Domů » 9 Znaků seberealizovaných lidí: Patříte mezi ně?

9 Znaků seberealizovaných lidí: Patříte mezi ně?

autor Radka Čechová
0 komentářů
seberealizace Maslow

Potřeba seberealizace je podle amerického psychologa Abrahama H. Maslowa na samotném vrcholku pyramidy lidských potřeb. Připadáte si ve svém životě dostatečně seberealizovaně, nebo stále přešlapujete na místě?

Pro každého může být seberealizace úplně něco jiného. Seberealizace může být až životní poslání. Někdo se cítí plně realizovaný při práci na vědeckém výzkumu, pro jiného to znamená být nejlepším rodičem nebo úspěšným sportovcem. Příklady seberealizace jsou různé a souvisí s naším vnitřním nastavením, zálibami a talenty. Ne každý ale hned ví, co je to „ono“, a spousta lidí stráví velkou část života tím, že hledají, co by vlastně pro ně ona seberealizace mohla být. Někdo tomu nechá čas, někdo chodí na nejrůznější kurzy sebepoznání, jiný to zase odsouvá na příhodnější dobu. Jedna věc je ale jistá: asi stěží byste našli člověka, který by se netoužil seberealizovat.

💡 Tip: Pokud nevíte, jak se seberealizovat, zkuste sami sebe lépe poznat pomocí Jungovy typologie osobnosti.

Co znamená seberealizace?

Podle psychiatra a neurologa Kurta Goldsteina, který zavedl pojem seberealizace (též „sebeaktualizace“) jako první, není seberealizace pouze záležitostí lidí. Považoval ji totiž za vrozený cíl každého živého organismu. Ať už je to rostlina, zvíře nebo člověk, každý organismus se podle něj snaží maximálně realizovat své kapacity. Tuto teorii vysvětlil v roce 2000 ve své knize The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Patological Data in Man.

seberealizace Maslowova pyramida
Seberealizaci hledá dříve či později každý z nás

Seberealizace jako potřeba na vrcholu pyramidy

Dalo by se říct, že touha po seberealizaci je naším pohánějícím motorem směrem vpřed. Podle A. H. Maslowa, který Goldsteinovy myšlenky aplikoval do své pyramidy lidských potřeb, je seberealizace na samotném vrcholu. Nejdříve se ale člověk podle něj potřebuje zaměřit na své potřeby nižšího řádu, jako jsou tělesné a fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, jistoty a další.

Je to logické, protože pokud nebudeme mít uspokojeny základní potřeby pro přežití, asi stěží se budeme o svou seberealizaci vůbec zajímat. Také uspokojení spodních potřeb připravuje základní stavební kameny, díky kterým se nám naše vyšší záměry budou lépe prosazovat a uskutečňovat. Své myšlenky o seberealizaci Maslow uvedl ve svém revolučním článku A Theory of Human Motivation v roce 1943 a následně svou teorii rozvinul v knize Motivation and Personality (1954).

Možná vás ale napadlo, že například v naší historii existují příklady lidí, kteří se plně realizovali, i když jejich základní potřeby značně pokulhávaly. Podle Maslowa je k tomu potřebná naprostá oddanost vyšším ideálům a touha po svém kreativním sebevyjádření. I za velmi ztížených podmínek je tedy možné dosáhnout seberealizace, a to i navzdory nepřízni osudu, která brání naplnění nižších potřeb.

„Když úmyslně plánujete být méně, než být můžete, pak vás varuji, že po zbytek života budete hluboce nešťastní.“

Abraham H. Maslow

Znaky seberealizovaných lidí: Jak je poznáte?

Na základě významných osob naší historie, sestavil Maslow seznam jejich společných znaků, aby lépe přiblížil, jak poznat seberealizovaného člověka. Zde jsou uvedeny ty nejzajímavější znaky:

1. Přijímají sami sebe i druhé takové, jací jsou

Seberealizovaní lidé plně přijímají sami sebe, ale také ostatní lidi takové, jací jsou. Mají tendenci postrádat zábrany a jsou schopni si užívat svůj život bez pocitu viny nebo nepatřičnosti. Jejich přístup ke světu je demokratický, nedělají mezi lidmi rozdíly a nepoměřují je podle socioekonomických a kulturních faktorů.

2. Jsou autonomní a nezávislí

Lidé, kteří dosáhli seberealizace, mají tendenci být velmi nezávislí. Nepotrpí si na konvence, jsou nezávislí na kultuře a okolí, mají vlastní životní styl, sebekázeň a odpovědnost. Mají vysokou potřebu odstupu a soukromí. Navazují hluboké a uspokojivé mezilidské vztahy a dají spíše na jejich kvalitu než kvantitu.

3. Pomáhají ostatním s řešením problémů

Další charakteristikou seberealizovaných lidí je jejich schopnost řešit problémy. Často jsou motivováni silným smyslem pro osobní etiku a odpovědnost. Rádi aplikují své dovednosti při řešení problémů na situaci okolo sebe a rádi pomáhají ostatním lidem zlepšit si svůj vlastní život.

4. Dokážou se na svět dívat objektivně

Seberealizovaní jedinci dokážou být v hodnocení okolního světa dostatečně objektivní. Mají pohotové vnímání, které není překroucené očekáváními. Uvědomují si, co způsobuje chování v návalu emocí a dbají na to, aby si udržovali dostatečně nezaujatý postoj.

seberealizace uměním
Seberealizace je pro každého něco jiného

5. Jsou tvořiví a originální

Bohatá představivost, fantazie a kreativita je dalším důležitým znakem těchto lidí. Hlavu mají neustále plnou nápadů, rádi se noří do svého nitra, všude okolo sebe vidí inspiraci a to, co vytvoří, v sobě nese punc originality, nevšednosti a něčeho nového.

6. Mají filozofický smysl pro humor

Seberealizované lidi také můžete poznat podle jejich filozofického humoru, který vyvolá spíše úsměv než smích a už vůbec ne výsměch. Jejich styl humoru nezraňuje ostatní, neútočí na jejich slabosti a nebývá vulgární.

7. Jsou spontánní ve svém projevu

Další charakteristikou těchto lidí je tendence být otevřený, přirozený a spontánní. I když dokážou dobře fungovat ve společnosti, necítí se být omezeni normami ve svých myšlenkách nebo chování. Zakládají si spíše na prostotě než na strojenosti a pokud to považují za nutné, neváhají vystoupit proti institucím.

8. Dokážou tolerovat nejistotu

Lidé se seberealizací dobře zvládají nejistotu, nebojí se problémů a mají rádi hádanky. Nezatěžují se zbytečným stresem z budoucnosti, žijí přítomným okamžikem a dovedou ocenit krásu každého zážitku.

9. Plně si užívají cestu, nejen cíl

Cesta k dosažení cíle je pro tyto jedince stejně důležitá a příjemná jako skutečné dosažení cíle. Nevidí věci jako pouhé prostředky k dosažení svých plánů, ale užívají si proces. Jsou flexibilní, otevření změnám plánů a často nejdou přímočaře. Berou to jako cvičení svého ducha.

Pokud i vy ve svém životě cítíte touhu po seberealizaci, rozhodně tuto potřebu neodsunujte na druhou kolej. Jedině tak můžete dosáhnout skutečného naplnění a spokojenosti.

💡 Tip: Nevíte, jak se realizovat? Přečtěte si článek o tom, jaké jsou podle nás nejlepší seberozvojové knihy nebo seberozvojové online kurzy, díky kterým se můžete zase posunout blíže k odhalení toho, jak naplno využít svůj potenciál.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz