili přímo, můžete dát najevo svůj hněv a pocity prostřednictvím svého jednání nebo negativního postoje. Možná jste si vypěstovali pasivně-agresivní styl, protože je vám nepříjemné říkat své potřeby a pocity přímo.

Výhody asertivního chování

Asertivita je obvykle považována za nejzdravější komunikační styl, který nabízí mnoho výhod. Pomáhá vám zabránit lidem, aby vás zneužívali, ale také vám pomůže, abyste se k ostatním nechovali jako tyran.

Asertivní chování vám může pomoci:

  • získat sebedůvěru,
  • zvýšit sebeovládání,
  • získat pocit, že máte situaci ve svých rukou,
  • pochopit a rozpoznat své pocity,
  • získat si respekt druhých,
  • zlepšit komunikaci,
  • vytvářet situace, ve kterých vyhrávají obě strany,
  • zlepšit své rozhodovací schopnosti,
  • budovat upřímné vztahy.
jak se chovat asertivně

Naučte se být asertivnější

Lidé si na základě svých životních zkušeností osvojují různé styly komunikace. Váš styl může být tak zakořeněný, že si ani neuvědomujete, jaký je. A jakmile jeden styl jednou máte, nejspíš budete mít tendenci držet se ho. Pokud však chcete svůj komunikační styl změnit, můžete se naučit komunikovat zdravějším a efektivnějším způsobem.

1. Zhodnoťte svůj styl. 

Vyjadřujete své názory, nebo mlčíte? Říkáte ano další práci, i když máte plný rozvrh? Jste rychlí v posuzování nebo obviňování? Zdá se, že se lidé bojí s vámi mluvit? Než začnete provádět změny, pochopte svůj styl.

2. Používejte výroky typu “já”. 

Používání výroků “já” umožňuje ostatním zjistit, co si myslíte nebo cítíte, aniž by to znělo obviňujícím způsobem. Řekněte například: “Nesouhlasím”, a ne: “Mýlíš se.” Máte-li nějakou prosbu, řekněte spíše: “Chtěl bych, abys mi s tím pomohl” než “Musíš to udělat”. Své požadavky formulujte jednoduše, konkrétně a jasně.

3. Naučte se říkat Ne. 

Pokud máte problém odmítnout žádost, zkuste říci: “Ne, to teď nemohu udělat.” Nezapomeňte, že “Ne.” je dokončená věta a nemusíte vysvětlovat, proč jste se rozhodli říci ne. Neváhejte – buďte přímí. Pokud je vysvětlení vhodné, buďte struční.

4. Nacvičte si, co chcete říci. 

Pokud je pro vás náročné říci, co chcete nebo co si myslíte, nacvičte si obecné scénáře, se kterými se setkáte. Řekněte nahlas, co chcete říci. Může vám pomoci si to nejprve také napsat, abyste mohli trénovat podle scénáře. Zvažte přehrávání rolí s přítelem nebo kolegou a požádejte ho o jasnou zpětnou vazbu.

5. Používejte řeč těla. 

Komunikace není jen verbální. Chovejte se sebevědomě, i když se tak necítíte. Udržujte vzpřímený postoj. Pravidelně navazujte oční kontakt. Udržujte neutrální nebo pozitivní výraz tváře. Nekřižte ruce ani nohy. Dívejte se na osobu přímo. Asertivní řeč těla si nacvičte před zrcadlem nebo s přítelem či kolegou. Kromě toho, co říkáte, je důležitá i neverbální komunikace a mimika.

jak se chovat asertivně

6. Kontrolujte své emoce. 

Konflikt je pro většinu lidí těžký. Možná se rozčílíte nebo jste frustrovaní, případně se vám chce brečet. Ačkoli jsou tyto pocity typické, mohou stát v cestě řešení konfliktu. Pokud do situace vstupujete příliš emotivně, pokud možno chvíli počkejte. Pak pracujte na tom, abyste zůstali klidní. Pomalu dýchejte. Hlas mějte vyrovnaný a pevný.

7. Začněte pomalu. 

Nejprve si nové dovednosti procvičujte v situacích, které jsou málo rizikové. Než začnete řešit obtížnou situaci v práci, vyzkoušejte si například asertivitu na partnerovi nebo příteli. Poté se zhodnoťte a podle potřeby upravte svůj přístup.

Závěrečný tip: Mějte se sebou trpělivost

Pamatujte, že naučit se být asertivní vyžaduje čas a praxi. Pokud jste se léta umlčovali, stát se asertivnějším se vám pravděpodobně nepodaří přes noc. Nebo pokud vás hněv vede k přílišné agresivitě, možná se budete muset naučit některé techniky ovládání vzteku.

Pokud i přes veškerou snahu nedosahujete pokroku na cestě k větší asertivitě, zvažte formální trénink asertivity. A pokud vám v cestě stojí určité problémy, jako je vztek, stres, úzkost nebo strach, zvažte rozhovor s odborníkem na duševní zdraví. Vyplatí se to. Když se stanete asertivnějšími, můžete začít snadněji vyjadřovat své skutečné pocity a potřeby. Možná dokonce zjistíte, že díky tomu spíše dostanete to, co chcete.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz